Cookies

Theorieën over complotten

het vrije-val verval van de familiebetrekkingen
het vrije-val verval van de familiebetrekkingen

Ik ben een complottheorist. Dat durf ik nu rustig te zeggen. Dankzij de website WantToKnow kwam ik op het spoor  van een artikel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen goed beschrijft hoeveel betrouwbaarder de, vaak als complottheoristen omschreven, denkers argumenteren maar ook hoe geloofwaardiger dat is dan de conventionele theorieën.

“Complottheorieën” en zeker “complottheorist” zijn misleidende woorden. De facto wordt daarmee het niet-officiële standpunt over een gebeurtenis aangeduid. De theorie van de Amerikaanse overheid dat 9/11 een complot is van Al Quaida uitgevoerd door 19 kapers is uiteraard ook een complottheorie, alleen noemen we dat niet zo. Hebben alle overheden altijd gelijk gehad dan over de door hun aangehangen complottheorieën? Nee gelukkig niet. Een van de vermaardste complottheorieën is die van de Nazistaat over de Joden. Ik, en de meesten met mij denken dat die complottheorie niet klopte. Wij denken dat er juist een complot tegen Joden was. Maar zelfs als je het met alle geweld andersom zou willen zien dan nog zijn er dan staten die een onjuiste complottheorie verkondigden.

Als ik ervan wordt beschuldigd complottheorieën aan te hangen, dan valt me vaak bovenop bovenstaande negatieve associatie, connotatie, op dat anderen in mijn denken vaak ten onrechte complotgedachten denken te zien. In werkelijkheid denk ik vaak helemaal niet over, of in, complotten maar over door mij aangetroffen veel verfijndere onbewuste constructies. Soms denk ik aan een combinatie van een beetje complot en een beetje veel onderbewust.

Formulier van de rechtbank Arnhem. Is de voorgedrukte voorkeur voor moeders veroorzaakt door een complot?  Door Vincent Duindam cs vaak spottend (hij gelooft er niet in) de moedermaffia genoemd? Of is het het resultaat van reflexmatig denken en sterke onderbewuste voorkeuren? Of beide? Klik voor vergroting.

Mijn theorieën gaan vaak over jeugdzorg, of de door  mij tot monopoliebedrijfstak benoemde maatschappelijk/economische sector  familierecht. Het hele gebeuren is vooral een op allerlei duistere manieren in elkaar geschoven geheel van psychologische constructies waardoor cliënten van de jeugdzorg het gevoel moeten krijgen dat er met hun zelf van alles mis is en met de jeugdzorg vooral van alles goed. Het tegendeel is vaak goed aan te tonen, maar om te voorkomen of te verbloemen  dat dat tegendeel wordt aangetoond zijn vaak wel weer tamelijk bewuste obstructies van onderzoek en dergelijke nodig. Oftewel, je kunt mij niet wijs maken dat Ed Spruijt (ea)  niet goed kan nadenken, dus het kan goed zijn dat hij de zaak bewust bedondert. Ik kom straks nog even op dit eigen punt terug.

Soms kijk ik om me heen hoe dat met andere zogeheten complottheorieën gaat. Dan ligt 9/11 erg voor de hand natuurlijk. De aanval van 9/11 was een gebeurtenis waarbij de verhouding impact en impactmoment erg groot was.   De fysieke klap was kort maar krachtig en de gevolgen groot. Ik kan aan zo ’n parallelspooronderwerp maar beperkt aandacht schenken. Een mijns inziens erg effectieve manier om er dan iets over te weten te komen is om op een overtuigend punt van een theorie tegenbewijs te zoeken (falsificatie). Dan neem ik wel een punt waar het een en ander over afgezocht is. Dus niet een punt waarvan het tegenbewijs toevallig kan ontbreken of toevallig slecht zijn. Zo’n punt, waar veel over is gesproken en geschreven, is mijns inziens het rechtstandig en met ongeveer de op aarde heersende standaardvalversnelling naar beneden komen van een gebouw dat niet door vliegtuigen geraakt is en waar slechts enkele, niet ruimtelijk netjes verdeelde  verspreide branden woedden. Het gaat dan dus om WTC 7 dat uren na de collaps van WTC 1 en 2 neerging. De critici van het officiële overheidsverhaal zeggen dat dat niet kan. Om zo evenwichtig en snel naar beneden te komen zou er praktisch nul weerstand van de constructie zelf en een evenwichtige verdeling van de schade moeten zijn geweest. Er moet dus volgens de critici van het overheidsverhaal iets anders aan de hand zijn geweest. Ik vind die kritiek overtuigend.

Wat zeggen de opponenten hierover. Als ik het goed heb begrepen zeggen de officiële onderzoeken er weinig over. maar ik moet toegeven dat het moeilijk is voor mij om alle onderzoeken te overzien. Misschien een mooie samenvatting in het Nederlands van de critici van de critici?  Stichting Skepsis is daarvoor vaak de aangewezen organisatie.

Dan lezen we op de website van Skepsis, in een artikel van iemand die zich specialist hierin noemt, het volgende: “Overigens was de val geheel in overeenstemming met de wetten van de mechanica; de verhalen dat de gebouwen extra snel vielen kloppen niet. Er is ook geen mechanisme denkbaar waardoor iets sneller kan vallen dan met de gewone valversnelling.”

Ah zo doe je dat dus voor de argeloze lezer. De val was in overeenstemming met de wetten van de mechanica: ja dank je de koekoek. Als ze er niet mee in overeenstemming zouden zijn dan zouden ze geen wetten van de mechanica mogen heten.  En dan wordt die bewering nog een keer met een prachtige dubbele hyperbolische tautologie bekrachtigd.  Zou er iemand ergens wat anders hebben beweerd dan? Voor de argeloze lezer wordt die suggestie wel gewekt vrees ik, althans zoiets. Het probleem volgens de critici (vaak dus complottheoretici genoemd) was namelijk niet dat ze sneller zouden vallen dan de door valversnelling veroorzaakte valsnelheid. Ze verklaarden zelfs niet dat ze sneller naar beneden zouden zijn gekomen dan alleen met valkrachten (zwaartekracht) verklaard zou kunnen worden (want ja dat kan weer wel; bijvoorbeeld door eventuele andere krachten) . Het probleem volgens de critici was juist dát ze met zo goed als de vrije valsnelheid naar beneden kwamen en niet langzamer.

In dit geval lijkt het erop neer te komen dat verdedigers van officiële theorieën maar wat projectief aanrommelen terwijl juist de critici goed naar argument en tegenargument kijken. En dat komt goed overeen met de uitkomsten van genoemd onderzoek.

En er lopen waarschijnlijk ook  mensen rond die de opdracht krijgen (oef complot) om onzin te verkondigen om de critici in een verkeerd daglicht te stellen. Ingewikkeld. Daarom dus even terug naar simpel. Dit ene voorbeeld over WTC 7.  Ik hoorde net in een filmpje Ray Grifin opmerken dat een goede theorie te toetsen valt. Inderdaad een theorie hoeft niet direct waar te zijn. Een theorie moet toetsbaar zijn. De theorieën van die zogeheten complottheoristen zijn toetsbaar. Probeer maar eens iets in te laten storten op de manier waarop WTC 7 naar beneden kwam. Dat is nog niet gelukt. Althans zonder gebruik van explosieven dan. Want mét explosieven is het juist weer heel vaak gelukt. Je kunt op internet heel veel filmpjes vinden van gecontroleerde demolitie. Vaak willen we namelijk dat een sloop zo mooi mogelijk verloopt om schade aan de omgeving te beperken. Daar is dan wel een team experts een weekje of zo mee bezig geweest.

Ok. Dus nu wil ik graag een theorie van mijzelf gaan toetsen. Iets dat veel lijkt op een complottheorie.  Namelijk dat het zou kunnen dat makkelijke stappen naar oplossing van scheidingskinderperikelen wordt afgehouden door de genoemde machtige bedrijfstak familierecht. Zelf heb ik, dik een half jaar geleden, op Debat op Twee  een suggestie van advocate Petra Slingenberg omarmd die al eerder terug te vinden was in de verklaring van Langeac en eerdere artikelen van mij en anderen. Maak direct bij kinderplannen goede afspraken over opvoeding en verzorging onder de verschillende condities. Voor details zie mijn blog hierover.  Over deze stap zijn toen ter plekke sluitende afspraken gemaakt met een jeugdzorgdirecteur. Hij zou beslist voor het geld zorgen. Ik zorg dan wel voor de opzet (samen met Petra). Wetswijziging is er niet voor nodig al zou het aardig zijn als er in dit kader wat meer nadruk zou komen op het handhaven van civiele afspraken over kinderen.  gewoon een goede campagne waarin je goed uitlegt hoe je wat kunt vastleggen en hoe je je eigen arbitrage regelt enzovoort. Inderdaad zonder jeugdzorgers rechters en ander volk wat zich in dit opzicht eigenlijk alleen maar verdacht heeft gemaakt.  En veel geld kost het ook niet. Simpel.

Inmiddels is er, om een lang verhaal kort te maken niets van terecht gekomen. Ik denk omdat Jeugdzorg Nederland het een te goed plan vindt en het als bedreiging ziet voor hun broodwinning. Al dan niet bewust. Er speelt natuurlijk ook een soort ingeslepen gewoonte om alles af te kraken wat niet van hunzelf of hun vriendjes Spruijt,  Groenhuijsen c.s komt. Om mijn theorie te toetsen heb ik opnieuw een mail gestuurd aan betrokkenen. Een heel klein beetje scherp.
Als er nu niets gebeurt dan hebben ze dus niet een paar tienduizendjes over voor een serieuze poging wat te veranderen aan de heikele toestand van het familierecht.  Schaden kan het plan absoluut zeker niet. En al zou het maar een paar vredeverbindingen (ipv vechtscheiding zie vorig blog) schelen dan is het geld er al uit.

Als Jeugdzorg er wel op ingaat dan is daar overigens nog niet mee aangetoond dat ze helemaal van goede wil zijn. Misschien voelen ze een hete adem en verder allerlei mogelijkheden om het binnenskamers anderszins te frustreren. Maar als ze er niet op ingaan dan vind ik het bewijs voor mijn complottheorie wel geleverd.

Met deze doorwrochte bijdrage aan de ontwikkeling van een theorie over complottheorieen mag ik nu wel een complottheoreticus worden genoemd in plaats van een complottheorist. Met dank aan mijn lezers voor het helemaal doorworstelen van deze recordlange blog.

complotdenkers hebben gelijk
Stichting Skepsis over 9/11
afspraken over afspraken (vroegtijdige afspraken)
monopoliebedrijfstak familierecht

ps:  Skepsis is in Nederland dé plek voor de bestrijding van vermeende complottheorien.  Dat de stichting Skepsis gewoon toevallig slecht werk aflevert en dat ze minder relevant zijn om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de weerlegging van de onconventionele theorieën is geen voor de hand liggende gedachte.  Ik heb net even zitten te neuzen in hun bronmateriaal en dat geeft wel aanleiding om te zien dat dit bronmateriaal hun uitspraken niet dekt.  Die vreemde passage over de mechanica staat in hun bronnen anders beschreven.  In die bronnen staan dan wel weer andere vreemde dingen.  Hoe dieper je in de materie duikt, waarbij opvalt dat de onconventionelen veel moeite doen om voor en tegen af te wegen, hoe vreemder en tegenstrijdiger de argumenten van de conventionele theorieen zijn. Maar uiteraard is Skepsis op zich maar een voorbeeld van hoe het eraan toegaat.
Let op: Skepsis heeft gereageerd hieronder door mij als reactie geplaatst.

14 antwoorden op “Theorieën over complotten”

 1. Hai Joep. ergens op je blog heb ik geschreven dat Raad en Jeugdzorg leiden aan het culturele immuniteitssyndroom. Een ieder kan zeggen wat hij wil maar wordt toch niet gehoord. Niet omdat dat wat je zegt niet belangrijk genoeg is maar enkel omdat je afkomstig bent van buiten die (zelf opgerichte) muren.
  Het recente rapport van het wetenschappelijke bureau van het CDA inzake maatschappelijke instellingen vertelt al over de groeiende kloof tussen de burger en overheidsinstanties. Hoewel dit in de wereld van het kind al decennia lang zo is, is dit rapport wel tekenend voor de sociale context van onze tijd.

  Zelf denk ik dat afspreken over kinderen tussen de ouders niet echt een sluitend plan is.
  Ten eerste omdat het begrip `belang van het kind` volstaat om alle gedane afspraken in de prullebak te deponeren, zelfs al zouden die afspraken in één of andere juridisch vorm vastgelegd kunnen worden.
  Ten tweede betekent het een nog verder gedifferentieerde wereld van het kind op verschillende terreinen, terwijl m.i. we naar integratie moeten streven. De toenemende complexiteit van immer meer terreinen van het kind is het bewijs dat er iets fundamenteel mis is.

  1. Het is ook geen sluitend plan, maar het kan wel heel veel schelen. Zolang civiele afspraken in de prullenbak belanden en een van de ouders wil herrie dan komt er herrie. Maar echt. Maar ik hoop er nog een keer uitgebreider over te publiceren.

 2. Hoi Joep
  Nou je gaat dus in de complot theorie ,
  Daar zitten wij al jaren in, juist door onze diepe bijbel kennis waar het ook over mensen gaat en vele complotten gesmeed worden. Waarom zou dat nu anders zijn een mens blijft een mens, heel gevoelig voor macht en machtsmisbruik.
  En daar is jeugdzorg er echt een van! Nederland is al lang geen rechtstaat meer met het oogmerk wat is goed voor het kind of goed voor het volk. Ja jeugdzorg voelt haarfijn aan wat ze kan misbruiken vaak tegen beide ouders en helaas ook vaak tegen een ouder of de partij die voor het welzijn van het kind op dat moment kiest. Is er moedermaffia? ja zeker is die er en de tegen partij word dan flink gestigmatiseerd.

 3. Kijk een uitgebreide reactie van Skepsis op mijn vraag (lees vooral heel goed wat ik vraag) per mail:

  ΅Ik ben wel benieuwd naar jullie reactie op mijn kritiek op jullie¨

  Beste Joep Zander,

  De instorting van WCT-7 maakt het volgens mij juist extra onwaarschijnlijk dat de aanslagen door de Amerikaanse overheid of door andere geheime samenzweerders zijn uitgevoerd. Dit gebouw werd niet door een vliegtuig geraakt. Het was niet te voorzien hoe beschadigd het indirect zou raken door de aanslagen op de Twin Towers. Waarom zouden de samenzweerders het dan stiekem hebben willen opblazen? Dat zou volkomen overbodig zijn als je de Twin Towers al hebt laten instorten! Het feit kwam ook vrijwel niet in het nieuws. De complotdenkers zorgden er later zelf voor dat veel mensen erover hoorden.

  http://www.nist.gov/el/disasterstudies/wtc/wtc_finalreports.cfm

  Hier staan de officiële onderzoeksrapporten. Onderaan staat “Final Reports released in November 2008”. NIST NCSTAR 1A geeft een kort overzicht en de rest gaat er dieper op in.

  In NIST NCSTAR 1A kunt u lezen hoe de instorting van WTC-7 vermoedelijk verliep (lees vooral 3.4 – 3.6). Moeten we aannemen dat de deskundigen die dit rapport opstelden onmogelijke dingen beweerden of doelbewust de feiten verdraaiden? Ze hebben zelfs nog onderzocht of je het gebouw ongemerkt zou kunnen opblazen. Maar dan zouden er veel meer ramen zijn gesneuveld en zou je de knal ook duidelijk gehoord hebben, nog afgezien van de vraag of men de springstof ongemerkt had kunnen aanbrengen (zie sectie 3.3). Inclusief de bijlagen beslaat het rapport ruim 1000 pagina’s. Het gebouw stortte niet plotseling in. Daar ging het nodige aan vooraf. Deskundigen hebben geen reden om aan te nemen dat er iets gebeurde dat onmogelijk was. Alles is nauwkeurig onderzocht, ook de valsnelheid.

  Als het werkelijk zo onmogelijk was dat zo’n gebouw kon instorten zonder het op te blazen, waarom kozen de vermeende samenzweerders dan voor deze optie? Talloze erkende deskundigen hebben er langdurig onderzoek naar gedaan. Waarom ontdekten zij de waarheid niet? Mensen die er veel minder verstand van hebben, zoals de theoloog Ray Griffin en uzelf, kunnen blijkbaar al snel inzien dat er explosieven moeten zijn gebruikt. Hoe is het mogelijk dat een grote groep universitaire experts, met veel ervaring op dit terrein en eerdere publicaties in vaktijdschriften, niet tot dezelfde conclusie kwam. Zijn die allemaal omgekocht of gehersenspoeld? En wisten de samenzweerders al bij voorbaat dat ze deze deskundigen voor hun karretje konden spannen?

  Er is volgens mij geen enkele reden om eraan te twijfelen dat de
  vliegtuigen werden gekaapt door extremistische moslims, die ze gebruikten om de gebouwen binnen te vliegen. We beschikken onder meer over ooggetuigenverslagen van vliegtuigpersoneel en passagiers, die telefonisch informatie doorgaven, over gegevens van de kapers toen ze incheckten, en bij het vierde vliegtuig ook een opname van gesprekken in de cockpit.

  Het enige alternatief is dat de veronderstelde Amerikaanse samenzweerders al precies wisten wat er zou gebeuren, zelfs dat WTC-7 indirect werd getroffen, en dat ze de gebouwen van te voren heimelijk vol stopten met springladingen, die ze ongemerkt op het juiste moment tot ontploffing konden brengen om het effect te vergroten. In dit scenario werken de terroristen in dienst van de Amerikanen (mogelijk zonder het zelf te beseffen) en worden de vliegtuigen op afstand of automatisch bestuurd om er zeker van te zijn dat ze precies op de juiste plaats doel troffen. Bovendien moesten er dan allerlei maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat niemand het geplande scenario kon verstoren. Ook moest men ervoor zorgen dat de springladingen niet vroegtijdig tot ontploffing kwamen door de vuurzee.

  Eén gebouw dat niet geraakt werd, omdat het vliegtuig neerstortte nadat
  passagiers de cockpit binnendrongen, zou dan misschien nog steeds vol
  springstof zitten. Of zou dat stiekem weer zijn weggehaald zonder sporen
  na te laten? Of was het neerstorten van dit vliegtuig ook een onderdeel
  van het scenario?

  Het probleem is dat zo’n scenario buitengewoon ingewikkeld en riskant
  is, nog afgezien van de vraag of het überhaupt realiseerbaar is. Je moet
  er ook heel veel mensen bij betrekken om het gesmeerd te laten lopen, waaronder degenen die heimelijk de springladingen moeten aanbrengen. Er mag nergens onverwacht een kink in de kabel komen, want dan hang je. Ook wanneer we aannemen dat de VS wordt geleid door een bende criminelen, dan lijkt het me nog steeds niet aannemelijk dat die zoveel risico willen lopen voor een politiek doel waar ze zelfs niet meteen veel beter van worden. Zo’n doldriest plan zou je alleen kunnen overwegen als laatste redmiddel, en dan bij voorkeur niet in een democratie maar in Noord-Korea.

  De theorie dat de gebouwen heimelijk werden opgeblazen door Amerikaanse samenzweerders, dat de vliegtuigen niet door de kapers bestuurd werden, dat alle bewijsmateriaal werd verduisterd, dat wetenschappers neprapporten opstelden, etc. vereist VEEL meer geloof dan de veronderstelling dat de gebouwen het begaven door de schade en de brand die de vliegtuigen veroorzaakten. Je moet dan geloven dat er sprake was van een zeer omvangrijk en gigantisch ingewikkeld complot, zonder dat daar goede bewijzen voor zijn. Een complot waarbij het onvoorspelbaar was wat het uiteindelijk zou opleveren en met levensgrote risico’s dat het niet geheim zou blijven.

  Met vriendelijke groet,

  Rob Nanninga
  redactie Skepter

  1. Beste Rob,

   Dank voor de reactie, maar het is geen inhoudelijke reactie op mijn vraag. Ik heb kritiek gegeven op jullie artikel en vooral een bepaalde passage daarin. Ik heb me bewust beperkt tot een klein detail. De reden daarvan is uitgebreid te lezen in mijn blog. Ik nam een punt dat ik zelf met mijn kennis van argumentatieleer (ik ben wel wetenschapper) en basis HBS-B natuurkunde kan overzien. En ik heb dus de vreemde manier van redeneren van jullie aan de kaak gesteld. Ik heb alleen maar gevraagd wat jullie nou eigenlijk zelf vinden van die vreemde manier van argumenteren. Als je een complottheorie wilt weerleggen op grond van argumentatie mag je toch verwachten dat je je eigen wijze van argumenteren in het artikel in jullie blad) kunt verdedigen. Gezien het feit dat jullie dat niet doen bevestigen jullie de theorie over complottheorieën die ik aanhaalde. Er is een verschil in de kwaliteit van de argumentatie en de wil om verificatie en falsificatie aan te willen gaan.

   Ook uw manier van reageren en argumenteren bijvoorbeeld op basis van bluf en drogredeneringen herhaalt u in uw reactie hierboven. U doet bijvoorbeeld een poging de onconventionele theorieen zwart te maken door te zeggen dat ik en Griffin niet in een technisch vak zitten. Dat is op zich juist. Maar in uw redenering gebruikt u dat om te doen voorkomen of er geen zinnig denkend architecten en technici achter de onconventionele theorieën zit. Dat is niet waar. Ik ga niet uw hele reactie op die manier analyseren, ik wil het graag simpel houden. Graag antwoord op mijn simpele vraag.

 4. Jan Willem Nienhuys schreef in het artikel uit 2007: “de verhalen dat de gebouwen extra snel vielen kloppen niet. Er is ook geen mechanisme denkbaar waardoor iets sneller kan vallen dan met de gewone valversnelling.”

  De opmerking verwees dus naar verhalen, die er daadwerkelijk waren. Zoek maar op Google naar WTC + “faster than gravity”.

  PS: In jeugzorg en familierecht heb ik me niet verdiept, dus daar durg ik geen oordeel over te geven. Het is overigens niet zo gebruikelijk om een antwoord dat je op een mailtje ontvangt meteen zonder toestemming op internet te publiceren. Het is in dit geval geen probleem, maar misschil wel iets om in de toekomst rekening mee te houden.

  1. Bedankt voor je reactie. Ja en sorry dat ik het zonder te vragen hier neerzette. De gedachte om dat hele verhaal voor mezelf te houden was nog niet in me opgekomen. Maar je hebt gelijk. Fijn dat je nu hier reageert.

   Het citaat dat jij nu aanhaalt is korter dan het citaat dan wat ik aanhaalde uit jullie artikel.. Lijkt peanuts maar het verbergt de poging om met een hyperbolische tautologie de lezers te overbluffen.

   Je verwijzing naar een google zoekopdracht is uiteraard weinig specifiek. Maar desalniettemin heb ik even gezocht. Wat ik vooral tegenkwam waren verhalen van de conventionalisen zoals jullie en verhalen dat de val sneller ging dan verklaarbaar vanuit de vrije val in lucht, en zeker sneller dan val in een beton/metalen constructie. Ach en er zullen wel eens wat fouten zijn gemaakt in berekeningen wie weet. Waar het natuurlijk om gaat is dat geen van de mainstreambewegingen beweert dat de wetten van de mechanica mythisch zijn opgeheven, zoals jullie eigenlijk zeggen in een poging de zaak belachelijk te maken.

 5. Dit is op Joep Zander weblog herblogden reageerde:

  Vandaag is 9/11 15 jaar geleden. Bij het beoordelen van complottheorieën kijk ik graag naar de validiteit van de argumenten. Ongeacht of deze theorieen van overheden of alternatieve media afkomstig zijn. 3 jaar geleden viel me op hoe slecht de kwaliteit is van de argumenten die de stichting skepsis gebruikt bij het onderbouwen van haar compottheorieen. Een discussie over complotten in jeugdzorg en internationale politiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.