Cookies

Rechtstaat

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vkPXCX7vo0w]

Het is inmiddels tien jaar geleden dat ik persoonlijk verscheen voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Op 23 oktober 2000 kwam ik samen met een flink aantal medestanders aan in Straatsburg . Op dat moment nog in de hoop dat ik uitgebreid het woord kon doen over de vernederingen die mij door de Nederlandse staat waren aangedaan in mijn pogingen mij te verzetten tegen de actieve vervreemding die de staat en haar organen bewerkstelligd hadden tussen mij en mijn dochter. In plaats van mijn hart te mogen luchten moest ik mijn mond houden en moest ik op 24 oktober zo “gekneveld” aanhoren hoe de Nederlandse staat de ene na de andere beschuldiging tegen mij had verzonnen om de aandacht af te leiden van de kwestie zelf. Hoewel toch nergens in wat voor procedure was gebleken dat ik ook maar in de verste verte huiselijk geweld had gebruikt kregen ze het voor elkaar dit in het wilde weg te veronderstellen.

Hoewel het hof in Straatsburg uiteindelijk in haar vonnis hier niet meer aan refereerde was ik eerder zeer geschokt dat het verzinsel was opgenomen in een zogenaamd feitenoverzicht.Verder was blijkbaar geen een van de paars uitgedoste raadsheren van het hof van plan in te grijpen toen de Nederlandse staat ook nog meende te moeten stellen dat ik verwerpelijk handelde door achtergrondartikelen over familierecht te publiceren. Dit zou de moeder van mijn kind maar irriteren. In feite irriteerde het natuurlijk de Nederlandse staat zelf. Een regelrechte aanval op de vrijheid van meningsuiting in het hart van wat een mensenrechtenorgaan zou moeten zijn. Een aanval van het Hof zelf op de, blijkbaar alleen theoretisch existerende mensenrechten.

Dit mensenrechtenhof was voor mij dus het tegendeel van wat het heet. Hoewel ze mij geen ongelijk gaf, gaf ze me ook geen gelijk in haar formele oordeel. De klacht werd niet ontvankelijk verklaard. Dit en de behandeling zelf was voor mij het summum van inquisitie, belediging en vernedering en maakte voor mij dat ik geen geloof heb in een reëel bestaande westerse rechtstaat. Dat ik tot nu toe de elasticiteit heb behouden om me met kracht te verweren verbaast me van mezelf. Ik probeer me mijn mond niet te laten snoeren. Maar anders dan in harde dictaturen is de aanpak van “onze” rechtstaat er niet een van moord en doodslag. Nee continue vernedering ligt op de loer, niet alleen door de organen van deze staat zelf maar ook door de door haar ingehuurde (ja gewoon letterlijk) vazallen van wetenschap en media.

Ik heb over deze rechtsgang jarenlang niet alteveel geschreven en misschien houdt ik er na dit blog weer voor 10 jaar mijn mond over. Eigenlijk is het zo hard aangekomen dat ik mijn mond gesnoerd voel door zoveel vernedering. Mijn tekst hier zou makkelijk kunnen worden gelezen als die van een loser. Een loser in comité, alleen het comité is buiten bedrijf. Het feit dat ik met enig succes bijvoorbeeld het begrip ouderverstotingssyndroom samen met Rob van Altena in Nederland introduceerde en een flink aandeel had in de mediaandacht die de herinvoering van gezamenlijk gezag mogelijk maakte in 1998 en het begrip gelijkwaardig ouderschap in de wet voortgezet ouderschap maakt hopelijk duidelijk dat ik me niet voor een gat laat vangen. Ook heb ik inmiddels van de Raad voor de Kinderbescherming mogen noteren dat mij geen recht is gedaan. Toch is de schade aanzienlijk. Niet alleen voor mij. Maar dat heeft u in mijn andere blogs al kunnen lezen.

Zie mijn dossier hierover en constateer dat ik nog steeds het door mij beloofde verslag niet heb geschreven.
Mijn meest algemeen fundamentele kritiek op de zogenaaamde rechtstaat betreft overigens de niet bestaande openbaarheid van uitspraken.

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “Rechtstaat”

 1. nee Joep dat bedoel ik zeker niet, natuurlijk niet zelfs, ik bedoel dat gardner met oudervervreemding begint (scheiding-uithuisplaatsing) en dat ouderverstoting slechts een vreselijk gevolg is, in andere woorden scheiden is al parental alienation, dat is al kindmishandeling ook zonder dat een hersenspoelende ouder (meestal moeder!) op ouderverstoting aanstuurt, besef ook dat de crux in gardners definitie ‘ongegrond’ is an dat professionals tegenwoordig een heel andere definitie aan PAS proberen te geven voor eigengewin. Dat scheiden niet normaal is blijft taboe en hoe dan ook zullen kinderen&ouders niet en professionals profiteren. Trouwens leuk om je video te zien, het systeem zal altijd winnen, mij is het niet gelukt naar het europese hof te gaan, goed gedaan man!

  1. Ad,
   Ik ken jij standpunt over scheiden. Ik vind dat je niet zorgvuldig argumenteert. Oorzaak-gevolgkoppelingen moet je juist duidelijk laten zien en niet gelijkstellen.
   Maar afin. Dat hebben we nou al een aantal keren gehad. Een argument nog dat we nog niet gehad hebben:
   Ouderverstoting kan heel goed ook binnen het huwelijk plaats hebben. Het is daarbinnen een venijnig sluipend gif. Ik kan me heel goed indenken dat een ouder die bedreigt wordt met dit soort uitstoting de vergeefse hoop heeft om dmv scheiding en een (denkt ie dan nog) omgangsregeling een misschien wat minder intensief maar wel autonoom contact met zijn kinderen te behouden. Voor literatuur in deze verwijs ik naar Amy Baker.

   1. Mensen het is toch erg makkellijk. Dit verhaal snap ik. Het gif is letterlijk zo begrijp ik uit je verhaal ook, een persoon-ouder vaak moeder, die een kenmerk heeft manipulatie (c.q. liegen, bedriegen) in eerste instantie al, al dan niet onderdeel van in gevallen een ernstige geestesstoornis.
    En dat rechters familierecht, ondanks de prima studies, ondanks de prima adviezen deskundigen dat niet wensen te onderkennen en hun maatregelen gelijk willen treffen. Zelfs de term -belang van het kind- neerkwakken zonder onderzoek eerst te doen voordat ze gezag geven aan zulke vaask moeders, hebben we te danken aan onwil.
    Niet willen inzien en toegeven omdat dat beeld van mishandelende dan moeders, niet in beeld van maatschappij past of in het straatje past van een disfunctionerende instantie of instanties c.q. falende hulpverlening en ggz, huisartsen noem maar op.
    Immers de protocolllen rollen de laatste paar jaren “ineens” overal over tafel.
    Evenals de mediationbureautjes waar zoveel geld in omgaat en advokatuur wat men echt niet wenst te veranderen ook. Immers al die proceduretjes leveren…geld op. Zo ook de patiëntjeskwekerij ggz, die er aan verdienen kan. Enig idee hoeveel erin omgaat? Een aantal miljarden Euro’s op jaarbasis. Alleen al aan dat aantal slachtoffers kinderen, en later volwassenen. Om behandeling te kunnen krijgen, om goede therapie te kunnen toepassen, die vervolgens er niet voor beschikbaar is of zou zijn…
    Men geeft op papier “een behandeling” die niet “bestaat”.
    Bizar? Reken maar.

    1. joep, je hebt ongelijk en je weet dat scheiden niet normaal is èn kindmishandeling èn parental aliemnation, verder mag je er van amken wat je wil, suc6 met je intellectuele ontwikkeling, , ik doe het op mijn manier okay? Ik zal jou niet om advies vragen maar goed, heb nog veel meer professsionals dan Amy Baker gelezen-gezien.

     1. NB, niet alleen de elite-professionals maar ook op lagere nivo’s schieten inmiddels allerlei non-sense ‘hulp&advies’ bedrijfjes uit de grond, en maken kranxinnig genoeg alles van kwaad tot erger zoals te doen gebruikelijk bij zwaxinnige kwaxalvende symptoombestrijding.

 2. Ik wilde toch mijn reactie geven in verhaal en ervaringen.
  Toen ik in 1995 scheidde, trof ik tegenover me een advokate Z. welzeker feministe te noemen, die bekend stond manonvriendelijk te zijn. Later een antwoord waaruit dat al bleek, veel later overigens. “Ik verdedig geen mannen”. Wat bleek veel later namelijk, en als ik terugdenk, ben ik nog “debet” aan het feit dat de latere relatie met een borderliner nota bene, ik voor die advokate heb gezorgd aangezien anderen niet beschikbaar waren of nauwlijks. Toen de borderliner met wie ik een relatie had gekregen, een advokate nodig had voor haar scheiding, van haar nu ex-man. En om het nog vreemder te maken is die ex-man hou het maar op heer H. teruggekeerd op het nest na jaren, (kennellijk wederom gemanipuleerd door de borderliner), en heeft welzeker illegaal tijdens mijn tweede verzoek om erkenning van mijn eigen dochtertje aan de rechter, begin 2009 zo vernam ik mijn kind erkend…
  Uiteraard in al die achterliggende nu 10 jaren van procederen ben en word je de hele situatie meer dan zat. Immers kind is gewoonweg onder valse voorwendselen in realiteit door de moeder ontvoerd met een l.lverhaal. En ik hoop Joep dat je dit verhaal laat staan dat even terzijde.
  Aangezien ik later, na 2002 zeker in aanraking kwam met zoveel slachtoffers mannen-vaders, wiens verhaal ik las en vernam, vergelijkbaar als mijn geschiedenis. Vals beschuldigd, tot in de afgrond middels valse rapportages en verklaringen de grond ingetrapt en waarom? Om maar vooral mijn eigen kind te houden bij een moeder vrouw van wie ik weet wat ze heeft geflikt en bovendien waarvan bekend is dat
  ze in de ggz een hele geschiedenis heeft en had, betreffende behandeling borderlinesyndroom ook.
  Er wordt me wel eens gevraagd dit. Heb je dat niet gezien dan? Uiteraard wist ik van een en ander doch….je krijgt een geheel ander verhaal te horen van een borderliner. Nota bene bijvoorbeeld verklaarde en vertelde ze al jaren te zijn mishandeld door eigen vader, dat haar ex-man haar mishandelde, en dat haar vader wellicht nog erger dingen had gedaan. Ook dat verhaal staat op papier ter beschikking van rechter als hij het had willen onderzoeken. Je begint al met het feit dat een ggz niks zegt, gewoonweg verzwijgt naar rechters toe ondanks mijn vragen. En zaak tuchtcollege die ik aanspande tegen een drietal. Een later “excuusbriefje” bekomen van het bestuur van die ggzinstelling kocht ik niks meer voor. Veel en veel te laat.
  Kortom in de eerste zaak al in 2000 om te komen tot erkenning van mijn kind verdomde de rechter onderzoek in te (doen) stellen en de aangestelde toen bnijzonder curator deed er letterlijk het zwijgen toe..
  Hoe dit kan in zo’n rechtsstaat is me een raadsel.
  Daarbij genomen dan te noemen valse geboorteaangifte door die vader van de moeder ook nog eens, immers ik wist dat niet eens, dag na geboorte heb ik kind een keer in handen gehad en twee weken later verbrak de moeder kontakt. Maanden lang liep ze als een komplete chaoot met kind rond, en manipuleerde een ieder die op mijn hand was. In 2002 zo las ik pas in 2006 was ze ineens “verdwenen” onder plu ggz die een l.lverhaal op papier kwakte waarvoor ik dan voornoemd excuusbriefje kon bekomen. Ik werd zodanig neergezet als zijnde boeman en mevrouw had in haar fantastische verhalen (n.b. ik was er niet eens, immers ik was verhuisd ook), aan politie en nog meer mensen, van alles ieder op de mouw gespeld. Wat ik in 2006 weer moest gaan ontzenuwen.
  Toch idioterie wanneer je leest in familierechtsdossier 2006 dat in 2002 een dame zoiets flikt en ermee weg kan komen en vervolgens nog jij wordt belazerd door politie en al. Immers wat is dan de reden dat ik in 2002 nooit ben benaderd?
  Een kompleet horrorverhaal daar kom je in terecht met alle terechte zorgen om kind, aangezien voor zulke moeders gewoonweg wordt gewaarschuwd door de professionals zelf. Kinderen dienen te worden beschermd tegen handel en wandel van zo las ik jaren. Nou dat beschermen tegen dan zulke moeders meest ontbreekt het hier aan in dit land, aangezien ze eerst gezag geven klakkeloos. Vandaar mijn konstant aandringen op meldplicht en zeer zeker geen gezag geven. Om reden dat de geachte deskundigen zelf zeggen ook nu na studies kennellijk dat dat niet kan c.q. zou mogen zelfs…
  Echter de rechters wensen geen bakzeil te halen. ook al kost het duizenden kinderen welzijn, ontwikkeling, en bekomen ze schade door letterlijke manipulatie. Immers kenmerk genoemd zeker voor dat zogenoemde ziektebeeld.
  Waar vele mensen nog steeds weinig van snappen kennellijk of denken het valt wel mee. Nou mensen ik kan u zeggen dat juist de hulpverlening zelf zal dienen te veranderen op dit terrein. En wel met inveoring meldplicht naar familierecht om kinderen te beschermen. Daar is kinderbescherming voor.
  Deze week sprak ik nog een hulpverlener die me zei dat het de spuigaten uitloopt aan gevolgen van zulke foutjes in dat familierecht ook.
  Immers daarna is het voor vele kinderen zelf pure ellende.
  De rechtspraak. Welke rechtspraak in dit land vroeg ik me af.
  Wat moet je hier als rechters zo stronteigenwijs beslissen over geborenen, kinderen, en een term belang kind nog steeds misbruiken om moeders zelfs met die ernstige geestesstoornissen te bevoordelen en kinderen onterecht vaders te ontnemen en daarmee hun afstamming. Wat een misdrijf is ook immers.
  Men werkt dus mee aan plegen van misdadigheid en misdrijven. En als er stront aan de knikker is is men te laat.
  Overigens werd ik 1999 al vervreemd van mijn twee oudste kinderen. Dochter en zoon.Ik heb dus drie kinderen.
  Een tweede de zoon heb ik sinds zijn negende jaar slechts eenmaal in de verte kunnen zien…
  Zo schofterig is dit land.
  En ook in dat geval liet men de moeder mijn kinderen beschadigen immers en deed de familie moeder eraan mee. Het wrange is dat oudste nu na tijd weer komt zelf is gehuwd doch het gemis al die jaren, is nooit meer in te halen.
  Kreeg niks te horen van gezinsvoogd van dochter de oudste toen onderdeel van het “AJL”.
  De zak.
  En echt Joep ik weet niet meer wat ik kan doen.
  Het zijn de grootste schoften, die onder de plu van
  nota bene de Raad KB handelden, liegen, bedriegen,
  en ook instanties doen en deden eraan mee. Nog steeds. Bang voor eigen gemaakte foute inschattingen en verdere veroorzaakte waanzin en schade aan vaders en kinderen.
  Dat is jullie land. het mijne allang niet meer.
  Hoop dat Rutte dit leest, kan hij wat van opsteken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.