Cookies

voedselsynthese en eten

koken met mick

Eten koken en opdienen blijkt een van de onvermoede hobbyś van mijn zoon. Zat ik vroeger in mijn privelaboratoriumpje kopersulfaat te synthetiseren. Hier wordt heden ten dage  een driegangenmenu in elkaar gedraaid. Vooral het samen doen werkt heel inspirerend.