Cookies

Ouderverstotingssyndroom en Spruijt (wikipedia)

Uitspraak van een bekend scheidingsdeskundige. Kaarten te koop bij Rela Publishing

Hieronder mijn verweer op kritiek op het lemma ouderverstotingssyndroom.

Zie ook weer.

Alvast een antwoord op een deel van het genoemde onder punt 1 mbt Spruijt. de rest volgt

De vraag dient gesteld te worden of het in het geval van dit genoemde literatuuronderzoek gaat om een verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Om een aantal redenen dient daar negatief over te worden geoordeeld.

 • Het onderzoek in kwestie is uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. In zo’n opdrachtsituatie dient er door een wetenschapper te worden gewaakt voor ongewenste beïnvloeding door de opdrachtgever. Dit is niet gebeurd. In tegendeel. De hele begeleidingsgroep bij dit onderzoek bestond uit medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming. Het onderzoek werd in de krant gerecenseerd door een van de schrijvers (Kormos) zonder te vermelden dat ze medeauteur was en zonder de betrokkenheid van de Raad voor de Kinderbescherming te melden. Het belang van de Raad is dat jarenlang gevoerd beleid niet wordt afgevallen en de organisatie positieve feedback krijgt op verkeerd gedrag.
 • Het literatuuronderzoek gaat selectief om met bronmateriaal.
 • Feiten over ander wetenschappelijk onderzoek worden verdraaid of onjuist weergegeven. Sommige zaken worden ten onrechte als feiten aangeduid.
 • Er is sprake van opmerkelijke persoonlijke rancune tegen andere wetenschappers.. Hij noemt de bedenker van het conceptOuderverstotingssyndroom (Parental Alienation Syndrome) een “hired gun” (huurmoordenaar) in de genoemde publicatie.(ref)
 • Vervolgens dient te worden overwogen of het op een redelijke manier is aangetoond dat kinderen last hebben van conflicten tussen ouders. Dit lijkt me in geval van ernstige conflicten onomstreden. Dat een en ander ten koste gaat van schoolresultaten en dergelijke is in het algemeen, maar niet perse in het bijzonder (elk geval is anders) waar.
 • Relevant is vervolgens de vraag hoe deze conflicten kunnen worden voorkomen. Spruijt cs gaan er vanuit dat de oorzaak van het conflict is dat er twee ouders zijn. Een daarvan dient zich daarom zelf buiten spel te zetten of zou daartoe moeten worden gedwongen. In 2003 gaf hij er daarbij de voorkeur aan dat de vader “door het stof” zou gaan. Dit is een voor een wetenschapper opmerkelijk simpele opvatting over het ontstaan en oplossen van conflicten. Je zou met net zo’n gemak kunnen beweren dat stoplichten de oorzaak zijn van verkeersovertredingen om redenen waarvan ze dan maar uit het straatbeeld dienen te verdwijnen.

  De heer Spruitjes-de Wijs. Elke overeenkomst met bestaande personen is toeval
  De heer Spruitjes-de Wijs. Elke overeenkomst met bestaande personen is toeval
 • Spruijt heeft in zijn literatuuronderzoek wel gekeken naar lange-termijnproblemen, (ouderverstotingssyndroom). In zijn afweging worden deze echter blijkbaar onvoldoende relevant gevonden. De ernst van de ouderverstotingsproblematiek is inmiddels in nog veel grotere mate aangetoond. Het is een fenomeen waarvoor bijna geen therapeutische oplossingen ter beschikking zijn en de herstelkansen klein zijn. Een en ander gerelateerd aan de ernst van dit verschijnsel in casu. Het verschijnsel is overigens in de Nederlandse jurisprudentie en vakliteratuur inmiddels een vast verschijnsel geworden.
 • Een kind heeft behoefte aan ouders die verantwoordelijkheid nemen voor de zorg en die die verantwoordelijkheid ook wordt gelaten. In een polemiek in het wetenschappelijke tijdschrift Pedagogiek heeft Spruijt geweigerd in te gaan op argumenten inzake het belang van een onvoorwaardelijke opvoedingsverantwoordelijkheid.
 • Het oplossen en vooral voorkomen van conflicten wordt niet bevorderd door het gelijk stelselmatig te leggen bij diegene die de meeste moeite doet om het conflict in stand te houden. Dit is, vooral voor mensen die het toch al niet erg goed bedoelen simpelweg een premie op slecht gedrag. Het ligt eerder voor de hand dit soort gedrag niet alleen af te wijzen maar negatief te sanctioneren door hoofdverblijf en of gezag te wisselen ( paradoxale toewijzing zie Hoefnagels)

Het verdient aandacht dat Dhr Spruijt opmerkelijk weinig aandacht besteedt aan zijn persoonlijke achtergrond als stiefvader. Het zou van wetenschappelijk fatsoen getuigen je eigen positie goed in beeld te brengen om subjectiviteiten te kunnen kaderen en publiekelijk te kunnen verantwoorden. Bijna alle wetenschappelijk betrokkenen in dit soort zaken hebben een persoonlijke achtergrond die van betrokkenheid getuigt. Dit is bijna onvermijdelijk. Het geldt in ieder geval tevens voor de auteur van deze opsomming die daartoe in de voetnoten verwijst naar zijn eigen website. Gebrek aan betrokkenheid is geen goede uitgangspositie voor een wetenschapper, betrokkenheid zonder daar transparant mee om te gaan of deze betrokkenheid te ontkennen is regelrecht een zwaktebod. Ideaal is een goede en intersubjectieve benadering van eigen betrokkenheid zeker in dit soort kwesties.

In casu dhr Spruijt valt in ieder geval op dat zijn standpunten als stiefvader ook voortdurend conform de belangen van stiefvaders in het algemeen zijn, maar dat hij zich in deze publiekelijk weinig verantwoordt. In ieder geval niet in genoemde studie.joep zander (overleg) 15 jan 2014 16:23 (CET)

Dossier Spruijt
vertaling ouderverstoting

Mijn verantwoording voor mijn betrokkenheid

2 antwoorden op “Ouderverstotingssyndroom en Spruijt (wikipedia)”

 1. Verplaatste reactie van Bart Koppenol op waarheden zijn er niet http://joepzander.wordpress.com/2014/04/27/waarheden-zijn-er-niet-behalve-deze/

  Beste Joep Zander. Ik kon helaas niet naar die studiedag, wellicht weet je het, want ik ben door ziekte aan “huis gekluisterd” al Jaren. Zo zeggen ze dat. Terzijde ik moet dinsdag naar het ziekenhuis, voor onderzoek, naar een gezwel in de nek. Lymfeklieren. Heeft de radioloog zo bekeken al. In de tijd dat ik nu aan de gang ben, zo sinds 1995, om een rechtvaardige gang van zaken te krijgen voor zowel mijn kinderen, als mezelf, ontdek ik uit je verhaal dat in principe men niets maar dan ook niets heeft willen doen aan ouder of liever gezegd vadervervreemding. Immers meestal is het vadervervreemding. Dat Gardner al Jaren prima studie verrichtte schijnt niemand wat uit te maken. Ook de organisator niet van deze dag. Gardner gaf prima adviezen ook en dat weet jij. En met ons vele anderen. Het schandalige vind ik het niet willen benoemen van “daderschap” wanneer ook onterecht bij scheidingen van elke soort, kinderen aan de daders moeders veelal worden toegewezen. In zorg en in gezag. Zelfs zonder enige waarheidsvinding wat ik meemaakte tot tweemaal toe. Eerste maal in 1995 wat me jarenlang ge-etter kostte en ellende en totale vervreemding van twee oudste kinderen total. Tweede maal bij scheiding ongeregistreerde partnerschap na geboorte een week erna om precies te zijn, omdat mevrouw de moeder een rasechte borderliner is. Zo heet dat nu eenmaal. En wat een borderliner is ga ik even niet meer uitleggen. Vroeger was het de term hysterische psychopathie en/of andersom. Kenmerken liegen, bedriegen, manipuleren, bedreigen, verdraaien, vals beschuldigen, valse verklaringen afleggen per defenitie al en ga zo maar even door met benoemen. Dat Familierecht nog steeds klakkeloos gezag wenst te geven aan zulke lieden is schandalig. Kun je je iets bij voorstellen, zo sprak ik nog maar kort geleden die vertrouwensarts Brunsting AMK, die daar een prima artikel over schreef. En die gewoonweg die gevallen na scheidingen tegenkomt, omdat dan het AMK vaak moet ingrijpen wegens verwaarlozing kind of kinderen etc etc. Ik ken er ook zat van die zogeheten éénoudergezinnen waar de problemen de dakgoot overstijgen, zorgmijdende vrouwen-moeders, lesbisch ouderschap ook als risicogroepen. Meemoederwetgeving trouwens waar ik mee heb te maken met de oudste dochter, die nu zelf twee kinderen heeft van een zogenaamde “zaaddonor”, en het doordrukken mede dor QuickSchuit 1eKamer begreep ik, ben ik gezien de Kinderrechten en het overtreden daarvan vind ik tenminste, falikant tegen. Moge dat duidelijk zijn. Ook al omdat men die kinderen jarenlang tot 16 zonder Eigen afstamming en vader zet, die ze God mag weten waar vandaan halen. Want het interesseert dat soort geen hol veelal, men beschouwt anderen al dan niet als kenmerk als “mede-object”…Wat mij betreft komt er een meldplicht overigens dat terzijde, -in belang van het Kind- die “mooie” gebruikte en misbruikte term in Familierecht, ook in vele gevallen van vadervervreemding nota bene. Meldplicht voor de hele GGZ en dan met name wanneer daar bekend is dat er sprake is van ernstige geestesstoornissen. Die zijn heel wel bekend. En ook het verschil in ernst van bijvoorbeeld persoonlijkheidsgestoorden als overspannenheid. Dan spreek je over geheel andere kenmerken en handel en wandel ook trouwens. Ik kreeg van een “coach” die ik een bericht had gestuurd vandaag een kompleet onzinnige mail op dit terrein. Die vind dat iemand die vervreemding pleegt psychiatrisch patiënt per defenitie zou zijn, en dat is even niet zo natuurlijk. Velen zijn geen patiënt of niet bekend dat kan ook in de ggz. Die coach vindt daarom vervolging wegens letterlijke gepleegde kindermishandeling niet nodig omdat dat dan toch niets zou helpen. Dat is een onjuiste benadering. Dat zou willen zeggen namelijk dat mensen met een psychsich probleem dan maar nergens meer verantwoordelijk voor zouden zijn. Lekker makkellijk. Zo werkt dat even niet. Dat is ook een heel grote misvatting en naar mijn mening foutief denken van vele familierechters. Benoem maar even als voorbeeld geval Savanna waar sprake was van letterlijke vadervervreemding, en de moeder dader was, en voorts gezag verkregen had eerst nota bene! Vandaar dat ik zeg meldplicht invoeren. En helaas wilde daar die Kamer niet aan. Daar komen ze nu ook van terug trouwens. Naast invoeren van een derde ouder bij lesbisch ouderschap. Logisch want de afstamming boren zulke de grond in. Dat doen eveneens BL-ers die bij geboorteaangifte even illegaal een streepje zetten.
  Misdadig t.o.v. duizenden kinderen.
  Tot zover. Groet. Bart Koppenol

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.