Cookies

Mails aan klachtencommissie Universiteit Maastricht

Mails van respectievelijk Ivo Vrijkotte en Joep Zander aan de klachtencommissie wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Maastricht in het kader van een klacht over Corine de Ruiter
Op 20-02-18 om 14:16 schreef Ivo Vrijkotte:
Geachte heer Harteman,
Bedankt voor uw reactie en het vermelden van de betrokkenen vanuit de Commissie. Ik ben het niet eens met het besluit omdat het geen legitiem zwaarwegend belang is vanwege het ontbreken van een onderbouwing. Hieronder licht ik mijn stelling toe.
Ik heb contact gehad met dhr. Zander over zijn vermeende verbaal agressief gedrag richting mw. De Ruiter. Hij heeft het verbaal agressief gedrag ontkend en gaf aan dat hij hard op de inhoud is geweest en zacht op de persoon mw. De Ruiter. Ik ken dhr. Zander ook op deze manier. Deze valse beschuldiging cq. bewering zonder onderbouwing karakteriseert mw. De Ruiter en ik vind het teleurstellend dat de Commissie mw. De Ruiters beweringen kritiekloos en klakkeloos accepteert en overneemt. Het besluit van separaat horen is slechts gebaseerd op ongegronde beweringen van mw. De Ruiter en daarmee is er mijns inziens geen sprake van een zwaarwegend belang om van de standaard werkwijze van uw klachtenprocedure af te wijken. Derhalve verzoek ik de Commissie het besluit te herzien, mede omdat dhr. Zander als vertrouwenspersoon verbonden is aan mij als klager en door mw. De Ruiter wordt beschadigd, wat niet getoloreerd en beloond mag worden. Daarnaast dient het open proces ter borging van de waarheidsvinding en oplossing van het integriteitsvraagstuk gepleegd door mw. De Ruiter, mede in het belang van uw universiteit.
 
Ik verwacht dat ik u voldoende heb ingelicht.
Met vriendelijke groet,
Ivo Vrijkotte
 
 
Geachte heer Harteman,
 
Mag ik even nog wat aanvullen op de mail van Dhr Vrijkotte van zojuist. Ik ben het met zijn karakterisering van de verhouding tussen mij en mevr de Ruiter eens en ik ben blij dat ik zo overkom als hij beschrijft.
Voor zover ik mij herinner is mijn zwaarste aantijging richting mevr de Ruiter dat zij een gebrek aan introspectief vermogen heeft, projectie is geloof ik ook gevallen. Dit heb ik gebruikt in het kader van een inhoudelijke discussie over Ouderverstotingssyndroom. Deze constatering die ik op goede gronden denk te kunnen doen loopt parallel met constateringen in de klacht van Dhr Vrijkotte tegen mevr de Ruiter.
Mocht ik  ergens een slip of the tongue hebben gemaakt die verder gaat dan dit dan ben ik zeker altijd bereid daar eens goed naar te kijken. Het zou immers vreemd zijn anderen gebrek aan introspectie te verwijten en daar zelf aan mank te gaan.
 
Mevr de Ruiter staat zich erop voor om gewelddadig gedrag van anderen te kunnen beoordelen. In dat licht lijk ik nu door haar beschuldigd te worden van een vorm van coercive control, intimiderend gedrag die het haar onmogelijk zou maken om aan een hoorzitting deel te nemen. Ik meen dan nogmaals te mogen opmerken dat ik dat wederom beschouw als projectief. Onder andere de eerdere dreiging van een klachtbehandelaar van uw universiteit op voorzet van mevr De Ruiter om voor elkaar te krijgen dat ik niet naar buiten zou kunnen treden met de klachttekst is weliswaar geen vorm van huiselijk geweld maar wel zwaar aangezet coercief geweld in georganiseerde vorm.
 
Ik verzoek u deze opvatting van mij, wat mij betreft samen met die van Dhr Vrijkotte, door te geven aan mevr de Ruiter.
 
Joep Zander
http://joepzander.nl +31 570-621784