Cookies

pappa schuld, mamma schuld, SIRE schuld?

ouderverstotingssyndroom in de campagne

Het is een klein wonder dat Ouderverstotingssyndroom (Parental Alienation Syndrome) is doorgedrongen tot de recente SIRE-campagne “kinderen in een scheiding”. En de uitspraak op het plaatje hiernaast spreekt terecht boekdelen over de manier waarop vaders worden buitengesloten van de opvoeding. Het is speculatie op een mogelijk geïnduceerde onwil van vaders die juist de reflectie is op de weigerachtigheid van moeders. De meeste vaders willen overigens desondanks een goede opvoedingsrelatie met hun kinderen.

Helemaal tevreden over SIRE dus? Nee niet helemaal. Juist in de afgelopen maand publiceerde ik een artikel in het vaktijdschrift Pedagogiek met de titel: “Ouderverstoting en de vergeten vaderlijke opvoedingsverantwoordelijkheid” waarin ik juist erg de nadruk leg op de manier waarop juist de overheid, instituten, wetenschappers en pers aan vaderbashing doen. In termen van ouderverstoting: denigrerend optreden naar vaders en ouders in het algemeen. Na jarenlange campagnes van SIRE om vaders in een kwaad daglicht te stellen als het gaat om huiselijk geweld, kindermishandeling en opvoeding is het wel wat cru als dan nu de schuld voor het stoken ineens alleen bij de ouders wordt gelegd. De SIRE moet in die zin ook naar zichzelf kijken. En als ze het helemaal goed willen doen moeten ze niet Ed Spruijt als adviseur vragen maar Ed Spruijt vragen om zich publiekelijk te distantiëren van zijn eerdere oproep aan vaders om voor moeders door het stof te gaan.  Alleen ouders met genoeg zelfrespect om niet door het stof te gaan, creëren een goede uitgangspositie voor volwaardig ouderschap. Ook dit punt maakte ik in genoemd artikel. Ben benieuwd hoe Spruijt hierop gaat reageren in het volgende nummer van Pedagogiek.

meer over de campagnes voor vaderschap
English summary | de inleiding van het artikel in Pedagogiek

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “pappa schuld, mamma schuld, SIRE schuld?”

 1. Heb je dan nog steeds niet door dat zij niet gaan doen wat jij zou willen. En wees blij dat Sire er tenminste nog aandacht aan wenst te besteden.
  Ook na wat schrijverij overigens. Van niet nader te noemen.

 2. Ja ik ben ook blij, zoals ik schreef. En ik realiseer me dat er door diverse mensen bij SIRE om is gevraagd. Ook daar ben ik uiteraard blij mee. Het is een geode ontwikkeling, maar dat weerhoudt me er neit van nog wat kanttekeningen te plaatsen.

  1. Joep,
   Ik zal kijken of ik mijn verhaal kwijt kan bij SIRE en vragen wat het vervolg zal zijn op deze campagne. Er lijkt wel enige bewustwording omtrent ouderverstoting op gang te komen of is het die ene zwaluw die nog geen lente maakt?

  2. Joep,
   Ik heb besloten om een nieuwe landelijke politieke partij op te richten met als naam BeterNederland omdat het beter kan en moet met Nederland. (Erg algemene opmerking natuurlijk ;-)) Ouderverstoting zal een van de speerpunten zijn maar eigenlijk meer de gewetenloze mens, de gewetenloze overheid en het gewetenloze bedrijfsleven die allen veel schade mogen aanrichten in Nederland. Ik heb geprobeerd om bij de SP aansluiting te vinden maar deze partij is ook net als alle andere politieke partijen teveel met zichzelf bezig en zit teveel in haar socialistische idealisme gevangen. Echte open discussie’s zijn binnen deze partij niet mogelijk en dan zal ik het maar niet over de overige politieke partijen hebben waarbinnen vooral carriere makers actief zijn.
   BeterNederland wordt een soort SP maar dan met een duidelijke spirituele component of je zou het een soort CDA kunnen noemen maar dan een pastij die alle wereldreligie’s accepteert en het beste van al die religie’s samenvat in een ethisch programma als basis.
   Over enige tijd zal ik het programma en ideeen publiceren op BeterNederland.eu. Wordt vervolgd…

    1. Het lukte Pim Fortuijn ook om in korte tijd van 0 op 26 zetels uit te komen. Daar bleek al uit hoe Nederland snakt naar een nieuw geluid in de politiek.

     1. Pim Fortuijn is niet meer. Dat wil ik toch even zeggen. Ons “systeem” wordt naar buiten gebracht als zijnde “democratisch” en is dat al niet om mee te beginnen. De voorspiegeling die de burger al jaren krijgt is een ontluistering voor mensen velen die dan ook weggaan uit die politiek, gedesillusioneerd, omdat ze inzien dat het totaal bedrog blijkt in feite.
      Van de burger. Het zoethouden van het “gepeupel” en hoe ze het doen interesseert die politici geen “bal”.
      Terug naar de Koning als “leider”?
      Wellicht beter, doch eerst de waarden normen doorvoeren te beginnen in opvoeding en rechtspraak vooral aangezien je daar ook wordt bedonderd. Al jaren en dat weten jullie, als het goed is.
      De lezer dezes ook. En daar gaan we weer. Stoppen met de struisvogel spelen en kweken van struisvogels.
      Die lopen en liepen vrij in Australië o.a.

 3. Joep, ik ben het helemaal met je eens. Als gescheiden vader beweging heb je het wel geleerd om niet te vroeg te juichen hoewel deze campagne positief afsteekt tegenover alle andere campagnes rondom echtscheiding.
  Ik vraag me nu ook af wat een overheid nu gaat doen met alle door ouderstoting getekende kinderen in Nederland? Laten we die nou gewoon rondlopen met hun trauma’s en willen we alleen maar wat geld investeren in deze SIRE campagne en gaan we daarna weer terug naar de orde van de dag? Hebben we als overheid ons geweten nu weer even gesust? Ik wil ook niet negatief zijn over deze campagne maar er dient naar mijn idee echt een vervolg gegeven te worden door de vele duizenden slachtoffers van overheidsgeweld door echtscheiding en ouderverstoting bij te staan en te helpen om weer een normaal beeld en mogelijk een normale relatie met hun verstoten ouder te krijgen.
  Ik ben door mijn echtscheiding 2 van mijn 3 kinderen kwijt geraakt. Ik heb ze op volwassen leeftijd onlangs alsnog moeten loslaten omdat ze niet in staat bleken te zijn respect voor mij te tonen als vader. Ik deed mezelf keer op keer pijn als ik ze mijn liefde toonde. Hoewel ik ze de laatste jaren helemaal alleen heb opgevoed ben ik ze toch verloren. Het hoeft dus niet zo te zijn dat de niet-verzorgende ouder wordt verstoten ook de verzorgende ouder kan dit overkomen zoals blijkt uit mijn situatie. Het draait naar mijn idee eerder om de gewetenloze ouder die de ander via de kinderen weet buiten te sluiten.
  Ik stel voor dat er alsnog grondig onderzoek wordt gedaan naar deze uiterst kwalijke praktijken van ouders en dat er meer aandacht komt voor psychopathie of gewetenloosheid als basis van ouderverstoting.

  1. Ben het wel eens met het gestelde.
   Alleen men gaat dat niet doen.
   Grondig onderzoek is allang gedaan, ook al denk je van niet.
   Het enige heel grote probleem wat speelt is al wat je zelf schrijft.
   Men verdomt het in ons landje enige verantwoording te nemen als zaken fout liggen,
   en de hypocriete houding af te (doen) zweren bij instanties die van enige invloed zouden kunnen zijn.
   W.o….de geachte “ggz” onder andere. Die liet en laat letterlijk door “psychopathen” onder de plu rechters kinderen ontvoeren en men schrijft gewoonweg iets anders op in valse rapportages.
   Hoe wilde je dat veranderen in zo’n feministisch verziekt doorgeslagen verrot kinderbeschadigend land als dit?
   Er wordt grof geld mee verdiend aan de gevolgen, de psychiatrische gevolgen ook. Zie onbehandelde jeugd, onderwerp, bij Jeugdzorg o.a.
   M.a.w. al jaren wordt in realiteit niks behandeld.
   Dat geldt tevens die vraag bij de volwassenenpsychiatrie -ggz.
   Reguliere ggz waar duizenden van die zorgmijders (BL) lopen die gewoonweg de zaken achter mekaar flessen als kenmerk en er onder hun plu mee wegkomen bij familierechters ook nog eens als moeders.
   Waarheidsvinding 0,000
   Het interesseert hen geen MOER.

   1. Bart,
    Ik bedoel eigenlijk te zeggen dat psychopathie te lang onderbelicht is geweest in de psychiatrie. Borderline en narcisme manifesteren zich in de pereferie van de psychopathie. Psychopathie wordt per definitie aan gestoorde moordenaars gekoppeld maar er lopen ook legio huis-tuin-en-keuken psychopathen rond die met name tijdens en na een scheiding grote schade kunnen aanrichten. Zoals ik uit het boek van Jan Stroms (Destructieve relaties op de schop) heb begrepen is psychopathie gewoon niet juist beschreven in DSM-IV wat blijkbaar het handboek is voor de psycholoog om persoonlijkheidsstoornissen te diagnotiseren. Door meer focus te krijgen op de huis-tuin-en-keuken-psychopaath zou het ouderverstotingsyndroom ook wel eens in een ander daglicht kunnen komen staan door dit ernstige maatschappelijke probleem breder te trekken.

    1. Het klopt wat je zegt..
     Vele mensen weten het niet ook wat je mensen niet kwalijk kan nemen.
     Als ik nu lees wat mensen gewoonweg uit hun nek l.llen om die uitdrukking maar te gebruiken even, terwijl een of andere voor mij zool dan de “naam” gewoonweg veranderde vroeger van hysterische psychopaten in dan borderline dan snap je wat ik bedoel.
     Overigens weet je dat de antisociale pers.stoornis meest diagnose wordt toegekend aan mannen, terwijl dan de BL diagnose aan “dames” wordt gegeven. Dat diagnose stellen op zich al is zodanig vreemd te noemen dat er geen moer van deugt ook. Echter die stoornis, c.q. gedrag handel en wandel (zie bpdcentral o.a.) is in studie al jaren prima bestudeerd en heel heel duidelijk wordt daarin gesteld wat NIET te doen als rechtspraak familierechters! Nota bene er staat zelfs KIJK UIT wanneer gescheiden wordt van borderliners!
     Dat wordt niet voor niks neergezet al jaren ook.
     Echter na 2000 begon men pas hier met “cursussen” voor omstanders in de reguliere zorg, NA let wel; particulier initiatief!
     De eer hoef ik even niet. Is al erg genoeg dat er steeds meer van dat soort bijkomen, bekend waardoor ook. Jazeker (Gardner) letterlijke hersenspoeling. Kweek je borderlinekinderen ook o.a.

     1. Overigens bedoel ik met wat -ik nu lees- niet HIER. Even rechtgezet..

  2. Thieu, in je uitleg herken ik veel. ik ben zorgende ouder geweest voor een zoon die goed terechtkwam maar de vrijwillig overgedragen dochter bleek in deloop van tijd overduidelijk onder invloed van “hate behaviour” (inclusief ‘hate speech’ dus) te zijn. Het contact is ondanks een aanvankelijk positief herstel nog steeds zeer daardoor beïnvloed en daar wordt een mens niet gelukkig van. Ik vind het even kwalijk als fysieke mishandeling maar moeilijker zichtbaar. Sire zou goed kunnen stimuleren om wettelijk te regelen dat iedere zorg-ouder een soort “respect-protocol”-cursus doet, verplicht. Een soort relatie-rijbewijs halen dus. Laten zien wat de negatieve effecten zijn van hate-behaviour in een slimme video.

   1. Dobberpapa,
    Een “respect-protocol” cursus heeft geen effect op een psychopaat. Zij zijn er juist uiterst in bedreven om de ander om de vinger te winden. De emotie’s zijn per definitie vals zodat elk weldenkend mens op het verkeerde been komt te staan inclusief goed getrainde cursusleiders.

    1. Alleen verplichting kan effect hebben bij psychopathen, wat iedereen “snapt” dan, en wat mensen dan niet blijken te “snappen” -sprak er inmiddels zat, als ouders van en als partners van, en als ex-partners van- en ook uiteraard niet makkellijk is, is dat wanneer je te maken hebt ermee, en het heet ineens “borderliner” veelal diagnose bij de vrouwen die dat aangaan, men niet in wenst te zien dat men daar dus mee te maken hebt of hebt gehad jarenlang. Mee in huis hebt gezeten ook. Je komt er nooit en te nimmer uit wanneer Nederland op dit terrein stronteigenwoijs blijft doen in familierecht onder andere en gezag gewoonweg ZONDER enig onderzoek geeft aan zulke lui.

 4. Als gescheiden vader ben je in ons mooie democratische Nederland voor vele instanties nog minder dan een zak met stront! waarom:
  We hebben allemaal onze mond vol over de rechten van het kind, amnestie, gelijkheid en meer van dergelijke zoete mooie uitdrukkingen, echter, het kan velen geen barst schelen dat er talloze kinderen al jaren door tegenwerking hun vader missen na een scheiding.
  Nog iets vunzigs in de media: waarom is per definitie ALTIJD de vader de agressor als het gaat om huiselijk geweld in campagnes????? dat is pure discriminatie en stigmatisering.

  Ook vrouwen hebben vaak losse handjes, maar mannen durven uit schaamte niets te zeggen, en borderlinemoeders zijn perfect in staat de vaders vals te beschuldigen en totaal psychisch kapot te maken door manipulaties, valse beschuldigingen, etcetera, lees boek: LEVEN MET EEN BORDERLINER maar eens.
  Hoe lang nog moeten gescheiden vaders bedelen om een omgangsregeling, hoelang moeten vaders nog de voeten kussen van een arrogant hautain schoolhoofd, om eens in de drie maanden een kopietke van het schoolrapport te mogen ontvangen????

  stop deze waanzin! geef kinderen het recht contact te behouden met BEIDE ouders!

  1. Sorry maar ik snap het even niet.
   Vele duizenden kindertjes gaan per automatisme al (geboorte) naar moeders met borderline, een ernstige persoonlijkheidsstoornis, met kenmerkend gedrag, handel en wandel, vroeger gewoonweg hysterische psychopathen geheten..
   Wat mij betreft geen gezag m.a.w. aan welke psychopaath dan ook!! En Zeker niet aan borderlinemoeders die al jaren de zaken onder de plu van belazeren met de hele patiëntjeskwekerij als gevolg in Nederland..En hopelijk leest Quick-Schuijt eindelijk wat al jaren wordt veroorzaakt zo en door WIE. Gewoon aantoonbaar geachte burgers.

 5. Joep, met jou ben ik ook blij dat SIRE dit in het dalicht zet. de aandacht gaat tenminste wel naar het wangedrag (die tattoo-leugen) en wat kwaad is verdraagt het daglicht niet, dus dat zit wel goed. Natuurlijk werkt dit ook wel als een spiegel naar de vadervariant van dat wangedrag (hoewel ik aanneem dat vaders zoiets dan eerder “geleerd” hebben van hun ooit gescheiden ouder(s), zoals kinderen makkelijk nadoen wat groten doen.
  Maar ik heb nu al jaren m’n “kop in het zand ” gestoken tegen al die scheidingsellende rondom, nu het redelijk goed gaat met 2 kinderen (al 1 nog zorgen baart). Daarnaast speelt mee dat de gelijkwaardigheid man-vrouw voor de zorg nog steeds een moeizaam geval is dat ik in verband zie met vier generaties vrouw als staatshoofd (wind in het feministenzeil) maar je ziet op de echte schepen met of zonder blauw bloed toch steeds meestal de man nodig voor het roer.
  met 2-ouderzorg is dat ongeveer net zo.
  je hebt ze meestal beiden nodig. maar dat
  hoorde ik van die Ed Spruijt niet.
  waarom moest SIRE juist hem hebben als “adviseur”?

  1. Dat is toch niet zo moeilijk? Omdat ze in Nederland de heer Spruijt hebben verheven tot autoriteit en onderzoeker, onderzoeker wat hij ook is in realiteit.
   Hoeveel te meer je met je sm..l op tv komt hoe bekender iemand wordt, logisch.
   Alleen word het goede beeld gegeven? Nee dus. Van bijvoorbeeld QS weten ze de burgers toch ook niet velen wie ze voor zich hebben.

 6. Ja Thieu, dat begrijp ik, het moet dan eerst duidelijk zijn dat die ouder een voor de evenwichtige opvoeding ernstig belemmerende psychiatrische aandoening heeft. De andere ouder indien verder ok, zou dan de voorkeur krijgen in het gezag.
  Het komt voor dat als effect van hasjish (marihuana/wiet) de gebruiker (serieus) schizo wordt. Zoiets dient (on)vrijwillig gemeten te worden. Omwille van de veiligheid van het kind, lijkt me.
  Maar zo’n “respect-cursus” bedoelde ik als standaard verplicht (zonder even nu op extremen in te gaan)

  1. Dobberpapa,
   In niet extereme gevallen hebben ouders zo’n cursus niet nodig. Alleen bij de extreme situatie’s waar jij en ik blijkbaar mee te maken hbben of hebben gehad dient anders opgetreden te worden en ik wilde alleen maar zeggen dat in die gevallen een cursus weer juist niet werkt. Als de problematiek meer helder wordt voor iedereen zal de oplossing waarschijnlijk ook binnen handbereik liggen maar daar zullen we nog wel een paar generatie’s overheen gaan.

 7. Dat ene zinnetje… “Alleen ouders met genoeg zelfrespect om niet door het stof te gaan, creëren een goede uitgangspositie voor volwaardig ouderschap.”… geeft me troost. Blijven staan voor gelijkwaardigheid, basaal menselijk respekt, ondanks PAS, is het ultieme offer, opvoedingsactie en rolmodel dat ik mijn kids mee kan geven… Bijna mijn dood geweest. Met mijn Grrrristelijke oorsprong, denk ik dan: ‘Vergeef ze… Ze weten niet wat ze doen…’ En tegelijk is er de blijvende woede, woede, en nog eens woede…
  Macht corrumpeert… Corrupte rechters, corrupte advos, corrupte hulpverleners, corrupte ouders – zonder werkelijke betrokkenheid – de enkele goeie daargelaten. Wens hen toe dat er geen leven is na de dood.
  Frans

   1. Smile!
    Ongetwijfeld weet ook jij dat humor zo ongeveer het enige ‘wapen’ is… ‘By all means, get children… Either you will be happy, or you will become a philosopher…’ En wie weet: maybe both…

 8. En macht maakt laf… Bang voor eigen hachje, binnen het culuurtje waar je macht, aanzien, inkomen aan ontleent… “Je zit op een spoor en gaat gewoon door…” (van een (welwillende) kinderarts tijdens mijn co-schappen lang geleden). Alleen bij persoonlijke crises doen we onze ogen open – me too.
  Misschien is het enkel onmacht dat mensen leert staan? (Ghandi, Mandela, Joep Zander?)
  Tragikomedie… leven.

 9. Feit dat de Raad voor de Kinderbescherming melding maakt van deze campagne vond ik nog wel het meest zure… naast de moeders zijn zij juistbveroorzaker van dit kindermisbruik.

 10. Ik wil als moeder ook even reageren. Op het ouderverstotingssyndroom. Dit gebeurt niet alleen bij toewijzing naar 1 ouder. In mijn geval gebeurt het ook zelfs bij co-ouderschap waarvan ieder de helft van de tijd de kinderen heeft. Dus bij ons week op week af. In de week dat de kinderen bij mijn ex zijn en dus niet bij mij gebeurt dit ook. Zelfs in de week als ze wel bij mij zijn gebeurt het ook. Ex heeft er namelijk voor gezorgd dat de kinderen 10 en 11 jaar 3 keer per week voetballen waarvan hij en zijn vriendin de trainers van onze kinderen zijn geworden. Dus ook dan zijn ze alleen met de kinderen. Wat nu dus het geval is, is dat ex voorkeur had voor de oudste, omdat deze hoog begaafd is en de jongste minder begaafd, dat de oudste zich tegen mij heeft opgezet en bij ex wil gaan wonen. Ik weet dat ex nu weer een rechtszaak gaan beginnen hier voor en ik wil toch proberen dat de kinderen in gesprek komen met een psycholoog via deze rechtszaak en dan aangeven op te letten voor PAS bij die gesprekken.

  Verder wil ik ook nog even reageren over dat er gepraat word over dat de moeders in de meerderheid zijn die hier aan mee doen en dat zij automatisch de kinderen toegewezen krijgen. Wanneer zijn jullie voor het laatst bij een rechtszaak geweest vraag ik me dan af? Want dit is al lang niet meer zo. Het is nu juist zo dat heel veel moeders hun zin niet meer krijgen juist door dat vaders meer rechten hebben gekregen. Ik heb dit bij mijzelf ontdekt, maar ook bij heel veel andere moeders om mij heen. Het was voor BJZ, RVDK, mediator en rechter heel duidelijk dat mijn ex de “slechte” partij was, maar ondanks dat moesten we co-ouderschap blijven voeren. Nu vind ik het goed dat ook vaders meer rechten krijgen, maar nu zijn wel de “goeie” moeders en diens kinderen de dupe daar van, want zij worden niet meer gelooft. En worden zij wel gelooft, dan durft een rechter geen uitspraak meer te doen “tegen” de vader.

  Ze zouden eigenlijk alle verweren op papier moeten lezen zonder dat er bij staat of het vader of moeder betreft en het woord vader of moeder vervangen door eenzijdig1 en eenzijdig2 en dan pas een beslissing nemen. Niet kijken naar sexe, maar naar de situatie.

  Ik heb je boek nog niet gelezen, maar wil dat in de toekomst nog wel gaan doen.

  Mvg
  Ikke

 11. Beste, waarheidsvinding invoeren, en helaas bestaat dat niet in familierecht. Dat is mijn punt. In verweerschriften met valsheid in geschrifte die ik las, kan men gewoonweg daarvan aangifte doen van Valsheid in geschrifte….
  En u heeft toch neem ik aan als u dat zo u zegt ziet en weet ook en kunt aantonen aangifte gedaan van Ps. kindermishandeling?
  C.q. melding neergelegd bij Jeugdzorg?
  Dat zijn toch mogelijkheden dan.
  Maar even terzijde u moet geen onzin uitkramen over gezag, dat wordt nog steeds volop aan moeders toegewezen, ook na mediation wanneer moeders gewoonweg zich niet aan zorgplannen blijken te houden ineens en dan zit je dus weer.
  Omdat moeders helemaal al niet werden en worden aangesproken zelfs niet op leterlijke kinderontvoering, door borderliners-moeders gepleegd die valse geboorteaangifte blijken te doen.
  11000 minimaal al in Nederland waarvan zeker weten een groot percentage ‘ moeders’ gewoonweg bedriegt en liegt…….Dat heet een plegen van misdrijf Verduistering van Staat ook veelal (Strafrecht) En dat een OM daar niet betreffende vrouwen veelal voor vervolgt is mij althans een raadsel..

  1. Meneer Koppenol,

   Nee ik heb geen aangifte gedaan en geen melding bij BJZ, mijn ex daarentegen wel. Dus vandaar ook dat ik zeg dat Hij degene is die aan PAS doet.

   Verder vind ik uw beschuldiging van dat ik onzin uitkraam over gezag zeer beledigend. Ik heb dit toch zeker zelf ervaren. Alles wat u aan kaart over de moeder gebeurt in mijn geval door vader. Dat hij aan PAS doet is geestelijke kindermishandeling niet te vergeten mishandeling van de moeder en dat hij bedriegt en liegt is ook het plegen van misdrijf verduistering van staat. En dat een OM daar deze vader niet voor vervolgt is mij ook een raadsel.

   U voelt zich wel erg aangevallen door mijn bovenstaande informatie. Maar erg jammer dat u niet verder leest en begrijpt dat ik het er mee eens ben dat vaders meer rechten krijgen. Verder zei ik ook dat ik vind dat een rechter onpartijdiger de situatie moet bepalen zonder te weten of het vader of moeder betreft.

   Het betreurt mij dat vele moeders het voor mij verpest hebben en ook voor de “goede” vaders.

   Mvg
   Ikke

   1. Wat ik ook nog even wil zeggen is dat er voor beide partijen , vader en moeder fouten worden gemaakt en in beide gevallen niet naar dat zogenaamde belang van het kind word gekeken. En daar moet iets aan gedaan worden. Dat is het belangrijkste, dat er op de juiste manier voor de kinderen word opgekomen.

    Mvg
    Ikke

 12. U beweert dingen van mij in dit geval, die niet gebeuren. M.a.w. hou a.u.b. op met invullen. 1. ik beschuldig u niet ….dat zegt u zelf namelijk.
  2. Ik voel mij niet aangevallen, anders zei ik dat wel.
  3. Als u die zaken die u zegt kunt aantonen staat niets u in de weg aangifte ook te doen van die zaken.

  1. Beste meneer Koppenol/Vuquiescant,

   Wat betreft uw inleiding en punt 1 en 2 heeft u een erg kort lontje tegenover mij en ik begrijp uw reactie totaal niet.

   Wat betreft uw derde punt, ik zit zo niet in elkaar. Zoals u waarschijnlijk wel gewend bent van de meeste vrouwen. En waarschijnlijk uw ex. Ik probeer juist niet met modder te gooien, ook al is het waar en aantoonbaar. Ik probeer juist tot mijn ex te komen in het belang van de kinderen. Verder kent u mijn ex niet en weet u niet tot waar hij toe in staat is. Jammer genoeg heeft hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En was hij in het verleden erg agressief naar mij toe waardoor ik hem verlaten heb.

   Maar buiten dat, zoals ik al eerder zei: Laten we gewoon naar het belang van de kinderen kijken en proberen voor hun te zorgen dat er snel een oplossing komt van het PAS probleem. DAT is pas belangrijk!

   mvg
   Ikke

 13. Waarom vult u iets in wat niet zo is bij mensen? Handig om eromheen te zeilen doch dan bent u aan het verkeerde adres.
  U geeft geen antwoord op mijn vragen. Uw keus.

  Kan heel goed dat wat u verder zegt zo is over uw ex-partner.
  Echter dat etiket als hij dat heeft in diagnose door een specialist psychiater, is geen excuus voor handel en wandel, hetgeen zo mede in stand wordt gehouden ook nog eens, wanneer erin “mee wordt gegaan”.
  Enfin. En van een kort lontje tegenover u is geen enkele sprake, dat is wederom een omdraaiing, en nee dat tref je niet bij alle vrouwen.
  Slechts een percentage. Soms als karaktertrek en soms als onderdeel of kenmerk van.
  Succes.

 14. @vuquiescant
  Wat voor zin heeft het om hier een mede lotgenoot aan te vallen? Ikke schrijft in alle openheid haar verhaal en op een of andere manier voel jij je blijkbaar aangevallen. Mij viel jouw korte lontje ook al op hoewel je dat ontkent.

  Ik ben jaren actief geweest in de gescheiden vader beweging en elke keer blijkt dan weer dat mensen dusdanig zijn gekwetst geraakt dat ze niet meer in staat zijn om het verhaal van de ander aan te horen en objectief te beoordelen. Jammer is dat.

  1. Bedankt en ik ben het eens met wat u zegt. Er zijn zoveel mensen gekwetst dat ze ontzettend verbitterd zijn geworden en daardoor de andere sexe over 1 kam scheren. Geen 1 deugd er dan meer. Gelukkig kan ik van mezelf zeggen dat ik zo niet denk. Als ik zo zou denken, dan had ik geen leven meer. Inderdaad zoals u zegt, jammer.

   Gelukkig kan ik wel wat hebben en antwoord ik gewoon wat ik zelf wil en laat ik me niks opleggen. Meneer Koppenol heeft zelf niet in de gaten dat hij zichzelf tegenspreekt, want in een eerdere reactie praat hij over een groot percentage moeders en in een latere reactie praat hij over slechts een percentage.

   Daar kan ik alleen maar over lachen. Meneer Koppenol laat zich ontzettend kennen over hoe hij over vrouwen/moeders denkt. Prima, maar aan die discussie doe ik niet mee.

   Mvg
   Ikke

 15. quote.Bedankt en ik ben het eens met wat u zegt. Er zijn zoveel mensen gekwetst dat ze ontzettend verbitterd zijn geworden en daardoor de andere sexe over 1 kam scheren. Geen 1 deugd er dan meer. Gelukkig kan ik van mezelf zeggen dat ik zo niet denk. Als ik zo zou denken, dan had ik geen leven meer. Inderdaad zoals u zegt, jammer. einde quote.
  –Waar staat dat dat ik de andere sexe over 1 kam scheer?

  quote.Meneer Koppenol heeft zelf niet in de gaten dat hij zichzelf tegenspreekt, want in een eerdere reactie praat hij over een groot percentage moeders en in een latere reactie praat hij over slechts een percentage. einde quote.
  –Let wel u bent degene die dit beweert.

  ==Stop eens met de invullerij aangezien hieruit dat weer blijkt namelijk.

  1. Ik geef u nog een laatste antwoord en daarna heb ik wel wat beters te doen.

   Alinea 1, staat nergens dat het specifiek over u gaat, ik heb het daar over ZOVEEL MENSEN, dat u zich aangesproken voelt is uw probleem, niet van mij.

   Alinea 2, Ik geloof nooit dat u ervan bewust was dat u zichzelf tegen sprak, mocht dat wel zo zijn dan bent u of ontzettend slim of u heeft borderline. En verder waren dat toch echt uw woorden in een eerdere reactie noemde u zelf de woorden een groot percentage moeders en later werd dat slechts een percentage.

   Alinea 3, dat u daar geen tegenwoord voor heeft zegt ook al weer genoeg.

   Als laatste over uw eis te stoppen met die invullerij zoals u dat noemt heb ik nog een allerlaatste antwoord voor u:

   Ik leef in een vrij land en ik mag net als dat u dat doet tegen mij zeggen wat ik wil.

   Ik wens u nog een wijs en fijn leven toe

   Mvg
   Ikke

 16. Overigens is het daarbij nog eens zeer aanmatigend als mensen hier weten en mijn zaak goed kennen ook te gaan beweren dat ik een borderliner zou zijn, terwijl een dergelijke zich moeder noemende dame de zaak belazerde als ernstig borderliner en ervandoor ging met mijn kind in 2002.
  Dat gedraai geachte mevrouw ken ik zeer goed als gedupeerde omstander, uit een van de fora’s en wel van een landelijke Stcihting waar ze zelf al een paar jaar terug achterkwamen ook en toen gestopt zijn met die onzin.
  Maar wilt u mijn ‘diagnose’nog weten ook of heeft u hier voldoende aan?
  Voor de rest over zogeheten ‘borderliners’ bpdcentral gaan lezen en een goede site erover wellicht moeilijkemensen.nl door Professionals.
  Dat is geen eis. Dat kunt u dus doen het hoeft niet.

  1. U had het over een bordeline moeders in uw eerdere reactie naar mij toe en daaruit begreep ik al dat u daar mee te maken heeft gehad, vandaar ook dat ik die woordkeuze maakte. Ik weet wat borderline is, daar hoef ik me niet verder over in te lezen. Ik begreep al dat u niet degene bent die dat heeft, maar uw ex. Daarmee duide ik dus aan dat u zichzelf erg slim vind naar mijn mening.

   Verder heb ik zelf een eigen mening over het gedeelte bordeline en moeder. Sinds dat borderline is erkend, word het erg snel gebruikt in combinatie met (PAS) moeders. Een niet meewerkende moeder word al snel bestempeld als bordeline (PAS) moeder en daar ben ik het niet altijd mee eens. Maar nogmaals, dat is mijn mening.

 17. Beste in de rechtzaken in Nederland bij scheidingen wordt geenszinds door rechters bepaald of uitgezocht dat vrouwen borderliner zouden zijn of dergelijke. WAS dat maar zo dan waren de kinderen geval Savanna, Rikkers en vele anderen ieder jaar weer niet vermoord.
  Dat is één. Toen geval S. zich voordeed 2003 zo, ben ik uiteraard me te pletter geschrokken want voor mij is kind gewoonweg vermist, en dat de instanties daar een niet-officiële vermissing van hebben weten te maken is al Godsgeklaagd.
  Er bestaat en bestond geen enkele meldplicht voor de ggz en de rest inzake gevallen dat vrouwen borderliner zijn en ernstig gestoord, geestesgestoord en dat zeggen de deskundigen immers zelve, wat inhoudt dat die mensen zonder enig onderzoek dan ook erkenning juridische kunnen weigeren wat dan ook volop aan de orde is in realiteit inzake het ‘zetten van een streepje’ even als ze van een verwekker af willen. Waarheidsvinding 0,000 aangezien de ambtenaren burgerlijke stand dat niet doen. Hoeveel? Zeg maar 15000 gevallen om mee te beginnen. M.a.w. dat heet in vele zaken een plegen van misdrijf daarna “verduistering van de Staat” van een geborene-kind.
  Dat soort jazeker mevrouw ‘soort’ wordt geen strobreed in de weg gelegd om door te gaan met volgende slachtoffers maken zo ook hun kind of kinderen vallen ten prooi aan handel en wandel van een borderliner op die wijze, omdat hier geen enkele meldplicht zoals gezegd bestaat (meldrecht wat niet zal gaan werken dat blijkt al), en worden simpel gezegd zodanig gemanipuleerd en opgezet wat een nota bene kenmerk is van die ernstige persoonlijkheidsstoornis ook. (Gardner)
  Ik las de onderzoeken u ook? Daar zit de psychiatrie en Jeugdzorg nu vol mee met DIE kinderen onder andere.

  Vr.groet.

 18. Ik begrijp het en daar heeft u helemaal gelijk in! Als er sprake is van borderline, dan MOET dat gemeld worden. Dat vind ik ook. Sterker nog, als het geconstateerd word door de ggz, dan moet het niet alleen gemeld worden, maar meteen de kinderen af nemen van die ouder, kinderen naar de andere ouder en die borderliner in therapie! Kan ik niet anders als u gelijk in geven.

  Het is alleen jammer dat er veel te snel en zonder onderzoek een moeder meteen ook borderline toegewezen krijgt als ze voor haar kinderen op komt. Mijn ex heeft geprobeert de rechter wijs te maken dat ik labiel was en dus ook een soort van borderline had, maar jammer genoeg voor hem lag er al een psychologisch rapport van mij klaar waar in stond dat ik nergens last van heb als alleen van mijn ex, haha!

  Ik heb het onderzoek van Gardner ook gelezen ja. Erg interessante materie! Deze ga ik in de volgende rechtszaak gebruiken in de hoop dat de kinderen en mijn ex een psychologisch onderzoek krijgen.

  Mvg
  Ikke

 19. Vol verbazing volg ik bovenstaande discussie. Waar ik zelf voor zou willen pleiten is dat het hier gaat om verstoten ouders, en niet alleen de vaders. Ik ben zelf een moeder die in deze situatie terecht ben gekomen. Ik begrijp hoe de vaders zich voelen. Ook IK wordt aan alle kanten in de steek gelaten door RvdK, BJZ en Rechtbank. Als iemand je willens en wetens kapot wilt maken, dan lukt diegene dat. Zo simpel is het. Ondertussen is mijn dochter bij haar vader weggelopen en bij mij terecht gekomen. Daar kijk je dan al die jaren naar uit, alleen blijkt de gevolgen van het ‘hersenspoelen’ zo enorm groot te zijn, dat liefde en geduld dit niet zomaar op kan lossen. Met als gevolg dat mijn dochter nu ook niet bij mij kan wonen. Haar vader zet haar onder druk dat als ze voor mij kiest hij geen contact met haar wilt. Dus wat doet het meisje? Zij kiest ervoor om op een neutraal terrein te gaan wonen en contact te onderhouden met beide ouders. Ook dát lijkt heel mooi, alleen op het moment dat ze bij haar vader is geweest en daar op haar tenen blijkbaar loopt, reageert ze alle negativiteit op mij af. Hoe IK daar mee om moet gaan, hoe ik verder moet of hoe ik de balans hou om voor mezelf te zorgen zonder daarbij de kinderen in de steek te laten….het is mij een raadsel en ik weet het niet. Mijn jongste zoon die continu heeft aangeven mij te willen zien, wilt nu ook niets meer met mij te maken hebben sinds mijn dochter daar het huis uit is. Je hoeft geen psychologie gestudeert te hebben om die beslissing te begrijpen. Toch is met name Jeugdzorg erg druk bezig om mijn ex te vriend te houden. Dat ze hiermee zijn gedrag in stand houden en eigenlijk alleen maar verergeren, dat schijnt bij niemand op te komen.
  HOe we dit moeten oplossen? Ik denk door bewustwording en luisteren naar elkaar. Daarbij stel ik voor dat we gaan beginnen met ‘verstoten ouders’ en elkaar aanspreken op je verantwoording als ‘ouder’ i.p.v. man of vrouw. Dat is niet meer van deze tijd! En ja, we kunnen regels maken, oudersschapsplannen en alles, maar zolang er geen maatregelen staan t.o.v. het niet nakomen hiervan, dan blijft het afhankelijk van de bereidwilligheid van de desbetreffende ouder.
  Ik pleit dan ook voor meer bewustwording en dit door naar elkaar te luisteren en in te sluiten, i.p.v. uitsluiten of beschuldigen.
  Laatst maak ik het mee dat de dame die hier de zaak van mijn dochter kwam onderzoeken zelf nog nooit van PAS had gehoord!!!! Zij wordt wel geacht om een advies te gaan geven. Er is dus werk aan de winkel…..tijd om de handen ineen te slaan en meer bewustwording om ons heen te gaan brengen…..”become the change you wish for the world”

  Zelf ben ik voornemens om een site op te gaan richten die niet zozeer over bepaalde zaken gaat maar zich meer richt op hoe je PAS in de praktijk ervaart….zonder een beschuldigende vinger….maar gewoon ….HOE BELEEF JIJ HET ZELF???? Hoe ga jij om met verjaardagen, feestdagen, relaties etc.

  Op die manier hoop ik een platform te kunnen creëren waar mensen met hun emoties terecht kunnen….

  1. Uiteraard, het gaat ook vaak om moeders. Maar vaderschap wordt an sich gediscrimineerd. Succes met je site. Ik zie graag een keer een link ernaartoe langskomen.

  2. Uiteraard heb ik alle gebrip voor uw verhaal. Alleen even dit. U doet het wel erg gemakkellijk voorkomen dat er geen rekening met moeders werd gehouden. Als ik bezie dat in 90 procent van alle scheidingszaken welzeker kinderen naar moeders gingen en gaan, ook nog eens niet eens onderzocht wordt bij gezagstoewijzingen ta toestandsbeeld is van moeders, ook niet gekeken wordt of men te maken heeft met borderlinemoeders nota bene, dan is uw redenering in uw geval wel te snappen, doch dat gaat zoals u zegt in het geheel van alle zaken juist NIET op. Omdat meestal zoals bestudeerd en gezegd vaders de klos zijn van moeders die manipuleren etc. Het woordje waarheidsvinding hebben ze in Nederlands familierecht nog nooit aan gedaan, en daarbij wordt geen enkel eerste verweerschrift afgelegd door vrouwen gecontroleerd. Geen meldplicht is er nog steeds niet voor ernstige borderlinepatiënten die bij geboorte gezag verkrijgen over geborenen en daarna de grootste problemen op blijken te leveren ook.
   Dat slaat niet op uw zaak zoals u dat omschrijft natuurlijk.
   Echter vervreemding- of passyndroom zal in die DSM V moeten komen anders gaan die rechters er helemaal al niet mee werken. Alhoewel nu eindelijk zaak Roermond is geweest zie voorzieningenrechter waarin Rechter tot gezagswisseling heeft beslist van moeder naar vader…
   En in die zaken nogal logisch ook, als het al niet te laat is.
   M.a.w. een paar vragen:
   Heeft u onderzoek gehad naar toestandsbeeld en wat is dan de reden dat men volgens u de “kant kiest van vader”?
   Want die reden geeft men toch aan neem ik even aan in rapportages of verslagen?
   En…uw advokaat heeft die dan de mond niet opengetroklken?
   Of is er iets anders aan de orde? Kan zijn toch? Ook ik kwam later achter een enorme stoornis borderline bij de toenmalig partner-vrouw, waarbij een ieder kan worden belazerd met dat borderline-kenmerk. Zelfs omstanders en dat blijkt ook, uit de rechters die daar nog steeds intuinen in de dramatische voorstellingen door vrouwen zulke in rechtzaken gedaan c.q. door toneelspelletjes die worden opgevoerd. Jazeker, toneelspelletjes als kenmerk van die ernstige geestesstoornis waarbij dan de ggz maar verzwijgt voor gemak wat er werkelijk aan de orde is.
   Schiet niet op voor kinderen duizenden zo.
   Succes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.