Cookies

Boycotten?

inquisitie, linkspraak of toch rechtspraak?
inquisitie, linkspraak of toch rechtspraak?

Iets veranderen is moeilijk. Als het gaat om kinderen in ouderverstoting is het wel erg noodzakelijk dát het familierechtsysteem verandert. Programmerende ouders en hun kinderen leren al decennia dat asociaal gedrag loont. Als je als ouder gewoon niet meewerkt aan procedures, als je gewoon géén gesprekken voert met bureau jeugdzorg dan loop je een goede kans dat je weliswaar geen gezag hebt en in theorie 60 uur werkstraf moet doen, maar dat de kinderen gewoon exclusief bij je kunnen blijven. En dat dan diezelfde werkstraf om die reden (zorg voor kinderen) eindeloos kan worden uitgesteld.

De bloedige ironie wil dat ik zelf de bureau’s jeugdzorg van een dusdanig ondermaatse kwaliteit vindt en de kinderrechters ook, dat ik om heel andere redenen dus, ook niet kan aanbevelen om er mee in zee te gaan. En zo maak ik een kringetje rond.  Gisteren was ik door een bureau jeugdzorg gevraagd om als deskundige mijn licht te laten schijnen op een zware ouderverstotingszaak. Crux was de vraag of het bureau zich wellicht een beetje teveel liet meeslingeren in het gevecht van de ouders,  dat het bureau zich liet gebruiken als slinger van de programmerende ouder of dat het bureau de ouders gebruikt om de kinderen te raken.  Ik neig, het klinkt ironisch, naar het laaste, maar heb goede hoop dat er misschien deze keer een beetje wat verandert.  Uiteraard moeizaam. want bureau’s jeugdzorg zijn bureaucratische moerassige organisaties die weinig ruimte laten voor verandering.

Ten principale ben ik het er dan ook mee eens dat dit soort instanties waarschijnlijk eerst met de vloer gelijk moeten worden gemaakt en dan opnieuw opgebouwd. De ellende van 40 jaar familierechtgeneuzel is te groot. Nu veranderen.

Dat is ook de oproep van de International Parents Alliance (Interpaal) waar ik in mijn vorige blog al op in ging. Lees de oproep. Een beetje een macaber toeval dat ik dan net bij de afroep van zo’n boycott toch met ze aan de slag ben. Tsja, praten moet toch maar.

Verder voor mijn trouwe volgers het volgende: De site papa.nl.nu kan het beste bereikt worden door de URL te gebruiken die de naam aangeeft. http://home.tiscali.nl/~csnel/jz/dwaas.html is vervangen door http://vaderseenzorg.nl. De redirect van papa.nl.nu werkt ook.

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “Boycotten?”

 1. Ben toch wel wat nieuwsgierig geachte Joep, hoe dan een Bureau Jeugdzorg in dit geval handelt, in geval een moeder lijdt aan borderlinesyndroom. Je stelt dat je als adviseur bent geraadpleegd, en ik neem dan aan dat Jeugdzorg gedegen onderzoek heeft gedaan of doet naar toestandsbeeld of dat je alles verneemt,
  betreffende een dergelijk geval c.q. kenmerkend gedrag in zo’n zaak wanneer daar sprake van is.
  Echter vertrouw ik dat niet zo in eerste instantie al niet. Temeer omdat me nu wel bekend is hoe men daar mee blijkt om te gaan als rechters al..
  Niet goed dus, laat staan dat en daar begint het verhaal immers voordat Jeugdzorg erin zit neem ik aan, die rechters gedegen onderzoek zouden willen doen of doen naar bedoelde moeders in die zaken.
  Dat blijkt iedere keer weer, waarheidsvinding doet men niet en onderzoeken zoals ik ze zag stellen helemaal niks voor dan, zelfs door een bijzonder curator niet, die klakkeloos meegaat in opgediste nonsens door de moeder.
  Met andere woorden daarna beslist een rechter, met dat verkeerde rapport en doet helemaal niks aan waarheidsvinding eerst alvorens enige beslissing te maken.
  Fout en dat zag en zie ik niet veranderen. Nergens dus.
  Nog steeds bij bosjes worden kinderen zo belazerd.
  Even kindje plannen als borderlinemoeder en daarna de verwekker dumpen op valse gronden, met verhalen die kant nog wal slaan, zelfs met valse beschuldigingen als kenmerk zo zeggen toch die deskundigen zelf? van die stoornis. Een van de ernstigste stoornissen volgens HUN.
  Die rechters die daar dus in blijven tuinen zijn of zelf stronteigenwijs bezig en nog, of ze hebben lak aan de studies door prima professoren, zoals Doek en Hoefnagels bijvoorbeeld.
  En daarmede is deze rechtsstaat voor mij zeer zeker geen rechtsstaat meer te noemen. Vervreemding opzettellijk in stand houden voor de beeldvorming van toko en burger. Vies, crimineel, bizar, welk woord je ook zal gebruiken. Het interesseert ze geen moer.
  Je zou zelfs kunnen gaan denken dat een slag zeker zelf al wegens totaal gebrek aan empathisch vermogen bijvoorbeeld lijdt aan juist die kenmerken c.q. stoornissen ook..

 2. ha Bart,

  Ik snap je vraag, maar kan daar uiteraard niet in detail op ingaan. Overigens is je veronderstelling dat het om een moeder gaat wel een gok van je, want dat heb ik nergens gezegd.

 3. Niet mijn veronderstelling Joep, doch ik hou er rekening mee gebaseerd op het bekend zijn nu van de materie sinds 2000 en de deskundigen die zelf zeggen
  dat er duizenden bijkomen ieder jaar weer.
  Ook onder gedupeerde kinderen overigens die later zelf die kenmerken oplopen door gezag klakkeloos te geven aan zulke moeders, met dat risico.
  En zo lopen de kopprojekten wel vol, en ook Jeugdzorg overigens…
  Ik zie nog geen enkele verplichting tot melden door ggz of huisartsen of verloskundigen die hiervan weten namelijk, ondanks de goede adviezen in prima studies door deskundigen (bpdcentral.com).
  Wat ik wel zie zijn de letterlijke kindermoorden in de media door zulke mensen onder andere terwijl de ggz daar allang vaak de risico’s van wisten c.q. konden weten, ook manipulatie wordt letterlijk gezien als kenmerk, wat Gardner allang zei bij duizenden.

 4. Een boycott is onmogelijk, om de eenvoudige reden dat het rechtssysteeem in feite een MACHTSSYSTEEM is. Soms kun je met kennis, vaardigheden en goede wil een bepaald probleem niet oplossen. Dan is MACHT nodig. Daarin voorziet dit systeem.

  Nu is het zo, dat als je macht hebt, je er in feite bent. Kennis terzake, vaardigheden, goede wil, zijn helemaal niet nodig meer. Vandaar dat dit in ons rechtssysteem structureel is gaan ontbreken.
  Zo groeit een systeem nu eenmaal: onnodige dingen verdwijnen eruit. (Er is tegenwoordig ook geen tweede reserveband in de auto).

  Een boycot kan alleen zin hebben, als de klant een keuze heeft. Helaas, hij kan niet om het liggende systeem heen.

  Wat wel helpt, is het goede voorbeeld geven. Zorgen dat goede informatie bij beslissers komt.

  En wat ook helpt, is partner van een borderliner met zachte drang naar een cursus ‘omgaan met een borderliner’ sturen. Die cursussen zijn er, en zijn hoogst nuttig. Je hoeft dan niet meer zo te zeuren over de ander, omdat je het zelf kan.
  Borderliners zijn fijne mensen, je hebt alleen de gebruiksaanwijzing nodig. Net als van de AB.

  1. Borderliners zijn geen fijne mensen. (www.moeilijkemensen.nl).
   Borderlinesyndroom, vroeger hysterische psychopathie geheten, hebben kenmerken die vele omstanders op verkeerde benen zetten, en de bekende voorbeelden zijn Joran van der Sloot, geval Savanna, althans de moeder ervan, geval Rikkers evenzo, en vele tientallen ernstige kinderdodingen per jaar. De letterlijke ontvoeringen middels valse verklaringen die in dit land klakkeloos geloofd worden c.q. iks aan gedaan worden door diezelfde familierechters door moeders met “borderline” is jarenlang niets maar dan ook niets aan gedaan en heeft men in dit land niets aan WILLEN doen in familierecht om reden dat dan bekend zou worden aan burger dat de rol van verzwijgende ggz onder andere bekend zou worden. In nagenoeg al die zaken is het zo dat gezagstoewijzing alleen aan moeders logischerwijze leidt tot behalve vervreemding van omstanders-vaders, ook nog eens leidt tot aantoonbaar (en broodnodige dan) uithuisplaatsingen van kinderen om deze te beschermen tegen de verderfelijke invloed door borderlinemoeders die ze eerst klakkeloos maar gezag gaven, met andere woorden die cursussen die hier worden genoemd slaan nergens op.
   Die cursussen houden in een paar bijeenkomsten, waarin overigens soms nog die borderliners hun gang kunnen gaan, omdat ze worden ingehuurd met HUN verhaal nota bene, en dat terwijl diezelfde ggz allang wist dat ze zo juist dat handelen in stand houden. En daarmee het kenmerkende bedrog door dat soort. Met andere woorden omstanders-ouders bijvoorbeeld van zulke figuren (inmiddels zo 300.000 in Nederland, schatting, en stijgende) hebben een rol inzake. De vragen die ik krijg van aan de grond zittende meest ex-partners van die mensen zijn zodanig ten hemelschreiend omdat borderliners “in een impuls hun eigen partner dumpen” als kenmerk met medeneming kind of kinderen, en dan op naar het volgend slachtoffer als “nieuwe” partner die als hij in de opgediste verhalen trapt en verdraaiingen, nog eens zelf meedoet als medeplichtige aan vaak strafbare feiten nota bene c.q. misdrijven ook in zaken!
   -Met zachte drang sturen- naar zo’n cursus zal niets opleveren. Wel een goede psychotherapeut die verplichte betrokkenheid invoert voor partners die borderline hebben als moeder. Echter de grootste fout die wordt gemaakt is dat het etiket GEEN excuus mag worden en zijn omdat deze lui gewoonweg weten wat zij doen ook al beweren sommige zogenoemde deskundigen van niet…
   Het verschil met grote schyzofrenen is dat borderliners zodanig een talent veelal hebben om van te voren ver, al te plannen wat zij kunnen verdraaien, om vooral voor chaos te zorgen. En vooral te zorgen dat de buitenwereld niet zou te weten komen wat zijzelf veroorzaken en doen.
   bpdcentral.com
   Gardner heeft allang die overlapping aangetoond en het wordt hoog tijd dat geen enkele borderliner gezag meer kan krijgen, aangezien 1. de risico’s kindermishandeling en beschadiging (wat allang is gebleken overigens ook) veel te groot zijn (zie artikel Groningen -Kind en Adolescent 2009) en 2.
   de vele tientallen kinderdodingen onder andere en duizenden ook later beschadigde kinderen kunnen worden voorkomen.
   Tot zover.
   En even dit.
   Doe NIET langer mee aan verschuiling, want het nekt behalve gedupeerde vaders, vele duizenden kinderen in dit land ook, als men dat familierecht en valse rapportages niet aanpakt gepleegd door borderliners-moeders, als KENMERK al.

 5. Bart, jammer dat je m.i. een zijpad inslaat. Waar het mij om gaat, is dat ons rechtssysteem niet past bij de eisen van onze tijd.

  De precieze diagnosticering van persoonlijkheidsstoornissen, heeft met genoemd probleem helemaal niets te maken. Het is een ander, zelfstandig probleem. (En Joran heeft geen bps, maar asps).

  Waar het wel om gaat, is dat het rechtssysteem helemaal is gaan losstaan van de werkelijkheid, inclusief álle problemen die je daar kunt vinden.

  1. Die figuur Joran wat dat figuur exact mankeert of niet zullen wel weer diverse psychiaters-artsen intuinen, doch de a.s. persoonlijkheidsstoornis die je hier noemt, wordt gewoonweg ook aangeduid als “mannenborderline”.
   De precieze diagnostizering van persoonlijkheidsstoornissen, waarbij dan Nederland weer zo nodig een eigen invullig aan moest geven terwijl al jaren dat werd bestudeerd door prima andere deskundigen jarenlang immers, is nu “vervat” na druk in een aantal richtlijnen (Trimbos).
   En heeft met genoemd “probleem” juist alles te maken, in de zin van familierecht zeker en met name.
   Overlapping, aangezien de kenmerken zowiezo al zijn zoals men ongetwijfeld zal weten hier:
   liegen, bedriegen, valse aantijgingen en valse beschuldigingen doen, verdraaien van verhalen, fantaseren van van alles en nog wat etc; werd allang aangetoond met passyndroom, vervreemding van kinderen van vaders duizenden, en hoe dat komt?
   Omdat rechtspraak Nederland geeen enkele rekening hield met belang kind in vele zaken ondanks de al jarenlange waarschuwingen niet mee te gaan in handel en wandel van met name borderliners.
   Borderline is voorts net als de as.persoonlijkheidsstoornis overigens niet een stoornis, het is een overlapping vaak met vele anderen ook nog eens.
   Wanneer de psychiatrie spreekt over -vermeende gedachten- van een borderliner, spreekt de burger in normale nederlandse taal over bedrog en liegen.
   Hoe je het ook benoemt, het niet benoemen en niet willen zien wat deze mensen veroorzaken en het instandhouden ervan voorts door niksdoen eraan en geen grenzen stellen zoals gebeurt in familierecht (als je een beetje nadenkt geef je als rechters aan ernstig geestesgestoorden immers al geen gezag),
   het heeft geleid tot en zal nog meer leiden tot duizenden vervreemde vaders onterecht en onnodig, en verder tot duizenden slachtoffers, gehersenspoelde kinderen die ze later kunnen gaan behandelen wederom in psychiatrie, wegens wat men ervan dan maakt (Groenhuisen) -loyaliteitsconflicten- terwijl men donders goed wist en weet dat dat al een valse voorstelling van zaken is in realiteit. Zeker gepleegd door dan moeders velen waarvan dat allang bekend is en was bij ouders van zulke “borderliners” die het maar liever verzwijgen en dus..meedoen aan crimineel handelen.
   Je kunt hier ook proberen om om het onderwerp heen te zeilen, doch hier hou ik het bij, uit eigen wetenschap al jaren. Als gedupeerde omstander-vader, omdat de verschuiling en het nikszeggen door hulpverleners tegen rechters en het afdekken van het falen door diezelfde mensen, kindermishandeling door moeders in stand houden. In verreweg overigens de meeste zaken nemen ze later of kind af van zulke moeders of staan ze onder begeleiding in psychiatrie en anderszinds.
   Maar..dat wist ja natuurlijk al.
   Dat paard moet niet langer achter de wagen doch preventief ervoor.
   En stoppen met verzwijgen van hetgeen dat “soort”
   mensen gewoonweg doen en hebben geflikt onder de plu van rechtspraak Nederland onder andere.
   Dan heb je kans dat duizenden kinderen die ellende niet meer hoeven mee te maken en onbeschadigd met eigen vaders in die zaken kunnen leven.
   Enig idee hoeveel kinderen nu in realiteit zijn vermist gewone Nederlandse kinderen door dat gespuis?
   Ik wel nu.
   En daar helpen die cursusjes van de onderduikende ggz niets aan. Die enorme zielige verhalen op plegen te hangen ook, terwijl de valse verklaringen door borderliners van het papier druipen aantoonbaar.

 6. Dank voor die gene die hier hun best doen hun verhaal te vertellen.
  De vraag die bij opkomt is de volgende.
  Als het rechtsysteem een machtsysteem is, hoe moet je hier dan mee omgaan?
  Is er een hogere (europesche) oplossing / macht.
  ik ben erg benieuwd.

  1. Er niet mee omgaan.
   En nee, een systeem laten ze niet vallen.
   Dat is afhankelijk van mensen die op machtsposities zitten die allang weten dat wanneer zaken hen de kop kan kosten geen enkele moeite zullen doen.
   Eerder is de discussie aan de orde in feite dat er “goede mensen zijn c.q. slechte mensen”
   die de macht hebben.
   Echter de slechten en dat blijkt, worden slechter als ze niet worden gestopt.
   Daarin speelt in vele gevallen ook al wordt het niet benoemd geld een rol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.