Cookies

Hoofdletter Vrouwendag

Behalve 8 maart vrouwendag is er ook nog een Vrouwendag. Maria lichtmis, 2 februari.

De schrijver Pieter Louwerse schreef in de negentiende eeuw een gedicht over deze dag waarin, zogenaamd bij uitzondering, de vrouw des huizes wat te vertellen heeft, het volgende:

Zij heet, maar Vader zegt het nooit,
Zooveel als onderdaan,
En moet ook onder Zijn bestuur
En Zijn’ bevelen staan.

Zóó wordt verteld, zóó wordt geleerd;
Maar ‘k zag er nooit iets van;
Want Moeder heerscht als Vrouw in huis,
En Vader heerscht als man.

Over allerlei zaken rond vrouwendag valt nog meer te vertellen. Bijvoorbeeld dat ik misschien vergeten ben dat in ontwikkelingsland Zambia relatief veel meer vrouwen hoogleraar zijn dan hier. Dit zou volgens Harry van Bommel (weblog) duiden op een nog grotere achterstand van de vrouwen hier te lande. Ik heb echter het vermoeden dat dit feit meer te maken heeft met de relatief lage beloning van hoogleraren in dat soort landen. Zo is er ook in Portugal lange tijd een relatief grote hoeveelheid vrouwen hoogleraar geweest. Vrouwen vullen nogal vaak minder betaalde functies is een gangbare redenering in feministische kring.

Ik wil ook nog even melden dat het dagblad Trouw een mooie vrouwenbijlage had gisteren, met daarin zeker ook aandacht voor de positie van mannen. Nog steeds weinig, maar het gaat vooruit met de, misschien wel, minst slechte krant van Nederland.

dossier emancipatie op papa.nl.nu
het wikipedialemma Vrouwendag met verwijzing naar gedicht