Cookies

Controlegroep Experimentele COVID 19 vaccinatie

Onderstaande pagina heb ik van totale ondergang gered via archive.org

Het zou heel normaal kunnen zijn dat onderstaande inhoud door het RIVM zou zijn gemaakt. Als het RIVM normaal zou functioneren en zich op wetenschappelijke standpunten zou beroepen.

Echter het lijkt mij een zeer goed geplaatste cynische grap die het verdient om als cabareteske uiting te worden bijgezet in de nationale annalen.

Maar helaas op de oorsprinkelijke plek werd dit al snel verwijderd. Vermoedelijk door juridische druk.

https://archive.org/includes/donate.php?as_page=1&platform=wb&referer=https%3A//web.archive.org/web/20210709055008/https%3A//controlegroepcoronavaccins.nl/ Overslaan en naar de inhoud gaanDirect naar de hoofdnavigatie Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport RIVMDe zorg voor morgen begint vandaag

Controlegroep Experimentele COVID 19 vaccinatie

× Menu sluitenCOVID-19

Wijzigingsdatum 05-07-2021 | 09:44

Het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu    informeert artsen en andere zorgverleners over het uitvoeren van de experimentele vaccinatie. We zorgen voor opslag, vervoer en distributie van de experimentele vaccins en we registreren de gegevens  over COVID-19-vaccinatie. Ook geven wij algemene medische informatie over de vaccinatie experimenten. Op COVID 19-vaccins  staat informatie over de effectiviteit, werking en bijwerking van de experimentele vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen.

Veelgestelde vragen over de Controlegroep

Wat is de controlegroep?

Op dit moment zitten de experimentele Corona vaccinaties in fase 2 van het onderzoek. Door grote politieke en publieke druk zijn de experimentele vaccins versneld publiekelijk beschikbaar gesteld aan test vrijwilligers. Test vrijwilligers worden vooraf goed geïnformeerd over het experimentele middel en de potentiële bijwerkingen zodat ze een afgewogen beslissing kunnen maken over deelname aan het vaccinatie experiment.

De controlegroep is een onderdeel van de experimentele fase die wetenschappers in staat stelt om de effectiviteit en de bijwerkingen van het experimentele vaccin te kunnen meten ten opzichte van mensen die het experimentele vaccin niet hebben genomen. Zonder controlegroep is er geen geldig medisch experiment. Alle mensen die om wat voor reden dan ook geen experimenteel vaccin hebben gekregen worden gerekend tot de controlegroep.


Moet ik me opgeven voor de controlegroep?

U hoeft geen enkele actie te ondernemen om deel te nemen aan de controle groep. Zolang u niet gevaccineerd bent met een van de experimentele corona vaccins wordt u gerekend als onderdeel van de controlegroep.
Het kan zijn dat mensen op sommige plekken u gaan vragen naar uw vaccinatie status. Als u aan anderen wilt kunnen laten zien dat u deelnemer bent van de controlegroep voor het coronavaccinatie experiment, kunt u het deelnemer controlegroep kaartje  uitprinten en meenemen.


Ik ben deelnemer aan de controlegroep, mag ik me alsnog laten vaccineren?

Uw deelname aan de controlegroep is te allen tijde direct te beëindigen door u te laten vaccineren met een van de experimentele Corona vaccinaties. Er staat geen sanctie op het verlaten van de controlegroep. Deelname aan de controle groep blijft te allen tijde een persoonlijke keuze.


Ik heb me al laten vaccineren, kan ik alsnog deelnemen aan de controlegroep?

Wanneer je eenmaal met een van de experimentele vaccins geïnjecteerd bent, is het onmogelijk om nog deel te nemen aan de controlegroep. Aan controlegroep deelnemers van de fase 3 studie is het corona vaccin ter beschikking gesteld. Deze mensen zijn daarmee geen onderdeel meer van de controlegroep en nemen nu deel aan het experiment. Wees dus weloverwogen om u al dan niet te laten vaccineren. Maak dus een weloverwogen beslissing, want het kan maar een kant op.


Hoe lang duurt het experiment?

Een normaal vaccinatie onderzoek kost ten minste 10 jaar voordat genoeg mogelijke bijwerkingen bekend zijn zodat een vaccin veilig bij het grote publiek kan worden ingespoten. Veel vaccins duurden nog veel langer om te maken. Doordat mensen wereldwijd door overheden met coronamaatregelen binnenshuis werden gehouden was er grote publieke druk om versneld met een oplossing te komen. De experimentele corona vaccins zijn vervroegd vrijgegeven aan het grote publiek binnen een recordtijd van 18 maanden. De fase 3 van het experiment loopt nog door tot en met 2023. Zie ook hier voor de normale doorlooptijd van een vaccinatie ontwikkeltraject:

Lees meer over doorlooptijd vaccin onderzoek 


Wat zijn de resultaten van het experiment tot nog toe?

Mensen die geïnjecteerd zijn met het experimentele vaccin, hebben tussen de 1.3% en 0.8% lagere kans om aan corona te overlijden dan mensen zonder vaccinatie. Om precies te zijn: 1,3% minder voor AstraZeneca–Oxford, 1,2% voor Moderna–NIH, 1,2% voor Johnson&Johnson;, 0,93% voor Sputnik-V(Gamaleya), en 0,84% voor de Pfizer–BioNTech vaccinatie.
Test vrijwilligers die geïnjecteerd zijn melden ook veel bijwerkingen. Op dit moment zijn er 498.983 bijwerkingen gemeld bij het Lareb centrum voor bijwerkingen. Bijwerkingen die gemeld zijn, zijn onder andere hartstilstand, trombose, verlamming en de dood (448 meldingen van overlijden na coronavaccinatie).

Lees meer over data van bijwerkingen 


Wat kan ik doen als test deelnemer wanneer ik last heb van bijwerkingen?

Wat vervelend dat u last heeft van bijwerkingen. Wees gerust, u bent niet de eerste. Neem contact op met uw dokter voor specifiek advies. Meld ook uw bijwerkingen bij het Lareb, zodat er een goed beeld ontstaat van alle mogelijke bijwerkingen van het experimentele vaccin. Vooraf aan het medisch experiment bent u ingelicht over de mogelijke bijwerkingen die zich hebben kunnen voordoen, en heeft u schriftelijk instemming gegeven voor injectie met een experimenteel middel. Daarom bent u helaas volgens de wet niet ontvankelijk voor het claimen van schade bij de producent van het vaccin. Bovendien hebben de fabrikanten van de vaccins immuniteit voor claims voor vaccinatieschade gekregen van de Nederlandse overheid. Wel kunt u een claim indienen bij de proefpersonen verzekering die is afgesloten voor de experimentele vaccinaties. Deze wordt bekostigd door de Nederlandse overheid. Wacht niet lang met het indienen van een claim, want veel zorgverzekeringen en levensverzekeringen keren niet uit bij schade die is ontstaan door deelname aan medische experimenten.

Wat u ook doet, meldt in ieder geval uw bijwerkingen aan bij Lareb 


Mag ik op vakantie als ik in de controlegroep zit?

De kans op en positieve PCR test is 4092 keer hoger voor deelnemers van de controlegroep in vergelijking met de experimentele groep. Dit komt doordat het PCR test protocol van de standaard 32 tot 45 amplificatie cycli is verlaagd naar onder de 28 amplificatie cycli voor test vrijwilligers. Dit betekent dat controlegroep deelnemers een grotere kans hebben op een (eventueel vals) positieve PCR test, en de bijbehorende gevolgen.


Lopen participanten met bepaalde lichamelijke kenmerken minder risico in de controlegroep?

Mensen jonger dan 60 jaar hebben gemiddeld minder dan half procent kans om te sterven aan een corona ziekbed. Op dit moment zijn er na 16 miljoen prikken gezet 498.983 bijwerkingen gemeld bij het Lareb centrum voor bijwerkingen. Dat komt neer op een kans van 3% per prik op bijwerkingen. Uit recent onderzoek blijkt dat mensen met bloedgroep O en/of Rh- een risico vermindering hebben van ~12% op een coronavirus infectie. Voor de controlegroep worden alle bloedgroepen toegelaten.

Lees meer over de bloedgroep studie 


Hoe gaat het RIVM om met resultaten uit nieuw (internationaal) onderzoek?

Het RIVM volgt de internationale literatuur over onderzoeken zorgvuldig. Als er nieuwe inzichten komen uit (internationale) onderzoeksresultaten zal het RIVM haar adviezen en richtlijnen aanpassen. 

Lees meer over Onderzoeken

Achtergronddossiers COVID-19

Deel deze pagina


Service

Over deze site

Talen