Cookies

Joris Demmink op een rijtje

oliev langpoot2
Minister: geen rook , geen vuur

Verdwenen wikipediateksten, geschiedenis lemma. bijlage bij:
Bezoek boublog voor bewijs tegen Demmink
– Demmink will be prosecuted. (Wikipedia staat in zijn hemd)
paid editor wikipedia on Demmink lemma (betaalde censor bij wikipedia)
violation of the integrity of the Dutch judiciary.
On Demmink in Helsinkicomm USA/ staat versus kinderen (hoorzitting, commissie Samson);
ook als hij niet schuldig zou zijn (en persoonlijke mening)
Storm van s’Gravensande
al mijn blogs over de Demmink-affaire

Wikipedia
Ooit stond er op de Nederlandse Wikipedia nog een uitgebreide en neutrale omschrijving van de affaire Joris Demmink. Helaas, die is verwijderd, en nog eens en nog eens. In februari 2013 werd weer een heleboel info weggehaald op het lemma Joris Demmink:
deze versie met een goed overzicht tot begin 2013 is, met correcte links, hier te vinden met aanvullingen tot november 2015  (aanbevolen).
In juli 2015 werd op het wikipedialemma weer informatie zonder enig argument weggehaald. Als represaille werd door de wikipediakliek (sorry ik weet geen beter woord) gedreigd het hele lemma te verwijderen onder andere omdat Joris Demmink nooit vervolgd zou zijn en nooit voor de rechter zou zijn geweest. Dit kan niet meer anders worden geclassificeerd als een pertinente leugen, want onder andere, hoe is het mogelijk, in strijd met de correcte maar veel te korte inhoud van dit lemma zelf. Inmiddels is die leugen tot lemmatekst verworden.

rechter2
violation of the integrity of the Dutch judiciary

In september 2015 werd er door de prominente wikipediagebruiker en ex=bestuurslid van wikimedia NL Ellywa weer een poging gedaan een lemma ¨affaire Demmink¨ te maken. helaas, censuur. ‘onvoldragen prietpraat’ (sic) bronversie. Wel op wikisage

Ik heb een paar thematische blogs over de affaire Demmink geschreven. Vooral over het verband met mistoestanden in de jeugdzorg (zoals staat versus kinderen (hoorzitting, commissie Samson) en op wikipedia , maar voor  consequent volgende blogs op dit thema kunt u beter terecht bij collega’s van HHC (uitgebreid, onderzoekend), demmink doofpot en Boublog (helder en goed geschreven, maar minder dicht er boven op). De reguliere kranten (in het blogjargon MSM, mainstreammedia genoemd) kunt u eigenlijk net zo lief of zelfs beter overslaan (behalve misschien het Katholiek Nieuwsblad, maar dan vooral online, en het AD)

Hieronder de oude integrale wikipediapagina over de affaire (onder GNU-FDL)

De voormalige wikipediapagina over de
affaire Joris Demmink

De Affaire Joris Demmink duidt op verschillende affaires die vanaf 1998 rond Joris Demmink hebben gespeeld. Joris Demmink is sinds 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, hij is verschillende malen in opspraak geraakt omdat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik van minderjarige jongens.[1] Verschillende media (tv, bladen en internet) besteedden aandacht aan de beschuldigingen, ook leidden de aanhoudende beschuldigingen tot Tweede Kamer-vragen. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche bleek dat er geen sprake was van strafbare feiten, het is dan ook nooit tot vervolging gekomen. De beschuldigingen aan het adres van Demmink zijn weersproken door de opeenvolgende ministers van Justitie Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin.
Inhoud

* 1 Pedofielennetwerk
* 2 Rolodex-onderzoek
* 3 Anne-Frankplantsoen
* 4 Aangifte door Baybasin
o 4.1 Tussentijds kort geding Baybasin
* 5 Kamervragen
* 6 Acties tegen Demmink
* 7 Baybasin eist vervolging
* 8 Externe links

Pedofielennetwerk

In april 1998 besteedde de actualiteitenrubriek Netwerk twee uitzendingen aan een pedofielennetwerk. Dit pedofielennetwerk zou bestaan uit een groep criminelen die jonge kinderen uit Oost-Europa smokkelde om ze in het Westen in te zetten in de seksindustrie. In de uitzending van Netwerk waren onder andere telefoontaps te horen, gemaakt tijdens de zogenoemde Rolodex-zaak (een zaak tegen verspreiders van kinderporno). In de taps is te horen hoe een, volgens Netwerk, topambtenaar kinderen bestelt voor het weekend. Deze ambtenaar werd in de taps Joris genoemd. Al snel viel de publieke verdenking op topambtenaar Joris Demmink van het ministerie van justitie. Justitie ontkende echter dat het om Joris Demmink zou gaan en stelde dat al in 1994 een intern onderzoek naar de in de taps genoemde ambtenaar was verricht, het zou volgens een woordvoerder van justitie om een persoonsverwisseling gaan: het onderzoek richtte zich destijds op een andere hoge ambtenaar die werkzaam was voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook Joris zou heten.[2] Deze ‘juiste’ Joris werd veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, aldus justitie.

Rolodex-onderzoek

In het hiervoor genoemde Rolodex-onderzoek kwam de naam van Demmink ook naar voren, samen met de namen van een aantal andere hoge ambtenaren waaronder twee officieren van justitie. Het Rolodex-onderzoek werd om onduidelijke redenen stopgezet omdat er onvoldoende bewijs zou zijn, terwijl er duizenden foto’s en video’s voorhanden waren. Journalist Lex Runderkamp zou later stellen dat Demmink een vreemde rol speelde binnen dit onderzoek, zo zou Demmink volgens Runderkamp justitiële informatie naar de hoofdverdachten hebben gelekt, waardoor de verdachten de gelegenheid hadden bewijs te verdonkermanen. Dit stelde Runderkamp in 2004, in een pleitnota in een andere zaak (zie hierna onder: ‘Anne Frankplantsoen’). [3] [4]

Anne-Frankplantsoen

In oktober 2003 publiceerden de Gaykrant en Panorama een verhaal waarin ze stelden dat Demmink seksueel contact had met minderjarige jongens in het Anne Frankplantsoen te Eindhoven.[5] Het ministerie van justitie noemde de aantijgingen vals[6] . Volgens de toenmalige Minister van Justitie Piet-Hein Donner betrof het leugens. “Er is geen spoor van rook, laat staan vuur”, aldus Donner.[7] [8] Na publicatie voerden de hoofdredacteuren van de Gaykrant en Panorama twee gesprekken met Demmink en diens raadsman. Naar aanleiding van deze gesprekken trokken beide bladen hun beschuldigingen in [9]en publiceerden ze op 5 november 2003 een rectificatie, hun bronnen zouden onbetrouwbaar zijn geweest: Op grond van nieuwe informatie die ons na publicatie heeft bereikt en ook naar aanleiding van gesprekken die met de topambtenaar zijn gevoerd, moeten wij concluderen dat onze oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken. Voor zover de integriteit van deze topambtenaar daardoor onderwerp van discussie is geworden, bestaat hiervoor geen aanleiding. In het kader van volledige berichtgeving dient dit gezegd te zijn. [10] Op 5 november 2003 maakte het NOS-journaal melding van de schikking tussen Demmink, de Panorama en de Gaykrant. Hierbij meldde het NOS-journaal: De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gaykrant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten. [11] Hierop diende Demmink een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen journalist Lex Runderkamp en hoofdredacteur Hans Laroes, beiden van het journaal. Demmink stelde dat hij nooit had gezegd dat hij de jongens met wie hij seks had niet om de leeftijd vroeg, door dit te melden maakte het journaal hem verdacht, aldus Demmink. Het journaal kon niet bewijzen dat Demmink de gewraakte uitspraak had gedaan, daarom werd de klacht van Demmink door de Raad voor de Journalistiek gegrond verklaard en moest het journaal rectificeren.[12]

Op 14 oktober 2003 deed een voormalige jongens-prostituee aangifte tegen Demmink, hij kende Demmink uit het Anne Frankplantsoen en beweerde seksueel contact te hebben gehad met Demmink toen hij nog minderjarig was. In een uitzending van Nova van 15 oktober 2003 noemde de advocaat van Demmink de aangifte onjuist en ongeloofwaardig. [13] [14] Volgens justitie betrof het een valse aangifte, op 16 oktober 2003 trok de jongeman zijn aangifte in en bekende hij dat de Panorama hem betaald had om aangifte te doen. Op 17 maart 2004 besteedde TweeVandaag aandacht aan de zaak, in de uitzending stelde de jongeman, Frank L., dat Panorama hem geen geld had geboden en dat het openbaar ministerie met het persbericht over de valse aangifte naar buiten kwam op het moment dat hij nog verhoord werd. Uit het proces-verbaal van het verhoor van Frank L., dat ook in de uitzending aan bod kwam, bleekt echter dat Frank L. wel had bekend dat hij betaald was. [15] Begin maart 2004 maakte Jusitite bekend dat zij Frank L. zouden vervolgen wegens het doen van valse aangifte, op 22 juli 2004 werd hij veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk.

Aangifte door Baybasin

In 2007 kwam Demmink opnieuw in opspraak onder andere vanwege vermeende pedofiele contacten. Hüseyin Baybasin, een naar eigen zeggen onterecht tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman/drugshandelaar, deed aangifte tegen Demmink wegens pedofilie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie. [16] De Koerd beweerde onterecht in de gevangenis te zitten, hij zou het slachtoffer zijn van een complot tussen Demmink en de Turkse overheid. De Turkse overheid zou Demmink onder druk hebben gezet om Baybasin tot levenslang te laten veroordelen. De Turkse overheid kon Demmink chanteren, aldus Baybasin, omdat de Turken zouden beschikken over bewijs dat Demmink zich schuldig had gemaakt aan kindermisbruik. Dit bewijs zou bestaan uit tapverslagen, getuigenverklaringen, foto’s en video’s. Als Demmink niet zou meewerken aan een levenslange veroordeling van Baybasin, dan zou Turkije om uitlevering van Demmink vragen, aldus Baybasin. De Turkse regering, zo beweerde Baybasin, wilde van hem (Baybasin) af omdat hij kon bewijzen dat de Turkse regering betrokken was bij drugshandel en omdat hij een belangrijk lid en financier was van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De bewijsvoering in de zaak van Baybasin was inderdaad lang discutabel geweest.[17] Na een intern onderzoek besloot het openbaar ministerie om Demmink niet te vervolgen. [18] Het onderzoek had uitgewezen dat er geen sprake was van enig strafbaar feit, aldus het OM. De aangifte van april 2007 was, zo meldde het OM, grotendeels gebaseerd op een mysterieus aanvullend rapport dat volgens de advocaten van Baybasin afkomstig was van de Turkse overheid, maar de advocaten konden geen duidelijkheid verschaffen over de authenticiteit van het document. Zo bleef, volgens het OM, onduidelijk wie de opstellers van het rapport waren. Een stelling die door de advocaten van Baybasin bestreden werd.[19] De advocate van Baybasin beweerde dat het OM ernstig tekort was geschoten en dat het onderzoek niet deugde. Onder andere naar aanleiding van deze uitspraak concludeerden verschillende media dat dossiers tegen topambtenaren stelselmatig in de doofpot belanden. [20] [21]

Tussentijds kort geding Baybasin

Een week nadat Baybasin in april 2007 aangifte deed tegen Demmink, bezocht Demmink de gevangenis waar Baybasin verbleef. Volgens de Koerd deed Demmink dit om hem te intimideren, volgens Demmink was er sprake van een regulier werkbezoek.[22] [23] Baybasin spande hierop in mei 2007 een kort geding aan tegen Demmink waarin hij eiste dat Demmink zich niet langer met hem en zijn zaak zou bemoeien. In de kort geding zaak tussen Baybasin en Demmink besliste de rechter in juni 2007 in het voordeel van Demmink, van intimidatie zou geen sprake zijn. [24]

Kamervragen

Naar aanleiding van de aangifte van Baybasin en het daaropvolgende onderzoek door het OM werden er in de Tweede Kamer vragen gesteld over Demmink door de SP, VVD en de PVV.[25] [26] In juli 2007 verklaarde minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin dat er geen enkele grond was voor de beschuldigingen van pedofilie aan het adres van Demmink. Ook van een complot tussen de Turkse overheid en Demmink zou geen sprake zijn, aldus Hirsch Ballin in de Tweede Kamer, de minister baseerde zich hierbij naar eigen zeggen op het oriënterend onderzoek van het OM.[27]

Acties tegen Demmink

Op 10 juli 2008 werden er door journalist Micha Kat op de radiozender Arrow Classic Rock oude en nieuwe onthullingen gedaan over Demmink. [28] [29] De uitzending werd door Arrow Classic Rock verboden omdat het teveel op een lastercampagne leek. [30] Begin november 2008 kwam er onder invloed van de stukken van Micha Kat via Hyves een poging op gang om Demmink aan te klagen wegens pedofilie middels een petitie, ook probeerde men de landelijke pers en Peter R. de Vries over te halen om aandacht te besteden aan de zaak, onder andere met met emailacties. Eind december 2008 hadden zich 6000 leden aangemeld. Micha Kat en de mensen achter hem vinden dat de politiek en de media het onderwerp Joris Demmink negeren.

Baybasin eist vervolging

In mei 2008 startte de advocate van Baybasin, Adèle van der Plas, een artikel 12-procedure tegen de Staat bij het gerechtshof in Den Haag. In een artikel 12-procedure vraagt de eiser de rechter te bepalen dat het openbaar ministerie iemand moet vervolgen. Van der Plas vroeg het Hof om het OM te dwingen tot strafrechtelijke vervolging van Demmink en de Bredase officier van justitie Hugo Hillenaar over te gaan. Beiden zouden schuldig zijn aan de (volgens Van der Plas onterechte) veroordeling van Baybasin. Van der Plas zei bewijs te hebben dat Demmink en Hillenaar een vals strafdossier hadden opgemaakt tegen Baybasin, onder andere zouden de taps op basis waarvan Baybasin veroordeeld werd, vervalst zijn.[31] Op 17 oktober 2008 verklaarde het Haagse Hof Baybasin niet-ontvankelijk in zijn klacht tegen Demmink. Voor zover er al sprake was van seksueel misbruik, was Baybasin daar zelf geen slachtoffer van geweest, hij was dus geen belanghebbende in de zaak. Alle andere door Baybasin aangevoerde feiten tegen Demmink en Hillenaar beoordeelde het Hof als ongegrond, onvoldoende concreet en/of onvoldoende onderbouwd. Hiermee kwam de mogelijkheid tot strafvervoling van Demmink voor de door Baybasin aangevoerde feiten te vervallen. [32] [33]

Externe links

* Feitenoverzicht affaire Demmink volgens Micha Kat

Referenties:

1.  Een hardnekkige fluistercampagne, Volkskrant, 14 juli 2007
2.  Joris A. t/m D., Crimesite
3.  Pleitnota NOS-journaal 2004, 2004, pagina 3
4.  ‘Topambtenaren in pedonetwerk’, Telegraaf, 16 juni 2007
5.  OM vraagt Gaykrant om informatie, Nova, 8 oktober 2003
6.  Topambtenaar stelt Gaykrant en Panoram aansprakelijk, Nova, 15 oktober 2003
7.  Een hardnekkige fluistercampagne, Volkskrant, 14 juli 2007
8.  Pleitnota NOS-journaal 2004, 2004, pagina 4
9.  Bladen trekken beschuldigingen tegen topambtenaar in, Nova, 5 november 2003
10.  Panorama en Gaykrant trekken beschuldigingen in, Nova, 5 november 2003
11.  Fragment NOS-Journaal, NOS-journaal, 5 november 2003
12.  J. Demmink tegen L. Runderkamp en H. Laroes (NOS Journaal), Raad voor de Journalistiek, 29 juni 2004
13.  Aangifte tegen topambtenaar Justitie, Uitzending Nova, 15 oktober 2003
14.  Aangifte Frank L. tegen Demmink, 14 oktober 2003
15.  Vervolging man die topambtenaar aangaf, TweeVandaag, 17 maart 2004
16.  Aangifte van Hüseyin Baybasin, april 2007
17.  Aftappers in het nauw, Groene Amsterdammer, 22 juni 2002
18.  Demmink: Geen maatregelen, wel onderzoek, EenVandaag, 13 april 2007
19.  Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte Baybasin, De Pers, 13 juli 2007
20.  ‘Zedendelicten topambtenaren in de doofpot’, Nu.nl, 13 juni 2007
21.  ’Topambtenaren in Pedonetwerk’, Telegraaf, 16 juni 2007
22.  Kort geding tegen hoogste ambtenaar Justitie, Elsevier, 3 mei 2007
23.  Kort geding tegen secretaris generaal van Justitie Joris D., EénVandaag, 3 mei 2007
24. Turk verliest kort geding tegen topambtenaar, Elsevier, 25 juni 2007
25. Opnieuw ophef over secretaris-generaal van Justitie Joris D, EenVandaag, 13 juni 2007
26. Kamervragen VVD, VVD, 3 mei 2007
27.  ‘Geen bewijs kindermisbruik door topambtenaar’, Elsevier, 14 juli 2007
28.  Curry’s Wake Up Call van 10 juli 2008, yourwakeupcall.hyves.nl, 19/07/08
29. ? Vanochtend op Arrow Classic Rock: the Demmink-attack, Het Vrije Volk, 19/07/08
30.  Adam Curry verlegen met beschuldigingen, Leugens.nl, 19/07/08
31. Opnieuw vervolging geëist van twee topmedewerkers van justitie, Vrij Nederland, 3 juni 2008
32. Hof: geen strafvervolging Demmink, Persbericht Advocaat Van der Plas, 27 oktober 2008
33. Uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag, 17 oktober 2008

Op het oude artikel waarin ook een verzameling links verbonden aan de noten. Deze links had ik helaas niet opgeslagen; hieronder vindt u er een aantal die hier mogelijk mee matchen. De nummers zullen verschillen.

1.%u2191 Joris Demmink op Parlement & Politiek
2.%u2191 Joris A. t/m D., Crimesite

3%u2191 Pleitnota NOS-journaal 2004, 2004, pagina 3

4.%u2191 Pleitnota NOS-journaal 2004, 2004, pagina 4

5.%u2191 Fragment NOS-Journaal, NOS-journaal, 5 november 2003

6.%u2191 J. Demmink tegen L. Runderkamp en H. Laroes (NOS Journaal), Raad voor de Journalistiek, 29 juni 2004

7.%u2191 Aangifte Frank L. tegen Demmink, 14 oktober 2003

8.%u2191 De aanklacht van Frank L. vs Joris Demmink, Uitzending TweeVandaag, november 2003

9.%u2191 Aangifte van Hüseyin Bayba%u015Fin, april 2007

10.%u2191 Demmink: Geen maatregelen, wel onderzoek, EenVandaag, 13 april 2007

11.%u2191 Aftappers in het nauw, Groene Amsterdammer, 22 juni 2002

12.%u2191 Aangifte van Hüseyin Bayba%u015Fin, april 2007

13.%u2191 Demmink: Geen maatregelen, wel onderzoek, EenVandaag, 13 april 2007

14.%u2191 Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte Baybasin, De Pers, 13 juli 2007

15.%u2191 ‘Zedendelicten topambtenaren in de doofpot’, Nu.nl, 13 juni 2007

16.%u2191 %u2019Topambtenaren in Pedonetwerk%u2019, Telegraaf, 16 juni 2007

17.%u2191 Kort geding tegen hoogste ambtenaar Justitie, Elsevier, 3 mei 2007
18.%u2191 Turk verliest kort geding tegen topambtenaar, Elsevier, 25 juni 2007

19.%u2191 Opnieuw ophef over secretaris-generaal van Justitie Joris D, EenVandaag, 13 juni 2007

20.%u2191 ‘Geen bewijs kindermisbruik door topambtenaar’, Elsevier, 14 juli 2007

21.%u2191 Curry’s Wake Up Call: de verboden uitzending, yourwakeupcall.hyves.nl, 19/07/08
22.%u2191 Vanochtend op Arrow Classic Rock: the Demmink-attack, Het Vrije Volk, 19/07/08

23.%u2191 Adam Curry verlegen met beschuldigingen, Leugens.nl, 19/07/08

24.%u2191 Opnieuw vervolging geëist van twee topmedewerkers van justitie, Vrij Nederland, 3 juni 2008

25.%u2191 Hof: geen strafvervolging Demmink, Persbericht Advocaat Van der Plas, 27 oktober 2008
26.%u2191 Uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag, 17 oktober 2008

0 antwoorden op “Joris Demmink op een rijtje”

 1. mensen zeik niet koop bestel het boek de demmink doofpot gratis nog wel, en dan weet je genoeg. in den haag moeten ze ons alles eerlijk vertellen. en veel hoge mensen snel op sluiten. helaas maar waar. word wakker mensen.

 2. De zaak Joris Demmink blijft de gemoederen flink bezig houden. Waarom komt er nou geen onderzoek dan? Kan iemand dat vertellen? Deze kerel is toch al verdacht sinds de zaak Dutroux?

 3. Voor het proberen deel te nemen aan de overlegpagina Joris Demmink waar ik echt niets aanstootgevends deed maar gewoon een vraag stelde, is mijn IP adres geblokkeerd. Gelijk nadat ik een bedankje en twee links naar de Helsinki Commissie plaatste op jou persoonlijke overlegpagina kon ik niets meer op wikipedia. Stalinistische cencuur, voor een vraag stellen op de daarvoor bedoelde overlegpagina! Voor helemaal niets dus.

  Bedankt voor het linkje hierheen. Ik wist niet dat je een weblog had en dit artikel over Joris Demmink kende ik nog niet. Een goed artikel en ik begrijp niet waarom dat verwijderd is van wikipedia. Ik vindt het opmerkelijk dat ze zich niet aan de wikipedia richtlijn voor biografieën van levende personen houden. Ik betwijfel dat het schijterigheid is. Dan zouden ze door weglating van feiten en rare formuleringen geen misleidende informatie creeren op de huidige wikipedia en ieder overleg op de daartoe bedoelde pagina blokkeren. Zijn die mensen sekteachtige gezagaanbidders, persoonlijke banden met Demmink of politieke belanghebbend? Of is wikipedia bedreigd as ze nog iets over Demmink vermelden? Als zelfs ieder overleg of discussie onmogelijk gemaakt wordt is wel heel bizar voor een “oline encyclopedie”.

  Nu zonder reden mijn IP geblokkeerd is op Wikipedia zal ik op jou persoonlijke overlegpagina ook niets meer kunnen schrijven. Het lijkt wel een hetze tegen mensen die ergens het woord Joris Demmink gebruiken. Heel opmerkelijk allemaal.

  Bedankt voor het linkje hierheen. Ik wist niet dat je een weblog had en dit artikel over Joris Demmink kende ik nog niet. Een goed artikel en ik begrijp niet waarom dat verwijderd is van wikipedia. Ik vindt het opmerkelijk dat ze zich niet aan de wikipedia richtlijn voor biografieën van levende personen houden. Ik betwijfel dat het schijterigheid is. Dan zouden ze door weglating van feiten en rare formuleringen geen misleidende informatie creeren op de huidige wikipedia en ieder overleg op de daartoe bedoelde pagina blokkeren. Zijn die mensen sekteachtige gezagaanbidders, persoonlijke banden met Demmink of politieke belanghebbend? Of is wikipedia bedreigd as ze nog iets over Demmink vermelden? Als zelfs ieder overleg of discussie onmogelijk gemaakt wordt is wel heel bizar voor een “oline encyclopedie”.

  Nu zonder reden mijn IP geblokkeerd is op Wikipedia zal ik op jou persoonlijke overlegpagina ook niets meer kunnen schrijven. Het lijkt wel een hetze tegen mensen die ergens het woord Joris Demmink gebruiken. Heel opmerkelijk allemaal.

  ik post het maar anoniem om geen merkwaardige types als Lymantria en MoiraMoira achter me aan te krijgen.Ik zag een discussie tussen hen over een schuttingtaal filter en aanpassingen daarin dus ze zijn “goed bezig”.

  1. Hoi Anoniem,

   Je reactie was blijkbaar door wordpress automatisch als spam beoordeeld. Waarom weet ik niet. Hij is er alsnog handmatig door. Ik zou me kunnen voorstellen dat je er niet vrolijk van werd dat je ook hier niet direct doorkwam.
   Maar ik doe mijn best. In principe komt hier alles automatisch door.

   Wat op wikipedia gebeurt is zeer wonderlijk.Als het er echt op aan komt wordt er gewoon gecensureerd. Maar ja daarin zijn ze dus niet de enigen. In de landelijke kranten heb ik geloof ik ook nog geen enkel verslag gezien van de hoorzitting?

   vriendelijke groet

   1. Beste Joepzander,

    Bedankt voor je reactie en inzet. Het AD schreef een goed artikel maar niet over de verslagen van de hoorzitting van de Helsinki commissie. De censuur is onbegrijpelijk. Gelukkig zet mensenrechtenorganisatie The Rebecca Project for Human Rights zich hiervoor in. Alleen in het Katoliek Nieuwsblad kwam ik het tegen.
    De taak van de journalisten in een democratie is dat te schrijven wat anderen niet bekendgemaakt willen hebben. Wellicht willen de journalisten geen vrije pers of democratie? Of is het eigendom van kranten tegenwoordig teveel in bepaalde handen, wiens woord men spreekt? Wikipedia is in ieder gaval tegen waarheidsvinding en schrijft liever dingen die bewezen onjuist zijn in het geval Demmink.

    http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/2719-nederland-hou-op-demmink-te-beschermen-arresteer-hem.html

    PS er zit een dubbele tekst in mijn post. Wellicht kan je die verwijderen.

    1. Beste Ano,

     Ik heb de dubbele zin even voor je verwijderd. Zoals je op de overlegpagina van Wikipedia misschien al gezien hebt is er nog steeds enige discussie. Het is moeilijk om daarbij valstrikken te vermijden. Ik zou graag nog een keer uitleggen dat het kantoor van Adele vd Plas altijd een uiterst principieel kantoor is geweest. Ik zou graag uitleggen dat een SG wel een positie heeft in de rechtsgang (aansturen OM). Maar ondanks dat het zinvol is het daarover te hebben kan ik dat beter daar op de overlegpagina niet doen. Het leidt nu af van de discussie of simpele feiten, die an sich niemand ontkent, het hebben plaatsgevonden van de hoorzitting, wordt opgenomen of niet. Dit is eigenlijk ontzettend evident. Het gaat om een evident unieke gebeurtenis. Misschien kan dat unieke nog een keer worden aangezet?
     Hoewel het vrij duidelijk is dat de Helsinkicommissie een commissie is waar congres en senaat van de USA in deelnemen is de precieze status, verantwoordelijkheid me nog niet helemaal duidelijk. Is het een regeringscommissie of een cie van de volksvertegenwoordiging zelf. Weet jij dat zo? De bedoeling is dat ze de Helsinkiaccoorden bewaken dat snap ik.
     Gebruik deze plek maar even als overlegplek met mij zolang je niet op wikipedia komt.

     vriendelijke groet

     1. Beste joepzander,

      Ik zal kijken wat ik daarover kan vinden.

      Ik ben tegen dit verhaal aan gelopen en wat mij verbaast is de censuur en tunnelvisie op wikipedia mbt het Joris Demmink artikel.
      .
      Het is wekelijk hilarisch als wikipedia vermeldt dat Joris Demmink zich verdedigt tegen een krantenartikel op de voorpagina van het AD zonder te vermelden wat het AD schreef of op welke punten Joris Demmink zich daartegen verdedigt (en daarmee op welke punten het artikel of de publicatievorm volgens hem onjuist zou zijn).
      .
      De beschuldigingen zijn voor zijn functie al reden genoeg voor een op non-actief stelling. Een SG moet van goede naam zijn en vrij van de verdenking van moelijke partijdigheid of belangen. Daar wordt niet aan voldaan en dus moet hij op non-actief en moet een onderzoek eerst zijn naam zuiveren. Het is de vraag waarom dat niet gebeurt. Dat doet het ergste vermoeden want de kans is groot dat hij “anderen om zich heen” in zijn val zal meesleuren.

     2. PS mijn IP adres is nog steeds geblokkeerd bij wikipedia, wat toch wel zeer te denken geeft over de tunnelvisie waar men mee bezig is.

     3. deze discussiedraad wordt wat onoverzichtelijk ( versmald). Ik ga even helemaal onderaan verder met wat ik net vond over de Helsinki commissie

 4. Even de statuis van de commissie: (van haar website)

  The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the Helsinki Commission, is an independent U.S. Government agency created in 1976 to monitor and encourage compliance with the Helsinki Final Act and other OSCE commitments.

  The Commission consists of nine members from the United States Senate, nine members from the U.S. House of Representatives, and one member each from the Departments of State, Defense, and Commerce. The positions of Chair and Co-Chair are shared by the House and Senate and rotate every two years, when a new Congress convenes. A professional staff assists the Commissioners in their work.

  The Commission contributes to the formulation of U.S. policy on the OSCE and takes part in its execution, including through Member and staff participation on U.S. Delegations to OSCE meetings and in certain OSCE bodies. Members of the Commission have regular contact with parliamentarians, government officials, NGOs, and private individuals from other OSCE participating States.

  The Commission convenes public hearings and briefings with expert witnesses on OSCE-related issues; issues public reports concerning implementation of OSCE commitments in participating States; and organizes official delegations to participating States and OSCE meetings to address and assess democratic, economic, security and human rights developments firsthand.

  1. Nu vraag ik me af of ergens op een eu website terug zal zijn te vinden dat Demmink lid was van die cie waar Adele het over had. At the time Mr. Demmink was Director-General of International Affairs of the Dutch Ministry of Justice and as a member of the EU K4 committee specially responsible for the Kurdish-Turkish conflict. Even without the Turkish documents we received, it is inconceivable for the Dutch to claim that a high-ranking European official with duties specifically focused on Turkey’s conflict with the Kurds would not have visited Turkey during the 1990s.

   1. Op http://www.arrestdemmink.com onder het artikel:
    http://www.arrestdemmink.com/index.asp?idmenu=11&title=Joris%20Demmink%27s%20Travel%20to%20Turkey&idsubmenu=128#.UHlySVFLf0Y

    Vond ik daarvoor de documenten:
    http://www.arrestdemmink.com/downloads/K4_Brussel.PDF
    http://www.arrestdemmink.com/downloads/K4_verslag.PDF

    Ik denk dat via een WOB verzoek aan het ministerie of een mail aan het kantoor van Adele van der Plas geverifieerd zou moeten kunnen worden of deze documenten authentiek zijn en of er meer stukken van zijn.
    .
    PS mijn IP is nog steeds geblokkeerd bij Wikipedia

 5. Andere PC andere internetaansluiting, één enkele opmerking op de wikipedia overleg pagina en … een blokkade waardoor je niets meer kan. Wikipedia sensuur ten top.

  1. Wat er op wikipedia gebeurt had ik tot voor kort niet voor mogelijk gehouden. Ik was gisteren even de verjaardag van mijn zoon aan het vieren. Heb net de verwijdering van je tekst ongedaan gemaakt; maar maak me op dit moment geen illusies. Duik er vandaag misschien wel weer in. Ook bedankt voor je tips. We spreken elkaar hier weer.

 6. Voor de lezers: Ik stelde op de overlegpagina van wikipedia mbt Joris Demmink de vraag waarom krantenberichten, wat in de Helsinki Commissie besproken is en brieven van het Amerikaanse Congres niet in het artikel vermeld worden. Ik motiveerde mijn vraag netjes.
  Dat leverde geen overleg op maar een censurering van de vraag en een ban. Als verzonnen argument werd aantijgingen gebruikt, terwijl er geen enkele aantijging in stond. Er wordt dus gewoon gelogen als motivering voor censuur. Het geeft een triest beeld van het waarheidsgehalte van wikipedia en de mate van censuur en moedwillige geschiedvervalsing en de dubieuze intenties van sommige moderators.

  Alleen onjuiste ontlastende berichten staan nog in het artikel. En wel in een vrij bizarre vorm, zoals dat een krant voor de rechter gedaagd wordt; zonder dat duidelijk wordt waarom of wat er dan in stond. In de stukken waarnaar wikipedia verwijst wordt niemand voor de rechter gedaagd maar er is slechts de uiting van een intentie van een mogelijk voor de rechter dagen. In het artikel waar wikipedia naar verwijst staat dat er Kamervragen gesteld zijn maar dat mag niet vermeld worden in wikipedia.

  Kan MoiraMoira niet voor royement voorgedragen worden?

  Het is overigens handig ingestoken van Joris Demmink met hulp van minister Ivo Opstelten. Op voorhand wordt gesteld dat er niets van de beschuldigingen waar is, alsof dat al in rechte vaststaat. De boodschapper (dit keer het AD) wordt weer in diskrediet gebracht zodat de 2e kamer en het publiek even op afstand gehouden wordt.
  Een strafrechtelijk onderzoek is het enige wat Joris Demmink kan vrijpleiten als hij onschuldig is. Op deze manier wordt een strafrechtelijk onderzoek echter opnieuw voorkomen wat heel opmerkelijk is. De hoogste man van justitie (Joris Demmink zelf) en de minister (die beslissen over wel of geen onderzoek) hebben immers gezegd dat vaststaat dat van de beschuldigingen niets waar is. De verdachte en iemand die meegesleurd kan worden mogen dus over zichzelf beslissen of ze zelf schuldig zijn en of er een vervolging kan komen, die macht zou de gemiddelde crimineel ook wel willen hebben. De vrouw van minister Ivo Opstelten (Mariette Opstelten-Dutilh) is vice-president van de rechtbank in Den Bosch en steunt haar man altijd vol, wat een relletje gaf bij zijn benoemong ivm mogelijke toekomstige belangenverstrengeling. Van de rechtbank zal dus weinig vervolgings-initiateief uitgaan. Drie vliegen in één klap: publieke opinie gesust tot het overwaait, kamervragen vermeden en strafrechtelijk onderzoek voorkomen.

  Dus die aanklacht tegen het AD komt er vast wel, en daarbij zullen voor en achter de schermen wel weer alle registers opengetrokken worden. Waarschijnlijk zal de zaak niet zoals bij Wilders op de TV te volgen zijn. En vervolgens komt er een geheime schikking of wordt de zaak ingetrokken om een vonnis en publiek worden van processtukken te vermijden. Zal justitie (en daarmee de belastingbetaler) de advocaatkosten van Joris Demmink gaan betalen of zal hij dat als ieder ander zelf moeten doen?

 7. ik vind de censuur op wikipedia topic omdat daarmee erg duidelijk wordt wat er momenteel aan de hand is. Intimidatie en mogeljke omkoping van media. Moiramoira zou inderdaad wat mij betreft wat in zijn functies beknot mogen worden. Maar heb je al gekeken hoeveel macht hij heeft? Ik wel. groet

 8. Voor een reorganisatie bij justitie moest voor de functies van alle presidenten van de gerechten opnieuw gesolliciteerd worden. Joris Demmink heeft een voorstel gedaan met Minister Opstelten. Er hebben wat wisselingen plaatsgevonden.

  (red) vervangende link op archive.org: https://web.archive.org/web/20130320144104/http://www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/rechtspraak-nieuwe-presidenten-bekend.html. eigen cache aanwezig.

  Zo heeft Joris Demmink een loyale achterban geïnstalleerd.

 9. Er is geen spoor van rook, laat staan vuur.
  Ik zeg, waar vuur is hoeft nog geen rook te zijn.
  Als de brand maar genoeg zuurstof krijgt.
  En ik zeg dit vuur krijgt zoveel zuurstof, dat het
  Een uitslaande brand wordt, die niet meer te blussen valt.
  Hier gaan veel koppen rollen.

  Anno-nu

  1. mmm aardige poging tot uitslaande metaforenstapeling en tegeltjeswijsheidbesrtrijding. Als ik het goed snap dan. Toch wat onduidelijk. Wellicht een nieuwe poging waard… wie?

 10. eigenlijk zou iedereen dit op zijn facebook moeten zetten en iedereen zou het vervolgens moeten delen!! Ongelooflijk toch dat iemand overal mee weg komt!!!
  Vreemde dingen gebeuren er in nederland..en niemand lijkt het ook maar iets te schelen, zolang je maar een baan heb boven het gemiddelde niveau kan je dus alles maken!!!

 11. Vraag me af wat Peter R de Vries de laatste jaren bezield. Zal de vlag uithangen als die Demmink wordt gepakt;NIET TE GELOVEN DAT HET ZO LANG DUURT; niet de Nederlandse vlag…

 12. wedden dat demmink wordt vrijgesproken en vrij is van alle blaam…doet me denken aan die 4 afleveringen van Peter R de Vries toen hij een pedofiele slachtoffer in een tbskliniek bezocht en de rechter collega’s die eerst het een en ander opbiechtte en daarna last hadden van tijdelijke geheugenverlies…die 2 heren die aanstaande vrijdag worden verhoord, die worden door iedereen nu neergezet als fantast..
  Vraag me af hoeveel calls er zijn gepleegd met alle betrokkenen in de rechtszaak van demmink, om te zorgen dat iedereen alles ontkent…zodat het er echt begint te lijken dat die 2 gevangenisdirecteuren puur uit zijn op wraak….triest…hoe lang die arm van de wet is om de elite te beschermen…

  1. Storm van s Gravensande kan makkelijk zat beweren dat ze iets niet gezegd heeft. Een beroep op verkeerde herinnering is naar beide kanten mogelijk. Als Storm denkt dat beide directeuren andere belangen hebben , dan kan ze gelijk hebben. Misschien is de waarheid vertellen niet het enige dat hen drijft. Misschien zijn ze inderdaad opzij gezet of zo door Demmink. Maar dat wil niet zeggen dat ze de waarheid niet spreken. Maar wat zijn de belangen van Storm zelf?

 13. Storm zit ook bij De Witte. En daar leer je: mond houden of alles ontkennen. Ze hebben allemaal geheugenverlies opeens. Blauwe ogen of niet…geloof er geen zak van. Zoveel rook, dat je er bijna stoned van wordt. Het duizelt van de vele geruchten, mensen die opeens dood neervallen, naar het buitenland verhuizen, vette promotie krijgen (tonino, grote kindervriend, hoe bevalt het op je hoge positie, grote vriend van Demmink).

  Iedereen die die mensen in het echt kent, niet meer uitnodigen op kinder of familiefeestjes. Laat je kinderen nooit achter en laat ze nooit alleen met Demmink of iedereen die hem de hand boven het houdt en waarbij je automatisch denkt: is tie homo of niet. Bii twijfel niet doen.

 14. Ik voel me in het nauw gedreven door de huidige staatsvorming! Het bovenstaande was bij mij al bekend. Weten de mensen ook van het ronde huis in Nunspeet? Hier is aantoonbaar op grote schaal misbruik gemaakt van kinderen geïmporteerd van een land naar wens. wereldleiders en topmannen van over de hele wereld kwamen hier bijeen.
  Er is een journalist geweest die heeft getracht dit aan het licht te brengen en deze man is verdwenen.Na lang zoeken blijkt deze ineens zeer vermogende man in canada te vertoeven. Als je nu naar het bos gaat waar het ronde huis heeft gestaan en je wilt daar met een metaa detector aan de slag dan staan er binnen een uur hele enge mannetjes in hele dure autos voor je neus.
  Iedereen ga naar het ronde huis (de echte locatie is geheim. Er word een locatie aangegeven waar het ronde huis volgens de overheid heeft gestaan maarr dit klopt mijns inziens niet. Op de orginele foto s van het ronde huis is een tuin te zien met planten en bomen die helemaal niet in dit geboied thuis horen. Op de locatie die nu word aangewezen zijn deze niet te vinden maar op een andere locatie in het zelfde bos zijn al deze bloemen en planten wel exact zoals op de foto;) ga daar maar eens graven.. grote kans dat je een paar klompvoetjes vind…

  Externe bron:
  Vanaf vanmiddag  5 uur ligt in Nunspeet een boek in de winkel dat de seksorgieën van prins Hendrik en andere Nederlandse notabelen aan de kaak stelt. In het zgn. “Ronde Huis ” werden jonge meisjes die naar Nederland gehaald werden, eerst verkracht, gemarteld om daarna ritueel te worden gedood. Reeds in 2011   maakten wij hier melding van, maar toen een toenmalige verslaggever van het lokale Nunspeetse  “suffertje” een artikel over deze schandalen wilde plaatsen, werd hij op het laatste moment door zijn redactie teruggefloten en verscheen het artikel niet.  De verslaggever werd `weggepromoveerd`. Slechts enkele weken geleden deed deze zelfde redactie een poging via GEEENNIEUWS in contact te komen met een mevrouw die samen met haar man het Ronde Huis had willen kopen, alvorens het eveneens enige tijd geleden werd afgebroken.

 15. De “affaire Joris Demmink” is door de overheid verspreid om de aandacht ervan af te leiden, dat Prins Bernhard op zijn vele buitenlandse reisjes zich niet aan de goede zeden hield.
  Het blijft me verbazen het mediabeleid van de overheid: het steeds maar weer “affaires” in de staatsmedia verspreiden om de aandacht af te leiden van wat werkelijk gaande is.
  Een aantal dingen waar je op kunt letten…
  1) De naam van de topambtenaar is bekendgemaakt in een uitzending van de NOS! Zijn er dan werkelijk mensen die geloven dat de NOS geen staatsmedia is?
  2) Demmink had, heeft en zal niets te zeggen hebben over: de deken van Weert, Harro Knijff, enige minister-president, de Raad voor de Journalistiek, Loeb, Donner of de Raad van State (dat is alleen de koning(in)).
  3) Over (echte) doofpotaffaires wordt informatie van internet verwijderd zodat je deze niet terug kunt vinden. In affaires om de aandacht af te leiden, wordt wel eens informatie (tijdelijk) verwijderd om de aandacht daarvoor te vergroten en/of wat informatie aan te passen.
  4) Als Pim Fortuyn niet vermoord was, had lid van de Raad van State Donner geen minister van justitie kunnen worden.

  Er ontbreekt ook informatie over de veroordeling van Nederland door het Europese Hof voor de Rechten van de mens van 6-7-2006, dat oordeelde dat Baybasin onmenselijk behandeld is in de EBI. In deze uitspraak wordt geciteerd uit een brief aan Baybasin van 16-7-2001:
  “Official reports (ambtsberichten) that have been received point out that – quite apart from your membership of a criminal organisation – you are suspected of having committed serious crimes. You are suspected of leadership of an international criminal organisation that must be regarded as very violent. You are suspected of having personally instigated very serious and very violent crimes that have seriously undermined law and order. You have since been sentenced at first instance to twenty years’ imprisonment, after a sentence of life imprisonment was sought [by the prosecution]. You have lodged an appeal.”

 16. Die Demmink wordt zo vaak genoemd dat ik er niets van geloof dat hij ook maar enige macht heeft in dat hele netwerk. Dat hij een pedo is wil ik gelijk geloven, maar de grote bazen gebruiken hem zo te zien als zondebok!

 17. Ton Hofstede is ook nep, net als al die anderen. Misbruik door inteeltelite is lang bekend, rondehuis nunspeet, roze balletten huize windekind, heulmeisje, katholieke kerk, weeshuizen, internaten. Hoge overheid zit vol met elitepedo’s, niet alleen demmink, maar Claus en Bernhard idem.

Laat een antwoord achter aan joepzander Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.