Cookies

Staat versus zijn kinderen

Advocate van der Plas op de hoorzitting

Vandaag kwamen twee gruwelijke werkelijkheden bij elkaar. “Onze” Secretaris Generaal van justitie Joris Demmink is onderwerp van een hoorzitting van de Helsinki-commissie van de federale Amerikaanse overheid. Dit in verband met verondersteld pedoseksueel misbruik en daarbij behorende chantagegevoeligheid. Het tweede is het rapport Samson waaruit klip en kaar blijkt dat de jeugdzorg een groot risico behelst voor kinderen. Seksueel misbruik komt in de jeugdzorg twee maal zo vaak voor als in gezinnen (zelfs meer dan in de pleegzorg hoorde ik melden).

Hebben die dingen alleen met elkaar te maken omdat ze beiden vandaag speelden? Nee lijkt me. Daarmee wil ik niet beweren dat Oom Joris lijfelijk al die ..zelf… Nee natuurlijk. En overigens wil ik benadrukken dat Joris ook nog nergens voor is veroordeeld. Er is zelfs nog geen strafrechtelijk onderzoek gedaan. Maar ook wil ik benadrukken dat dat weinig zegt zolang Demmink in functie dat hele apparaat aanstuurt dat hem zou moeten onderzoeken. Dat het Nederlandse justitieapparaat corrupt is acht ik namelijk wel voldoende aangetoond. En corruptie en machtsmisbruik geven nou eenmaal gelegenheid voor de laagste driften van sommige mensen.Kijk naar de eindeloze macht van de Raad voor de Kinderbescherming.

Er is nog iets dat meteen opspeelt in dit soort kwesties; wat doet wikipedia? Jaren geleden was er op de Nederlandse wikipedia een lemma over de zogenaamde affaire Demmink (jaja die speelt al 15 jaar). Verdwenen, maar ook al weer een tijd terug te vinden op dit blog. (zie onder) Er is nog een pietsie informatie terug te vinden op het lemma van Demmink zelf. Over dat lemma speelde zich vandaag weer het nodige af op de artikelpagina en de overlegpagina van het wikipedialemma. Niet alleen werden feiten over die USA-commissie verwijderd, ook werd overleg daarover verwijderd en de overlegpagina voor een week semi-beveiligd. In de grote media heb ik niets kunnen vinden over de zitting van die commissie van het Amerikaanse congres. Wel waren er onlangs fikse artikelen in Vrij Nederland en het Katholiek Nieuwsblad.

Een van de issues die advocate Adele van der Plas aansneed was de muilkorving van de Nederlandse media. Dit lijkt ook betrekking te hebben op Wikipedia dus.
Inmiddels liggen er dus gevoelige eindjes van het kindermisbruik in Nederland bloot. En dat is werkelijk nog maar het begin. Kinderen misbruiken lijkt wel een staatshobby van ons koninkrijk. Loyaliteitsmisbruik (leidende tot ouderverstoting) hoort daar ook bij.

Hieronder de links naar de video’s van de hoorzitting. Het is echt intrigerend om te bekijken. Niet vlak voor het slapen gaan. Dat is ook de reden dat ik nu nog maar een deel heb gezien. Het transcript van de verklaring van Adele vd Plas is hier te vinden.

petitie : onderzoek affaire Joris Demmink: stop Joris Demmink
hoorzitting 1 start op minuut 27
hoorzitting 2
transcript hoorzitting helsinki-commissie
Informatie op de site van de Bakker-Schut-stichting
het oude wikipediaartikel op deze site

Rieke Samson was PG met een speciale verantwoordelijkheid voor zeden en jeugdzaken vanaf 2006. http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/8570-samsom-geerlings-als-pg-vertrokken en verantwoordelijkheid bij megazaken http://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/320-nieuwe-procureur-generaal

Bijzonderder nog was dat zij bestuurslid is geweest van de Heldringstichtingen waar een flinke toegedekte affaire was over misbruik van kinderen. http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/10/rieke-samson.html.

http://plazilla.com/commissie-samson verhaal van slachtoffer over de behandeling door de cie Samson

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/10/09/felle-kritiek-op-rapport-samson-hardere-conclusies-over-misbruik-geschrapt/

– Samson was ook aanwezig bij het afscheid van Demmink in 2012. De mensen die dit registreerden zijn inmiddels gearresteerd. (bron HHC)

Inmiddels is er ook een youtube versie die wat makkelijker te embedden was hier

schoutenweg 41 Deventer

14 antwoorden op “Staat versus zijn kinderen”

 1. Beste Joep, Ik ben vandaag een petitie begonnen om deze zaak in de publieke aandacht te krijgen. http://www.petities24.com/dwing_de_staat_om_onderzoek_te_doen_naar_joris_demmink Ik ben echter ook maar 1 persoon en heb geen ervaring met deze dingen en heb ook nog nooit zoiets gedaan maar vind deze zaak echt te gek voor woorden en zodanig belangrijk dat het echt boven tafel moet komen. Een beetje publiciteit voor deze petitie zou absoluut geen kwaad kunnen en daar zou ik wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Mijn vriendenkring is beperkt en ik zou toch graag zien dat Ivo Opstelten verdrinkt in de handtekeningen. Enige ideeën in deze? Mijn dank is bijvoorbaat ontzettend groot, Jose van Rijn

  Date: Fri, 5 Oct 2012 19:54:35 +0000 To: ttturbbullance@hotmail.com

  1. Hoi (Josephine?)

   Tsja ik sta er uiteraard sympathiek tegenover. Ik zal hem zo ook tekenen. Een probleem is echter je idee om de Nederlandse staat dat onderzoek te laten doen. Ik vrees dat het probleem daarvoor al teveel is ingekankerd in het Nederlandse juridische systeem en dat de politiek en de uitvoerende macht daaraan zo langzamerhand grotendeels ondergeschikt zijn gemaakt. Mijn ervaring is dat geen politicus en bijna geen enkele wetenschapper zijn handen wil branden aan een aanvaring met het justitieapparaat. Een werkelijk onafhankelijk onderzoek wordt daarmee onmogelijk. Ik denk dat er twee wegen zijn waarop de kwestie kan worden onderzocht.
   1. Door internationale organen, andere landen. Daarbij zij aangetekend dat het justitieapparaat ook internationaal is georganiseerd, zeker in Europa.
   2. Een publiek tribunaal dat eerst wordt opgericht en daarna bij de wetgevende macht bevoegdheden afdwingt. Dat betekent dus een soort juryrechtspraak, een burgerjury die gaat oordelen over het functioneren van justitieambtenaren en rechters. Ik heb daar een dikke tien jaar geleden al ideeën voor geopperd in een artikel in het Katholiek Nieuwsblad.:http://joepzander.nl/rechters.htm,

   Als we het aanpakken dan met een stevig plan zou ik zeggen. Laten we alvast de aandacht op deze discussie vestigen. Er lopen vast meer mensen rond met plannen voor petities. Laten we voorkomen dat er verschillende petities naast elkaar lopen. groetjes Joep (Joseph) Zander

    1. Hi Joep (Joseph net als mijn vader)
     Ik ben heel blij dat je hebt getekend en nog blijer met je reactie. Ik ben me ervan bewust dat ik nogal spontaan deze actie begonnen ben maar dit maakt me gewoon ziek. Alle suggesties zijn welkom zeker wat betreft het aanscherpen van de tekst en ook waar je dan uiteindelijk met die handtekeningen naartoe gaat en het voorkomen van meerdere petities tegelijk. Ik ben maar een leek op dit gebied maar heb er genoeg van om aan de zijlijn toe te kijken hoe dit soort dingen gewoon maar gebeuren en wilde graag een steentje bijdragen om dit op de een of andere manier in de publieke aandacht te krijgen.
     Groetjes Jose (josephine) van Rijn

     1. Als we hem nog willen aanscherpen zullen we dat snel moeten doen. Kan dat trouwens wel als er al mensen getekend hebben? Eventueel kun je me bellen.

 2. Naar mijn idee ligt de bron van alle ellende inderdaad bij corrupte familierechters. Deze mensen geven opdracht voor onderzoek aan corrupte partijen zoals jeugdzorg en familierecht, waarvan de familierechter WEET dat het onbetrouwbare rapporten zijn, deze instanties hoeven niet aan waarheidsvinding te doen. Echter omdat zij door de maatschappij zgn. als onpartijdig en deskundig worden gezien en het tegendeel onmogelijk bewezen kan worden (onderzoek naar functioneren door eigen orgaan, zie ook wikipedia RvdK), kan de rechter haar handen in onschuld wassen. Terwijl de rechter alle vrijheid heeft om naar andere oplossingen te zoeken. Justitie in NL is totaal verknipt en familierechters zijn niet te ontslaan.

 3. sorry bedoelde dat familierechter bewust gebruik maakt van onbetrouwbare rapportages jeugdzorg en kinderbescherming. Onbetrouwbaar omdat deze instanties ouders zwaar belasteren, veel kinderen onnodig naar de pleegzorg sturen waar grote tekorten zijn voor pleegouders. Een onmogelijk te financieren industrie, pleegouders zijn er in grote getalen tekort en het wordt alleen maar nijpender nu ook nog eens een boost voor OTS is ontstaan mbt te dikke kinderen. De hele USA zou om deze reden uit huis geplaatst zijn door de adviezen van de RvdK. Voordat je een gezin start: ga in elk ander land wonen.

 4. PETITIE – blijf tekenen !

  Onschendbaarheid van bestuurlijke toplaag heeft ongewenste effecten

  In de grondwet, door Thorbecke geformuleerd in 1848, wordt de Koning onschendbaar geacht voor politiek handelen: ministers zijn verantwoordelijk. Vandaag wordt onschendbaarheid zelfs ruimer gezien.
  1. Geldt niet alleen voor de Koning, maar ook voor diens hele familie, de ministers en zelfs topambtenaren.
  2. Gaat niet alleen over politiek handelen, maar alle handelen lijkt ondertussen buiten discussie te staan.

  Het effect van de onschendbaarheid is het tegenovergestelde van wat beoogd wordt. Het leidt juist tot negatieve berichten over misstanden. Daar waar door de staat slechts beperkt onderzoek is gedaan naar mogelijke misstanden, wordt –al dan niet terecht- vaak een doofpot gesuggereerd, juist vanwege deze ruime definitie van onschendbaarheid. De onschendbaarheid schaadt dus de goede naam van ons landsbestuur.

  Deze ruime “onschendbaarheid” is niet van deze tijd en dient geen enkel doel. Het is niet goed voor Nederland.

  Wij verzoeken
  1. Opheffen van de onschendbaarheid, met uitzondering van politiek handelen en maatschappelijk debat.
  2. Onderzoeken van bestaande vermeende sluimerende vraagstukken (zoals Joris Demmink, Marianne Vaatstra, Pim Fortuyn, Manuel Schadwald, Zandvoort zaak, Maarten van Traa, Baybasin, en de beperking van persvrijheid).

  Dit is passend in een democratische rechtstaat en nodig voor het behoud van de goede naam van Nederland.

  http://www.petities.nl/petitie/onschendbaarheid-van-bestuurlijke-toplaag-heeft-ongewenste-effecten

  1. Heb getekend. Het wordt hoog tijd dat de hele gang van zaken in dit land goed onderzocht wordt. Hopelijk gaat het met al deze initiatieven nu eens een keertje rollen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.