Cookies

bloemetjes bijtjes en libelles

Ik wil niet zeggen dat libelles de beste  metafoor bieden om met een puber het seksleven te bespreken. Maar het is volgens mij een stuk interessanter en mooier dan om het aan de hand van bloemetjes en bijtjes te doen. In mijn bijgaande video ziet u het gebeuren. Ik maakte het tijdens een rustpauze van de enige solitaire wandeling tijdens onze vakantie. “Oh ja; die maken een hartje” zei Joshua al voordat dat inderdaad daadwerkelijk terug te zien was op mijn camera. “Doen ze dat volgens jou nou omdat ze het leuk vinden of gewoon voor de voortplanting?” enigszins zweemend naar een serieus discussieonderwerp. Er kwam even een discussie los over het verband tussen die twee of niet. Ik zou bijna voor het seksleven van libelles tekenen, ware het niet dat bij nadere beschouwing ze elkaar nogal ruig bejegenen. De voortplanting geschiedt in de regel met het laatst ontvangen zaad. Er schijnen bij andere libellen mannetjes te zijn die gewoon het oudere zaad eerst uit het vrouwtje pulken. Maar bij deze soort richt het mannetje zich op de verdediging van het vrouwtje tegen andere mannetjes. En weinig pappa en mamma voor de jonge larven die ze voortbrengen. Die moeten het helemaal op eigen houtje doen. Kijk dat doen wij dan toch weer aardiger.

Om terug te komen op liefde en sex. Op zijn minst valt vast te stellen dat een mooie waarneming als deze een geweldige liefde voor de natuur oproept. Misschien zit die liefde dan ook wel ín de natuur?

Als ik deze bosbeekjuffer was zou ik geloof ik niet teveel van mensen houden. Ze is op diverse plekken in Europa waaronder Nederland met uitsterven bedreigd. Je kan raden waardoor; kanalisering, bebouwing. Zouden die mensen dat nou uit liefde of voor de voortplanting doen? Misschien wel allebei niet vrees ik. Dus laten voorzichtig spreken over liefde.

Eerst maar weer met mijn zoon een hele grote berg opgegaan, de natuur zien en bedwingen, en op driekwart van de de afdaling down gaan; (au) bedwongen door vader natuur……
Natura artis magistra.

to be or not to be…a father

be a father
be a father

Maar standaard DNA-vaderschapsonderzoek dat betekent bureaucratie en is een schending van de privacy volgens artikel 8 van het Europese verdrag van de rechten van de mens?
Het heeft even geduurd voordat de DNA-paragraaf uit de verklaring van Langeac, de overigens verwachtte, vragen ging oproepen. Het pleit al erg voor de voorstellen van de CDA-fractie over herziening van het erkenningsrecht dat dit soort praktische vragen aan de orde komen in mijn gesprek met een medewerker van de fractie.

Artikel 8 EVRM dat is merkwaardigerwijs het artikel waarin het recht op familylife is vastgelegd, maar tevens elke keer weer het artikel dat daar defacto recht tegen inwerkt. Willen vaders hun verdoemde positie in de geheime westerse rechtsprocessen kwijtraken dan zullen die processen, en zeker althans de uitspraken in die processen openbaar moeten zijn. En dat zijn ze niet… want 8 EVRM.
Willen we vaderschap vaststellen dan zou dat in strijd kunnen komen met de privacybescherming van… 8 EVRM, ook al wordt gegarandeerd dat ze alleen worden gebruikt om het vaderschap vast te stellen en daarna worden vernietigd. Het vaderschap wordt in de moderne rechtspraktijk inderdaad beschouwd als een soort aantasting van de privacy van de moeder.

Afin, de discussie was zinvol en het is duidelijk dat er wat gaat veranderen aan de afstammingswetgeving, als was het maar omdat we hier in Nederland zo achterop lopen.

Na het gesprek bracht ik een bezoek aan het graf van mijn zus, waar de urn van mijn vader is bijgezet.
Vermoedelijk is van zijn DNA nu niets meer over. Begraven resten leveren, weten we, soms nog wél bruikbaar DNA op. Ook soms (nu nog slechts geldig voor lagere levensvormen?) voortplantende resultaten. Gelukkig weet ik dat ik zijn zoon ben en zijn genetisch materiaal (veranderd) verder draag, en dat dat verder wordt gedragen door mijn zoon. Daarnaast draag ik zijn stijl (veranderd) verder.
Het is de essentie van het mensdom. Kinderen en ouders. Een gegeven dat dieper reikt dan de waan van de dag en de langskomende wetsteksten.

de verklaring van Langeac
over vaderschapsonderzoek