Cookies

feminisering weerlegT?

0001
…denkend aan vrouwendag………….

Het is weer internationale vrouwendag. Dus laten we het over feminisering hebben. We citeren Saskia de Hoog op de voorpagina van het blad EQ-Matters van de feministische organisatie E-Quality;

“Het zou niet goed zijn voor jongens om alleen vrouwelijke leerkrachten te hebben; dit zou een negatieve invloed hebben op hun schoolprestaties. In de monitor wordt deze veronderstelling weerlegt: alleen op de basisschool werken meer vrouwelijke leerkrachten dan mannelijke. Op de basisschool zijn de prestaties van jongens en meisjes echter nagenoeg hetzelfde. Pas na de basisschool ontstaan de verschillen en zijn meisjes koplopers. Conclusie is dan ook dat de feminisering van het onderwijs geen aanwijsbare invloed heeft op de schoolprestaties van jongens.”

Een opmerkelijke spelfout in deze quote zou te denken kunnen geven over de kwaliteiten van het onderwijs aan meisjes. Gemeen gedacht zou die fout gemaakt kunnen zijn om …… Maar he… is dat nu een logische gedachtegang dat, als de prestaties van jongens pas na de basisschool relatief slechter zijn, er dus niet gesproken kan worden van een feminiserend falen van de basisschool. Waarom heet die school eigenlijk basisschool? Omdat ze (al dan niet) een basis legt toch?

Ik wil hier meer van weten.

Nog gemener gedacht zou ik kunnen stellen dat bovenstaand citaat aantoont dat het niveau van meisjes alleen maar hoger líjkt omdat hun fouten door de vingers worden gezien en zo’n wankele argumentatie zo maar in een ruim verspreid, gesubsidieerd blad terecht kan komen.

Of is mijn logisch denken juist mijn zwakte. Niet genoeg gefeminiseerd. Nog echt jongetjesonderwijs op de HBS-B genoten.

Maar wie weet zie ik nog van alles over het hoofd en ben ik gewoon dom.

U hoort van mij. Maar reageert u ook vooral zelf op mijn ijdele gedachten, en mijn eigen spelfouten natuurlijk.

Het betreffende blaadje van E-quality
De emancipatiemonitor zelf; met wel veel meer nuances maar…..

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “feminisering weerlegT?”

 1. Het mag als bekend worden verondersteld dat mannen beter in staat zijn tot logisch denken dan de vrouwen. Dit is geen vooroordeel maar een feit.
  Vrouwen hebben andere capaciteiten die beter tot hun recht komen dan die van mannen, zoals een dieper emotioneel leven. Ervan uitgaande dat emoties het gevolg zijn van het lagere denken – de hogere logica en het reine abstracte denken zijn emotieloos, omdat het ego er geen rol in speelt – is het begrijpelijk dat Saskia de Hoog tot zo een verbluffende conclusie komt. Men neme het haar niet kwalijk, ze wordt gedwarsboomd door alles wat zuiver denken in de weg staat; vóór-oordelen, dualisme en identificatie met beperkingen van het mens zijn, zoals vrouw zijn.
  Het familierecht-apparaat met al zijn loten is het bewijs dat er wel degelijk succes valt te behalen met logica die volgt op eerste-graads uitspraken als; mijn gevoel als moeder zegt mij… Hierbij voorbijgaand aan het gegeven dat het geen gevoel is (voorafgaand aan het denken) maar een emotie (gevolg van het lagere denken).
  Adequate zorg voor de kinderen is diè zorg waarbij de verzorger voorbij weet te gaan aan eigen ego.
  Logisch denken heeft dezelfde vereiste.

 2. Hmm, dat gaat ver Henri. Af en toe zit ik wat te goochelen met de verhouding emotie vs ratio en hoe die verband houden met gender en sekse. Dat kun je ook in dit blogje zien. Ik vermoed dat vrouwen (gemiddeld) inderdaad wat meer moeite hebben met zuivere logica. Ik denk echter ook dat het zuiver logisch denken zich voor mannen vaak als een gebrek aandient. Ik zat gisteren nog een keer een film over Bobby Fisher terug te kijken. Misschien een goed voorbeeld van dit mannelijk defect. Ik ben erg voor het zo volledig en integraal mogelijke benadering van kwesties (jij ook). Zeker als het om onderwijs gaat. Het voorbijgaan aan een logisch argument zie ik veel vrouwen doen. Voorbij gaan aan gevoelens zie ik veel mannen doen. Of het specifiek genetisch aan de sekse gebonden is weet ik niet, een groot deel zal ook opvoeding en geschiedenis zijn.
  Zo zijn er, om het maar weer over schaken te hebben, hoe langer hoe meer vrouwen die daar ijzersterk in zijn ( zie ook mijn blog http://joepzander.wordpress.com/2007/10/01/op-de-vrouw-spelen/) En hoe staat het met het Ego van mannen? Ik denk niet dat mannen daar minder last van hebben dan vrouwen.

 3. De verbanden tussen verschil in ontwikkeling van verschillende capaciteiten wat man en vrouw betreft zijn voornamelijk te wijten aan cultuur en opvoeding. De inherente capaciteiten van beide sekse zijn absoluut gelijk.
  Ook hebben beide natuurlijk het vermogen het ego tot gevaarlijke hoogten te laten opbloeien.
  Man en vrouw verschillen in wezen enkel op het biologische vlak en het is vreemd dat juist dit verschil in staat is tot zoveel sociale onrechtvaardigheid. In het verleden met de onderdrukking van de vrouw en tegenwoordig met de onderdrukking van de zorgende man.
  Dit even duidelijk gezegd na aanleiding van een discussie over mijn bovenstaande reactie waarvan gedacht werd dat ik de vrouw als een beperkt wezen zou zien. Hier ben ik verkeerd geïnterpreteerd.
  Veel ellende komt voort uit beperkte identificatie die mensen erop na houden. Vrouw zijn is een beperking van mens zijn, net zo als man zijn een beperking van mens zijn inhoudt. Nog grovere beperkingen zijn bijvoorbeeld zelfidentificaties op grond van land, geloof, ras, taal, cultuur of zelfs het straatje waar je woont. Dat dit duidelijk is.

  De logica, de filosofie neemt zijn aanvang met de stelling van Descartes; Ik denk, dus ik besta. Hiermee wordt De Mens bedoeld. Filosofie is identificatie met het denkapparaat en daar zit geen greintje biologie in.
  Dit geldt eveneens voor de drie van Plato, het goede, het schone en het ware. De ethiek, de esthetiek en de filosofie. Alles wat niet De Mens als uitgangspunt heeft is gefragmenteerd, niet zuiver, en leidt tot het niet-goede, het lelijke en het onware.
  De doelstellingen van het feminisme zijn derhalve juist, de uitgangspunten echter niet; deze zijn gefragmenteerd. En de filosofie die het feminisme met zich meedraagt is van een kinderlijke onnozelheid waar legio gaten in te schieten zijn. Dit geldt in grote mate eveneens voor de vaderbeweging. Het ware beter om van ouderbeweging te spreken, met andere woorden; de eigen identificatie groter maken in plaats van het te beperken. Èlke filosofie die een beperkte identificatie als uitgangspunt heeft is omver te blazen.
  Mijn ervaringen als verstoten vader zorgen logischer wijs voor emoties, ik ben een mens. Onnozele opmerkingen als van de Hoog kunnen mij kwaad maken. Ik ben mij er bewust van dat ik sommige dingen op een tactischer, politiek correcte wijze zou kunnen verwoorden. Ik kan echter geen reden vinden om dat zo te doen. De kwaliteit van mijn bestaan is dermate verwoest dat ik vergeving in deze mag eisen.

 4. Ik snap het grotendeels Henri. Interessante discussie.
  Ik kom er nog een keer op terug. Nu druk met de presentatie van boek Verpasseerd ouderschap (kom je ook?)

 5. Gevonden op Integral Europe:

  Today I’d like to do a thought experiment and have some fun at the same time.

  We’re all familiar with feminist rhetoric, it’s hard not to be, since it comes at us from feminists, the media and policy makers. The gender messages reaching us are so streamlined and consistent that it’s easy to simply accept the rhetoric as fact, or at least as mostly fact. Even men and women who are critical of feminism are likely influenced by these messages on a subconscious level.

  What if we were to turn the tables on this feminist rhetoric, and use a similar language to describe the male gender role and the suffering of men? In other words, what would it sound like if we were to describe the experience of men and situation of men using a feminist style of language, to show how ludicrous and one-side most of the feminist ideology is?

  I’m not saying that we should actually start implementing a reverse rhetoric, far from it! But I believe it could be a good thought experiment in order to demonstrate that the blame game and the claiming of victimhood can be done by men too, meaning that each gender has just as many disadvantages.

  So what kind of statements would masculism make, if it was just as strong and just as pathological as mainstream feminism? Here’s a preliminary list:

  Women force men to work full-time by only marrying men who are providers, thereby limiting the choices of men.

  Women structurally oppress men by claiming the closest connection to the children.

  Women expect men to protect them physically, thereby subordinating the men (men’s lives are less worth).

  Women do not mind that their husbands have dangerous jobs while they are safe at home, caring for the children. This matriarchal power structure keeps men away from a loving environment, and keeps the ruling class (women) out of harms way.

  The power of the sisterhood represses any inquiry into why men live significantly shorter lives than women. The only acceptable explanation is biological differences, which in all other gender scenarios is a prohibited explanation according to the sisterhood.

  Breast cancer gets more funding than any other cancer, which removes resources from prostate cancer research.

  Men commit suicide far more often than women, which is yet another sign of men facing matriarchal structures that keep men trapped in impossible life conditions, and ultimately the only way out may be to take your own life.

  Women demand that men act tough and repress their emotions at all times, which is why men do not dare report domestic violence.

  70 to 80 percent of the homeless are men, since our matriarchal society is reluctant to help a man who doesn’t perform, while women (as the ruling class) always have their intrinsic value intact.

  Men are always given the task of defending the country against aggressors, since the ruling class must be kept safe at all times.

  Women are not held responsible for the crimes the same way men are and receive shorter jail sentences.

  The matriarchy knows that men must be punished properly to stay subordinated, while women are always considered to be basically good and therefore less in need of punishment.

  Cutting off genital tissue from boys is condoned by society, in order to teach men from the start that they are expendable, and inferior to women. Developing countries who cut off genital tissue from girls are judged harshly.

  Boys do worse than girls in school since they feel tremendously unsafe and confused once they realize what the constricted and dangerous male gender role demands of them in the future.

  Could you add anything else to this list?

 6. Er zijn diverse mannelijke schrijvers die zo’n soort lijst hebben gemaakt. De bekendste daarvan is waarschijnlijk die van Warren Farrell in zijn Myth of male power.

 7. Ik ben die naam al vaker tegengekomen, zal eens wat van hem gaan lezen.
  Voorheen was dit een onderwerp wat me maar matig kon boeien, totdat je dus geconfronteerd wordt met de kwalijke gevolgen van het doorgeslagen feminisme.
  De laatste tijd kom ik vaak in aanraking met feministen, vrouwen die ik voorheen nooit heb opgemerkt. Ik zal er wel voelhorens voor hebben gekregen, en dan met name voor de krengen onder hen met het belerende toontje. Het zal wel net zo iets zijn als een nieuwe auto; na aanschaf kom je die ineens overal tegen…

 8. Beste Joep,
  Je vroeg om opmerkingen over spellingsfouten? Welnu, je bent in de zin “Waarom heet die school eigenlijk basischool?” een s in basisschool vergeten. Ik zeg het maar omdat je er zelf achter hengelde.

  Die “t” in “weerlegt” is inderdaad een domme spellingsfout, maar – en dat geef je zelf toe – het is niet logisch om een argument te weerleggen op basis van spellingsfouten.

  Wat het onderzoek naar feminisering betreft: meerdere onderzoeken die de laatste jaren zijn gevoerd in Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk wijzen erop dat de feminisering van het onderwijs geen effect heeft op het leergedrag van jongens. De zinnen die je citeert geven maar één element uit die onderzoeken weer, en dan nog vrij grof geschetst. Als je echte kritiek wil leveren, stel ik dan ook voor dat je de onderzoeken eerst doorneemt. Als je wil kan ik je de titels bezorgen.

  Er zijn ook een paar onderzoeken die het tegendeel lijken aan te tonen, maar ondertussen is gebleken – als het al niet van in het begin duidelijk was – dat die op zijn gebaseerd op bedenkelijk en zwak geïnterpreteerd cijfermateriaal. Ook hier weer: ik kan je de titels geven als je wil, en dan kan je zelf oordelen.

  mvg

 9. Beste Peter,

  Bedankt voor je reactie.
  Bedankt voor de correctie.

  Ik wil best moeite doen om me eens in de onderzoeken te verdiepen. Maar dat moet binnen beperkte tijd.
  De titels wil ik overigens wel graag van je vernemen.

  Ik zou het vervolgens willen voorleggen aan Louis Tavecchio en zo mogelijk Lauk Woltering.

  Op basis van het geheel van argumenten zou ik me nog eens in een aantal specifieke punten willen verdiepen. Daartoe zou het handig kunnen zijn als je nog wat tegengas zou willen geven op mijn bovenstaande redenering:

  “is dat nu een logische gedachtegang dat, als de prestaties van jongens pas na de basisschool relatief slechter zijn, er dus niet gesproken kan worden van een feminiserend falen van de basisschool. Waarom heet die school eigenlijk basisschool? Omdat ze (al dan niet) een basis legt toch?”(nu met correctie).
  In afwachting van je verdere reactie.

  Met vriendelijke groet

  Joep

 10. Hey Joep,

  allereerst lijkt het me belangrijk om erop te wijzen dat de prestaties van jongens er niét op achteruit zijn gegaan sinds het aantal vrouwen in het onderwijs aan het toenemen is. Integendeel, als we bv deelname aan het hoger onderwijs nemen als indicator voor schoolsucces, zien we duidelijk een stijgende lijn, zowel voor jongens als voor meisjes. Alleen zijn de prestaties van de meisjes er veel sneller op vooruitgegaan, waardoor de jongens nu een relatieve achterstand hebben tegenover de meisjes. Dat is in ieder geval iets om in het achterhoofd te houden.

  Iets anders is dat, als je de getallen opsplitst, sociale achtergrond en afkomst een veel grotere invloed blijken te hebben dan geslacht. Om het eenvoudig uit te drukken: de zoon van een dokter heeft evenveel kans als de dochter van een dokter om goed te scoren op school, maar een jongen uit een kansarm gezin heeft meer kans op falen dan een meisje. Sowieso hebben dokterskinderen veel meer kans op slagen dan kansarme kinderen, van welk geslacht ook. Maw: sommige jongens scoren slechter, maar niet dé jongens als groep. Je kan je de vraag stellen of we dan met een genderprobleem zitten of met een sociaal probleem.

  Nog een aanwijzing dat er iets eigenaardigs aan de hand is met de discussie over het ‘jongensprobleem’, is de timing. In België, bv, was de feminisering van het (basis)onderwijs al voor de tweede wereldoorlog een feit, lang voor het ‘jongensprobleem’ ontstond. In Nederland lopen die twee fenomenen meer gelijk, maar als je ‘biologische’ verklaring zoekt voor het zwakker presteren van jongens, zou je eigenlijk geen verschillen tussen landen mogen aantreffen.

  Ik stuur je straks nog een berichtje waarin ik specifiek inga op je vraag.

 11. Dit berichtje zal ik korter houden. Ik stuur je de referenties van de twee meest recente onderzoeken naar feminisering in Vlaanderen en Nederland door:

  http://www.elion.nl/sbo/PDF/145.pdf (ned)
  http://www.vub.ac.be/TOR/main/publicaties/downloads/t2002_39.pdf (vl)

  Uit deze uitgebreide onderzoeken is geen enkel verschil naar voren gekomen in prestaties bij leerlingen naar gelang van het geslacht van de leraar. Het maakt, maw, voor de leerprestaties van jongens niets uit of ze les krijgen van vrouwen of van mannen, niet in het secundair onderwijs en niet in het basisonderwijs.

  In het artikel dat je citeert wordt dat inderdaad een beetje knullig uitgelegd, maar of een jongen in het lager onderwijs van mannen of van vrouwen les heeft gehad blijkt helemaal geen indicator te zijn voor zijn (latere) schoolsucces.

  Er zijn een paar onderzoeken geweest die het tegendeel beweerden, oa één eindejaarsthesis in Vlaanderen. Achteraf bekeken bleken daar een aantal fouten in te staan die de centrale stelling – dat kinderen beter presteren onder leraars van een gelijk geslacht – onderuit haalden (details kan je nalezen in het Vlaamse onderzoek).

  Een ander onderzoek met die uitkomst (jongens presteren beter bij mannen) is “The Why chromosome” van Thomas S Dee (http://educationnext.org/the-why-chromosome/). Zoals je zelf kan nalezen is dit een methodologisch zeer zwak onderzoek. De gevonden verschillen in leeruitkomsten tussen jongens en meisjes komen nooit boven de significantiedrempel uit, zoals de auteur zelf erkent. Hij suggereert echter dat dat niet veel uitmaakt, dat het belangrijke verschillen blijven. Uiteraard is dat onzin: een resultaat dat onder de significantiedrempel blijft is eigenlijk waardeloos, omdat het evengoed aan toeval te wijten kan zijn. Het is intellectueel oneerlijk om daar hypothesen aan op te hangen. Verbazingwekkend dat het hier en daar toch nog serieus genomen wordt.

  groeten,
  peter

 12. Veel van in sociaal wetenschappelijk onderzoek voor serieus doorgaat is treurniswekkend. Dat maakt dat ik er veel tijd in moet steken om alles te bekijken en te doorgronden. Ik zal mijn best doen.

  Ik moet zeggen dat ik overigens ook de vooronderstelling uit genoemd artikel dat feminisering is uit te drukken in hoeveelheid vrouwen versus mannen, kort door de bocht vindt.
  Maar afin ik ga een dezer dagen een blik werpen op de door jou aangegeven linken. En ik zal Prof. Tavecchio nogmaals proberen te interesseren voor deze blog.

  Je hoort van me

  Joep

 13. Een eerste duik in het Vlaamse onderzoek bleek merkwaardigerwijs mijn opmerking in de vorige reactie al te ondersteunen:

  blz 120: (over leerkrachten algemeen) Zij zijn in vergelijking met andere volwassenen en hun leerlingen bijvoorbeeld veelmeer verdraagzaam, solidair en veel minder individualistisch ingesteld.Eigenlijk zijn ze in hun attitudes heel vrouwelijk.

  Het gaat natuurlijk eigenlijk om vrouwelijk en mannelijk rolgedrag lijkt me.
  Een en ander roept overigens natuurlijk weer een batterij andere kwesties en vragen op.

  Overigens worden blijkbaar ook wel verschillen geconstateerd:
  blz 124: Zo getuigen jongens van een lagere arbeidsethiek, een negatiever toekomstbeeld en een lager zelfbeeld naarmate zij meer vrouwelijke leerkrachten hebben.

  Afin nog het nodige te doen.

  http://www.laukwoltring.nl/9Site%20Mannen%20in%20de%20Kinderopvang%20en%20het%20Basisonderwijs%20v1.doc

 14. Na nog wat nadenken, kwam ik tot de conclusie dat eerst het begrip femminisering gedefinieerd dient te worden. De Nederlandse wikipedia had dit lemma nog niet. Dus dat heb ik nu aangemaakt. Als je daar ook eens naar wilt kijken en veranderen/aanvullen dan hebben we behalve een goede basis voor deze discussie ook nog weer wat nuttigs aan de wereld toegevoegd. Wikipedia wordt trouwens met name door mannen gevuld.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisering

 15. Goh, ja,
  ik ben het eigenlijk helemaal niet eens met de strekking van het artikeltje dat je op wikipedia hebt gezet. Maar tegelijkertijd hecht ik niet genoeg belang aan wikipedia om de moeite te nemen er mijn eigen aanvullingen of visies aan toe te voegen.
  Het zou wel nog een stuk neutraler kunnen voor een encyclopedie-artikel.

 16. Om een concreet voorbeeld te geven: de zin

  “Bijvoorbeeld zou een gebrek aan autoritatieve stijl leiden tot een reeks van problemen, met name voor jongens.”

  gaat uit van de veronderstelling dat ‘autoritair zijn’ een typisch mannelijke eigenschap is, terwijl het al dan niet bestaan van ’typisch mannelijke’ en ’typisch vrouwelijke’ kenmerken (en wat die dan zijn) nu juist deel uitmaakt van de discussie over feminisering.

  Overigens heb je geen bronvermelding geplaatst bij die toch vrij boude bewering.

  1. Peter, Ik schreef autoritatief en niet autoritair, dat is echt heel wat anders. Autoritatief wordt bijvoorbeeld door Doornenbal ( Ouderschap als onderneming 1996) gezien als een typisch mannelijke stijl in de opvoeding. Uiteraard betekent dat niet dat vrouwen deze stijl niet kunnen hebben of ontwikkelen. Doornenbal legt ook uit wat het belang van deze stijl is. Het gebrek aan vaderschap in de opvoeding leidt volgens o.a Nancy Sconyyers en Monica Heuer (1998) en overigens vele anderen tot criminaliteit enz. In mijn boek Gemist Vaderschap(http://relapublishing.nl/gemistvaderschap.htm bespreek ik op 87-91 deze kwesties uitvoering. Daar verwijsl ik ook naar Wolfgang Bergmann 2004 in Die Zeit.

 17. Sconyyers en Heuer heb ik niet gelezen, maar Doornenbal interpreteer ik anders. Volgens mij zegt ze inderdaad dat de autoritatieve manier van opvoeden vaker door mannen wordt uitgeoefend, maar dan wel om een aantal specifieke sociologische en historische redenen. Ze zegt bij mijn weten nergens dat het ’typisch mannelijk’ (met de suggestie ‘biologisch ingebakken’) zou zijn.
  Ik zou die bronnen in ieder geval bij het wikipedia-artikel plaatsen, dat maakt opzoekingswerk makkelijker.

 18. Je hebt gelijk dat ik de bronnen beter kan opnemen. Overigens zou het ook goed zijn een tegenovergestelde wetenschappelijk gefundeerde opvatting te memoreren. Maar aangezien ik die niet zo goed ken had ik dat liever aan iemand anders overgelaten.

  Ik heb in deze discussie al een paar keer laten vallen dat ik juist ook vind dat mannelijk en vrouwelijk wat meer is, of anders is, iets anders betekent dan man versus vrouw. Dat was nu juist mijn kritiek op dat Belgische onderzoek dat die het terugbracht tot een biologische-man vrouw verhouding.

  Overigens doet Lauk Woltring dat geloof ik ook. En in die zin zou ik het dan niet met hem eens zijn.
  Van de laatste discussie die ik er met Louis Tavecchio had meen ik met te herinneren dat die het met mij eens is in deze. Jij bent het daar blijkbaar ook mee eens. laten we vooral ook de overeenkomsten in onze visies oppikken.

  Ik zal me nog wat dieper in de bronnen verdiepen, maar het kost even tijd. Er is trouwens ook een literatuurstudie van het civitas-instituut over de problemen van vaderloosheid.
  Maar ik noem liever primaire bronnen.

 19. Momenteel heb ik niet veel meer toe te voegen, maar ik stel voor dat we de discussie open houden. Ik werk aan een historisch onderzoek naar de man-vrouwproblematiek in het onderwijs (pas begonnen), dus in de komende maanden zou ik in principe een interessantere en beter beslagen gesprekspartner moeten worden.

 20. Kijk s aan; vandaag Lauk Woltring op netwerk-tv in verband met feminisering. Er wordt ook weer opgemerkt dat wat gestructureerdere opvoeding jongens kan helpen. Dat lijkt erg op mijn uitspraak over autoritatief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.