Cookies

Mijn hongerstaking 25 jaar geleden

In oktober 1995 hield ik 12 dagen een hongerstaking voor het kantongerecht in Deventer onder het motto: Omgangsonrecht, ik slik het niet meer. Het leidde tot een ongelooflijke hoeveelheid publiciteit in plaatselijke, regionale en ook landelijke media. Ik trad onder andere op in het lagerhuis, het jongerenlagerhuis, bij Sonja, twee keer bij Viola Holt, Lijn 5, Rondom tien, Berend Boudewijn, Martin Gaus, Catharina Keyl twee keer Pieter Storms en later nog veel en veel meer. Het heeft veel mensen aan het denken gezet en was een bijdrage aan de wetswijziging terug naar gezamenlijk gezag. Nico vd Ham maakte bij gelegenheid van dit (bijna) zilveren jubileum een mooie reportage.

Tricks en Triqs; onderzoek ouderverstoting

Zie PS1 onderaan voor belangrijke aanvulling: Titel Prof Dr Bonsel duidelijk, zijn achtergrond en de opzet onderzoek blijven vraagtekens oproepen.

Beste mensen,

Velen onder jullie hebben de enquête van onderzoeksbureau Triqs in opdracht van justitie/expertgroep ouderverstoting ingevuld, of willen hem nog invullen. De afgelopen week heb ik me verdiept in de achtergronden van dat bureau en de betrokken medewerkers Bonsel en Weynschenk. Het bleek onmogelijk ze te pakken te krijgen ondanks toezeggingen dat ze terug zouden bellen en dergelijke. Uit eigen onderzoek viel niet vast te stellen waar Dhr Bonsel zijn Prof titel aan te danken heeft. Zijn eigen opgaves op onder andere linkedin leken niet te rijmen met de opgaves van de afdeling HR van de Erasmusuniversiteit en de het UMC van de universiteit Utrecht. Dhr Bonsel is medicus en gespecialiseerd in kraamzorg en zwangerschap. In plaats van tweezijdig te communiceren werd er door Triqs op maandagavond j.l een PDF geproduceerd met een gedragscode (volgens naam document) dan wel uitgangspunten advies (volgens kop in document) die bij andere betrokkenen die zich daar aan zouden moeten houden niet eerder bekend was. De kop in het document stelt dat het is aangemaakt op de vrijdag (28-2-2020) ervoor, in ieder geval na mijn eerste pogingen tot contact). Ook bevatte de “gedragscode” naast, inderdaad, gedragsaanwijzingen weer veel voorsorteringen op het onderzoek. Dit blijkt uit een grondige analyse van Ivo Vrijkotte. Ook in een eerdere mail waren al dit soort voorsorteringen te vinden. Een beetje kranig samengevat zou je kunnen zeggen dat het onderzoek er misschien alleen is om een aantal ideeën van het onderzoeksbureau te bevestigen. In hoeverre dit ook ideeën van de expertgroep zijn valt voor mij niet te overzien.

Ik wil jullie bij deze op de hoogte brengen van de “gedragscode” (bijlage) en adviseren om je eigen antwoorden zoveel mogelijk op te slaan als je de enquête invult. Van diverse zijden heb ik verder begrepen dat als je het invullen onderbreekt je weer helemaal vooraan moet beginnen.

Ik heb een paar dagen gewacht met het breder versturen van deze info om Triqs de gelegenheid te geven te reageren, maar de urgentie om dit onder jullie aandacht te brengen is nu leidend.

Deel dit bericht zoveel mogelijk zodat het alle betrokkenen bereikt.

Succes en vriendelijke groet

Joep Zander mede namens Ivo Vrijkotte

https://blog.joepzander.nl/wp-content/uploads/2020/03/28022020_TQS_Gedragscode-ExpT-TQS_gb.pdf

ps 1:

Via via kregen we informatie van iemand anders van de Erasmusuniversiteit, Dhr Cohen, PhD Senior beleidsadviseur onderzoek over Dhr Dr Bonsel.

Dhr Cohen schrijft dat Dr. Bonsel emeritus hoogleraar perinatale zorg en publiek is met ius promovendi. Dat is goed om te weten omdat de informatie die we tot nu toe verzamelden nogal merkwaardig en tegenstrijdig was.
De nu gegeven informatie ljkt in strijd met wat de HR van Erasmus me vorige week uitdrukkelijk vertelde. Verder is men volgens mij geen emeritus als je geen pensioen hebt (lees ik op diverse plekken waaronder hier: https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/regelingen/universitaire-begrippen/) en is het normaal dat men als emeritus de titel em.prof gebruikt. Maar als men geen emeritus is maar gewoon vroegtijdig eervol is vertrokken kun je als ik het goed begrijp de titel prof blijven gebruiken. Dus Dhr Bonsel gebruikt de titel “Prof” gezien deze informatie terecht. Het blijft wonderlijk dat de info van de Erasmus in mijn richting, noch de eigen internetinfo van Dr Bonsel noch enige andere info op internet de informatie opleverde dat hij nog steeds hoogleraar is aan de Erasmus. Zijn eigen informatie op Linkedin geeft ook vandaag nog zelfs uitdrukkelijk aan dat zijn professoraat is beëindigd,

Maar goed , een carrousel van foutjes en onduidelijkheden die lijkt me hiermee dan is rechtgezet. Ik hoop dat we allerlei andere dingetjes ook links of rechtsom recht blijven zetten en dat die wat minder tijd kosten. Per saldo was ik en dikke week geleden begonnen Bonsel zo rechtstreeks mogelijk over te benaderen in verband met vragen over het onderzoek van Triqs. Al zoekend naar contact met hem kwam ik nogal vreemde dingen tegen. Hij nooit, nog steeds niet, rechtstreeks aan mij en blijkbaar ook niet aan anderen die ik dat vroeg, antwoord gegeven. Ook de vragen waar het eigenlijk oorspronkelijk om ging zijn nog steeds niet beantwoord.

WODC is de valse maatstaf geworden voor alle wetenschappelijk onderzoek

Ik was al een tijdje van plan een blog te schrijven over door de overheid geïnstigeerd sociaal-wetenschappelijk nep-onderzoek. Fijn dat Nico van de Ham dat nu al voor me deed.

Overigens heb ik er ook al heel veel over geschreven. 

Nu Justitie de lekkers wil vervolgen vraag ik me af of ik als primaire bron van deze ongein ook mogelijk bloot sta aan vervolging,  ik geef immers al jaren op mijn sites door wat ambtenaren en onderzoekers mij gewoon af en toe openhartig vertellen.

Al 20 jaar geleden werd mij door een ambtenaar verteld dat ik wel gelijk had maar dat hij natuurlijk, met reorganisatie nummer zoveel voor de deur, ook aan zijn éigen kinderen moest denken ( in plaats van die van mij).

En in dezelfde tijd een door het WODC ingeschakelde onderzoeker, die uitlegde dat zij het midden moest houden tussen het weergeven van de werkelijkheid en wat de door justitieambtenaren gevulde begeleidingscommissie vindt.

Ook voor andere onderzoekers is het veel aantrekkelijker om bij de overheid in het gevlei te blijven en met minimale respons toch boute beweringen te doen.

NICO VAN DEN HAM | NEDERLAND : Conform de cultuur die heerst bij justitie: Grapperhaus maakt nu ook zijn eigen Klokkenluiders kapot!