Cookies

Dag van Spruijt

Je kunt het de dag van de scheiding noemen natuurlijk, maar het lijkt meer op de dag van Ed Spruijt, zelfbenoemd die zich profileert als scheidingsdeskundige . Hij profileert,  net zoals op veel andere dagen in het jaar, vooral de scheiding der denkbeelden en hun geesten. In Spits kon ik vandaag lezen dat ie vindt dat niet zozeer gelijkwaardig ouderschap als wel een kindwaardige scheiding moet worden gepropageerd. Hier brengt hij een volstrekt onnodige scheiding aan. En niet alleen onnodig, deze debatingtruuk verheelt dat onder het mom van Spruijts soort kindwaardigheid kinderen al jarenlang de dupe zijn en een fatsoenlijk beleid voor kinderen  niet van de grond komt.

Maar Spruijt is toch een wetenschapper? hoor ik u roepen. Ja helaas durft hij zich als zodanig te profileren. Aan zijn wetenschappelijkheid kleven echter wel wat macabere puntjes. Omdat hij zijn onderzoek meer dan eens betaald wordt door de Raad voor de Kinderbescherming propageert hij vooral wat ze daar willen horen. En daar kneutert past hij dan wel een quasi wetenschappelijk verhaal bij, zonder dan weer erbij te vertellen door wie hij wordt betaald. Een doodzonde in de wetenschap. In feite is gelijkwaardig ouderschap, zo blijkt uit onderzoek een van de beste dingen die een kind kan overkomen, zeker na scheiding. Daar zijn ook erg veel onderzoeken naar gedaan.

Geen gelijkwaardigheid na scheiding betekent strijd over wie de”beste” ouder is. Met als saldo-resultaat helaas dat meestal de slechtste ouder, die het niet kon laten tegen de andere ouder te strijden haar (zijn) zin krijgt. Walgelijk, en volstrekt in strijd met de wijsheid van Salomon. Maar het verdíént lekker, al die scheidingen. Voor advocaten, rechters, kinderbeschermers en jeugdzorgers. Waarvan er dan ook steeds meer moeten komen. Een nog steeds groeiende moloch die kindertjes eet. Een moloch die haar bestaansrecht mede lijkt te willen ontlenen aan de uitspraken van Spruijt.

Overigens betekent gelijkwaardigheid niet de facto 50-50 verdeling maar rechtens 50-50-verdeling. Ik leg het nog maar eens uit. Een wettelijk recht op een fifty-fifty, zoals in België in theorie bestaat geeft juist ouders de ruimte om zonder angst voor verlies van de hoofdmacht een passende afspraak en tijdsverdeling te maken. En die kan ook best 70-30 zijn, maar niet 100-0.

voetnoot: Ik heb in deze blog  op 23-9 een paar kleine aanpassingen gedaan. Weliswaar is een blog geen wetenschappelijk artikel, het past meer in de normen voor een column, maar het komt nu wel in een wetenschappelijke discussie terecht. Ik vond het verstandig om er dan toch nog maar een paar nuances in te brengen. Ook mét nuances is het al erg genoeg overigens, of misschien wel erger. De oude passages zijn doorgehaald. Nieuwe passages zijn vet gezet. Overigens had ik me in mijn reacties al wat genuanceerder uitgedrukt (zie hieronder) en ook de verwijzingen wijzen naar goed onderbouwde nuchtere artikelen.

Meer over Spruijt
Meer over gelijkwaardig ouderschap
De mogelijke betekenissen van het begrip gelijkwaardig ouderschap
Mijn andere blogs over Spruijt

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “Dag van Spruijt”

 1. Beste Joep. Je gaat toch niet beweren hoop ik dat de slechtste ouder gezag krijgt, omdat ik dan de strijd ben aangegaan 10 jaar lang tegen een leugenaar, bedrieger, borderliner?
  Denk dat je in die zin iets moet veranderen als je dat zoudt willen in het verhaal..
  Hier sla je de plank een beetje mis.
  Als de duizenden vaders, slachtoffer van familierecht en borderliners-moeders inmiddels niet zouden strijden zeggen ze doodsimpel ook later de kinderen waar was jij?
  Heb je dan niks ondernomen?
  Dat die rechters klakkeloos gezag geven en gaven aan zulke in vele gevallen zelfs gevaarlijke (l)moeders
  kunnen wij niets aan doen.
  Dat hebben kinderen te danken aan de politiek die zich ondermeer blijft verschuilen evenals de verzwijgende hulpverleners achter de uitspraak er is toch de ONafhankelijke rechter?
  Lekker makkellijk ook voor die Spruijt toch?
  Hoeven ze helemaal niks meer te doen aan die kinderbeschadiging door zulke moeders en familie vaak ervan. Zelfs de illegale geboorteaangiftes en illegale erkenningen door anderen van jouw kind of kinderen kan hier allemaal.
  Immers niemand wenst de rapportages aan te pakken waar geen hout van blijkt te deugen ook, ondermeer door Bijzonder Curatoren opgetekend aan de hand van verklaringen alleen door ZULKE moeders wat niet kan en de vraag is of het zelfs mag..op die manier.
  Nogal logisch dat zo de psychiatrtie volloopt met beschadigde kinderen door manipulerende borderlinemoeders ondermeer..Niemand wenst dat gespuis aan te pakken.

 2. Een wetenschapper dient met toetsbare feiten te komen en in het bijzonder uitleg te kunnen geven over zijn interpretaties als wetenschapper.
  Worden er meningen geventileerd dan dient hij niet bang te zijn om de discussie aan te gaan.
  Beide zijn in het geval van Spruijt niet aan de orde en het is te hopen dat zijn commentaar beperkt blijft tot het niveau van de Spits.

 3. scheiden is kindermishandeling, scheiden is parental alienation, scheiden is niet normaal, systematisch worden kinderen hierdoor beschadigd&verwaarloosd, hun identiteit wordt met hun vader, vaderschap en zijn familie gemold alsof het niets is, kinderen hebben recht op te groeien bij hun beide biologische ouders thuis (hetero’s!), onder hun onverkorte volwaardige pre-juridische natuurrechter, conform grondwet en mensenrechten, onder hun authentieke authoriteit!

 4. Een van de laatste wensen van een goede vriendin die ongeneeselijk ziek was luidde: ooit mijn zoon te mogen ontmoeten, die ik al 3,5 jaar niet zie.
  Gisteren hoorde ik van haar man, dat ze is overleden in haar slaap…

  Nooit zag zij mijn zoon, en DIT is een van de tragische voorbeelden, wat treiter-exen die lak hebben aan het nakomen van een omgangsregeling teweeg kunnen berngen.

  Over enkele dagen ga ik naar de begrafenis van die goede vriendin, die kwam te overlijden.

  Een zekere mijnheer Spruijt hoor ik met dure woorden argumenteren hoe het allemaal zou moeten, van zijn naam alleen al moet ik braken, temeer omdat deze mij doet denken aan te gaar gekookte spruitjes, met als gevolg een penetrente zwavel-lucht.

  Na de dood, van die lieve vriendin die als een van de laatste wensen had: mijn zoon te ontmoeten, maar doordat deze wens niet in vervulling ging door mijn treiterex, verzoek ik iedere vader en ieder mens met gevoel in zijn donder de borderlinetrutten totaal te negeren die uit frustratie, geestesziekte, wrok, of wat voor rotsmoes dan ook, de omgangsregeling aan hun hoge naar hondenstront stinkende arrogante zwarte laarzen lappen!
  Waarbij deze gevoelloze broedmachines slechts wat op de wereld willen werpen, om als een zwarte weduwespin vervolgens met hun ziekelijke treitergedrag de verwekker psychisch de nek om willen draaien, door met hun kidnap en machtsmisbruik tevens het kind psychisch naar de klote helpen.

  Rust zacht, lieve vriendin, die zo goed was voor iedereen, was mijn ex ook maar zo goed en lief voor haar medemensen, en niet blind voor de verlangens van mijn zoon die zijn vader zo mist…al 3,5 jaar lang!

 5. Ah, Een-vandaag van gisteren nog opgenomen. Net gezien. Jawel ook met Spruijt, die nog steeds niet begrijpt wat gelijkwaardig ouderschap is. Toch ook nog wat positiefs. Hij pleit voor afspraken bij de geboorte tussen de ouders om het kind te blijven verzorgen, ook na scheiding. Ik pleit er al jaren voor dat ook te doen, liever overigens al bij de conceptie. Het is merkwaardig dat daar zo weinig mee wordt gedaan. Een goede preventieve campagne kan er tot nu toe niet af. Misschien kan Dhr. Spruijt eens zijn beste beentje voorzetten.

  zie wikipedia voor een goede omschrijving van het begrip Gelijkwaardig ouderschap: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkwaardig_ouderschap

  1. afspraken voor de geboorte zijn nergens voor nodig, schandalig genoeg worden aanstaande moeders nu vooraf ‘onvrijwillig’ getest (het aanbieden alleen al is meer dan aanmatigend, zeg maar gerust mis[be]handeling!) of ze weg ‘fit’ zouden zijn voor het moederschap (overigens waarom vaders niet dan?), en passen in de pedo&pseudologische propaganda van de overheids, ondermijnen natuurlijk vaderschap en overvreemdbare autoritiet van vaders. Niet alleen Spruijt werkt contra-producitef, scheiden is kindmishandeling, scheiden is parental aliennation, kinderen hebben recht op normaal gezinsleven, bij hun biologische vader&moeder thuis (hetero’s!)

 6. Eerlijk gezegd Joep,
  Vind ik Spits enorm achteruitgegaan met gehalte op een aantal punten. Richting boulevardbladnivo.
  Dan krijgt zo’n stuk over “Dag van de Scheiding” met Spruijt erin, een andere kleur.
  Ik vond 1 punt enigszins positief: het idee om conflicthantering in te voeren op scholen als onderdeel. Ik had -en zeker niet als enige- zoiets al eens in gedachten als een “relatieles”. Als speciaal vak.
  Maar voor de rest… jij reageert heel goed Joep, maak de slapers wakker,
  Want de hiërarchie Spruijt-Raad vd Kinderbescherming-SG Justitie welke de reden lijkt voor ouders, hun kinderen te moeten beschermen tegen de Raad vd Kinderbescherming , is nog steeds actief schijnt het ( jorisdemmink.wordpress.com over 10 juni)

 7. Beste meneer Joep Zander,

  is het uw bedoeling tegenstellingen te creeren die er niet zijn? Is het uw intentie haat te zaaien waar dit niet nodig is? Doet u daarnaast bewust totaal ongefundeerde uitspraken, waarmee u een verkeerde toon zet?

  Schrijft u alstublieft geen dingen die niet kloppen, daar is niemand mee gediend. U zou dit moeten weten!

  Dus even rechtzetten: uit onderzoek blijkt het volgende: gelijkwaardig ouderschap is inderdaad het beste voor het kind, mits dit in redelijke harmonie gebeurt. Verder ook even rechtzetten: de heer Spruijt werkt niet voor de Raad voor de Kinderbescherming en wordt hier niet door betaald!

  Uw boosheid en frustratie zijn volkomen begrijpelijk, maar misschien zijn zij soms gericht op de verkeerde partij, wellicht omdat zij uw oordeelsvermogen kleuren. En het kan niet de bedoeling zijn hierdoor onjuiste informatie te verspreiden.

  hartelijke groeten Inge van der Valk

  1. Geachte mevr. vd Valk, Beste Inge

   Dhr Spruijt keert zich tegen oplossingen voor kinderen. Hij zet zich daarbij af tegen de optie gelijkwaardig ouderschap, die, overigens heel mager, véél te mager, in de huidige wet verankerd ligt.

   Dhr Spruijt heeft in ieder geval een aantal malen voor de kinderbescherming gewerkt zonder daar helder voor uit te komen. Bovendien deed hij dat, in ieder geval een keer met een begeleidingscommissie die exclusief ook nog eens uit medewerkers van de Raad voor de kinderbescherming bestond. Dit is iets dat wetenschappellijk gezien volstrekt uit den boze is.
   Een en ander is nog ernstiger gemaakt door het optreden van zijn co-auteur Kormos die zonder haar betrokkenheid van haarzelf en de Raad te melden een zogenaamde recensie schreef voor het AD.

   Ik heb over een en ander uitgebreid in het Engels en Nederlands gepubliceerd. Enig weerwoord van Dhr Spruijt heb ik ook niet mogen ontvangen. U kent die publicaties uiteraard ook. Tenminste dat mag ik aannemen gezien de toon van uw reactie. De links bij deze blog volgend kunt u ze denk ik makkelijk vinden. Niet ik maar u zou dus beter kunnen weten.

   Het kan zijn dat Dhr Spruijt de laatste jaren niet meer zo expliciet voor de Raad werkt. Dat wil nog niet zeggen dat die belangenverstrengeling ongedaan gemaakt is. Zijn boeken fungeren nog steeds als, bijna untouchable, bron van “informatie” voor de medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming.

   Verder is Dhr Spruijt nog steeds niet teruggekomen op zijn uitermate vaderhatende uitspraak dat ze maar “door het stof” moeten als moeders tegenwerken.

   Ik ben niet degene die haat zaait. Integendeel.

   Het is mogelijk dat Dhr Spruijt de laatste jaren zich wat minder rechtstreeks inlaat met opdrachten voor de Raad. Ik heb geen tijd om dat altijd maar weer opnieuw onbezoldigd te onderzoeken. Het is aan Dhr Spruijt om openheid te geven over zijn hele wetenschappelijke geschiedenis. Op dat moment ben ik wellicht bereid zijn recentere activiteiten nader te onderzoeken.

   Nu wilt u mij zo schrijft u, dus aanpraten dat ik mijn kwaadheid op anderen moet richten. Mag ik vragen op wie dan wel?
   Op moeders, op kinderen? Is dat uw lijn.
   Ik richt mijn kritiek op slecht-beleidsmakers en pseudowetenschappers. Misschien dat mijn blog wat fel van toon is. Maar dat lijkt me geheel terecht. Linken naar de onderbouwing zijn voorzien.

   Harmonie in gelijkwaardig ouderschap kan alleen worden gerealiseerd als de wet niet uitdaagt tot strijd en gelijkwaardig ouderschap nog explicieter als uitgangspunt neemt.

   Het is jammer dat wetenschappelijk onderzoekers als u en ik nog niet nader samenwerken. Ik ben bereid vanuit die hoedanigheid een nader gesprek met u te voeren. Ik ben ook bereid u te bellen als u dat liever heeft.

   Met vriendelijke groet

  2. Inge van der Valk mag zoveel non-sense prediken als ze zelf wil ook al zijn dat collectieve eenzijdige cognitieve dissonanties in een toch al krankzinnige mensonterende werkelijkheid (ontvadering), mevrouw projecteert (transgenerationeel gefrustreerd met leugens) en is niet de enige hier met een dubbele agenda, de pot verwijt de ketel ..

   1. Goedemorgen,
    Helaas neemt het niveau van de conversaties een zodanige wending dat ik mij wens terug te trekken. Ik ben een wetenschapper en doe naar eer en geweten onderzoek. Ik doe zo objectief mogelijke uitspraken over mijn bevindingen. Het stoort mij als mensen dingen roepen die niet kloppen en niet goed onderbouwd zijn. Ik kwam op voor mijn collega. Dat iemand dingen zegt die u niet uitkomen wil niet zeggen dat hij verkeerde dingen zegt.
    Ik realiseer mij dat dit niet de plek is om mijn werkzaamheden op te richten.
    Tenslotte wil ik graag 2 dingen zeggen. Ten 1e, ik vind het als wetenschapper en als mens zonder twijfel te verkiezen als ouders gezamenlijk de kinderen blijven zien en opvoeden, voor en na de scheiding. Ten 2e, ik ben ook een ouder, ik leef absoluut met u mee en zie zeer zeker de schreinendheid van veel gevallen waarbij geen of (te) weinig contact is met het kind en een van de ouders.
    vr gr Inge van der Valk

    1. Ik zie niet in wat er mis is met mijn niveau van conversatie, U onttrekt zich op laffe wijze aan het ingaan op gefundeerde en uitvoerig onderbouwde kritiek. U komt hier nog wel een keer vertellen wat u doet, daar acht u het niveau van de conversatie niet min genoeg voor.

     Ook per mail heb ik u aan gevraagd te reageren. Als u zich wellicht stoort aan andere reageerders had u het ook rechtstreeks met mij op kunnen nemen.

     Een van de fundamentele zaken in wetenschap is openstaan voor falsificatie en kritiek op de randvoorwaarden van onderzoek. Dhr. Spruijt geeft daar op generlei wijze blijk van, en u schaart zich in zijn gelederen.

     U zegt dat u uw beweringen onderbouwt. Uw beweringen over mij in uw eerste reactie heeft u bepaald nog niet onderbouwd.

     Verder doet het me wel goed dat u in principe voor gelijkwaardig ouderschap kiest. Dat klinkt toch heel anders dan uw collega die in de media toch iets anders beweert.

     En voor de duidelijkheid nog dit: De bron van mijn beweringen over belangenverstrengeling van Dhr Spruijt zijn zijn eigen boeken (o.a. Het verdeelde kind blz 5;opdracht van de Raad en samenstelling begeleidingscommissie)

    2. welk nivo, bah met klasse ‘politiek correct’ schelden en anderen kleineren? Inge, je bent geen wetenscapper, dat is wat je doet, verder niets, enne bevragen is pedologische ‘wetenschap’, dat zijn geen feiten. Overigens schreinend is met lange ij, van lijdend weet je wel vs. (mis)leidend 😉

 8. Geachte Inge van der Valk.

  Geen tegenstellingen? Ik zou zeggen ga dan eens na hoe familierecht werkte en de rechters ook.
  Het barst in zaken van valse rapportages (of die niet kloppen zie Studies Doek o.a.)
  en waarbij letterlijk het gevolg is geweest vervreemding van vele duizenden vaders op valse gronden ook nog eens.
  Aangezien de eerste verweerschriften gedaan door moeders al niet worden gecontroleerd.
  Vandaar dat mijn advies met mijn wetenschap nu is
  dat dat “soort” moeders onmiddellijk dienen te worden vervolgd wegens valsheid in geschrifte al.
  Die tegenstellingen bestaan nog steeds.
  In uw verhaal heeft u het uiteraard niet gaarne over de verkeerde beslissingen door rechters familierecht, de valse geboorteaangiftes door vele moeders, de letterlijke gepleegde misdrijven verduistering van staat gepleegd door moeders en dan heb ik het nog niet eens over de inmiddels welbekende duizenden moeders met o.a. “borderline” in de ruimste zin die ze in dit land al jaren de zaken laten belazeren, met daarbij als slachtoffer de eigen partners-verwekkers en hun eigen kind of kinderen.
  Volkomen aantoonbaar overigens. Alleen dat moet Nederland stoppen met de eigen stoepjespolitiek en het schoon willen vegen van de stoepjes van de verzwijgende cultuur door ggz, huisartsen etc. o.a. in belang van het kind en kinderrechten.
  Geachte die gezagsbeslissingen als bedoeld zijn zodanig verderfelijk geweest en nog steeds ook aan gevolgen later voor mensen, die men terug kan vinden in de psychiatrie o.a. dat u kennellijk geen enkel idee heeft waar U het over heeft.
  Verdraaiing in verhalen zag ik al genoeg bij zekere groep die aan alle kanten werd en wordt ingedekt in familierecht. Omzeilende bewegingen ook.
  Al jarenlang hebben goede en gerenommeerde deskundigen gewaarschuwd kinderen te beschermen tegen de bedoelde groep “dames” overigens ook en Nederland gaat tegen beter weten in met geven van gezag op grond van valse rapporten en verklaringen.
  De realiteit vandaag de dag nog steeds. Niet -in belang kind- dat omgang met de vader plaatsvindt, wordt dan gezegd NA de afgelegde weg procedures waar volop aan wordt verdiend door advokatuur onder andere en de zogenaamde therapeuten-gedragsdeskundigen en als paddestoelen verschijnende zogeheten “mediationbureautjes”.
  Wel alles melden mevrouw. En niet onder tafel schuiven.

 9. Inge van der Valk,
  vraagje: wel eens gesproken met een kind zie zijn of haar vader nooit meer ziet en enorm mist, omdat ma de omgangsregeling ongestraft in dit land niet hoeft na te komen om de vader te treiteren?
  waarschijnlijk niet…….
  Weet jij trouwens wat voor impact het heeft in een mensenleven je kind nooit meer te zien, gastenboek dwaze vaders.nl wel eens bekeken? waarschijnlijk niet…..

  wir haben es nicht gewusst? Inge van der Valk?

  wel eens via google gekeken op: falende jeugdzorg, de zaak savanna, rowena rikkers, meisje van nulde?
  waarschijnlijk niet…..

  tja, de beste stuurlui staan aan de wal, beste Inge,
  of maak jij je soms ook al drukker om zeilbootmeisjes dan kinderen die na scheiding een van de ouders nooit meer zien: door tegenwerkende instanties, arrogantie schoolhoofden (wiens voeten men haast moet kussen om schoolinformatie van je kind te krijgen), het waardeloze jeugdzorgbeleid in Nederland, klunzen van mannenhatende bevooroordeelde maatschappelijk werkers die niet eens weten wat borderline of emotionele manipulatie is…..en die het geen ZAK kan schelen dat een kind zijn vader mist!

  moge god je vergiffenis geven voor je kortzichtige uitspraken, want
  je hebt geen flauw idee wat er aan de hand is….

  geef verdorie kinderen hun recht terug BEIDE(!) ouders te blijven zien na een scheiding!!!!!
  ZIJ kunnen er immers niets aan doen.

 10. O, ja, tot slot even dit Beste Inge,

  Door de halstarrige houding van jeugdzorg, leerplichtambtenaar, het niet serieus willen nemen van een zorgmelding inzake mijn zoon, die ik al 3 jaar niet zie door die manipulerende onder toezicht staande koopverslaafde borderlinemoeder met jarenlange schulden, die de boel verdraaide, een oplichterverleden (ik heb enkele getuigen)blijkt te hebben, het kind de trap opsleurde en onder de douche smeet als ze hem niet aankon, etcetera,onvindbare moeilijk te bereiken vertrouwensartsen: altijd word je doorverwezen naar die bevooroordeelde bekrompen rotjeugdzorg, die mijn verhaal met hoongelach aanhoorde, en vervolgens de hoorn op de haak flikkerde….belandde het kind in kwestie in de psychiatrische dagbehandeling, analyse: een voorgoed beschadigd kind.
  En n og steeds verdommen ze het die muts uit de ouderlijke macht te ontheffen, en een veilige plek (desnoods pleeggezin) voor het ventje te zoeken.

  nou tevreden Inge, en nog steeds zo te spreken over al die geweldige instanties????

 11. NB ik heb meerdere malen kinderen, vaders en moeders onderzocht uit scheidingsgezinnen. Ik heb harmonieuze scheidingen onderzocht, en conflictueuze, die o.a. via de Raad van de Kinderbescherming liepen. Ik heb kinderen bevraagd en gesproken die hun vader of moeder niet meer zien, en zowel vaders als moeders die een of meer kinderen niet meer zien. Er zijn loeders van moeders, manipulatieve moeders, en moeders met psychiatrische problematiek. Maar ook vaders die het totaal af laten weten en met een nieuwe partner uit zicht verdwijnen. Ik voel enorm mee met u en onderken ten volle de problematiek. Dat neemt niet weg dat ik werkzaam ben bij pedagogiek en mij bij mijn onderzoek richt op het functioneren van het kind. Ik doe dit naar eer en geweten. Ik doe geen uitspraken die niet kunnen worden gestaafd met empirische bevindingen.

  1. Ik heb de indruk dat u zinvol onderzoek doet. Over de kwaliteit daarvan heb ik me nog niet gebogen.

   Dat u uw uitspraken staaft aan de hand van empirische bevindingen wil ik aannemen. Of die staving zodanig is dat op verantwoorde wijze tot (mogelijk) algemeen geldende uitspraken wordt gekomen blijft daarmee een vraag.

   Overigens is het pas in orde als u zich met uw resultaten, onderzoeksvoorwaarden en onderzoeksmethode bekritiseerbaar en falsifieerbaar opstelt. Uw collega Spruijt doet dat m.i niet voldoende. Als u dat vervolgens wel, zonder argumentatie steunt, roept dat bij mij helaas wel vraagtekens op over de manier waarop u zelf bezig bent met onderzoek.

 12. Dat blijkt wederom ook uit uw eigen kommentaar al, de “omzeilende” beweging te zijn, om terwijl bekend is dat de “verschuilingen achter de onafhankelijke rechter” aan de orde van de dag zijn, en heel goed uitkomt voor veelal frustrerende en in vele zaken aantoonbaar liegende moeders, die valse verklaringen af kunnen blijven leggen in eerste verweren al, tcoh maar vooral om de materie heen te kunnen zeilen.
  Met als gevolg dat aan enige waarheidsvinding niet wordt gedaan inzake door moeders afgelegde zogeheten verklaringen. Omdat daarna men gewoonweg zegt als Advokatuur en ook Deken der Orde, “ja maar advokaten hebben een verregaande vrijheid op papier te zetten wat zij willen”.
  Geachte Inge van der Valk, dat empirisch onderzoek
  heeft al plaatsgevonden, door Gardner, door Prof. Doek inzake de manier van opstellen rapportages Raden KB, door Prof. Hoefnagels, inzake de rechtsgang familierecht zoals u weet, waar met andere woorden is uitgekomen dat moeders amper worden aangepakt zelfs niet in plegen van valsheid in geschrifte, smaad en laster, kinderontvoering onder de plu van procedures en familierechters dan,
  (immers dan maakt men er eerst -niet-officieel verdwenen van- )
  en ondertussen vergalt men de geest zo u wilt de hersenen middels hersenspoelende aktiviteiten. Gepleegd door moeders wat..kindermishandeling is.
  Doch dat onderzoekt u niet, evenzo niet of die moeders in de ggz bekend zijn of lopen met ernstig borderlinesyndroom. Waarvoor al jaren werd gewaarschuwd kinderen, geborenen tegen te beschermen.
  bpdcentral.com
  U kunt onderzoeken wat u wilt zo, doch die duizenden bestaan kennellijk niet, omdat er niet naar wordt gekeken. Ook dat is allang gebleken overigens. En blijkt ook uit grote aantallen kinderenb daarNA in de problemen, totaal vervreemd.
  Preventie kan alleen geachte mevrouw als jullie als “onderzoekers” c.q. adviseurs niet langer de materie bij die moeders spelend onder tafel houden zo ook de waarschguwingen en kenmerken van zulke “dames” niet. In belang van vele vele duizenden gedupeerden nu al jaren.
  Zelfs de erkenning (zie BW) juridisch van kinderen wordt klakkeloos aan moeders gegeven die dat beeeld hebben middels geboorteaangiftes, waarbij men zich niet eens afvraagt welk verhaal zulke dames vertellen over verwekkers van kinderen. Welke verhalen totaal niet worden nagegaan, of aan waarheidsvinding worden onderworpen voordat een streepje kan worden gezet, ten teken dat vader er niet bij was van kind.
  Dat heet gewoonweg kinderontvoering onder de “plu van” de Nederlandse Staat die niets wenst te onderzoeken aan hun eigen falende beleid en doen en laten, ook op gebied van familierecht en kinderrechten.
  Dat onderzoek waar u het over heeft prima hoor, doch het gaat zo niets opleveren, en hersentjes van kinderen laten jullie als zogenoemde wetenschappers ook verzieken door de ernstige feitenb aantoonbaar door die moeders gepleegd niet te willen benoemen, laat staan de rechters aan te spreken op deze misselijkmakende praktijken en aantasting van -het belang van het kind-
  Ziekmakende praktijken worden door de Nederlandse wetenschappers terwijl ze dat weten door niet benoeming en politieke redenen,
  liever ten koste van kinderen en vele duizenden benadeelden en gedupeerde vaders onder tafel geveegd.
  Immers die rapportages van instanties ook al klopt er geen moer van, heb ik nog geen enkele vorm van spijtbetuiging door ondermeer de Raden KB gehoord u wel?

 13. Tenenkrommend heb ik bovenstaande discussie gelezen.
  Is er zowaar eens een wetenschapper die het aandurft zich te begeven buiten het academische wereldje; en wat constateer ik?
  Inge van der Valk begint met niet onderbouwde aantijgingen, staakt vervolgens iedere communicatie op grond van het niveau en besluit haar bijdrage met de opmerking dat ze enkel uitspraken wil doen die empirisch gestaafd kunnen worden.

  Ziehier een copy van de werkwijze van de moeder van mijn dochter die mij als vader verstoten heeft…

  De moeder kwam met beschuldigingen die niet onderbouwd konden worden, staakte alle communicatie moedwillig en kwam uiteindelijk weg bij de rechter met enkelhoofdig gezag op grond van dàt gebrek aan communicatie tussen beide ouders welke niet in het belang van mijn dochter was. Empirische bewijslast van Spruijt en consorten.

  Wat moet je verder nog zeggen als ik lees dat Inge van der Valk onderzoek doet naar ouderverstoting?

  Enkel dit: ik bied u mijn case aan t.b.v. uw onderzoek naar ouderverstoting. Het is een zaak die zijn gelijke niet kent. Twee verstoten vaders, drie kinderen (8, 13 en 17 jaar) en één moeder. Geen welles-nietes verhaal maar een overdaad aan schriftelijk materiaal.
  Kunnen we zien of u het meent als u aangeeft zich betrokken te voelen bij mij als verstoten vader.
  Mijn adres is op te vragen bij Joep.

 14. Laten we onderling geen ruzie maken, maar allen onze krachten bundelen, tegen het onrecht wat vaders en kinderen elkaar word aangedaan inzake het frustreren en (ongestraft) onmogelijk maken omgangsregeling met je kind door treiterende, gestoorde borderlinemoeders, die enorm goed kunnen manipuleren en liegen.

 15. Beste Floris. Wat denk je, een gezamelijke brief samenstellen dit keer een beetje korte, sturen aan Politiek, 2e Kamer, de geachte familierechters, plus de ggz in Nederland en de rest van de hulpverlening, over de overlappende materie passyndroom, borderlinesyndroom met kenmerken, en de manier waarop familierechters daarmee om zouden dienen te gaan?
  Iets dergelijks?

 16. Bart, lijkt me een goed idee, tevens via youtube, alle media: regionet, hyves, twitter, televisie, rondom tien, posters, folders, grafitty (desnoods deze folders ZELF overal neerleggen, van supermarkt tot bibiotheek) om dit onrecht (vaderdiscriminatie)aan te kaarten. Stop de legale psychische vadermarteling gedaan door treiterexen om de vader het contact met zijn kind te dwarsbomen na scheiding!!!!
  Kinderrechten???: geef de kids hun recht TERUG contact met BEIDE ouders te houden na scheiding!!!, geen slappe geldboete (die ze niet hoeven te betalen van de curator) maar daadwerkelijk de cel in met manipulerende borderlinetrutjes (ontheffen uit de ouderlijke macht) die kind psychisch kapotmaken door hem contact met pa te ontnemen/onmogelijk maken…omdat deze dames vaak zelf een kloteleven hebben, en dat indirect afreageren op het kind!

  Ik roep iedere vader op die zijn kind niet meer ziet de buurtbewoners van de moeder die vader-kind contact dwarsboomd op de telefonisch op de hoogte te brengen (zie op buurtlink.nl) van het wangedrag van dergelijke mormels, dan weet de buurt: daar zit een treitermoeder die haar kind psychisch mishandeld door kind het contact met pa te ontnemen…….kijkt de hele buurt dat mens voortaan met de nek aan, net goed! is haar imago in de buurt voortaan naar de klote.

 17. Maakte daarnet nog een staaltje mee. Buurman verderop een eind had last van het gebonk van muziek van de buurjongen ernaast. Probleemfiguur aan het worden, liegen ook, verdraaien. Op normale vraag of het wat zachter kon, vliegt die jongen met gescheld en getier aan zijn deur over de grens totaal ongefundeerd en vloekt en kaffert de buurman uit. En….daarna mij, omdat ik even naar buiten kwam kijken waar die herrie vandaan kwam. Dat gedrag typerend voor het soort zal ik maar zeggen, herken ik maar al te goed. Zonder enige reden schelden ze je helemaal verrot. Het is er een typerend kenmerk van. Zo hielp ik een keer iemand een dame met auto die een lampje had branden in de betreffende wagen. Kortom zonder enige reden, terwijl ik de pijlstok terugstak in motor om de olie na te kijken, gaf zij al scheldend en vloekend ineens een trap tegen de door haar geleende nieuwe auto van iemand.
  Onvoorstelbare reakties zullen veel mensen denken wellicht en het niet geloven.
  Nou mensen geloof het maar wel.
  En dan nog kan bij wijze van spreken tijd later zonder dat je het in de gaten hebt zo iemand “wraak” nemen en het organiseren door een ander te gebruiken (lees manipuleren), hetgeen je dan ook terugziet in zekere strafrechtzaken ook.
  Waarbij de schuld op de vaders wordt geschoven in dat ziektebeeld. De verdraaide verhalen die je leest en waarbij niemand aan waarheidsvinding wenst te doen gelijk spreken boekdelen. Des te meer is het onbegrijpelijk te noemen dat zelfs hier deskundige niet ingaat op dat onderwerp en materie aangezien er zo 300.000 inmiddels veelal vrouw (c.q. moeder) rondlopen met die kenmerken. Waarvoor letterlijk door prima deskundigen al jaren wordt gewaarschuwd met prima adviezen ook aan familierechters er niet in te trappen. En je zou nog kunnen zeggen ook dat door dat soort meegaan in handel en wandel door dat soort gezagsbeslissingen het ziektebeeld in stand wordt gehouden. Immers tussen die oren is het dan een bevestiging van ik doe toch niks fout? Die rechter zegt het toch?
  Er moeten meer artikelen komen betreffende materie overlappend met borderlinesyndroom zeker, en passyndroom in de media en naar deskundigen en naar met name de geachte ggz.
  Waar op aan zou moeten worden gedrongen eerst rechters in te lichten verplicht voordat zij gezag aan zulke moeders geven al dan niet eenzijdig.
  In belang van kinderen en kinderrechten.
  Dat is aan de orde geachte mevrouw Inge van der Valk.

 18. Tja Bart, de kinderen gaan hun gestoorde moeder nadoen, schreeuwen, schelden, woede-uitbarstingen om niets,ze weten niet beter.
  De moraal van alle verhalen: ga NOOIT een relatie aan met een borderliner, en verwek bij deze psychopatische dames al helemaal geen kind!
  Er zou bij ernsige misdragingen dor de moeder een permanente ontheffing uit haar ouderlijke macht moeten komen.
  Maar schoolhoofden, maatschappelijk werkers, Inge van der Valk, het AMK, en andere lieden die geen snars weten van borderline en emotionele manipulatie laten zich graag door de moeders stroop op hun mond smeren.
  Van de psychische ziekte Munchausen by proxy staan ze al helemaal onwetend met hun oren te wapperen, stel onbenullen zijn het vaak.
  En zijn de dupe: vader en kind!
  De eerste de beste gekkin die een vader weer eens vals beschuldigd van misbruik openbaar op internet zetten met naam en toenaam.
  Moesten ze met al die gestoorde borderlinertjes doen die hun kind gijzelen om pa geld af te troggelen of geestelijk kapot te maken.
  Dat zijn geen moeders maar broedmachines, vaak ondersteund door maatschappelijk werksters met grote plossen okselhaar, paars tuinpak, snor, en kapsel als een oud vogelnest en een ziekelijke hekel per definitie aan mannen/vaders.

 19. Beste Floris. Het lullige is dat de “voorlichting” en betrokkenheid voor omstanders pas is begonnen zo 2000.
  En dat terwijl al jaaaaaaren zo bleek mij, na studie later, prima deskundigen in bijvoorbeeld Amerika zeiden tegen rechters: Ga niet mee in handel en wandel van met NAME borderliners-moeders.
  Aangezien het ook volgens de deskundigen hier een van de ergste “geestesstoornissen” is.
  Wat mij interesseert is de reden dat dan in Burgerlijk wetboek letterlijk STAAT dat mensen met ernstige stoornis des geestvermogens (wat dit dus IS)
  geen gezag mogen-kunnen hebben over kind of kinderen en tegelijkertijd bij bosjes de familierechters in zaken zelfs zonder enig onderzoek dat gezag maar geven in scheidingszaken nota bene. Aan mensen wiens kenmerk het is of zou zijn dat zij bij voorbaat al liegen c.q. valse verklaringen afleggen…
  Wat zit er nog meer achter?
  Ik denk dat men donders goed weet wat. er komen er steeds meer met die diagnose zo 300.000 onderdehand,
  en men weet dat wanneer men die materie aanpakt men zal MOETEN aangezien er ander niet wordt voldaan aan de zorgplicht ook!!
  En wat KOST dat in Nederland?
  Juist. Geldkwestie dus.
  Daarbij GEEN meldplicht ingevoerd, en daarNA bergen ellende en vele duizenden kinderen bedrogen.
  Je zegt wanneer je het weet geen kinderen bij zulke.
  Ook daarin ben ik het eens uiteraard met de gevallen in achterhoofd inzake kindermoorden helemaal al nu in de media beschreven iedere keer.
  (Bijenkorfgeval, parachutemoord -weliswaar geen kindermoord doch andere moord), de gevallen Savanna, Rikkers etc. etc.)
  Waarbij iedere keer daarNA blijkt dat of ggz allang op de hoogte was van kenmerken zulke dan moeders.
  Niets gemeld, niets gedaan, politie komt in zaken krijgt een l.lverhaal te horen van die moeders, waarbij GELIJK vals wordt beschuldigd. KWAKT letterlijk de valse meldingen op papier op politiebureau zonder onderzoek !! en jaren later staat het ZELFS in familierechtsdossier ZONDER dat de vermeende en vals beschuldigde persoon ooit is BENADERD.
  Logisch want DAN komt uit immers dat de steken zijn gevallen door….diezelfde ggz, huisartsen en ga zo maar door. Politie die niets heeft ondernomen aan goed onderzoek. Plus een of andere geitewollensokkenfiguur, als reguliere crisishulpverlener die bij zo’n geval dame wordt geroepen.
  DAT is de waanzin Nederland.

  Gevolg ellende op ellende plus valse erkenningen door anderen van andermans kind of kinderen, valse gezagstoewijzingen aan zulke lui,
  en totale vervreemding wat kindermishandeling is door borderlinemoeders gewoonweg toelaten.

  Nederland is al jaren afgegaan en ook de Westerse wereld in deze materie, en gaan nog steeds af.
  Steeds meer van DIE kinderen uit risicogroepen daarna de jeugdzorg in, met pwsychiatrische problemen, gedragsstoornissen door hersenspoelende aktiviteiten door moeders gepleegd en zelfs de geachte SP die er niets aan doet (Quick-Schuit).

  In een “notendop” hierbij de kinderontvoeringen onder de plu van de instanties. Door vrouwen gepleegd. (En let wel ALTIJD met behulp van anderen, te weten vaak eigen familie, ouders die ze de handen boven het hoofd houden in zaken zelfs met ook..valse verklaringen en ik zag er nu meer dan genoeg!)

  Walgelijke lui.

  1. Bart,

   Als je de kwalificatie homofiel niet belangrijk vindt, noem het dan ook niet. Ik heb het geschrapt. Geitenwollensokken die heb ik ook af en toe aan al ben ik geen geitewollensokkenfiguur. Maar ja ik voel me eerlijk gezegd niet geraakt. Kortom wordt s een keer meer to the point. En dan niet alleen over borderline. Je standpunt mag uitgedragen worden, ik ben het er niet mee eens, maar om het nou elke keer weer bij elk blog van mij te herhalen, zucht, is dat nou nodig? Borderliners zijn voornamelijk een gevaar als de grenzen van het recht niet werken. Het is daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook veel ongestoorde vaders en moeders die in angst en onzekerheid een gevecht met de andere ouder aangaan. Maar een waarschuwing tegen borderliners als ouders lijkt me wat overdreven.

 20. Mij niet. Daar ken ik nu te veel kindermoorden voor, gepleegd door borderlinemoeders o.a.
  En heb de prima studie waar niks aan mankeert goed gelezen en doorgenomen, bpdcentral.com ook o.a.
  Ik doe niet mee aan verschuiling op die manier als gedupeerde vader-omstander.
  Waarom zou ik. Dan ga ik juist mee in de instandhouding van ellende van vele duizenden gedupeerde kinderen. Dat hebben ze nu jaren lang al overgelaten zoals je weet aan de rechters die er een soepzootje van hebben gemaakt, met talloze slachtoffers als gevolg, zowel de kinderdodingen als
  de andere duizenden kinderen daar juist van in psychiatrie en ergere problemen ook nog eens.
  En uiteraard mag je opmerkingen schrappen als je denkt dat klopt niet.
  Doch…als…dan, werk ik ook niet mee beste Joep.
  Dat bestaat namelijk niet, en is het eerste wat je afleert als slachtoffer van borderliners o.a.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.