Cookies

Discussie over mediawantrouwen met Peter Snijdewind

Mijn (Joep Zander) post

“Vandaag zullen er geen besmettingen zijn want de teststraten zijn dicht” Deze uitspraak hoorde en zag ik vanochtend een NOS-verslaggever bloedserieus doen. Dit moet je een paar keer proeven. Alles over Corona ligt in dit prachtige zinnetje besloten inclusief de onbenulligheid van de nationale media.
#NOS #Corona #teststraten #besmettingen #pcrtesting
Zie beslist ook de duiscussie die zich hieronder afspeelt

Peter Snijdewind

Lijkt mij een verspreking. Om daarmee nou alle ‘nationale media’ in één moeite af te serveren. Overdrijven is ook wat.

Joep Zander

Versprekingen zijn niet altijd toevallig. Deze berust op een systematische verwarring tussen het voorkomen van besmettingen en positieve tests. Dat is namelijk lang niet hetzelfde en wordt in de media wel de facto meestal zo voorgesteld. Zo vaak dat het wat vreemd in het bewustzijn van onderhavige reporter zit. Dat is meer dan een toevaligge verspreking dus. Maar dit is natuurlijk niet het enige puntje. Ik heb zeer brede en beargumenteerde kritiek op de media. Ik noemde in mijn vorige post het systematisch onbeantwoord laten van vragen aan journalisten als het echt ergens over gaat (vraag over hoe anders dan in Polen in Nederland rechters zouden worden aangesteld aan Jenne Holtland VK) . Maar overigens heb ik met jou als journalist lang geleden heel goede ervaringen opgedaan. Jammer dat je niet meer in dat metier werkt. Zie ook https://vaderseenzorg.nl/censuur.html

Joep Zander
(edited)

En dit nog: In mijn linkedinnetwerk zitten tientallen journalisten. Het zou van moed getuigen als die eindelijk dan de discussie aan zouden gaan over de achterdocht van het volk naar de media. En dan niet een discussie met zichzelf en zogenoemde deskundigen zoals Jelle van Buren (of zoiets) maar met de mensen die die achterdocht hebben, en dan liefst ook met de mensen die de argumenten daarover op een rij hebben zoals ik. Veel van de journalisten in mijn netwerk ken ik doordat ik er goede ervaringen mee heb, maar vaak gingen ze later wat uhhh …. De stap naar een publieke discussie moet niet zo moeilijk zijn toch?

Peter Snijdewind

Ik heb noodgedwongen heel wat TV gekeken de laatste tijd. Daarin ook aandacht voor de genoemde ‘geloofwaardigheidscrisis’ rond pers en media. Het staat iedereen vrij om welke discussie dan ook te voeren over Coronamaatregelen c.q. beleid. Voor zover ik heb kunnen zien, zijn tegenstanders en critici van dat beleid ook aan het woord gekomen. Ook worden zin en onzin van het Coronabeleid bijna avond aan avond op TV bediscussieerd. De achterdocht neem je daar (blijkbaar) niet mee weg. Ik constateer ook dat naast de reguliere media allerlei clubs en clubjes hun ‘eigen’ nieuws (en beeldvorming) genereren. Zonder de checks and balances waaraan de ‘reguliere’ media onderworpen zijn. Wat dan leidt tot een situatie waarin weliswaar het nieuwsmonopolie van reguliere pers niet meer bestaat. Maar er ook een neiging ontstaat om nieuws wat het beste ‘bevalt’ voor waar aan te nemen. Een sterk voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld Farmers Defence Force. Die publiceren op hun Facebookpagina alleen maar ‘nieuws’ dat hun eigen zaak dient.

Joep Zander

Peter Snijdewind dag Peter, bedankt voor je reactie. Ik zal best wel eens wat missen, want ik ben het af en toe goed zat om de NOS-berichtgeving te volgen. Dat is natuurlijk geen goede zaak. Ik heb Maurice de Hond een paar keer langs zien komen maar ik heb toch ook vooral heel veel generaliserende onzin over complotdenken langs zien komen. Ik heb nog geen reële dicussie gezien. Maar zoals ik al schreef heb ik genoeg argumenten. Ik gaf ook een link. Maar op mijn blog kun je ook veel voorbeelden vinden. Dat gaat dus niet alleen over Corona. Mijn belangrijkste punt is de totale weigering van de hele pers, tot een deel van de alternatieve aan toe, om het te hebben over de manier waarop de laatste 25 jaar de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechter de grond in is gebord en de rechtspraak massaal cruciale regels van het recht zoals de openbaarheid van uitspraken negeert. Ik voel me eerlijk gezegd toch even door jou als een clubje weggezet en zoiets bevordert de discussie niet. Laten we elkaar om te beginnen serieus nemen.

Peter Snijdewind

Niet mijn bedoeling. Dit begon met een uitglijer van een NOS-verslaggever. Vervolgens ging het over de achterdocht van ‘het volk’ naar de media. Daar ben ik op ingegaan. Ik heb een mening over ‘clubjes’ die het liefst voor eigen parochie preken maar tezelfdertijd een ‘kritische’ pers afserveren als partijdig, onkundig en onbetrouwbaar. Ik vind dat zorgelijk. Daarmee zet ik jou niet weg. Overigens heeft de rechtspraak onlangs een gevoelige tik op de vingers gekregen in de toeslagenaffaire. Die naast Kamerleden als Omzigt en Leijten mede door journalisten is aangezwengeld. Over het onderwerp openbaarheid van uitspraken weet ik onvoldoende. Daar kan ik weinig zinnigs over zeggen.

Joep Zander

Ja het is een soort de pot verwijt de ketel dat ie zwart is. Er zijn mensen die, net als ook veel journalisten, ook alleen maar hun eigen neus achterna lopen. Daar wil ik niet toe gerekend worden. Maar afin dat bedoelde je dan dus ook niet begrijp ik. Ik ben een groot fan van Omtzigt en Leijten. De eerste heb ik op gestemd en de tweede is van een partij waar ik ooit lid van was