Cookies

Natuur anders

in het echt wordt het nóg véél mooier

(Tweede verslag van het rustpuntkunstproject)

Eerder deze week met mijn zoon Joshua door de ernstige meikou naar Lettele gefietst om de plannetjes voor het project door te nemen met Liesbeth. Hiernaast ziet u een klein stukje van de schetsen.

Vandaag de eerste wilgentenen in de grond gezet. En alles zat natuurlijk mee. Zo kwam uitgerekend vandaag toevallig Peter Heike van de stichting Natuur Anders op de boerderij langs om met Liesbeth het onderhoud van hagen en knotwilgen te bespreken. En die bleek heel veel verstand te hebben van het planten van wilgentenen. Dat was net het restje kennis dat er bij mij aan ontbrak. Natuur anders werkt met bijzondere en eigengereide mensen aan het onderhoud van eigenwijze natuur van weer andere eigenwijze mensen. Ik ken dat gebeuren nog van wijlen de buurvrouw in mijn straat die een grote tuin door ze liet onderhouden. Altijd weer een bijzonder gebeuren.

Ook verder was er veel aanloop op boerderij ’n Aanvang. Vandaag was namelijk de boerderijwinkel open. Dus veel klanten keken met belangstelling en vraagtekens in de ogen naar de beginnetjes van dit kunstwerk. In meerdere opzichten heb ik voor de komende week daar in Lettele wel mijn biotoop gevonden.

Kunst van Joep Zander
Boerderij ’n aanvang

relatie

(Eerste verslag van het rustpuntenkunstproject)

Er zouden niet alleen mensenrechten moeten zijn, maar ook relatierechten. Peter Prinsen schrijft regelmatig over de integriteit van het ouderschap. Ouderschap is een van de eerste soort relaties waar rechten aan verleend zouden moeten worden. Je komt daarmee enigszins af van de begrippen recht en het belang van het kind dat dan mogelijk weer tegenover dat van de ouder zou staan. Ooit zei de wetgever het aardig. Ouder en kind hebben een wederzijds recht op omgang. Natuurlijk is omgang een beperkte term, maar deze juridische invulling heb ik altijd bijzonder gevonden. Niet dat er in de praktijk ook maar iets van terecht kwam. Quik Schuijt was de eerste om te roepen dat zij dat , rechter notabene, niet zou uitvoeren.

Zo zie ik het ook met andere familierechten, vriendschapsrechten en ook met dierenrechten. Dat kun je ridiculiseren. Ik moet daarbij denken aan de dwaze hondenbezitter die een aan dwaze vader analoge positie verworf jaren geleden.
Afin ongeveer dit allemaal ging er door me heen toen ik vanmorgen een bezoek bracht aan zuivelbedrijf ” ’n aanvang” van de familie Grijsen. Als je koeien met aandacht verzorgt dan doen ze het beter vertelde Liesbeth Grijsen. Is dat nou een economisch principe of een dierwelzijnsprincipe, vroeg ik een beetje gemeen. Nee het is goed voor mezelf zei ze. Je voelt je er prettig bij. Op dezelfde manier ervaart ze de relatie tussen stad en platteland die in Deventer altijd een speciale betekenis heeft.

Nu zult u zich afvragen wat doet onze Joep nou weer daar tussen de koeien. Joep gaat daar kunst maken in opdracht van de Sallandse rustpunten. Een deel van wat ik hier boven vertelde zal daarin terugkomen. Maar ook belangrijk is de politieke strijd tegen de ontdieping van de plaatselijke plas van plattelandspolitica Liesbeth. Afin, komende maand dus vooral veel kunst en wellicht wat indirectere verbanden met vaderschap op dit blog. Ik zal mijn werkzaamheden en gedachten op dit blog bijhouden.