Cookies

Heldere nuance

‘Maar je kan persoon A en persoon B toch niet met elkaar vergelijken?’ zo probeerde Lilian Helder de Tweede Kamer en vooral Sharon Gesthuizen een lesje te geven in statistiek. Niet ten onrechte.

Ik zie me al publiek staan uitleggen wat er niet deugt aan een hele reeks sociaal-wetenschappelijke onderzoeken. Zoals dat van Tamar Fischer. Tamar kwam tot de conclusie dat niet aan te tonen is dat vaders na scheiding ergens toe dienen. Dat onderzoek analyseren is moeilijke stof. Weerlegging vergt niet alleen inzicht in statistiek, maar ook in methodologie en nog wat aanpalende wetenschapsgebieden. Bovendien zou je eigenlijk het hele onderzoeksrapport moeten lezen. Ik heb dan ook medelijden met Lilian Helder. En ik ben kwaad op Sharon Gesthuizen. Dit hoewel mijn politieke voorkeur bepaald andersom ligt. Beide dames lagen met elkaar overhoop over de waarde van een statistisch onderzoek dat het effect van taakstraffen vergeleek met het effect op de recidive van gevangenisstraffen.

Ik kan me goed herinneren dat ik een keer Matthijs Kalmijn (nu hoogleraar)  probeerde te wijzen op het onmiskenbare feit dat hij de media inging met voorlopige onderzoeksresultaten waarvan nog geen zorgvuldige weging van de non-respons had plaatsgevonden. Ik ga het hier ter plekke niet eens meer proberen uit te leggen wat daar het belang van is. Men leze mijn boeken (Gemist Vaderschap). Bij Kalmijn leidde dit in ieder geval tot een ernstige onderschatting van het aantal gemiste vader-kind-contacten. Later bleek mijn gelijk uit CBS-onderzoek, dat al weer iets beter in elkaar zat.

Sociaal-wetenschappelijk onderzoek staat bol van de flauwekul. Gesubsidieerde flauwekul. Ego en mediagedreven flauwekul. Als je het een paar keer hebt aangetoond ben je hoe langer hoe minder geneigd daar hele onderzoeksverslagen voor door te lezen. Vooral omdat er geen journalist is te vinden die er moeite voor doet het te begrijpen of te doorgronden. Het verschil tussen Lilian en de rest van de kamer is dan ook wellicht alleen maar dat zij toevállig gelijk had. En de rest haar erg arrogante ongelijk heeft gehaald, wat mij betreft. De hele integrale Tweede Kamer snapt niets van statistiek, immers wat schrijven de onderzoekers zélf in hun onderzoeksverslag: blz 346: ‘It is also important to note that in the end our results are not based on a random experiment whereby offenders were randomly assigned to either community service or imprisonment. Therefore, caution is warranted when interpreting these results in terms of causality. Studies using observational data always remain vulnerable to hidden bias resulting from unobserved variables. Conducting true experiments that introduce randomness in the sentencing decision thus remains desirable.’ Alle rede dus om twijfel te hebben, vooral omdat uit Zwitsers experimenteel onderzoek het omgekeerde blijkt. Het eerste heb ik net op Wikipedia toegevoegd, het laatste heb ik er gevonden.

Arrogante onderzoekers stappen naar de media met klinkende resultaten. De voorbehouden, die er ergens in  hun rapport nog wel staan, worden daar dan maar niet genoemd. En als ze wel worden genoemd worden ze door de journalist niet opgeschreven. En dit soort neuteligheid wordt dan in de politieke  arena gebruikt om elkaar ongenuanceerd om de oren te slaan. Mijn nuance is in dit geval dat ik als SP-er een PVV er gelijk geef als dat verdiend is, en een SP-er ongelijk. En dan gaat het in dit onderzoek gelukkig niet om kinderen en vaders. Hoe daar mee aangerotzooid wordt valt helemaal uit het zicht van onze politici van links tot rechts.

het Wikipedialemma Lilian Helder

http://www.youtube.com/watch?v=R9cNsK0s9WQ

ps: Lilian blijkt inmiddels ook publiekelijk haar gelijk te hebben gekregen in de NRC en via andere onderzoekers.
Haar critici heb ik er nog niet over gehoord. Sharon? Ook zelf heb ik op deze manier een beetje gelijk gekregen. Maar ondertussen heb ik van ene Fred Lambert op wikipedia te horen gekregen dat ik niets van statistiek snap. Lijk ik ondanks geheel andere politiek achtergrond een beetje op Lilian Helder?

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “Heldere nuance”

 1. Inderdaad, in dit geval kun je concluderen dat beide dames hun huiswerk niet goed gedaan hebben en dat hun respons over het onderzoek bij voorbaat een gekleurde is. Helder laat hier echter een goede kans liggen haar gelijk te halen, had ze zich iets beter ingelezen en geïnformeerd.

  De doorsnee burger hecht grote waarde aan deze, hoe ik het noem, sociologische terreur. Er wordt expliciet vanuit gegaan dat de meerderheid weet wat het juiste is vanuit de veronderstelling dat een ieder gelijk is. Politici voelen dat haarfijn aan, de media voelt dat haarfijn aan en kiezers en consument voeren de boventoon. Wij weten dat aangaande ons onderwerp, de doorsnee burger vooral niet weet hoe het aleemaal zit.
  Dat bij andere zaken zoals de wet gelijkwaardig ouderschap, Irak, Afghanistan en Libië er in het geheel geen aandacht aan dit soort onderzoek wordt gegeven, wordt schouderophalend geaccepteerd. Die zaken waarbij macht, geld en aanzien de eerste norm zijn. Het is hoe de gang van zaken is in de 21ste eeuw. Het geeft ons stof tot nadenken wat ons onderwerp betreft en maakt duidelijk dat het van groot belang is dat als we überhaupt ooit iets willen bereiken er een uitgekiende strategie nodig is waarbij een duidelijk sociaal-cultureel gezicht onontbeerlijk is.

 2. Er wordt heel wat gegoocheld en gelogen met statistiek.
  En dat vraagt om vaak om nauwgeztte nuancering.
  Recourt en Gesthuizen stellen oprechte, heldere en legitieme vragen die al een eerste aanzet tot nuancering in zich dragen en mevrouw Helder volop de kans bieden om een genuanceerde uitleg te geven.
  Hare Helderheid echter wil nergens verder op in gaan als een ander niet snapt wat en zoals zij het snapt en wekt toch wel heel sterk de indruk er zelf ook geen ene yota van te snappen. En aldus blokkeert zij hier een open discussie die verheldering en nuance kan brengen.
  Helder inzicht en nuance zijn hier toch wel erg op zijn plek omdat zoals ook Gersthuizen al aangaf statistische gegevens hoe dan ook veel beslissingen, opvattingen en beeldvorming bepalen.

  groet, Dick
  http://dimasplace.wordpress.com/2011/04/04/appels-en-pvveren-vergelijken/

  1. Ik ben het met je eens dat Lilian Helder bepaald niet goed uitlegt wat het probleem is en er wellicht zelf niets van snapt. Dat sdchreef ik ook al. Maar de arrogante toon van Gesthuizen die probeert met een voorbeeld uit de medische wereld Helder te overrulen is toch wel markant. Vooral omdat dat voorbeeld nou juist inderdaad markeert dat je niet zomaar ziekenhuizen met elkaar kunt vergelijken op grond van hoeveelheid succes bij behandelingen als je niet zeker weet dat je een vergelijkbare aselecte groep patiënten bekijkt.

 3. Ik ben het weer helemaal met jou eens dat er het nodige op en aan de ziekenhuisvergelijking af te dingen en te nuanceren valt.
  Het ontgaat mij echter waarom Gesthuizen arrogant zou heten te zijn als ze komt met de vraag: ik snap dit echt niet .. leg mij eens uit .. en Helder niet wanneer ze op de vraag of de PVV alle statistisch onderzoek dan van bij voorbaat de hand wijst denigrerend over appels en koeien begint en zegt: daar wil ik zelfs geen antwoord opgeven.

  1. Vragen om uitleg is inderdaad niet arrogant, op zichzelf. Misschien oordeel ik wel wat hard over Gesthuizen. Ik zou verwachten dat kamerleden elkaar helpen om inzicht te verkrijgen. Wat dat betreft verwacht ik van de SP, Gersthuizen wat meer dan van de PVV. Ik vind Helder wat hulpelozer arrogant denk ik. Ze weet het gewoon ook niet meer en wil dat niet toegeven. Ik vrees dat Gesthuizen nog steeds denkt dat ze het weet. Helder gaf later toe dat het niet zo’n geweldig optreden was. Maar ja, laten we terugkeren naar de basis van het probleem. Gaan we de geachte volksvertegenwoordigers enige nascholing geven? En Arnon Grunberg (voorpagina Volkskrant) enz.

   1. Nog even voor de zekerheid; dat ik zelf niet te arrogant overkom. Statistiek en methodiek zijn voor mij ook maar bijvakken. Zelf ga ik die bijscholing dus niet verzorgen.

 4. Wat dat laaste betreft, kun je vrees ik, op mij ook al niet rekenen. Het is alweer een poosje geleden dat ik de vakken methodologie en methoden en technieken mocht genieten. Daarbij wordt ik steeds vergeetachtiger de laatste tijd en haal ik weleens wat zaken door elkaar. Ik verbeeld me echter nog wel te begrijpen dat wetenschap en statistiek ons enig inzicht kan bieden in hoe de wereld op een gegeven moment functioneert in elkaar steekt maar niet in hoe die zou moeten zijn en wat ons in verband daarmee te doen staat.
  Dat lijken politci weleens te vergeten of te verzwijgen.
  Het leek mij in onderhavig geval zondermeer helder dat mevrouw Helder sowieso zware en geen taakstraffen bepleit ongeacht welke al dan niet wetenschappelijke bevindingen dan ook. Daar wil ze zich ogenschijnlijk niets aan gelegen laten liggen. Het is dan ook komisch om te zien dat ze toch in het jargon van de statistiek verzeild raakt om haar punt kracht bij te zetten en zo onbedoeld nietsvermoedend een interessante discussie aanzwengelt.
  Daarvoor zou je kunnen zeggen: chapeau!; maar iemand niet snapt wat ie doet daarvoor prijzen riekt toch wat sarcasme en ironie.
  We zullen zien of een en ander nog wat heldere inzichten weet los te maken; ook bij onze politici.

  1. Ja ik vrees dat het standpunt van de PVV inderdaad al vast lag en ligt. Ik denk wel dat Helder ergens een klok heeft horen luiden die daar goed bij klonk,…..
   Ik vrees dat het PVV-standpunt door de opstelling van andere kamerleden alleen maar harder wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.