Cookies

hoofdgebruikerspagina wikipedia joep

Gebruiker:Joep Zander

Ga naar: navigatie, zoeken
Joepzander.gif

met mijn zoon Joshua, die samen met mij de tekst van het Piet Heyn-lied completeerde op de wikipedia

Weg: Sinds 25 april zijn gebruikers Daisonyx en Theobald Tiger bezig een groot aantal lemma’s te verwijderen waar ik ooit aan bijdroeg. Aanvankelijk heb ik geprobeerd me met argumenten te verzetten dan wel aanpassingsvoorstellen te doen. Elke nuance en redelijkheid blijkt echter in deze discussie ver te zoeken. Ik heb hier een beschouwing gewijd aan dit verwijder-gebeuren. Voor het overige houd ik het er maar bij dat ofwel een aantal lemma’s waar ik aan heb bijgedragen niet wikipediawaardig zijn ofwel wikipedia deze lemma’s niet waardig is. In beide gevallen laat ik de discussie daarover verder aan anderen over.

Ik verzoek wijzigingen door anderen dan mijzelf aan mijn gebruikerspagina terug te draaien 

Mijn weblog: http://joepzander.wordpress.com

Ik ben pedagoog (promovendus pedagogiek UvA) en kunstenaar (afgestudeerd AKI). Ik ben schrijver van diverse gepubliceerde wetenschappelijke ( en andere) artikelen en boeken. Ik houd me op wikipedia met een breed scala onderwerpen bezig. Maar vooral veel met onderwerpen over gender (Matriarchaat, feminisme, vaderschap) maar ook met pedagogiek, pedagogen, strijdkultuur, kunstenaars, filosofie en meer (zie de lijst hieronder).

Fragment van een formulier van de rechtbank Arnhem uit 1994, een historisch voorbeeld van vaderschapsdiscriminatie. De voorgedrukte tekst op het formulier gaat er vooraf van uit dat de moeder de voogdij krijgt. Het gebruik van dit plaatje wordt zwaar bestreden door collega TT vanwege het veronderstelde feit dat het hier zou gaan om een preoccupatie van mij terwijl het gaat om een preoccupatie van de betreffende rechtbank

82.75.89.63|oude gebruikersnaam.

Inhoud

Subpagina’s

Algemeen

Alle informatie over mij is te vinden op mijn persoonlijke website joepzander.nl/joep.nl.nu Tevens onderhoud ik de site papa.nl.nu mijn algemene mailadres is: joep at joep.nl.nu. Mijn weblog: http://joepzander.wordpress.com

Mijn boeken bij de koninklijke bibliotheek:

mijzelf op de wereldbol

Achtergrond

snoekbaars of zander

Mijn bezigheden op de wikipedia zijn erg divers. Maar mijn speciale aandacht gaat uit naar vaderschap, (familie)recht,gender en pedagogiek.

Ik ben van beroep kunstenaar en pedagoog. In die hoedanigheden publiceer ik ook artikelen en boeken.

Ik kwam in oktober 2004 op Wikipedia terecht naar aanleiding van een link die een gebruiker van de Engelse Wikipedia maakte naar het onderwerp vaderbeweging ([Fathers’ rights] waarschijnlijk dus). Toen ik kort daarna voor de zoveelste keer struikelde over een erg slechte definitie van vaderschap in Encarta/Winkeler prins, schoot me ineens te binnen dat ik dat lemma natuurlijk ook zelf kon proberen te schrijven. Zo gezegd, zo gedaan. En als zoveel andere Wikipedianen raakte ik met de dag meer geobsedeerd door Wikipedia. Interwiki’s vind ik vooral erg obsederend. Wow wat een extra mogelijkheden om verschillende invalshoeken op een onderwerp, nationaal en cultureel gekleurd, te beschouwen. En volgens mij lopen er ook een boel leuke mensen rond.

Zander betekent trouwens snoekbaars in het Duits, maar ook in het oud-nederlands, en in het engels zag ik het ook al ergens geloof ik. Over de genderproblematiek van de snoekbaars (geeft ma snoekbaars wel een beetje om de kleintjes of is het meer Pa die de was strijkt) weet ik nog weinig, maar daar kan iemand anders hier op Wikipedia vast veel meer over vertellen.

Zander is wel mijn echte achternaam overigens.

Gender

Op wikipedia hoor je vaak memoreren dat er meer mannen dan vrouwen aan de lemma’s werken. De insinuatie die hierbij vaak wordt genaakt is dat wikipedia dan wellicht ook wel meer manvriendelijk is. Dit is mijns inziens niet het geval. Wikipedia is nogal feminocentrisch. Zie bijvoorbeeld de volgende edits van mij op het artikel huishouden: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Huishouden&action=historysubmit&diff=21288634&oldid=21258028 . Kijk ook eens naar deze: http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alice_Schwarzer&diff=prev&oldid=21289504 . Een klakkeloos pleidooi voor meer vrouwelijke bewerkers, zoals een aantal keren gedaan door gebruiker Dolph Kohnstamm zal ik dan ook pas steunen onder de conditie dat het creëren van inhoudelijk evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke invalshoeken prioriteit heeft. Lees meer over wikipedia en gender op mijn weblog: http://joepzander.wordpress.com/tag/wikipedia/

NPOV: De wierheid hat in skel lûd

Ik vond het erg leerzaam om ondanks mijn gepassioneerde betrokkenheid bij sommige onderwerpen te proberen NPOV te schrijven. De NPOV-melding bij mijn eerste lemma Vaderschap, werd door een anoniem weggehaald (en dat was ik echt niet zelf). De kritiek op dit artikel werd ingeluid door mijn gewaardeerde Wikipedia-collega, advocaat Peter B, en begon met de volgende woorden: “Ik heb dit artikel gemarkeerd. Niet omdat het niet goed geschreven is, dat is het wel. Zelfs zo goed dat het mij veel moeite kostte om te achterhalen waar ik vind dat de neutraliteit wordt aangetast.” Deze opmerking heb ik als een compliment opgevat, vooral omdat de feitelijkheid van het artikel tot nu toe niet met argumenten wordt bestreden.

Bij verschillende lemma’s is het voorgekomen dat in enig stadium ik ervan beschuldigd werd de belangen van de beschreven organisatie te dienen. Dit gaat merkwaardigerwijs dan over organisaties waar ik aanzienlijke kritiek op heb (die ik als ze met anderen publiekelijk gedeeld wordt ook zo NPOV mogelijk omschrijf) zoals de AMK en de Soroptimisten.

Wel heeft iemand anders nog gemeend op te moeten merken dat ik onder dat lemma allerlei dieren had moeten memoreren. Dat niet doen zou naast paternocentrisch ook nog antropocentrisch (hee een bijna volledige lettergelijkenis oftewel anagram) zijn. En dan nog alle dieren bij het lemma moederschap (eerlijk: zelfde rijtje subonderwerpen als bij vaderschap natuurlijk), ontbijt (ja dieren eten ook), Platteland (plattelands versus grotestadsdieren), kind ( belangen van het kind toegepast op de dierentuin), grootfamilie( opa olifant), Gender (sekse) ( de genderproblematiek van het zeepaard). Nou ja serieus; er valt best veel interessants te zeggen over dieren en vaderschap, bij zeepaard had ik al iets geschreven geloof ik en wat dacht je van de Zwarte weduwe (spin die vader opeet) dus ik wacht vrolijk af. Nou ja, af en toe erger ik me ook. En het lemma zwarte weduwe was POV (let op het stond er niet bij; vadermoord wordt selectief verzwegen.

Waarheid als politieke keuze

Oh ja nog iets. Waarheid kan een politieke keuze zijn. De eerste opwelling die ik kreeg toen iemand het memoreren van correcte cijfers een politieke keuze noemde, was om te ontkennen dat dat met politiek of keuzes te maken heeft. Maar misschien is het wel een politieke keuze om de waarheid te vertellen, of niet te vertellen. Ik dacht alleen dat uitgerekend dié politieke keuze binnen de wikipediagemeenschap al lang gemaakt was. Blijkbaar niet. De wierheid hat in skel lûd, zegt een Fries spreekwoord. Zo was het ooit met de waarheid over de omvang van de genocide van de joden (ook politieke keuze- ja ik weet het joden niet vergelijken met vaders; het gaat om de soort logica) en de onwaarheden die daar door facistische (nee mijn opposanten zijn geen facist) groepen over worden verteld (verkeerde politieke keuze). Overigens is de waarheid uiteraard ook genuanceerd; hard én genuanceerd. Het is vooral de wikipedia-richtlijn GOO (Geen origineel onderzoek) die door sommigen wel wordt uitgelegd als een richtlijn die status (van een vermeend feit) stelt boven het waarheidsgehalte van dat feit.

In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act” (G.B. Shaw)( vond ik net op de gebruikerspagina van collega user:S.Kroeze)

De valkuilen van waarheidsvinding

Ik merk dat veel mensen, ook wikipedisten, niet goed onder ogen willen zien hoe de waarheid soms verstopt raakt. Ze denken dat er wel een keer een wetenschapper of journalist iets over zal schrijven. Dat is een naieve opvatting. Als ik een voorbeeld mag geven. Het valt niet te ontkennen dat de openbaarheid van rechterlijke uitspraken zowel in onze eigen grondwet als in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens art 6.1 een absoluut recht is. Dit recht dient er niet alleen toe dat men gebruik kan maken van andermans vonnissen als jurisprudentie, maar zeker ook als (een van de weinige middelen) om het functioneren van de rechterlijke macht te controleren. Dit principe van openbaaarheid wordt echter al jaren niet nageleefd en is zelfs door het Europese Hof voor de rechten van de Mens afgeschoten in het vonnis B&P versus United Kingdom.

Of dit terecht of niet terecht is, daar mag u zelf een oordeel over vellen. Het lijkt me dat het een fundamenteel maatschappelijk thema zou moeten zijn; Quis custodet ipsos custodes (wie bewaakt de bewakers). Toch is dit thema, openbaarheid van uitspraken, zo goed als nergens aan de orde gesteld. Ja er wordt wel wat omheen gedraald (commissie v.d Weij gaat zogenaamd voorstellen alles nog openbaarder te maken; ze doen precies het omgekeerde). Ja oke ik heb het zelf een enkele keer kunnen noemen en ook nog iemand anders (Paul Ruijs). Ik heb hier bewust een voorbeeld genomen waarvan de waarheid nog steeds eenvoudig vast te stellen is. Iedereen kan EVRM lezen. Iedereen kan naar een rechtbank stappen om inzage en/of kopie te vragen van een willekeurig vonnis en dan in de regel constateren dat ie dat niet krijgt. Moeilijker wordt het met gelieg over statistische gegevens. Bijvoorbeeld de publieke leugen van politiecommissaris Gerda Dijksman dat 98 % van de daders van huiselijk geweld mannen zijn volgens een rapport waar dat helemaal niet in blijkt te staan. Door geen enkel medium (behalve mijn internetpagina’s natuurlijk) nader aan de orde gesteld. Nog moeilijker wordt als je wilt uitleggen dat sommig (nogal veel) onderzoek van wetenschappers, vooral sociale wetenschappers, niet deugt.

Nog ingewikkelder wordt het als er belangengroepen zijn die de waarheid willen verbergen en beginnen te roepen dat de mensen die de waarheid zoeken paranoia zijn of complottheoristen. Het ergste daaraan is weer dat bijna onherroepelijk de waarheidzoekers zich als complottheoristen gaan gedragen en de aard van het gebeuren ook hoe langer hoe meer op een complot gaat lijken. En dan wordt het pas echt moeilijk om te beoordelen wat je nog van wie moet en kunt geloven.

Ik schrijf dit verhaal hier om mijn goed bedoelende collega-wikipedisten te waarschuwen voor de valkuilen van waarheidsvinding. Ik wil hier graag nog een keer over verder schrijven. (zie ook gebruiker:Joep Zander/sorops#De relevantie van de bronnen)

En nog wat:

“De encyclopedie zou veel onjuiste informatie bevatten. Jacobs is zelf met een studie filosofie in het verleden niet ongevoelig voor kritiek op ‘de waarheid’ van Wikipedia. Het is terecht om daarnaar te vragen meent hij. Hier op de universiteit is men geneigd de waarheid te institutionaliseren: het is waar, want het komt van de universiteit. Wikipedia wordt als een aanval op dat schema ervaren.” Ah dit is trouwens de omgekeerde kretenzers-paradox; Wij (nou ja ík niet dus) zeggen dat alle academici gelijk hebben; maar dan zou ook deze academicus die juist zegt dat hij niet altijd gelijk heeft, gelijk hebben, waarmee ons ongelijk wordt aangetoond.

(uitwerken; verschil tussen wetenschappelijke en juridische waarheidsvinding)

zie ook: meer over waarheidsvinding

Gestart

Onderwerpen die ik gestart ben of van de verwijderlijst gered:

Vaderschap; Moederschap; Bertolt Brecht; Ouderverstotingssyndroom; Warren Farrell; Ontvoering; Papa; erkenning (familierecht); loyaliteitsmisbruik; Agree to disagree; Verklaring van Langeac; Langeac; Zorg; boeket (bloemen); slinger; aarde (elektriciteit); Raad voor de Kinderbescherming; Thomas Szasz; Gender (sekse); anti-oorlogsliederen; Holten; Rijssen; Peter Hoefnagels; Personen- en familierecht; Mensbeeld; René Girard; Soroptimisten; provinciale weg 348; mannenbeweging; vaderbeweging; Klooster van Chevetogne(ook een soort mannenbeweging); RAVeL (paden); Rome (België); ontbijt; conversie; Family Group Conference; Andre Schaller; Grootfamilie; Platteland; normatieve wetenschap; gevoel; Rosa (heilige); Toorn; kwaad (emotie); Rainer Kriester; strijdcultuur; initiaal; stencil; vaderschapsdiscriminatie; paradoxale toewijzing; scheidingsmelding; wijsheid; veelpleger; Lillian Rubin; vaderschapsonderzoek; verwantschapsonderzoek; vrouwenstudies; politieke filosofie; wigparadox; Cochemer model; genetische merker; Jeremy Bentham; Germaine Greer; Belangenverstrengeling; knuffelen; huiselijk geweld samen met Emiel; Nanneke Quik-Schuijt; Paul Frissen; Elián González; RAAK (Actiegroep); autoritatief; opvoedingsstijl; gelijkwaardig ouderschap; Father and Daughter; Levensfase; verpleeghuis; Jacob de Vos Willemsz; Caucus (conflictbemiddeling); belang van het kind; vaderdagtrofee m/v; Louis Tavecchio; Beestenmarkt (Deventer); Jan-Dirk Imelman; Harry van den Bergh;; Amanda Strydom amandla; Belangenvereniging Minderjarigen; Hubert Van Gijseghem; Gynocentrisme; Matriarch(van dp naar lemma); Uxorilokaliteit; Guy Swennen; Matrilokaliteit; avunculaat; Advies- en Meldpunt Kindermishandeling‎; feminisering (sociologie); Bernard van Leer Foundation; Jeugdzorg (algemeen); Esther Vilar; Bas Levering; zotero; KIES_(Kinderen_In_Echtscheiding_Situatie); partnerscheiding; 11’09″01 September 11; Toneelwerkgroep Proloog; Co van Calcar‎; Hendrik van Tichelen; Khadak; verbod; gynocratie; matrifocaliteit; Johann Jakob Bachofen‎; Lewis Henry Morgan; podium Gigant masculinisme

Flink aan gewerkt

Verder hadden o.a de volgende lemma’s uitgebreider mijn aandacht:

salomonsoordeel emancipatie discriminatie Europees Hof voor de Rechten van de Mens pedagogiek opvoeding asperger politiek correct SZW recht vader zelfverwerkelijking kindermishandeling waarheid Jozef kabouter industriële revolutie Trias Politica ouderschapsplan vaderdag vrije tijd leugen bemiddeling (bij conflict) agressie August Strindberg Paul Éluard Zwarte weduwe (spin) maatschappij pamflet maakbaarheid materialisme seksisme materialistische literatuurstudie glazen plafond misandrie Alexithymie Joep Haffmans maatschappij (sociologie) Finding Forrester echtscheiding Doris Lessing leugen Shirley Chisholm vrijgestelde Ernst van Altena Matriarchaat politieke gevangene internetkunst feminisme Pablo Picasso huishouden

Verder heb ik flink bijgedragen met foto’s en heb ik de Humor en Vredester gemaakt.

Te doen

Artikelen die ik nog wil starten of bewerken
paraplugesprek Esther Vilar

bekende personen uit de mannenbeweging gelijkwaardig ouderschap Ivan Boszormenyi-Nagy Ha hiephoi heeft al iemand gedaan! en… speciaal voor Taka alle dieren, planten, schrijvers, kunstenaars, nou ja eigenlijk alle lemma’s voorzien van subkopjes vaderschap. Als immers alles een subkopje moet hebben onder vaderschap waarom dan ook niet andersom.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Rex/Lijst

Mijn voormalige leraren: Baarda (ha heeft iemand al gedaan) de Goede Levering, Klomp etc

Trivia

Op 4 maart 2006 ontwikkelde gebruiker:Da dinges de gebruikersbox : Deze gebruiker viert Carnaval. Hij gebruikte daarvoor een foto waar ik (gebruiker Joep Zander) al carnavallend op sta. Omdat dit dus deze gebruikersbox een dubbele inhoud geeft zal ik deze box hiernaast neerzetten. En inhoud kan je dan ook weer op twee manieren betekenis geven.

Carnaval in Heerlen 2004.jpg
Deze gebruiker viert Carnaval

(Verder ben ik tot nu toe nog geen liefhebber van gebruikersboxen; daarom)

 

Dit is een Wikipedia-gebruikerspagina

Als u deze pagina op een andere website aantreft dan op Wikipedia, bekijkt u een zogenaamde “mirror”-website. Weest u zich er dan van bewust dat deze pagina verouderd kan zijn en dat de gebruiker die op deze pagina wordt genoemd geen persoonlijke betrokkenheid heeft met enige andere versie van deze pagina dan die op Wikipedia zelf. De oorspronkelijke gebruikerspagina vindt u op Wikipedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.