Cookies

Richard Gardner

Hier praat ik met Richard Gardner aan vde vooravond van zijn lezing
Hier praat ik met Richard Gardner aan de vooravond van zijn lezing

“‘Het ouderverstotingssyndroom is een stoornis, en de wetgever heeft de macht om rechters te machtigen de stoornis te genezen’  Met deze kryptische boodschap opende Richard A. Gardner, Amerikaans hoogleraar kinderpsychiatrie, de presentatie in Nederland van zijn boek over het ouderverstotingssyndroom. Het was 24 juni 1999. In de Grote Kerk te Breda werd het eerste congres gehouden in een serie van twee, georganiseerd door het Ministerie van Justitie samen met ouderorganisaties. Congresgangers waren rechters, justitieambtenaren, kinderbeschermers, advocaten en ouders. Joep Zander had destijds de aandacht gevestigd op de publicaties van Gardner, en dat had geresulteerd in een uitnodiging aan Gardner om zijn werk in Nederland te komen introduceren.”

Voor zover  is de intro van het artikel van Peter Prinsen in het boek Verpasseerd Ouderschap. Het bezoek van Gardner aan Nederland  is nu een dikke tien jaar geleden.

Wat Gardner óók zei is dat we in Europa wat kunnen léren van de States.  Zojuist las ik het boek family’s heartbreak waaruit ik bijna het omgekeerde concludeerde.  Natuurlijk klopt het dat er in de States meer ervaring is opgedaan met het aankaarten van het ouderverstotingssyndroom, maar het inschakelen van meer sociaalwetenschappers is  in Nederland mijns inziens al een gepasseerd station dat zijn onnut heeft bewezen. Qua oplossingen zie ik meer gebeuren in ons buurland België. Binnenkort ga ik daar op bezoek om een lezing te geven over ouderverstoting, dus ik ga me bij gelegenheid weer eens uitgebreider op de hoogte stellen van de ontwikkelingen aldaar.

Bij deze gelegenheid keek ik nog eens het internetdossier ouderverstotingssyndroom door en kwam tot de ontdekking dat daar nog steeds slechts een klein stukje van het geluidsbestand van dat optreden van Gardner stond. Aangezien er nu veel meer mogelijkheden zijn dit soort zaken online te zetten zonder dat het jezelf kapitalen kost heb ik het bestand in zijn geheel geupload bij archive.org. De moeite waard om nog een keer terug te luisteren.

Alles over Gardner in Breda inclusief de complete geluidsfile
Het dossier ouderverstotingssyndroom
Bespreking van het boek A family’s heartbreak van Michael Jeffries

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “Richard Gardner”

 1. Tja, en de jeugdzorg slaapt maar door en doet niets aan het leed als een kind levenslang een vader mist door toedoen van rancuneuze treiter-ex.
  Jeugdzorg raakt slechts in paniek als een pubermeisje de wereld rond wil zeilen, prima propagandamiddel om zorgzaam in de media over te komen.
  JEUGDZORG: STELLETJE HUICHELAARS!

 2. We kunnen er alleen maar tegen strijden, het liefst zo massaal mogelijk. Eens moeten “onze kinderbeschermers” toch doorhebben dat ze zo fout bezig zijn?
  Ik begin inmiddels zelf een beetje in een foute ludieke stemming te raken door de kinderbescherming. Het lijkt wel alsof ze tegenwoordig zichzelf steeds meer in bescherming proberen te nemen dan onze kinderen.

  Ik wil mijn eerste ludieke bui graag met jullie delen:
  http://www.liesbethgroenhuijsen.nl
  Eén van de grootste aanstichtsters van al het kinderleed en ouderverstoting in Nederland.
  Gelijkwaardig ouderschap bestaat volgens haar niet en een dode ouder is beter dan een gescheiden ouder.

  Nu ga ik even mijn mening geven: (Juridisch en wettelijk oké) Ik vind dat…
  Een dode Liesbeth Groenhuijsen is beter dan een levende Liesbeth Groenhuijsen.

 3. Je opvattingen over Groenhuijsen deel ik met uitzondering van de conclusie. Behalve dat iemand dood wensen nóoit een goed idee is, zou het ook averrechts kunnen werken. Het enige wat helpt is dat Groenhuijsen levend en wel voor een tribunaal moet verschijnen om verantwoording af te leggen over haar duistere praktijken, cq dat ze daar haar excuses voor gaat aanbieden.

  Het is duidelijk dat Groenhuijsen inderdaad precies het voorbeeld is dat in dit verhaal past. Het is een illusie te denken dat meer sociaal-wetenschappers een oplossing is zoals Michael Jeffries denkt. Juist Sociaal-wetenschappers zoeken de gelegenheid om zich onder elke denkbare norm uit te wringen terwijl ze de schijn van zorgvuldig handelen met zich dragen.

 4. De pers erbij halen, en de beerput (inzake mevr. Groenhuijsen en haar trawanten van de jeugdzorg) open maken lijkt mij verstandiger.
  De pen is immers altijd machtiger dan het zwaard.
  Een guerilliastrijd tegen jeugdzorg, niet met wapens, maar met het openbaar maken via media, internet, etc.
  Geweldloos, maar in nette bewoordingen genadeloos hard, een verzetstrijd dus.
  Rede: arrogant toestaan dat een kind levenslang een vader nooit meer mag zien (door treitermoeder die omgangsregeling aan haar laars lapt) is zware psychische verwaarlozing van een kind.
  Geen kwestie van een haatcampagne van die zogenaamde gefrustreerde lastige vadertjes (in hun ogen), maar opkomen voor de rechten van het kind, dat het recht terug moet krijgen BEIDE (!!!!) ouders te mogen blijven zien, zowel vader als moeder.

  ten tweede:
  Maak blunders van jeugdzorg (feiten) openbaar:
  maak aan iedereen duidelijk eens op GOOGLE te kijken en daar in te typen op internet:
  1: FALENDE JEUGDZORG
  2: MEISJE VAN NULDE
  3: DE ZAAK SAVANNA
  4: ROWENA RIKKERS

  Kom met bewijzen (en die zijn er!) en nagel met deze informatie jeugdzorg en het hele rotbeleid aan de schandpaal, via internet, media, dwaze vaders.nl, flyers, posters, stickers, desnoods pamfletten op prikborden van supermarkten, maar doe dat anoniem, anders gaat jeugdzorg met hun zakken vol geld dure advocaten sturen.

  JEUGD-ZORG???
  Momenteel gebruikt jeugdzorg Utrecht Laura Dekker (Zeilbootmeisje) als propagandamateriaal om in de media zorgzaam over te komen.
  Een zorgmelding over mijn zoontje namen zij nooit serieus en ze kozen partij voor de moeder………..
  mijn zoontje belandde uiteindelijk in de psychiatrie!

 5. Uiteraard wens ik ook niemand de dood in, maar mijn statement is dat de wereld beter af zou zijn zonder Groenhuijsen, en met de manier waarop ik dit stel, “een dode Groenhuijsen is beter dan….” zet ik haar een spiegel voor en dan komt het precies zo over zoals zij het zelf ten opzichte van de niet verzorgende ouder stelt.
  Wat Groenhuijsen vermoedelijk bedoeld met “een dode ouder is voor een kind beter te verdragen dan een gescheiden ouder” is dat de niet verzorgende ouder maar beter uit het leven van een kind kan blijven.
  Maargoed, we kunnen het hier lang en kort over hebben, feit is dat zij al 19 jaar lang bezig is met het kapot maken van ouders en kinderen en 19 jaar lang is het nog niet gelukt om haar het zwijgen op te leggen.
  En uiteraard is het niet alleen Groenhuijsen die deze foute standpunten uitdraagt, de gehele kinderbescherming, gedragsdeskundigen, jeugdzorg, curatoren en veel advocaten houden ook angstvallig vast aan deze ideeën en willen ouderverstoting niet erkennen.
  De meesten erkennen dit puur uit eigen belang niet, namelijk het belang van het behoud van hun baantje.
  Ze zijn zich er heus wel van bewust dat ouderverstoting een groot probleem is, maar de oplossing komt te dicht bij het einde van hun baantje.
  Wanneer verplicht gedeeld ouderschap wettelijk zou worden vastgelegd dan zouden zij niet meer nodig zijn.
  Ik vrees dus dat het nog decennia gaat duren tot de ommekeer, en misschien zal dit inderdaad pas zijn wanneer de generatie van ouderverstotingskinderen dan de plekken gaan innemen op de arbeidsmarkt.
  Het enige dat we nu kunnen doen is aandacht blijven vragen voor het ouderverstotingssyndroom.
  Voor velen zal het helaas te laat zijn, waarschijnlijk ook voor mijn zoontje.

 6. Je zou haast met een spuitbus op de deur van je ex spuiten (anoniem uiteraard):

  DIT KIND MAG VAN ZIJN MOEDER ZIJN VADER NIET ZIEN!

  dat zal de buurt deze heks haar lekker kwalijk nemen,

  mwhaha,

  over de gestapo-houding van Groenhuijsen ben ik niet te spreken,
  Ze zou een goede kampbewaakster kunnen spelen in een oorlogsfilm: ouders en kinderen gescheidn!
  Jeetje wat een trut!

  LEVE HET VRIJE WOORD!!!!!!!!!!!!!!!!

 7. Nou even verder met argumenten.

  Even ingaand op Richard. Het punt is dat kinderen er veel last van hebben als een ouder de andere verstoot en er een loyaliteitsprobleem ontstaat. Als die andere ouder “gewoon dood” zou zijn is dat probleem er natuurlijk niet. Dan kan het kind in rust na de rouw met een goed gevoel aan haar overleden ouder terugdenken. Bij ouderverstoting is dat niet zo. Overigens ook niet als die verstoten ouder inmiddels dood zou zijn hoor.

  Dit gegeven wordt door sociale wetenschappers, en blijkbaar ook Groenhuijsen (graag citeren) graag pervers gebruikt om zich tegen, met name, vaders te keren. Die worden dan bij voorbaat in de hoek van niet-verzorgende ouder gedrukt en niet meer van belang geacht. Elke ouder zorgt trouwens (op wat beroerde uitzonderingen na). Je hebt dus eigenlijk een status-quo ouder(die de macht naar zich toe heeft getrokken) en de ouder die het nakijken heeft en ook het kind het nakijken moet laten.

 8. @ Grafitty, ik ben even nieuwsgierig, heb je zelf ook (recentelijk) bemoeienis gehad van Groenhuijsen?
  Ik heb namelijk het idee dat veel ouders niet weten dat ze klachten kunnen indienen, bij de klachtencommissie, ombudsman en medisch tuchtcollege. Nu zullen mijn klachten niet veel bergen verzetten, maar wanneer iedereen klaagt tegen bijvoorbeeld iemand als Groenhuijsen dan zit ze elke week in de enquetekamer bij de klachtencommissie of op hoorzitting bij het tuchtcollege.
  Dit zou dan toch wel vervelend moeten worden voor haar en dit zou toch wel gaan opvallen.

  Om inderdaad even verder te gaan op de oorsprong van de blog en het antwoord van Joep, ouderverstoting, men (kinderbeschermers) zien de oorzaak hier niet van, althans doet voorkomen alsof ze het niet zien en leggen de schuld van het loyaliteitsprobleem naar de niet verzorgende ouder, en dat vind ik juist kwalijk.
  Een kind is van nature even loyaal naar allebei de ouders, dus de werkelijke oorzaak zou aangegeven moeten worden ipv de schuld bij de niet verzorgende ouder leggen.
  In omgangszaken werd vroeger, en nu nog steeds het woord loyaliteitsconflict misbruikt om een zogenaamde goede grond aan te geven zodat een omgangsregeling gepasseerd kan worden.
  Eigenlijk weten we allemaal hoe het zit maar niemand (kinderbescherming/rechtspraak) erkent dit.
  Wanneer dit wel zou worden erkent dan zou justitie moeten ingrijpen en het kind voor de omgangsregeling met harde hand weghalen voor de voortzetting van de omgangsregeling, en dit is waar men bang voor is.
  Heel vreemd overigens, want wanneer iemand bijvoorbeeld voor een strafbaar feit gedagvaard word en je komt niet opdagen, dan wordt je wel opgehaald door justitie.
  Meten met twee maten.

  Toch vraag ik me af of een gedragsonderzoeker met statements zoals ik had genoemd (dode ouder, gelijkwaardig ouderschap bestaat niet) in de openbaarheid mag komen. Ze verspelen hiermee hun neutrale positie en geloofwaardigheid.
  Maar zie er maar eens tussen te komen als vader zijnde met je klachten, dan vinden ze je lastig en verschuilen zich achter elkaar.
  De directeur van de kinderbescherming Rotterdam http://www.rogerdirven.nl zei niet te mogen oordelen over de kunde van Groenhuijsen en bij het medisch tuchtcollege kaart Groenhuijsen aan dat ze onder het klachtreglement van de kinderbescherming staat.
  Ze zijn zo glad als een aal en niet te vangen.
  en het allervreemdste is dat zelfs advocaten bang zijn voor de kinderbescherming.

  Ik kan echt wel uren doorgaan over dit onderwerp, maar voor nu zet ik er weer heel eventjes een punt achter om jullie weer aan het woord te laten.

  Dat een kind bij een overleden ouder een rouwproces kan inzetten is mij inderdaad ook wel duidelijk, maar om het zo crue te stellen. Ik vraag me af waar de grens ligt, vandaar dat ik ook een stelling in nam over een dode Groenhuijsen.
  Iemand moet toch kunnen zeggen “en nu ben je niet meer geschikt voor je functie”.

  1. Ik had ook nog willen duidelijk maken dat de term verzorgend en niet-verzorgend ouder een beetje onzin is. Wat is er nou zorgzaam aan een ouder die de andere uitsluit? Diep ingesleten verkeerd taalgebruik dat mensen als Groenhuijsen alleen maar in de kaart speelt.

 9. en zo worden mensen nu in een hokje gestopt.
  Hetzelfde geldt voor de term “in het belang van het kind”.
  Vraag maar eens aan iemand wat dat nu eigenlijk betekend en ze weten er allemaal geen antwoord op te geven.
  Ongemerkt gaan al deze termen een eigen leven lijden.
  Net zoals de strijd voor een omgangsregeling met mijn kind mijn leven nu al ruim 3 jaar beheerst.

  Ik heb het voorrecht dat ik een lot uit de loterij heb getrokken en nu een fantastische vrouw heb die alles begrijpt en mij steunt en samen 2 kids en nu is de 3e onderweg.
  Had ik nu alleen op een flatje gezeten dan weet ik niet wat ik gedaan zou hebben en of ik zou malen en doordraaien. Ik wil er ook helemaal niet aan denken, maar dit wordt wel veroorzaakt door de kinderbe….
  Ik hoop het niet, maar het zou me niets verbazen als er op een dag wel een ouder gaat doordraaien

 10. Inloggen op superjoy is onmogelijk………

  erg frustrerend als je zaken naar buiten wil brengen, of als vader informatie wil, maar onderhand een computerdeskundige moet zijn om de stukken op de site te lezen, met dat oervervelende onmogelijke inloggen (lukt keer op keer niet) waarom dan die site?????

  Waar is dat inlogen in godsnaam voor nodig, jeetje wat ingewikkeld, wat een onzin, dat stomme inloggen!
  Met dergelijke gecompliceerde inlogsites berijk je niets Richard, jammer kerel.

 11. klik op: no account yet, register.

  Er zijn je 104 mensen je voor gegaan die het wel lukten om zich aan te melden.
  Je moet inderdaad eerst registreren, maar dat komt puur omdat er stukken op staan die (nog) niet openbaar mogen staan.
  Daarbij zit ik natuurlijk nog midden in de rechtzaak, dus alles wat ik er neerzet zou dan ook tegen me gebruikt worden. Er staan bijvoorbeeld ook brieven van mijn ex aan mij gericht op.
  Dus ik ben er heel voorzichtig mee.
  Ook door het feit dat de kinderbescherming in het raadsrapport heeft geschreven dat ik geen website mocht maken.

  Ik ben trouwens wel bezig om steeds meer stukken openbaar te zetten die je kan zien zonder in te loggen.

 12. Accoord, ik heb enorm veel respect voor je rebelse aanpak tegen deze halstarrige jeugdzorg.
  Zij zullen er alles aan doen je te trachten te beschuldigen van smaad, enz.
  If they are the big three, you are the small axe.
  ready to cut them down (liedje BOB MARLEY op you-tube: small axe).
  Eens zal het hele buro jeugdzorg op de schop gaan, heel Nederland zal te weten komen wat voor een zootje dat daar is: een stel ouderwetse, gefrustreerde mannenhaters, vol vooroordelen over vaders, jeugdzorg heeft er schijt aan als een kind zijn vader nooit meer ziet,

  en DAT onrecht mag iedereen te weten komen!
  Sterkte met jouw strijd!

 13. “………kinderbescherming in het raadsrapport heeft geschreven dat ik geen website mocht maken……”
  Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Maar wel te erg om niet nog een keer te onderstrepen. Dit is censuur met kinderen als machtsmiddel/chantagemiddel.
  Voor meer van dit soort censuurkwesties lees ook: http://papa.nl.nu/censuur.html

 14. Joep: er bestaat ook zoiets als: vrijheid van meningsuiting, dat staat vast in de wet.
  Tenzij er uiting is van smaad of bedreiging, mag jij je mening geven.
  Ik geloof persoonlijkniet meer in de arrogante dictatuur van de jeugdzorg, waarbij het kind vaak de klos is, en steeds meer mensen hebben inmiddels door de anti-vader en anti-kind houding de pest aan de jeugdzorg.
  Laat je niet intimideren Joep, desnoods moet het maar voorkomen in Brussel bij het Europesche hof, dan heeft de jeugdzorg pas ECHT een probleem.
  Ze moeten maar flink doorgaan de belangen van vaders te onderdrukken, krijgen ze vanzelf wel stront aan de knikker, met hun topsalarissen.

 15. Ja Graffity, ik ben het natuurlijk met je eens. En ik probeer me al zo’n 15 jaar, zolang ik hiermee bezig ben niet te laten intimideren. Maar dat het Europese Hof in Straatsburg daar een oplossing voor kan bieden…. niets is minder waar. Juist daar heeft het de Nederlandse staat bestaan mij te intimideren zonder dat het Hof er daar wat aandeed. Ergo in eerste instantie namen ze dat zelfs klakkeloos over. Lees de doorklik naar die censuurpagina die ik net gaf en vandaar naar mijn ervaringen in deze. Het is erger dan je denkt. Maar alleen de mensen die ondanks alles doorvechten, waaronder ik mezelf wel mag rekenen, komen alle aspecten van de repressie tegen.
  De meeste anderen haken ver voor die tijd af.

  1. Hoe dan ook, in de publieke opinie is het imago van de Jeugdzorg (terecht) al flink naar de knoppen! en niet zonder rede!
   De rotte fundering onder deze instantie is aan het wankelen,
   en eens zal deze toren van hoogmoedige, corrupte mutsen instorten,
   De waarheid komt altijd naar boven; Watergateschandaal, lockheed-affaire, the killing fields, misbruik door priesters in o.a. Ierland, enzovoorts…..
   Binnenkort: beerputopening van de jeugdzorg.
   Ieders mening over de jeugdzorg zal eens deze machtsmisbruikers-instantie doen instorten.
   Ik heb de champagne al klaarstaan.

 16. Bas, Richard, en Graffity, jullie zijn boos. En terecht! Nick, jij bent een stapje verder en denkt na over de mogelijkheden die er zijn om zaken ten goede te veranderen. Ook dat is goed!
  Velen zijn jullie voorgegaan, meer dan drie decennia lang!! Er is niets veranderd…
  Deze site is van Joep en hij kan jullie er alles over vertellen, een ervaringsdeskundige van het eerste uur.
  Ik daag jullie uit om verder te gaan, je verder te verdiepen, je verder te informeren, eenvoudigweg door te gaan!
  Jullie reacties zijn hetzelfde als duizenden vaders voor jullie en, buiten mensen als Joep, geven zij het allemaal op na gemiddeld 3 a 4 jaar…
  Zorg ervoor dat jullie doorgaan, niet blijven hangen, opgeven, vergeten, etc. Ik ben er sowieso bij, ik kan niet anders!

 17. Ik ben er weer, vandaag heb ik mijn website overgezet naar een nieuwe host, groter en sneller!
  Meteen heb ik een flink aantal artikelen openbaar gezet, ik ben toch eigenlijk gek dat ik alles te lezen hield voor geregistreerde gebruikers. Weg met de censuur!
  Hebben jullie trouwens het verhaal van Peter Brons gevolgd? Hij mocht geen blog bijhouden voor zijn zoontje, en ik zag vanmiddag dat het internetadres van zijn blog is opgeheven, onder druk van de kinderbe….

  Henri, ik ben inderdaad boos, en dat al ruim 3 jaar, maar ik ga door hoor! 😉 Het probleem dat veel vaders rond deze periode opgeven is eigenlijk simpel, niet alleen de moed en de hoop verdwijnt, maar ook het geld raakt langzamerhand op. Het is een dure hobby om te strijden voor je kind. Ik had van dat geld inmiddels een mooie nieuwe auto kunnen kopen, maar natuurlijk is mijn kind mij meer waard dan een stuk blik (die ik overigens inmiddels heb moeten verkopen).
  Het voordeel van een nieuw gezin is dat je geen kans heb om in de put te raken, maar aan de andere kant kost een nieuw gezin weer veel tijd en geld die je dan niet in je verstoten kind kan steken.
  Ik wist trouwens al dat Joep de expert is op het gebied van ouderverstoting, ik heb via internet heel veel informatie opgedaan en Joep springt hier met kop en schouders bovenuit. Internetsite, boeken, blogs, lezingen en ga maar door, groot respect heb ik daar voor. Ik hoop dat ik dat zelf ook ooit kan bereiken.

  Ondertussen wil ik mij ook gaan inzetten voor de rechten van de kinderen, en hiermee ga ik even richting politiek (misschien een volgende blog van Joep?) en kom ik bij Jos Aalders terecht, de PRK.
  Wat vinden jullie hiervan?
  Enerzijds is het natuurlijk vechten tegen iets dat je niet kunt winnen en je hoort de verhalen over de vele kleine partijen die niets te zeggen hebben, maar aan de andere kant win je hier wel aandacht mee, en dat is o zo belangrijk. Ik wil me er wel voor inzetten en heb ook heel veel respect voor Jos.

 18. Ok het is duidelijk, wat zou ik hier nog aan toe kunnen voegen?
  Of je veel bereikt met een nieuw klein partijtje weet ik niet. Zelf heb ik nog niet helemaal de hoop opgegeven dat ook enkele bestaande partijen tot inzicht te brengen zijn. Maar na jaren lobbyen zakt mij de moed ook wel eens in de schoenen.
  Maar het lijkt me vooral ook succes hebben als er dan wel door verschillende mensen in deze beweging efficiënt wordt samengewerkt aan een nieuwe partij. Tot nu toe lijken mij de initiatieven nogal vaak erg persoonlijk.
  By the way. Vrij onverwacht ontstond onder deze blog een hele uitgebreide discussie (van nu al 20 bijdragen). Voorzover ik kan zien tot nu toe het langste draadje in mijn blog.

 19. Mooi om te zien hoe alles nog leeft met al die bijdragen. En ik moet zeggen, ik zou hier nog wel dagen(jaren)lang over kunnen door discussiëren.
  En eigenlijk ga ik dat ook gewoon doen, ik ben bezig om een familierechtforum op te zetten waar iedereen vragen aan elkaar kan stellen en lering trekken uit situaties van anderen. Hoe meer kennis er is hoe beter, en zolang er discussies zijn over ouderverstoting is er hoop.
  Dit lange draadje is hoopvol voor discussies die breder zouden moeten worden gevoerd.

 20. Steeds minder ondersteuning is er bij het publiek voor de jeugdzorg, teveel schandalen (meisje van nulde, de zaak Savanna, Rowena Rikkers enz).
  Het is bij steeds meer mensen duidelijk dat je als vader als derderangsburger behandeld word inzake omgangsregeking vader-kind.
  Een ieder die het kind belemmerd zijn of haar vader te zien is een hypocriete hufter, zowel treitermoeders als jeugdzorg deugen niet.
  Een moeder die haar kind belemmerd de vader te zien na een scheiding is het moederschap onwaardig.

 21. Om nog heel even terug te komen op het onderwerp ouderverstoting en alles wat dit teweeg brengt met “kinderbeschermers”, jeugdzorg etcetera, merk ik dat er toch best wel behoefte is om hierover te praten. Daarom heb ik een forum gestart om deze discussie voort te zetten. Hij staat al in de kinderschoenen op: http://www.familierechtforum.thedarksite.nl
  Ik nodig iedereen van harte uit om hier mee te discusieren.

 22. Waarom zal je PAS een stoornis noemen terwijl het gewoon kindermishandeling is..een echte pure vorm van kindermishandeling, anders niet.

  Alles wat we doen zal uiteindelijk tot aftreden van Rouvoet brengen,
  en zal Andre Rouvoet tegen over de rechter moeten verantwoorden.

  De discusie zal hierover in Nederland nu gevoert gaan worden,
  wat is P.A.S en hoe kunnen we dit voorkomen.

 23. Edwin;

  PAS, ouderverstotingssyndroom, is een stoornis van het kind dat verzoorzaakt wordt door een programmerende ouder. Het veroorzaken van PAS is dus kindermishandeling. Het hebben van PAS is uiteraard geen kindermishandeling.

 24. Daar ben ik 100% met je eens. ;-))

  Zullen we nu de programmerende ouder eens vervangen voor een programmerende gezinsvoogd, Instantie of pleegouder wat krijgen we dan?

  niet aan waarheidsvinding te doen, dus onderzoek gebasseert door feiten door de raad voor de kinderbescherming LEES: Justitie…Werkt Andre Rouvoet en Hirsch Ballin het risico op P.A.S bij onze kinderen dan niet in de hand?

 25. Zo is dat.
  Niet alleen wordt het misbruik door programmerende ouders door de staat aangemoedigd, ze zijn m.i ook zelf vaak primair programmerend cq mishandelend.

 26. Een vader een kind onthouden uit wrok als ex, is een gruwelijke vorm van psychische mishandeling van die vader, en nog legaal ook, althans…..NOG wel.
  En deze psychische mishandeling moet strafbaar worden, en hoe!
  Liesbeh Groenhuizen is kennelijk voorstander van
  vader/moeder-apartheid.
  Hoe lang pikken wij als vaders de gestoorde prietpraat van Groenhuizen en haar trawanten nog?
  Dat mens zou een psychologische test moeten ondergaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.