Cookies

Alles over vaderdiscriminerende formulieren

fragment van het formulier hieronder

Fragment van een formulier van de rechtbank Arnhem uit 1994, een historisch voorbeeld van vaderschapsdiscriminatie. De voorgedrukte tekst op het formulier gaat er vooraf van uit dat de moeder de voogdij krijgt. Ik ontving dit formulier (kladformulier griffie) als Raadsman voor vader Peter de Jong. Het gebruik van dit plaatje wordt zwaar bestreden door de pseudonieme wikipedia-editor Theobald Tiger vanwege het veronderstelde feit dat het hier zou gaan om een preoccupatie van mij terwijl het gaat om een preoccupatie van de betreffende rechtbank.

En dit waren dan nog de bronnen onder verantwoordelijkheid van derden. Zelf heb ik ook herhaaldelijk (ook gereviewd) gepubliceerd over dit fenomeen. Dit formulier bewijst dat gelijkwaardig ouderschap niet bestond en nog steeds niet bestaat. Zie de voorgedrukte tekst onderaan. Er is nooit excuses voor aangeboden en het formulier is weliswaar verdwenen, maar de praktijk is gebleven. De vermelde griffier Krahe, die waarschijnlijk persoonlijk verantwoordelijk is voor dit formulier,  werkt nog steeds op de rechtbank en speelt ook een rol in een recente vaderonvriendelijke procedure waarin ik deze keer als deskundige optrad.

 
formuliera
En dan hadden we ook nog het Zwolse referteformulier hieronder waarin de man wel akkoord kan gaan met het verzoek van de vrouw maar niet andersom.
Toen ik rechtbankpresident Maan daarop aansprak kwam hij ineens met een andere versie en leek hij het bestaan van deze variant te ontkennen. Maar daar kwam hij op terug.
formulierz
Dat het hier ‘maar’over twee rechtbanken gaat betekent geenszins dat het elders allemaal in orde was. Het waren toevallig rechtbanken waar ik veel mee te maken had met diverse petten. Ook bij de rechtbank Antwerpen zijn discriminerende formulieren boven tafel gehaald. maar de vaderdiscriminatie is verder zo ingeslepen dat het vaak niet eens opvalt.
De commissie Gelijke Behandeling had niet de moed zich bevoegd te achten om over een en ander te oordelen.
En om de breedte van het probleem duidelijk te maken dan nog een Belgisch formulier uit Antwerpen. Weliswaar is de bedoelde passage voor deze specifieke case doorgehaald. Het is als je goed kijkt wel een voorgedrukte tekst.formulier antwerpen
 
Het is opmerkelijk dat binnen wat zich vaderbeweging noemt nooit veel drukte is gemaakt over deze formulieren. Zoek maar eens op de sites van Dwaze Vaders of Vader Kennis Centrum. Ik vraag me af waarom. Vaderpublicist en milieuscepticus Theo Richel vond al na een paar jaar dat ik nu wel genoeg over dit soort formulieren had gezeurd. Dat klinkt een beetje net alsof we het nooit meer over de slavernij moeten hebben omdat die inmiddels zou zijn afgeschaft en iedereen gelijk zou worden behandeld.
Nog wat anders: “Reeds Buys noteert in zijn grondwetscommentaar verontwaardigd dat hem tijdens een NJV-vergadering van verschillende kanten is bevestigd dat grote kantongerechten gebruik maken van voorgedrukte formuleren met standaardmotiveringen, zodat de rechter alleen maar namen en woonplaats hoeft in te vullen. ‘Is er een groter bespotting van het grondwettig voorschrift denkbaar, dan in zulke gedrukte formulieren ligt opgesloten?’[5]
Deze pagina zal nog worden uitgebreid. Zie ook mijn dossier broodjes aap voor andere discriminerende formulieren en officiele paperassen.