Cookies

Bewijs voor Peter R de Vries?

K4 voorzitter bezoekt Turkije

(dit blog is een aantal keren bijgewerkt naar aanleiding van commentaar en aanvullende gegevens. Zie hiervoor mijn afsluiting onderaan en ook de reacties daar weer onder.)

Peter R de Vries beweerde In de Wereld draait door dat een fotootje van Demmink in Turkije al voldoende voor hem zou zijn om de stellingen van Joris Demmink onderuit te halen. Demmink beweerde dat hij in de jaren sinds 1986 niet in Turkije was geweest.
De volgende documenten zeggen (gecombineerd) wat anders:
samenstelling K4 commité en een digitale versie daarvan bij de Europese raad.
verslag bezoek aan Turkije van het K4 commite in 1998
door de Turkse staat verstrekte reisinformatie

inreisdatum’s Demmink volgens Turkije (bron: Demmink doofpot)

Het is veel meer dan een foto. Het gaat hierbij om 3 officiële documenten. Ze kunnen minder eenvoudig worden vervalst dan foto’s is mijn bescheiden opinie. Bovendien wordt eea ondersteund door bijgaande pagina van Statewatch waarvan hiernaast de essentiële voorpagina: ” The EU high-level group of officials visiting Istanbul and Ankara included the chair of the K4 Committee,” Het begrip “chair” is breder dan het begrip voorzitter; het omvat in principe ook de vicevoorzitters.

(start op 7:32 voor de uitspraak over het fotootje)

Op de website van Buro Jansen staat ook een stukje verslag van het bezoek van het K4 commite aan Turkije:

“Op 9 en 10 maart 1998 bezoekt een Europese delegatie Turkije. Onder hen de voorzitter van het K4-Comité, de voorzitter van de Werkgroep Migratie en vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Uit het uitgelekte verslag van deze besprekingen wordt duidelijk wat de Europese Unie verstaat onder de ‘politieke dialoog’ die het met Turkije wil. Ook wordt duidelijk wat de Europese Unie verstaat onder het zoeken naar ‘regionale oplossingen’. De Europese Unie probeert voor de eerste keer het concept ‘opvang in eigen regio’ in te voeren. De Europese Unie wil dat Turkije in een vroeg stadium Koerdische asielzoekers tegenhoudt en biedt Turkije daarbij hulp aan. Daarvoor wil de Europese Unie wel een oogje dichtknijpen als het gaat om mensenrechten”.

 

Dat oogje dichtknijpen over mensenrechten krijgt in het licht van de affaire Demmink wel een erg bijzondere betekenis. Het aardige dat al de verslagen van Statewatch en burojansen op zich niet beogen iets te schrijven over Demmink. Ze gaan over vluchtelingenkwesties en dergelijke. In het verhaal komt de naam Demmink dan ook niet voor. Deze zijn te koppelen aan het document over de samenstelling van de k4 commissie.en daarmee zijn mogelijke aanwezigheid. De datums matchen ook met elkaar. Ze komen ook overeen met de informatie die door de Turkse staat is verstrekt. Wel is het zo dat de samenstelling van het k4 comité veranderd zou kunnen zijn na april 1997. Waarschijnlijk was Demmink in maart 1998 geen lid meer van de chair. Volgens het Turkse document bezocht hij dan in een andere hoedanigheid (lid K4) Ankara.

Dit blog is een aantal keren bijgewerkt naar aanleiding van commentaar en aanvullende gegevens. Per saldo is dit blog een weergave geworden van een nog lang niet afgerond onderzoeksproces. Een aantal elementen in mijn oorspronkelijke stellingen bleken met extra materiaal te onderbouwen zoals de samenstelling van het K4-comite met een identiek document op de website van de EU en het Turkse document. De oorspronkelijk gesuggereerde koppeling voorzitter K4 in 1998 aan Demmink bleek een te kortzichtige en is waarschijnlijk onjuist. Resteert ander materiaal zoals het vertaalde Turkse document waarin diverse inreisdatums van Demmink in de genoemde periode staan vermeld en dat wel in combinatie met de andere documenten lijkt de duiden op zijn aanwezigheid, ook in maart 1998. En er is natuurlijk nog veel meer materiaal, ook op internet, getuigenverklaringen, documenten. Dit blog, deze discussie ging eigenlijk maar over een enkel bewijspunt.
Je zou kunnen zeggen dat enig bewijsmateriaal waar Peter R de Vries om vraagt op internet te vinden is. Helaas hebben we hier geen onderzoekbevoegdheden. In de reacties zijn diverse zaken aangedragen die richting kunnen geven aan verder onderzoek. Het horen van andere K4 leden is er daar een van. Het opvragen en uitzoken van documenten bij de eu een ander. Daarom; graag onafhankelijk onderzoek (http://joepzander.wordpress.com/2012/10/10/volkstribunaal/).

al mijn blogs over Demmink
De voormalige wikipediapagina over deze affaire

30 antwoorden op “Bewijs voor Peter R de Vries?”

 1. VEEL WERK OM NIETS TE BEWIJZEN.

  In maart 1997 is Demmink chairman (vz) van het K4 Committee, samen met 2 anderen (co-chairmen) vormt hij de chair (het voorzitterschap).
  Door Schengen (verdrag van A’dam 1997, actief dd 1 mei 1999) gaat alles op de schop, in 1999 is het K4 Committee vervangen door het Article 36 Committee.
  Najaar 1998 vormen Oostenrijk, Duitsland en UK de K4 troika en is een Oostenrijker de chairman.
  De vragen zijn dus:
  1. Wie vormden de K4 chair (voorzitterschap)in maart 1998 ?
  2. Wie van of namens de K4 chair gingen naar de meeting in Turkije (personen werden immers niet genoemd) ?
  De roulatie methode geeft aan dat, bij het einde van het Nederlandse EU voorzitterschap 31dec1997, Demmink K4 voorzitter af was.
  Het eerste half jaar van 1998 is hij dan nog co-chairman, samen met een UK-er en een Oostenrijker. Vanaf juli 1998 is hij daar dan weg.


  Het ligt voor de hand, dat de in Nederland voorbereide voorstellen m.b.t. immigratie beheersing, door een Nederlandse vertegenwoordiger aan de Turken zijn gepresenteerd in maart 1998 te Istanbul en te Ankara en dat dit in beginsel de K4 co-chairman dhr Demmink was, maar hij kan het ook zijn zeer ingevoerde assistente mevr Bonn hebben laten doen.

  1. De naam Demmink staat in diverse van de opgesomde stukken vermeld. Klaarblijkelijk heeft hkdh geen moeite genomen de stukken allemaal te lezen en is sprake van een vooringenomen mening. Leest u de stukken eens door en geeft u dan eens uw mening.

   Joris Demmink heeft zonder daar enig bewijs voor te leveren beweerd niet in Turkijke geweest te zijn. Zeer opmerkelijk is dat de reisdata registratie van het ministerie op onverklaarbare wijze vernietigd is toen de vraag kwam. Dat Joris Demmink beweert niet in turkije geweest te zijn is niet alleen uiterst onwaarschijnlijk maar met deze documenten ook weerlegbaar. Op basis van de mededeling daar niet geweest te zijn hoefde geen onderzoek ingesteld te worden. Er is dus nooit ergens nagevraagd of die bewering van de verdachte klopt en er is dus maar geen verder onderzoek gedaan. Dat is natuurlijk onmogelijk.

   Vindt u het normaal dat als een winkeldief beweert het niet geweest te zijn de politie daarom beeldmateriaal, getuigen en aangiften maar niet in behandeling zou nemen?

   Stelt u zich voor dat een verdachte tegen de politie beweert dat hij niet op het plaats delict was. Zijn sluitende rittenadministratie is net vernietigd toen hij wist dat de politie een vraag daarover had. Zal de politie dan op voorhand zeggen dat ze daarom geen onderzoek instellen?
   En als er aangiftes, verklaringen van burgers en ambtenaren en inreisdata van de overheid beschikbaar komen zeggen dat ze het bewijs niet willen zien?
   De gevangenissen zouden leeg zijn.

   1. Nog iets ano,
    Opstelten maakt handig gebruik van het begrip dat de gemiddelde Nederlander kan opbrengen voor het idee dat je voor een hoger ambtenaar extra moet uitkijken met het snel instellen van strafrechtelijk onderzoek en bijbehorende schorsing. Zijn argument is niet helemaal onjuist. Het kan de staat te vatbaar maken voor ondermijning via valse beschuldigingen. Het is begrijpelijk dat er soms nadruk ligt op vooronderzoek. Maar in deze zaak is dat argument al heel lang niet meer van toepassing. Dus in die zin heb je gelijk.

    1. Beste joepzander,

     Je bedoelt hopelijk dat Opstelten misbruik maakt van een onzinnige redenering. Een hoge ambtenaar moet van onbesproken gedrag zijn en vrij van verdenkingen en niet chantabel. Daarom behoort bij een hoge ambtenaar ALTIJD onderzoek ingesteld te worden. Die redenatie heeft Opstelten dan wellicht van Berlusconi, die voor die opmerking over zichzelf enorm veel kritiek kreeg. Dit is een redenatie die alleen in dictaturen geldt en dat geeft hopelijk te denken.

     Bij Geert Wilders reageerde men volstrekt omgekeerd: die man moest perse voor de rechter terwijl die rechtszaak uiterst dubieus en volstrekt kansloos was. De zaak was zelfs al goed gemotiveerd afgewezen door het OM omdat een strafbaar feit ontbrak maar moest desondanks gevoerd worden.

     Bij Demmink is geen deugdelijk vooronderzoek gedaan. Men wilde geen belastend bewijs zien, men wilde getuigen niet horen, etcetera. Herhaaldelijk wordt gesteld dat er geen spoor van rook is en dus ook geen vuur, wat natuurlijk hilarisch is als er aangiftes gedaan worden.

     Vergeet niet dat Opstelten uiterst domme uitspraken deed en uiterst dom handelde. Als Demmink valt dan gaat hij waarschijnlijk mee.

     Hoe glij je van een democratie af in corruptie en dictatuur: op deze wijze met exact deze redeneringen.

     1. De belangrijkste manier om ambtenaren binnen de orde te houden is de strafverhoging die in het wetboek is geregeld voor ambtenaren en de eventuele overtreding van ambtseed wat meineed oplevert.
      Dat het allemaal niet zo functioneert daar waren we al over eens. Zie ook dossier rechtersdictatuur: http://vaderseenzorg.nl/rechtersdictatuur.html. Dictatuur hier. Dat ben ik ook met je eens.
      Maar het lijkt me begrijpelijk dat als de Oekraine, om maar eens wat te noemen, zo ineens een paar verdenkingen tegen een hoge ambtenaar oprispt dat dat wellicht tot enig onderzoek aanleding geeft, maar niet perse automatisch betekent dat dat tot strafvervolging leidt. Maar afin dat de zaak Demmink zich niet meer, in de verste verte niet meer in dat discours bevindt lijkt me duidelijk.

     2. Beste joepzander,
      Mooi rechtsdictatuur artikel. Het doet me denken aan prof. A.Q.C. Tak “Nederland is een dictatuur”.

      In de praktijk ken ik geen strafverhoging voor ambtenaren en ook geen noemenswaardige vervolging van overheids-functionarissen. De politie neemt gewoon de aangifte niet op, “stopt het onder in de la” waar het nooit meer uitkomt of seponeert. Het OM seponeert of kan het via wetten als de OM-afdoening afschuiven. Het “Pikmeer arrest” maakt het onmogelijk een ambtenaar voor de meeste delicten te vervolgen. Er zijn veel recente krantenartikelen dat vervolging van overheids-functionarissen “geen prioriteit” heeft bij justitie. De “affaire Westenberg” toont aan dat ambtenaren beschermd worden of vervolgens zich onder werktijd en op kosten van de belastingbetaler (door de duurste advocaat met onbeperkt budget) mogen verdedigen. Minister Opstelten voegt daar een overtreffende trap aan toe met een mijn SG wordt gewoon niet onderzocht houding.

      Voor het eerst merk ik een punt waar ik het fundamenteel over oneens ben. Nederland wil Turkije in de EU hebben en dan tegelijk als ze iets belastends hebben ze afserveren als Oekraïne? Net zoals het de ambtenaar uitkomt politiek? Zo zou je straffeloos kinderen mogen misbruiken in Turkije omdat het toch maar Oekraïne is als daarover iets verklaard wordt?

      Voor kindermisbruik geldt in Nederland een anonieme tip als voldoende. Het gaat bij Demmink om officiële stukken en verklaringen waar mensen voor vervolgd kunnen worden als ze onjuist zijn. Dat lijkt me ongeacht de herkomst voldoende om een gedegen onderzoek te moeten starten of om van een dubbele moraal bij justitie te kunnen spreken.

      Het zou dus niet alleen van de inmiddels toch wel enorme kwantiteit aan stukken en verklaringen tegen Demmink mogen afhangen.

     3. En dat over de Oekraine is misschien een beetje ongelukkig geformuleerd. Mijn excuses aan de Oekraine. Ik weet niet goed hoe ik het duidelijk moet maken. Tot ergens in de komende dagen. Hier laat ik het voor vandaag dan toch even bij.

  2. Bedankt voor dit uitzoekwerk.

   Tsja, ik denk dat je gelijk hebt dat er een gaatje in de bewijsvoering zou kunnen zitten als we het genoemde Turkse document niet voor juist willen aannemen. Voor vervalsing daarvan zou de Turkse staat een motief voor kunnen hebben. In de verslagen wordt overigens gesproken van de “chair” dat is meer dan chairman alleen. En alles bijelkaar blijft het zeer onwaarschijnlijk dat Demmink als voorzitter van een commite dat zich speciaal met Turkije bezighield nooit Turkije bezocht heeft.

   En ok we hebben hier samen niet de mogelijkheden die het OM zou kunnen gebruiken om dit eens goed uit te zoeken. dat doen ze niet.
   Zoals Ano hierboven aangeeft is dat vreemd gezien bovengenoemde feiten.

   In ieder geval blijft wat mij betreft staan dat het fotootje voor Peter geleverd is. Maar ook een fotootje moet net als deze stukken nader worden onderzocht. In deze zaak is niets vooraf als waar aan te merken. Zoals ik in mijn eerste blog over deze kwestie aangaf kan een corrupt justitieapparaat geen betrouwbaar onderzoek doen. Dus blijft schuld en onschuld mogelijk zolang er geen werkelijk betrouwbaar onderzoek is.

 2. De naam van Demmink wordt niet genoemd in het artikel, wel de chairman van het K4 commitee. Echter, Demmink was op de desbetreffende datum niet de chairman, dat was Guy Schleder.

  1. toegevoegd: chair is niet hetzelfde als chairman.

   Bedankt voor de info.
   Dat kan dus kloppen, wat ik hierboven ook al aangaf. . Mag ik ook vragen waar je het gevonden hebt. Dan is daar wellicht ook de rest van de samenstelling van het K4 commite terug te vinden. Blijft het Turkse document en de vreemde situatie dat de voorzitter ( in ieder geval tot 97, daarna ws vicevoorzitter) van een commite dat zich speciaal bezig houdt met Turkse kwesties nooit een bezoek aan Turkije zou hebben gebracht.

   1. @ check the facts: Wacht even je versmalt het begrip chair tot chairman. Dat is beslist onterecht. In het statewatch-artikel gaat het over “chair” In het Nederlandse over: onder andere de voorzitter van. Eea sluit elkaar niet uit. En zoals blijkt uit uw reactie halen mensen de begrippen nogal eens door elkaar. Het lijkt me best mogelijk dat Burojansen zich ook baseert op Engelse bronnen.

 3. @Anonymous, @Joep
  Vanzelf heb ik al die stukken gelezen, voordat ik het resultaat gaf.
  De naam Demmink als voorzitter van K4 stond alleen onder het verslag van maart 1997.
  De samenstelling van de chair (het voorzitterschap) wisselde elk half jaar (tegelijk met het EU voorzitterschap), het was steeds een troika (voorzitter, opgevolgd voorzitter en opvolgende voorzitter, de laatsten meestal aangeduid als co-chair).
  Er waren dus steeds 3 chairmen (1 chairman/woman en 2 co-chairmen/women).
  Bij het bezoek in 1998 aan Istanbul en Ankara is daar de chair van K4 aanwezig, maar dat behoeft niet persee voltallig te zijn, 1 is ook genoeg.
  MAAR SORRY, er staat tegenstrijdige informatie over de EU troika’s op het internet. Het Nederlandse voorzitterschap eindigde al op 30 Juni 1997 en werd tot 1 jan 1998 opgevolgd door Luxemburg, daarna door de UK en vervolgens Oostenrijk.
  Mr Guy Schleder (Luxembourg), attributions particulières:
  “Entre 1974 et 1996 responsable du service des étrangers, représentant du Ministère de la Justice dans différentes enceintes internationales : Benelux, Conseil de l’Europe, Union Européenne, Coopération Schengen 1985-1999; Chef de délégation au Comité K 4, au Groupe ad hoc Immigration, au Groupe central Schengen; Membre du Conseil d’Administration Europol.”
  Demmink was dus in het najaar van 1997 nog co-chair en was reeds in jan 1998 geen deel meer van het voorzitterschap van K4.
  De aanwezigheid van Demmink was wel waarschijnlijk, gezien de enorme hoeveelheid werk die er van hem lag in de voorstellen van K4, die in dec 1997 klaar waren en in maart 1998 aan de Turken werd voorgelegd.
  Maar er is niets van zijn aanwezigheid bewezen.
  Het Turkse rapportje met zijn aanwezigheid is een sterke aanwijzing, maar ook geen hard bewijsstuk. In combinatie met de Turkse klacht dat hij steeds zijn sporen wiste, vraagt dat om uitleg, waren dat vermoedens van de geheime dienst of toch sporen.
  Een getuige van 1 van de delegaties die daar mee op de gecombineerde reis (Istanbul/Ankara) waren, zou voldoende kunnen zijn voor het rond maken van bewijs.
  Maar de EU administratie afstropen naar een onschuldig verslagje van deze of gene zou ook kunnen lonen.
  Het zou best zo kunnen zijn, dat te den Haag geen spoor van bewijs te vinden is. Het ging immers om een EU functie en dan nog om een die al was geeindigd.

  PrdV is daarmee nog steeds niet bediend.

  1. Bedankt voor je zoekwerk. Misschien kun je ook nog even wat bronnen geven. Maar iets klopt er nog niet. Volgens de toch wel tamelijk authentieke stukken die ik linkte was Demmink tot april 1997 in ieder geval voorzitter van de K4. Uit het stuk blijkt ook dat hij zou worden opgevolgd door Schneider. In die stukken heet de functie president maar je mag denk ik toch wel aannemen dat dat niet iets anders is dan de voorzitter. Er staat ook geen ander als voorzitter in genoemd.
   Dit rijmt niet met wat je hierboven opmerkt over het Nederlands voorzitterschap tot januari 1997. Je bedoelt het algemeen voorzitterschap van de EU. Blijkbaar loopt dat niet perse helemaal gelijk met het voorzitterschap van de K4. Of… Leg uit! Zie ik iets over het hoofd.

   Dat er nog geen doorslaggevend bewijs is. Dat had ik al beaamd. Alles moet verder worden onderzocht. Maar wat PRdV beweerde was dat er geen spoor van bewijs zou zijn. Een fotootje zou al genoeg zijn. Dit is meer dan een fotootje. Lijkt mij.

   Maar leuk om zo te heen en weren. Je verricht doortastend zoekwerk. Werk dat het OM eigenlijk zou moeten doen. Inderdaad die mede k4-leden verhoren bijvoorbeeld. Goed idee.

  2. nog even.
   Eigenlijk is het nog steeds ook goed mogelijk dus dat Demmink in maart 1998 wel voorzitter was van K4. Het is vreemd dat er nog nergens gewoon overzichten te vinden zijn van de leden van K4; wie wanneer waar.
   Ik had zelf ook al een keer bedacht dat er dan in ieder geval ergens in Brussel of zo wel iets te vinden zou moeten zijn. En een van de andere leden van K4 te bellen of zo. Maar ik laat dat even liever over aan een onderzoeksjournalist. Dan weet ik ook zeker dat er iets mee wordt gedaan. Ik heb de laatste 20 jaar al zoveel over justitie boven water gehaald waar niets mee wordt gedaan. Dat maakt soms wat moedeloos, maar nog lang niet geheel passief zoals je hier merkt.

   1. Jij hebt de Franse versie gelinked van de vergadering van maart 1997 (verslagdatum april) en vergeten je Frans even op te halen. Le president is daar gewoon voorzitter en de ander twee worden ook genoemd als de voorafgaande voorzitter en de volgende voorzitter (en dat is de Lux mr Guy Schleder).
    De link naar de Engelse versie is:
    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=574639&Site=COE

    en hier zie je de Oost. mr Manfred Matzka als nieuwe voorzitter opduiken eind 1998, kort voordat ze werden opgeheven:
    https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=516821&Site=COE

    Die troika’s liepen formeel gewoon parallel met de troika’s van de Raad v/d EU voorzitters, praktisch wellicht anders, werk afmaken enzo, maar dat kon dan gewoon als lid van K4. Men had ook vele werkgroepen, enzo.
    Als Demmink daar was in 1998, dan kon dat gewoon als K4 lid of als lid van een werkgroep, zonder te worden genoemd, de verdere hulptroepen die men meenam werden ook niet genoemd (tolken, secr, steno, assist.)

    Er waren daar ook nog meer delegaties bij in Istanbul en Ankara (Migration Workgroup, verteg.w. van de EU Commissie, mensen van het Alg secretariaat van de Raad).

    Bijv. hier zijn de zaken ook besproken:
    http://migration.ucdavis.edu/mn/more.php?id=1474_0_4_0
    – en hier:
    http://www.fecl.org/circular/5601.htm
    http://www.proasyl.de/texte/europe/eu-a-o.htm
    http://www.dadalos-europe.org/int/grundkurs4/zjip.htm

    “One of the most important parts of the institutional structure of the third pillar is the K4 Committee, which is named after the Treaty article which gave it life. This Committee contains high-ranking civil servants from the member states and is similar in its composition and functions to the Political Committee that was set up within the framework of the EPC and CFSP. The K4 Committee is charged with coordinating tasks, with preparing the work of the Council and either on the request of the Council or on its own accord with preparing opinion. The decision-making method is almost entirely unanimity.”

    1997, 1998, 1999 was een hectische periode op dit vlak en er zijn maar weinig verslagen van vrijgegeven.

    1. Onze reacties kruisten elkaar. ( je reactie was wel eerder maar zat bij mij in de modereerbox vanwege de vele links) Ik was zelf ook al tot de conclusie gekomen dat het bewijs voor Demminks deelname voornamelijk nog berust op het Turkse document en wel weer aannemelijker gemaakt door de overeenkomst in datums met de verslagen over het bezoek van de K4 chair. Goed dat we het allebei even uitzochten.

     1. Kruisraketten dus, zo dicht bij huis 🙂

      Die andere datums waar bijeenkomsten bij staan, moeten ook te bevestigen zijn en dan moet de slimmerd die dit overzicht van de Turken heeft losgekregen, ook inzage kunnen krijgen in een Turks document waar iedereen op staat die is ingereisd of gehuisvest voor die bijeenkomst. Dat behoeft geen geheim Turks document te zijn, maar gewoon Confidential.

      Achteraf wel een beetje dom van me, dat ik de Nederlandse Wikipedia geloofde, die zei dat in 1997 eerst Luxemburg en daarna pas Nederland voorzitter was van de EU. Op de Engelse versie stond dit wel goed. Door het verdrag van A’dam in juni, had ik moeten weten dat het voorzitterszweet in het eerste halfjaar was gevloeid te den Haag.
      (Ik heb het inmiddels aangepast op Wiki).

      Goed dat checkthefacts ons in de gaten houdt, hoewel ik die er toch ook half naast zette.

     2. Ah; ik dacht al ; het staat toch goed op wikipedia.nl; dat heb jij gedaan dus. Op een andere website was 1997 weer helemaal niet vermeld.
      groetjes

 4. Er is ook bij de eu zelf een digitale versie van eerder genoemd document uit 1997 waaruit blijkt dat Demmink toen chairman van de K4 was. Merkwaardigerwijs wijkt deze versie inzoverre van de scan af in de andere link dat hier dus niet van president wordt gesproken. Interessant om nu ook de rest van het document verder te vergelijken. zie: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=574639&Site=COE (met dank aan argusoog)

  1. ah president is gewoon de franse vertaling van chairman vv sorry. Over de deelname van Demmink aan de K4 kan nu in ieder geval geen twijfel meer bestaan lijkt me. In ieder geval was hij eind maart 1997 voorzitter daarvan. Hierover zijn inmiddels op internet nog weer meer documenten opgedoken.

  2. mmm maar de twijfel over de juistheid van de veronderstelling dat Demmink in maart 1998 nog voorzitter was van de K4 groeit.
   De informatie van hkdh is verwarrend, blijkbaar veroorzaakt door verwarring bij andere bronnen. Maar als ik het allemaal ns goed bekijk dan lijkt het er toch wel op dat het voorzitterschap van de k4 werkgroep wisselde met de wisseling van het voorzitterschap van de unie zelf. Nederland had het eerste half jaar van 1997 het voorzitterschap, daarna een half jaar vicevoorzitterschap. Dan was Demmink in 1998 geen voorzitter en ws ook geen vicevoorzitter. Blijft over het Turkse document.

 5. Mijn conclusie:
  1-Het is onverantwoord dat de verdachte (Joris Demmink) op zijn blauwe ogen geloofd wordt en dat dat een argument is om geen onderzoek in te stellen.
  2-Het is uiterst dubieus dat het ministerie de reislogs van Demmink toevallig niet meer heeft.
  3-Vanuit zijn functie is het al uiterst ongeloofwaardig dat Demmink niet in Turkije geweest zou zijn.
  4-Diverse bronnen en aagiftes zijn zeer expliciet en concreet.

  Dit noodzaakt tot aanhouding, verhoor, verder onderzoek en vervolging. Op zijn minst moet er diepgaand onderzoek komen. Hangende het onderzoek moet Joris Demmink op non-actief gezet worden. Velen schijnen echter aan een stockholm-syndroom te leiden of bang te zijn een machtige man te onderzoeken.

  Joris Demmink wordt evident beschermd alsof hij buiten de wet staat.
  Hij heeft toegegeven sex met jonge jongentjes gehad te hebben en beweert niet naar de leeftijd gevraagd te hebben. Als je de leeftijd niet weet is sex met een minderjarige desondanks een strafbaar feit en zo een uitspraak voor een SG van justitie had daarom al reden voor ontslag moeten zijn.
  Het rolodex onderzoek waar het telefoonnummer van Joris Demmink ook opdook en waar alle telefoongesprekken stopten de dag dat het OM toestemming tot afluisteren gaf.
  Ontkennen van ministers dat er aangiftes tegen Joris Demmink gedaan zijn terwijl die aangiftes gewoon bestaan.
  Misleidend geformuleerd onderzoek zoals dat er geen aanwijzingen zijn dat hij in Turkije was, puur gebaseerd op een uiting van de verdachte Demmink zelf en dat de reislogs op het ministerie “verdwenen” waren en daardoor geen aanweizingen konden opleveren.
  Het AD komt met getuigen van jongensprostitutie.

  Iedere normale burger zou al opgepakt, onderzocht en (naar alle waarschijnlijkheid) veroordeeld zijn.
  Dat men een onderzoek weigert is absurd en daar zit een luchtje aan.

Laat een antwoord achter aan joepzander Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.