Cookies

Het smoezenprogramma bij de collectieve valsheid in geschrifte van rechterlijke Macht. Met antwoorden.

( behorende bij mijn blogs hierover; zelf voorzien van links daar naar toe die dus verwijzen naar mijn weerlegging van deze ‘argumenten’)
Afwijzingstekst publicatie Nederlands JuristenBlad
16-2-2016
Inmiddels heeft de redactie van het NJB je stuk besproken. Ik moet je daarover melden dat na enige discussie toch besloten is dat het stuk niet voor publicatie wordt aanvaard. Aan de ene kant vond men wel dat er ruimte moet zijn voor deze ‘roep uit de samenleving’ zal ik maar zeggen maar na ampel beraad waren er toch te veel tegenargumenten. Die betreffen dan het volgende:
Het blijkt je vooral om ‘het familierecht’ te gaan. Het is duidelijk dat dat familierecht volgens jou niet deugt en dat is misschien ook zo, maar daar ga je niet op in en naar mening van de redactie is de remedie met zekerheid niet de publicatie van– zoals jezelf vaststelt: miljoenen – volslagen oninteressante uitspraken en uitspraakjes op alle gebieden. Wat het EHRM betreft haal je publicatie en anonimisering door elkaar. Die anonimisering is overigens het bureaucratische probleem: het is nogal een verspilling van belastinggeld om volslagen oninteressante (familie)zaken te gaan zitten anonimiseren en op de website te zetten waar niemand ooit ook maar de minste belangstelling voor zal hebben. Hetzelfde geldt voor wat betreft je klacht over niet openbare uitspraken: die worden waarschijnlijk nog wel op een openbare zitting gedaan, maar daar is natuurlijk niemand als publiek, alleen de partijen en vaak ook die niet. Je kunt dan wel een heel aankondigingssysteem gaan optuigen (zoals het HvJ EU doet), maar dat is toch ook verspilling van tijd geld en moeite als je geen Hof van Justitie EU bent, maar zeg kantonrechter te Zwolle. Jij denkt duidelijk dat er iets te verbergen is, maar volgens de redactie gaat het vooral om de volslagen zinloosheid van anonimisering en publicatie. Daarbij zeg je overigens niets over enig concreet verzoek in een individuele zaak. Dat wordt denkelijk wél gehonoreerd.
Tenslotte vraagt men zich dan af wat jij zou doen als zich een activist aan de balie meldt die zegt dat hij alle familierechtelijke uitspraken (allemaal privacygevoelig dus die geanonimiseerd moeten worden) over de afgelopen 15 jaar wil hebben, met als enige motivering dat hij denkt dat er iets te verbergen is….
Nou ja, deze argumenten hebben het pleit gewonnen. Ik kan er niks anders van maken.
latere toevoegingen:
Please don’t shoot the messenger..
Er is behoorlijk over gediscussieerd en deze argumenten hebben gewonnen.
Meer kan ik er niet van maken als messenger.
————————————————————–
Een en ander werd ondertekend door de redactiesecretaris, die ik omdat ze maar de ‘messenger’ is buiten schot zal laten. De leden van de redactie zijn: De redactie van het NJB bestaat uit voorzitter Coen Drion, voormalig hoogleraar Ybo Buruma en de hoogleraren: Tom Barkhuysen, Ton Hartlief, Corien (J.E.J.) Prins, Taru Spronken, Peter J. Wattel