Cookies

mannen slachtoffer

Met allcare, Claire

Dag u spreekt met Hans, ik wordt mishandeld door mijn vrouw. Kan ik daar met iemand over praten?

“Nou ik doe de intake voor alle soorten hulpverlening hier, dan kijken we wel even verder”

Maar u bent toch dat speciale blijf-huis voor mannen?

Dat zit ook ergens bij ons ja…

Ik heb heel veel moeite moeten doen om überhaupt een telefoonnummer van u te vinden. Het liefst zou ik nu een man willen spreken.

Oh u doet mee aan de proef? Heeft u last van eerwraak dan.

Nee nee het is mijn… Maar ja ik wil gewoon iemand spreken waarmee ik erover praten kan.

Nou dat moeten we nog even bekijken, u zult het toch eerst met mij moeten doen.

Kunt u me nou niet gewoon doorverbinden met het blijf-huis voor mannen, met een hulpverlener…

Nee dat heb ik u al gezegd..

Maar de staatssecretaris..

Wat heb ik te maken met die staatssecr…

Nou die heeft…

tuut tuut tuut

Ook mannen kunnen nu terecht in blijf-van-mijn lijf-huizen. Dat is althans het verhaal waar staats Jet Bussemaker mooie sier mee probeert te maken. Ook de buitenlandse media zijn benieuwd naar het nieuwe fenomeen. Vorige week gaf ik een interview erover met de australische vaderradio dads on the air die tot nu toe vergeefse pogingen doet om ook Jet Bussemaker te pakken te krijgen. Zo gauw het interview op internet staat zal ik een link plaatsen.
dossier huiselijk geweld

Het bovenstaande verhaal is gebaseerd op een daadwerkelijke ervaring.

alternatief

Vandaag is de opmaak van het boek VerPASseerd Ouderschap begonnen. Zo heet nu het boek met de werktitel Oudervervreemding, Loyaliteitsmisbruik en Ouderverstotingssyndroom. De laatste twee woorden zijn trouwens behouden in de ondertitel. Het is een heel loslaatproces. Tot het laatst als alles al eigenlijk af is ga je toch nog weer verbeteringen aanbrengen.

En juist die laatste paar verbeteringen lijken altijd nog noodzakelijker dan elke verbetering daarvoor. En toch gaat het om een oneindig proces dat je ergens moet beëindigen. Je kunt niet bezig blijven.

Mijn laatste verbeteringen waren wat relativeringen in ernstige opmerkingen over ouderschap in de jaren zeventig. In die tijd kwam de alternatieve hulpverlening van de grond. Het kreeg namen als JAC, Release en niet te vergeten de Soosjale Joenit in Den Haag. Bij de laatste kwam ik in die tijd zelf nogal eens binnenlopen. Men was daar altijd erg staat “ondermijnend” bezig. Zo kan ik me nog iets vaags herinneren van iemand die ernstige misstanden had ontdekt bij Justitie en dat wel even boven water ging tillen. Nooit meer iets van gehoord dus. Tegenwoordig blijft Justitie nog steeds ver onder water, tenzij u mijn weblog leest natuurlijk.

Eigenlijk zou je dus verwachten dat ik me nog steeds goed kan vinden in het werk dat toen bij die clubs werd verricht. Maar nu de andere kant. Men hield zich daar bezig met jongerenhulpverlening. Dit was ook maatschappijkritisch. Maar vooral ook ouderkritisch om niet te zeggen ouderondermijnend.

En die maatschappelijke kritiek? Ach, zoals u weet is de alternatieve hulpverleningsgeneratie uiteindelijk lekker ingekaderd in de genormeerde hulpverlening. Een ding zijn ze echter niet kwijtgeraakt; het afserveren van ouders. En dat afserveren is nu juist de kern geworden van die extreme staatsinmenging in het privéleven waar we nu mee te maken hebben, en die voor ouders en kinderen niets goeds oplevert.

Nou lijkt het me een mooie opgave voor u om uit te zoeken of ik het nu beter heb uitgelegd dan in mijn boek, andersom, of dat het elkaar aanvult.

Daartoe hebt u nu nog steeds de unieke mogelijkheid dat boek met een voorintekenkorting en zonder verzendkosten aan te schaffen. En die voorintekenprijs hebben we zelfs net nog iets verlaagd tot 12 euro. Dit vanwege het feit dat er wat minder afbeeldingen in verwerkt zijn dan eerst in de planning zat en ik graag van het begin af aan flinke voorraadbeheersing wens te doen. Overigens is het aantal pagina´s flink uitgebreid. Dus over informatie niets te klagen. Als u drie boeken tegelijk aanschaft krijgt u nog meer korting. U mag daarvoor ook andere boeken van Rela nemen. Maar let op deze aanbieding geldt tot aan de presentatie van het boek, waarvan overigens de datum nog niet bekend is.

meer informatie over het (bestellen van) boek Verpasseerd Ouderschap. over loyaliteitsmisbruik en ouderverstotingssyndroom