Cookies

waarheden zijn er niet (behalve deze)

steven pont 13BNog voordat Steven Pont het had uitgelegd, zag ik al waar het naar toe ging. Waarheid is niet eenduidig want de B in het rijtje ABC kan in dit plaatje (zie hiernaast) net zo goed worden gelezen als 13. Hiermee toon je inderdaad aan dat het waarnemen van feiten altijd contextgevoelig is. Maar betekent dat dan maar dat het geen zin heeft om de waarheid te zoeken? Iets wat een spreekster voor hem beweerde en wat veel jeugdzorg-koude-grond-filosofen menen? Nee geenszins. Steven kwam ook niet tot die conclusie geloof ik. Hij vond juist dat je de discussie tussen die twee waarheden moet voeren. En voeg ik er dan aan toe (ik geloof niet dat ik hem dat heb horen zeggen) dan stuit je als het meezit op een diepere waarheid.

Steven ging nog even verder over oplossingsrichtingen voor ouderverstotingssyndroom en dacht daarbij uit te moeten tekenen dat ik voor escalatie ben en Justine van het Lorentzhuis voor de-escalatie. Eerst dreigde ik een beetje rood aan te lopen (waarmee deze uitspraak bijna selffulfilling werd,) maar ik greep soepel zijn eigen waarheidsfilosofie aan om uit te leggen dat je dat heel anders kan zien. Ik ben bijvoorbeeld voor het niet-belonen van ouders die conflicten om kinderen escaleren om zo het gelijk bij de rechtbank binnen te halen terwijl het Lorentzhuis…..; afin. Escalatie ter plekke ging Steven ook uit de weg door zijn uitleg dat escaleren in dit geval betekent dat ik het probleem naar macro-nivo til. Dat is nog steeds een wat oogkleppen-kijk op mijn verhaal maar het duidt wel een onderscheid aan met het verhaal van Justin. Ik ben er overigens ook voor dat mensen goed naar zichzelf kijken en dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken.

Die andere scheidingsdeskundige had ik ook al met deze variant van de kretenzers (leugenaars)-paradox geconfronteerd (zie ook Gödel en Quine). Want als je zegt dat er geen waarheid is, wat zij beweerde, dan kan het natuurlijk ook zijn dat deze wijsheid ook zelf niet waar is. Oh maar feitenonderzoek moet wel repliceerde ze. Ah, alweer een nieuwe diepere waarheid?? Met betrekking tot het familierecht heb ik over waarheidsvinding al heel wat afgeschreven en gedebatteerd. Dus even een praktisch voorbeeld. ouder1 zegt dat de ander de omgangsregeling niet uitvoert en vice versa. Kan dat allebei waar zijn? Daar kun je een poging tot waarheidsvinding op los laten. Dan blijkt bijvoorbeeld dit: Ouder1 is wel eens te laat van het werk gekomen en heeft daarover wat slordig gecommuniceerd. Ouder2 vindt een onderling getekend contract geen omgangsregeling omdat die nog niet langs de rechter is geweest (maar ja waar heeft die ander zich dan niet aan gehouden?). Het kan ook voorkomen dat een vader een weekend wil ruilen en de moeder niet, de ruil niet doorgaat en dan kan worden beweerd dat de vader de omgangsregeling niet wilde uitvoeren. Terwijl hij het wel deed. Soms is het voor het constateren van zoiets handig als het overstappen van de kinderen even zorgvuldig wederzijds wordt bevestigd na of tijdens de overdracht (ideetje ter plekke van Carlo Korf). Door zo door te graven kom je vaak op heel wat anders uit dan het schijnneutrale van jeugdzorgers die roepen dat waarheidvinding niet nodig is en ondertussen bereid zijn leugens naar de rechters voor hun rekening te nemen. Onder het mom van “geen waarheidsvinding” mag er dan worden gelogen vinden ze. Dit uitgangspunt werd ooit door Mr Suyver een voorganger van Joris Demmink bekrachtigd in een brief die ook verder zelf bezijden de waarheid oreerde.

Dit alles naar aanleiding van het congres Herverbinden 2014 wat zeker interessant was, al was het maar omdat ik voor het eerst met mijn dochter samen een lezing gaf. Maar mijn herverbinding met de liegende en bedriegende bende van iets wat zich rechtstaat en justitie durft te noemen. Nee dat blijft moeilijk voor mij.

dossier waarheidsvinding

rosalezing1

PS: Na het congres en het schrijven van dit blog blijft er natuurlijk nog van alles boven komen over waarheidsvinding. Ik zal dan toch maar even wat puntjes noemen, ook voor mij zelf.
– De kwestie van waarheidsvinding is ook macro doorgeschoten. In sociale wetenschappen lijk het wel haast ook niet meer van betekenis. Schijn van onderzoek zoals bij Ed Spruijt is genoeg om de zaak te bedotten.
– Als er dan toch meerdere waarheden bij ouders zijn dan wel de waarheid van twee ouder-kind relaties.
– volgt meer

17 antwoorden op “waarheden zijn er niet (behalve deze)”

 1. ik deel je beide kritiekpunten joep, aangaande waarheidsvinding en escalatie, achteraf sprak ik met Steven Pont en attendeerde hem erop dat werkelijkheden niet gelijk zijn aan waarheid, en i.t.t. een krankzinnige werkelijkheid, hoe waarlijker de werkelijkheid hoe dichter bij ‘de waarheid’, en, waarheidsvinding dient in ieder geval om leugens en valse beschuldigingen/intenties te ontmaskeren.
  verder uitgebreid met Steven Pont als ontwikkelings psycholoog en systeem therapeut gesproken over scheiding en mishandeling/beschadiging, hij bevestigde wat ik al jaren in deze achterlijke postmoderne woestijn roep, btw ook postmodernisme claimt gelijk te hebben dat modernisme de waarheid niet in pacht zou hebben 😉
  CONFIRMED! DIVORCE IS CHILD ABUSE!
  https://www.facebook.com/ad.verdiesen/posts/10152495117150839

 2. Boeiend,
  (Vond wel erg de meeting te moeten missen)
  En dit vind ik echt mooi opgemerkt van je:
  “Want als je zegt dat er geen waarheid is, wat zij beweerde, dan kan het natuurlijk ook zijn dat deze wijsheid ook zelf niet waar is.”

  Het lijkt mij trouwens dat iemand die beweert dat er geen waarheid is, zichzelf op slag ongeloofwaardig maakt omdat zo’n overtuiging een ontkenning van eigen bestaan inhoudt. Dan zou nl “IK ben de waarheid” immers ook niet bestaan.
  En zijn niet al die kinderen (en ouders) evengoed ikkies.

   1. Had vrij onverwachts jongste zoon bij wijziging vakantieafspr.+ even niet goed aan ’25april!’ gedacht,dus ijlings oppas regelen (in vakantietijd..) en natuurlijk eerst -zeer hoopvol gestemd- aan de org.van Herverbinden gevraagd…


    Ik was wel verbaasd. Juist bij zoiets geen opvang?

    Het maakte wat goed dat we samen nog heel leuk geoefend hebben met woorden en zinnen verstaan (zoals je weet, kan ik sinds 7 april toenemend weer wat normaler horen.)

 3. Geen waarheid, alles is context-gebonden en de contexten zijn eindeloos, alles interpretatie-gebonden en de interpretaties zijn eindeloos. Dus als iets waar is, is het niet waar. Dus het is niet waar! De huidige post-modernistische waanzin waarin we leven en die de toon zet in onze academische wereld. Behalve de vergoeding met bijbehorende cheque en wat vermeend aanzien, die vallen niet weg te relativeren. Logica waar de tranen van in je ogen springt…
  Echter het zijn wel degelijk waarheden. Contexten zijn eindeloos, interpretaties zijn context-gebonden en daarmee eindeloos. Dus het zoeken naar waarheid moet een multi-perspectieve benadering hebben, wat een ander woord voor integraal is.
  Er zijn ontelbare waarheden die zich onderscheiden in hiërarchische zin, hogere en lagere waarheden. De niet-waarheid van de extreem reductionistische post-modernistische jeugdzorgwerker is aantoonbaar een lagere waarheid.
  Meer over dit uitermate belangrijke onderwerp in een veel groter schrijven Joep.

   1. Het ontkennen van enige waarheid, waarmee dit op zichzelf natuurlijk wel een waarheid is, wordt een performatieve contradictie genoemd.
    Een bekend voorbeeld is de ontkenning van ontwikkeling bij de liberalen, terwijl zij zelf voortgekomen zijn (zich ontwikkeld hebben) vanuit eeuwen van conservatisme. De liberalen houden niet van grote verhalen, behalve natuurlijk hun eigen, grote, liberale verhaal. Let op dat dit verhaal gebaseerd is op de twee verlichtingswaarden vrijheid en gelijkheid welke zij niet kunnen definiëren. Niet toevallig een overeenkomst met het belang van het kind. Vrijheid en gelijkheid zijn voortgekomen uit niet-vrijheid en niet-gelijkheid, als een reactie. Het belang van het kind wordt verantwoordt vanuit wat het niet-belang is. Onze liberale democratie met de liberale rechtsgang geeft hoe langer hoe meer blijk van een te smalle basis. Hier vallen veel misstanden uit te herleiden en valt ook te begrijpen dat werkelijke progressie (ontwikkeling) niet valt te forceren vanuit één facet binnen de wereld van het kind. Het dient in zijn geheel bezien te worden, de wortels moeten blootgelegd worden. Het is niet voor niets dat dit veelkoppige monster al decennia voortraast zonder enige werkelijke verandering. Sla een kop eraf en er groeit een nieuwe aan, het is onbegonnen werk. Het hart, de essentie van dit monster moet aangepakt worden.
    Hiervoor moet je niet bij de jeugdzorgwerkers beginnen en hiervoor moet je niet bij de politici beginnen, hen moet je tot het laatste bewaren. Zij staan voor de statische verankeraars van de belangenindustrie, zij staan voor de, zoals de Franse econoom Piketty het noemt ‘intellectuele luiheid’ van onze tijd.
    Uiteindelijk valt alles te herleiden naar een gevecht tussen enerzijds de maatschappij als God, met al zijn belangenbehartigers die de ontwikkeling van het intellect onderdrukt of zelfs ontkent en anderzijds degenen die de immer voortschrijdende kennis in dienst willen stellen van de maatschappij. En we zien dat tegenwoordig heel veel neigt naar zware regressie richting alles wat ten faveure van de maatschappij is ten koste van het intellect met zijn kennis.
    Dit is het echte gevecht; dynamisch intellect versus statische maatschappelijke patronen.

     1. Met de opmerking ‘ maatschappij als God’ bedoel ik aan te geven de maatschappij als hoogste goed. Ik had er even een komma achter moeten zetten.

 4. Waarheidsvinding hoort WEL in familierecht.
  ==================================
  Ieder heeft zijn/haar eigen waarheid, zo zeggen mensen. Daar wordt mee bedoeld, een eigen invulling en/of waarneming. Dat heeft niets te maken met waarheid bij een gedegen onderzoek omtrent handel en wandel van mensen of naar een gebeurtenis of kalamiteit. Je spreekt van twee totaal andere zaken dan.
  Waarheidsvinding heb ik zat moeten doen ook, en het werd ons ingeprent in mijn opleiding, hoe wij -toen nog met de hand op die Politieschool jaja mensen, in plaats van de imprimeetjes die ze nu maar in hoeven te vullen- geen onwaarheden of niet aantoonbare zaken op papier mochten zetten uiteraard. In processen-verbaal of rapportages.
  Dat liet je wel uit je hoofd ook anders wist je dat je kon vertrekken…De controle ervan later na opleiding als je voor het eerst op een bureau zat: In concept werd het getikt, daarna ging het naar de brigadier, daarna terug met potlood gecorrigeerd en moest het over, of het ging naar de Adjudant die ervoor parafeerde, c.q. het ging terug wederom helemaal gecorrigeerd de hele weg naar beneden en moest weer helemaal over.
  Zo was er één die de neiging had om iedere zinsbouw van jou naar de sodemieter te willen helpen als Adjudant. En neem van me aan dan zit en werk je niet lekker meer hoor. Dat kost uren dagen maanden jaren zo. Doch dat was toen.
  Toen dat veranderde in computer met de zoals gezegd al voorbedrukte imprimeetjes lees invuloefeningen, kwam er op gegeven moment verandering in “personeel” die aan bureau zaten en geen politieopleiding hadden en verklaringen en meldingen etc op gingen nemen. Zo zat ik een keer een heel PV op te noemen en mevrouw aan bureau waar ik aangifte deed wist van toeten noch blazen, terwijl een oud-collega een eindje verder al gniffelend zich amper in kon houden. Want hij wist uiteraard exact wie ik was kennellijk.
  Er bestaat geen waarheid en ieder heeft zijn eigen waarheid zijn in gevallen echtscheiding en scheidingen onzinnige uitspraken wanneer rechters dat wel degelijk moeten bepalen en onderzoeken of bijvoorbeeld verklaringen, verslagen, rapportages etc wel waarheid bevatten.
  Dat is echter niet het geval veelal, waarheidsvinding doet men niet aan in Familierecht, alleen als het Strafrecht is. En juist daaraan ontbreekt het dus met andere woorden.
  Met name als je te maken hebt mensen en deskundigen zeggen dat zelf al jaren op dat terrein ook nu, met mensen die als kenmerk hebben liegen, verdraaien realiteit, manipuleren wat ook bekend is bij dat niet nader te noemen beeld hier, dien je donders goed op de hoogte te zijn met de manier van benaderen van zulke mensen ook. Zeker wanneer het Familierecht betreft. Het is een talent namelijk, manipuleren, toneelspelen in die ernstige risicogroep(en). Wat denkt u nu zelf? Als politieman kwam ik ze toen al tegen. Echter…voor 2000 werd er amper over gesproken ook over die term niet. Dat kwam daarna pas. Vele mensen zeiden: Zag je dat dan niet? Nee en dat is niet zo vreemd ook. Zulke talenten bij zulke mensen zie jij en neem jij als waar aan, omdat het zo goed gespeeld is. Dat wordt ook door zulke mensen gedaan in Rechtzaken, niet alleen strafrecht doch ook met name Familierecht. Dan zou je bijvoorbeeld toch onderdehand verwachten dat men als instanties en Rechtspraak ingaat op de waarschuwingen gedaan door het AMK zelf, (artikel vertrouwensarts Brunsting nota bene! die daarvoor waarschuwt!) en eindelijk kinderen gaat beschermen! Zoals je vaak leest worden vele vaders mannen onterecht beschuldigd van allerlei zaken om maar te kunnen winnen, en advokaten doen daar gretig aan mee. Familierechters velen dus …ook. Ik trap natuurlijk weer een open deur in. “Herverbinden” leuk woord. Doch daarin zit het probleem niet. Als zoals Gardner beschreef kinderen jarenlang zijn gemanipuleerd door vaak verzorgend ouder (let wel nog seeds de vrouw- moeders dus) dan zijn die kinderen velen gehersenspoeld en zijn de hersens veranderd ook.) is er eigenlijk onderdehand en dat blijkt ook Psychische hulp nodig wat uiteraard vaak al veel eerder had gemoeten ook. Vele kinderen nu in Kopprojekten, na die “beschikkingen” en in Jeugdzorg notabene, overgeleverd aan zulke moeders, omdat tegen heug en meug men in Nederland gezag bij moeders wenst te houden zelfs nog steeds bij die risicogroepen, en dan zonder “waarheidsvinding” op zich al bespottellijk. Want wat verwachten bijvoorbeeld Politici dan? Dat vaders later “aan de beurt zouden zijn” en wie gaat dan uitleggen dat de “rapportages en verslagen en afgelegde verklaringen” niet de waarheid bevatten? Dan geven ze als overheid dus ook niet thuis. Dat maak ik mee namelijk. Alle drie zijn en worden vervreemd ook al omdat zij beschadigd zijn. Afschuwelijke praktijken die toegelaten worden door de politiek en Familierechters omdat de vrouw niet wordt aangesproken of nagenoeg niet op haar daden en bedrog en leugen niet wordt aangepakt of vervolgd indien nodig voor smaad of laster zelfs. Je kunt niet blijven verkopen in Nederland dat het wel goed zit met afstammingsrecht, kinderrechten, en het handhaven van de rechtsorde zo,. Dan lieg je en belieg je de burger en dus ook die kinderen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze worden gemanipuleerd, wat ze overigens al worden gedaan op tv iedere dag en met hun mobieltjes en tabletjes en via internet ook. Bizar. Vindt u waarheidsvinding buiten familierecht horen?
  IK niet. Omdat wel degelijk strafbare feiten vaak in Familierecht worden gepleegd, onaangepakt of vervolgd en een foute voorstelling van zaken dus. Schadelijk en niet goed een rechtsstaat onwaardig.

  1. Dank je Bart, dit draagt zeker bij aan de discussie. Het laat goed zien hoe versimpeld sommige professionals denken over waarheidsvinding. Overigens moeten we uitkijken ook weer niet zelf met te simpele opvattingen terug te slaan. Familierecht dient waarheidsvinding te omvatten, maar is wel meer dan dat alleen.

 5. Waarheidsvinding kennen ze idd niet bij zowel Familie- als Strafrecht. Reeds 10 jaar bestaat nu de scheiding tussen mijn drie dochters en mij. Ik heb nooit vertrouwen gehad in de rechtbank. Ik wilde met mijn ex gelijkwaardig praten over de kinderen. Omdat ik ooit in therapie was geweest en er een (verouderde !) diagnose was gesteld was dit bij voorbaat al voldoende “waarheidsvinding” om mij buitenspel te zetten . . . Dit terwijl ik nieuwe rapporten

  1. Al aanwezig waren die bevestigden dat ik heel goed in staat was verantwoordelijkheid te dragen. Hiervoor was ik veroordeeld voor zgn. “belaging met post” wat mijn machteloze actie was iets aan de situatie te doen, terwijl ik wist dat ik moest verdwijnen uit hun leven. Zij wilde alles zelf bepalen zonder mij. En zó geschiedde !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.