Cookies

verweer/overlegpagina wikipedia Joep Zander

mijn overlegdossier/verweer op wikipedia; eerdere versie. De finale en verwijderde versie staat hier. Voor werkende links kunt u ook beter daar kijjken. Wel interessant is het hier nog weergegeven sjabloon voor verwijdering. Deze eerste verwijdering ging niet door. Des te merkwaardiger dat na een eerste afgewezen nominatie deze pagina alsnog werd verwijderd.
Geplaatst:
18-05-2013

Genomineerd   Deze pagina is genomineerd voor verwijdering

Ten minste een van de mensen die meewerken aan Wikipedia, vindt dat deze pagina in deze vorm niet binnen de Wikipedia-encyclopedie past. De pagina is daarom aangedragen op de beoordelingslijst.

De reden die hiervoor is opgegeven, luidt: type betoog, als het dat al is, waarvoor Wikipedia niet is bedoeld. De spaarzame en kostbare plaatsruimte die we hier hebben kan beter besteed worden aan serieuze lemmata

Na plaatsing op de beoordelingslijst blijft dit artikel twee weken staan, zodat eventuele bezwaren ingebracht kunnen worden. Als je het artikel zodanig kunt verbeteren dat daarmee de redenen voor verwijdering komen te vervallen, aarzel dan vooral niet en verbeter het! Vergeet niet om dit op de genoemde lijst te vermelden.

Pas als het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, kan deze melding verwijderd worden. Geef dit aan op de lijst door het toevoegen van de reden. (/)

attentie:Deze pagina is bedoeld om me te verweren tegen ongefundeerde aantijgingen en Persoonlijke aanvallen. Ik probeer te voorkomen dat ik op allerlei pagina’s in herhaling moet vallen. In herhaling vallen eist veel van de ” De spaarzame en kostbare plaatsruimte die we hier hebben” (citaat RJB hierboven, volgens mij slaat het eigenlijk nergens op maar alla) maar vooral van mijn kostbare tijd en geduld. Daarom centraliseer ik hier mijn verweer. Dit is helder en overzichtelijk, doenlijk en eenduidig.

Tot tweemaal toe werd deze actiekaart door Eerste Kamer leden omhoog gehouden tijdens de behandeling van wetsontwerp 23714; de herinvoering van gezamenlijk gezag als uitgangspunt. Dit plaatje hoort blijkbaar niet thuis op het lemma pappa. Maar op het (slechte) lemma gezamenlijk gezag blijkbaar ook niet. Als dit een POV-plaatje is dan weet ik er nog wel meer op wikipedia te vinden; zie hier onder aan de pagina

[[1]]

WEG

Weg: Sinds 25 april zijn gebruikers Daisonyx (inmiddels geblokkeerd wegens sokpopperij) en Theobald Tiger bezig een groot aantal lemma’s te verwijderen waar ik ooit aan bijdroeg. Deze actie wordt meestal gemotiveerd met opmerkingen over vermeend vaderactivisme. Aanvankelijk heb ik geprobeerd me met argumenten te verzetten dan wel aanpassingsvoorstellen te doen. Elke nuance en redelijkheid blijkt echter in deze discussie ver te zoeken. Ik heb hier hier een beschouwing gewijd aan dit gebeuren. Voor het overige houd ik het er maar bij dat ofwel een aantal lemma’s/passages waar ik aan heb bijgedragen niet wikipediawaardig zijn ofwel wikipedia deze passages/lemma’s niet waardig is. In beide gevallen laat ik de discussie daarover verder aan anderen over.

blokverzoek

Inhoud

Mijn vermeende Vaderactivisme

Ik ben mij er terdege van bewust dat ik naast wetenschapper en schrijver ook activist ben. Daar schaam ik mij geenszins voor en ik vind het een extra reden om heel zorgvuldig om te gaan met mijn bijdrages. Maar het weerhoudt mij er niet van om zaken waarvan ik bronnen kan aangeven en die relevant zijn in het kader van vaderschap wel te benoemen. Ik ben van mening dat zaken niet simpel om reden van het feit dat ik ook activist ben moeten kunnen worden verwijderd.

” vaderschapsactivisme is in dit kader niet aan de orde omdat het een (vooralsnog) marginaal verschijnsel betreft” Theobald Tiger geeft hier de ware reden van deze verwijderacties; het gaat niet om een inhoudelijk argument maar zijn erg POV blik op de werkelijkheid.

Transparantie

Ik handel niet onder pseudoniem, mijn opponenten wel. Waar zij mij van activisme (is dat een argument, waarom niet inhoudelijk) kunnen “beschuldigen” op grond van mijn achtergrond, kan ik slechts ernaar gissen wat hun bezielt. Het is goed mogelijk dat genoemde gebruikers Daisonyx en Theobald Tiger dezelfde zijn. Ze hebben overeenkomend woordgebruik en opereren vooral in afwisseling en ze zijn met dezelfde hetze bezig. Ik zal dus moeten speculeren. Mijn ervaring is dat veel mannen die heftig gefrustreerd zijn over wat ze overkomt, bijvoorbeeld in de relatie met hun kinderen, dit probleem niet meer onder ogen wensen te zien en zich in hun optreden ook keren tegen het zichtbaar maken van wat eigenlijk hun eigen frustratie is. Het optreden van beide( of een?) gebruiker(s) heeft daar veel weg van. Maar, het is speculatie. Het kunnen ook bekenden zijn van personen die ik bekritiseerde. Of gewoon niet zo slimme mensen die hun eigen ongelijk niet onder ogen durven te zien, of kunnen zien. En die dan mij van een soort blindheid beschuldigen.

In alle gevallen is enerzijds enige compassie ook op zijn plaats. Van de andere kant is het ook heel laf om op zo’n manier, vanuit zo’n positie iemand persoonlijk aan te vallen, daarbij met regelmaat gebruik makend van zijn naam. Mijn naam dus. Het is moordend gedrag. Ik moet dat benoemen. En toch ook compassie? Ja ook.

Wat zou er trouwens gebeurd zijn als ik hier onder een pseudoniem had geopereerd (of anderen had aangestuurd om..) zoals veel van mijn opponenten. Dan was niemand gevallen over het idee dat ik op het lemma ouderverstoting naar eigen literatuur verwees (zou laten verwijzen) of dat ik speciale belangen zou hebben. Op dit gebied heeft zowat iedereen belangen. Alleen van mijn opponenten weten we ze niet. Als je niets hebt meegemaakt is het moeilijk tot inzicht te komen. Als je doet alsof je niets hebt meegemaakt is het onmogelijk om tot inzicht te komen. Overigens zijn is er ook door anderen referentie naar een boek dat door mij is geredigeerd, gemaakt.

onzinnige standpunten

slechts twee voorbeelden

Om te zien hoe onzinnig hier geredeneerd wordt hoeft u niet zoveel verder te kijken dan uw neus lang is. U ziet dat deze gebruikerspagina voorzien is van een blokje waarin staat dat hij op de nominatie staat om te worden verwijderd. Dit is om te beginnen een grote bijzonderheid. In de regel blijven we op wikipedia van elkaars gebruikerspagina’s af. Markant is de reden dat “De spaarzame en kostbare plaatsruimte die we hier hebben kan beter besteed worden aan serieuze lemmata” Iedereen die een beetje actief is op wikipedia weet, ook de hoogste baas heeft dat meermalen beklemtoond, dat hier op wikipedia echt niet op een paar bitjes of bytes wordt gekeken. Echt volstrekte onzin. Toch kan dat soort onzin hier door RJB zonder blikken of blozen worden ingevoerd en dan nog wel voor een uiterst repressieve actie. Als reden staat er verder dat het type betoog als het dat al is hier niet past. Zelf heb ik aangegeven dat het een verweer betreft. Dat past uiteraard altijd. Iedereen mag zich verweren, al helemaal op zijn gebruikerspagina, en zeker tegen laffe spookgebruikers. Heel handig; eerst definieer je zelf een categorie en zegt vervolgens dat het daar niet binnen past en dus weg moet. Ik hoop dat er buiten wikipedia nog mensen rondlopen die nadenken. Ik ben best bereid een excuus voor een fout te accepteren. Zelf maak ik ook fouten. Maar ondanks mijn protest tegen dit gedoe blijft het gewoon staan.

Op de verwijderingsnominatie van Moederschap beweert Fred Lambert dat een cijfer over de zekerheid waartoe vaderschapsonderzoek leidt ten aanzien van het bepalen van het vaderschap, niet kan kloppen. Dit omdat het nou eenmaal een bij biologisch onderzoek onbestaanbaar getal zou zijn. Daarbij wordt aangevoerd dat zo’n cijfer wel juist hoort bij een betoog over Higgs-deeltjes (dat het wel bij Higgs deeltjes hoort is uiteraard geen reden maar een drogreden). Dat dit niet zou kunnen voor biologisch onderzoek is geheel in strijd met alles wat erover te vinden is, in diverse literatuur en wat ook defacto als praktijk geldt voor rechtspraak en vaderschapsonderzoekbureau’s. Het kan zijn dat het woord “ongeveer” voor zo’n getal gezet, tot misverstanden kan leiden. Daarom gaf ik in deze discussie een alternatief. ‘Met bronnen etc, ook wetenschappelijke. Maar nee hoor’. De reactie luidt, zonder nader argument, dat ik nou eenmaal niets van statistiek snap. Fred snapt er in de regel misschien meer van dan ik. Maar niet voldoende blijkbaar om me even uit te leggen wat nou eigenlijk echt het probleem is. Dit gebeuren legt de vinger op de zere plak van dit hele verwijdergedoe. Het is meer een hetze gebaseerd op snelle veroordelen over mij (pov-pusher, vaderactivist, geklieder, weet niets van statistiek, ik zou klieren, niet goed naar mezelf kijken, maar beter kunnen ophoepelen en noem maar op). Afin genoeg om een serie wikipedianen voor de arbitragecie te dagen. Maar daar heb ik niet echt veel zin in.

Overigens vind ik een item over vaderschapsonderzoek niet erg op zijn plaats bij het lemma moederschap. Ik zal nog eens nakijken of ik dat zelf er op gezet heb (wellicht op verzoek of in discussie) of dat iemand anders dat heeft gedaan. Sowieso is het natuurlijk niet zo dat ik de verantwoordelijkheid draag voor alle slechte zaken op lemma’s. Dat komt gewoon ook vaak van anderen. Zeker op het lemma Moederschap. Voor het lemma vaderschap voel ik me meer verantwoordelijk.

Mijn geschiedenis op wikipedia

Eindeloze pogingen van mij om redelijk te blijven op het onderwerp matriarchaat. Niet goed kort samen te vatten. Maar het heeft me veel energie gekost, en ik kon per saldo slechts concluderen dat er van enige goede trouw aan de andere kant geen sprake was. (“Voor mij zijn overigens jouw wijzigingen niet het probleem, als wel de ruimte die er mee wordt gemaakt voor de aanhangers van de Moedergodincultus. Groet, BoH (overleg) 16 sep 2011 14:41 (CEST)” Ook hier gaat het dus niet om het argument maar om een vermeend activisme. BoH werd later in deze actie gesecondeerd door Theobald Tiger.)

Ik heb me verweerd tegen een club die haar eigen PR-tekst op het naaar hun genoemde lemma soroptimisten wilden zetten. Ik werd daarbij bedreigend bejegend door die club. Desalniettemin zou ik volgens Theobald Tiger op dat lemma zelf activist zijn geweest.

Verder heb ik me nogal heftig bemoeid met het lemma overleg:Joris Demmink, omdat daar naar mijn bescheiden mening vreemde zaken aan de hand waren die leken op censuur. Pogingen om met bronnen onderbouwde feiten te schrappen omdat ze zouden getuigen van een cyberaanval. En nog veel meer.

Ik heb het nooit op een blokkade aan laten komen en had tot voor kort nauwelijks POV-nominaties. Slechts een eerder echt artikel van mij is ooit verwijderd.

POV en NPOV

POV is wikipediaans voor subjectief standpunt (point of view) NPOV is het omgekeerde. Ik werd door Johan Lont er op het lemma belang van het kind bijgehaald om het onderwerp minder POV te maken. Ik heb op dit lemma verschillende invalshoeken belicht van het begrip. Citaat gegeven van een belangwekkend pedagoog. Verwezen naar belangwekkende literatuur waar mijn naam niet in voorkomt, geschreven door mensen die ik als opponent zie. Een jurist en een beleidsmedewerker van de Kinderbescherming onder andere. En dan nog denkt gebruiker:Theobald Tiger in de kop van zijn bewerkingsnominatie te moeten melden dat ik geen gezaghebbende literatuur aanhaal. Enige nadere aanduiding of suggestie van zijn kant ontbreekt. Kortom ik probeer actief op te treden tegen POV op verzoek van gerespecteerde medewikipedianen. En dan juist dit verwijt.

Mijn betrokkenheid bij het lemma Ouderverstotingssyndroom is onmiskenbaar. In 1999 heb ik voor het eerst een Nederlandstalig boek hierover geredigeerd en deels geschreven. Een boek dat uitkwam bij het Platform SCJF. Daarna is dit begrip doorgedrongen tot de jurisprudentie. Jawel. Is dat een reden om mij te verbieden er een lemma over aan te maken en ten dele ( ik ben niet de enige) te onderhouden. Het gaat hier om een kwaal die niet vaders of moeders overkomt, maar wat kinderen overkomt. Ik heb vele kinderen in deze positie geïnterviewd. Ik ben zelfs in mijn boeken redelijk objectief gebleven. In het boek Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting heb ik alle, ja alle betrokken partijen uit een case aan het woord gelaten. Dat is nog steeds een internationaal unicum op dit onderwerp. Ik heb twee gereviewde artikelen op mijn naam staan waarvan een in het Engels. De suggestie dat het lemma een betoog is werp ik ver van mij. Wees als wikipedia liever content dat je editors in huis hebt die behalve NPOV wikipedialemma’s ook nog wetenschappelijke artikelen, boeken en kranteartikelen schrijven.

Ik bleef tot nu toe steeds in discussie

Na eindeloos argumenteren met mijn opponenten op diverse lemma’s en de eerste in deze serie verwijdernominaties heb ik het opgegeven dus. Zie hierboven in de kop. Erg jammer, het spijt me maar dit is op die manier een nodeloze tijdsinvestering. Ik bepleit overleg, maar niet in het oneindige.

Maak ik dan geen fouten, heb ik altijd gelijk?

Jazeker maak ik fouten, zelfs wel eens stomme fouten. Die probeer ik, meestal ontdek ik ze zelf, recht te zetten. Ik geef vaak iemand gelijk. Ik geef zelfs graag iemand gelijk, als ik dat gelijk ook maar in de verste verte vermoed. Ik dram niet altijd door op het gelijk dat ik wel heb. Soms laat ik het er even bij en trek me terug. Terug uit de discussie; of even helemaal niet op wikipedia.

Ik onderhoud een speciale pagina om kritiek op mij te verzamelen. Kent u dat gedrag van POV-pushers (daar wordt ik van beschuldigd).

Ik heb tot nu toe geen blokkades opgelopen. En tot voor kort ook heel weinig POV-nominaties. Dat kan van mijn geachte opponenten niet altijd worden gezegd..

Wetenschappelijk

Ik ben er trots op wetenschappelijk te werk te gaan. Dat betekent dat ik graag mijn eigen standpunten probeer te falsificeren. Zo hoort een wetenschapper ook te werk te gaan. Ik probeer me zelfs zover te verdiepen in andermans argumenten dat ik ze wel eens help om gelijk te krijgen. Al mijn publikaties waaronder wetenschappelijke gereviewde publikaties.

Mijn publikaties zijn, door vele andere deskundigen erkend, Inzake ouderverstoting ook door de heer Ed Spruijt die toch bepaald niet mijn medestander is. Spruijts boek staat ook netjes bij de referenties. Veel van mijn boeken zijn aanwezig op alle vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming. Ze zijn aanwezig in bibliotheken, ze zijn besproken (ook in vakliteratuur). Wat er aan andere literatuur is heb ik benoemd. Boeken die ik heb geredigeerd bevatten juist ook teksten van andere deskundigen. Als er verwezen wordt naar Zander e.a is dat dus ook een verwijzing naar een keur van specialisten op juridisch, sociologisch en psychologisch gebied.

Desondanks dreigen mijn (redactie) boeken te worden verwijderd omdat sommige collega’s denken dat een uitgeverij die haar reputatie verkoopt aan de overheid met geld van de burgers een reputabele uitgeverij is. Boeken die door een klein uitgeverijtje met veel moeite en succes zijn uitgegeven, die een wereld aan verandering en jurisprudentie te weeg hebben gebracht zijn dan niet relevant omdat het niet reputabel genoeg zou klinken. Mensen die geïnspireerd de barrières overwinnen zoals Gardner en ondergetekende zijn blijkbaar onbetrouwbaarder dan uitgevers die hun ziel voor geld verkopen en pertinente nonsens publiceren. ( zie ook:http://joepzander.wordpress.com/2012/03/25/dilemmas-en-spagaten ) 27 maart 2012 at 12:48 pm e

Ik bedacht me net overigens dat Trouw ten onrechte niet vermeldt dat het boek is uitgegeven in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming ( De staat dus). Betekent dat dat het boek is betaald door de Nederlandse Burger? Ik probeer er verder achter aan te gaan. Beantwoorden

Boeken en zogenaamde reputabele uitgevers

Mijn opponenenten proberen met eigen onderzoek de reputatie van uitgeverij Relapublishing.nl onderuit te graven. Daarentegen is makkelijk het gebrek aan integriteit aan te tonen van uitgeverijen als SWP (ook in het lemma ouderverstoting opgenomen, notabene door mij), die door mijn pseudonieme opponenten blijkbaar wel aanvaardbaar worden gevonden, maar die zich op ontransparante wijze door de overheid laat sturen om de burgers op hun eigen kosten vals voor te lichten.zie hiervoor. Voor het vervolg zie hieronder, ook over SWP.

joepzander Says: 9 april 2012 at 9:30 pm e

Wat uitzoekwerk heeft het volgende opgeleverd: 1. Uitgever SWP heeft geen standaardregeling, afspraken of protocollen voor dit soort verstrengeling. (bron SWP). Dit steekt m.i wat bleek af tegen de regelingen die andere media daar, voorzover ik weet, over hebben opgesteld. SWP heeft wel in het verleden meermalen boeken uitgegeven die op zijn minst indirect gefinancierd zijn door de rijksoverheid. 2. De schrijver van het boek, ik verwachtte ook niet anders, heeft zonder last en ruggespraak aan het boek gewerkt. (bron auteur) 3 De financiele betrokkenheid van de Kinderbescherming bestond uit een garantieafname (hoeveel?) van een aantal boeken. (bron auteur) Voor de volledigheid en eerlijkheid wil ik vermelden dat van de boeken die ik (mede) heb geschreven enkele tientallen exemplaren aan de Raad zijn verkocht. Daarvan eenmaal op grond van een toezegging tot afname.

Heb ik een Obsessie?

Maak ik alleen lemma’s aan over van hun kind gescheiden vaders? Geenszins. Ik schrijf veel over vaderschap in het algemeen. Ik schrijf over een keur van andere onderwerpen. Bovendien schrijf ik in het algemeen juist vanuit kindperspectief. Ik interview kinderen voor onderzoek. Ik ga in discussie met kinderen: >> hCVYUS41hfg zie dit You-tube-filmpje van jongerenlagerhuis. Maar zeker ben ik altijd origineel, zonder tekort te doen aan een goede verantwoording overigens. Mag dat. Lijkt me wel.

Conclusie?

Die laat ik even aan mijn lezers over.

Zelfs ouderverstotingssyndroom dreigt te worden verwijderd. Iets doen?

(van mijn blog) Het lemma ouderverstotingssyndroom dreigt te verdwijnen van wikipedia. Dit lijkt onderdeel van een serie verwijderingsnominaties die allemaal met vaders en ouderverstoting hebben te maken en waarin ik een aandeel had. Het verwijt is onder andere dat het subjectieve informatie zou zijn en dat ik er verwijzingen naar boeken die onder mijn redactie zijn gemaakt in zou hebben opgenomen. Uiteraard valt er altijd wel wat te verbeteren. Het is niet verboden om eigen boeken te noemen (soms hebben overigens anderen dat toegevoegd). Ook andere literatuur staat genoemd. En ja sorry ik heb inderdaad nu eenmaal als een van de weinigen over dit internationaal relevante onderwerp in het Nederlands geschreven. En overigens is in een geval een wetenschappelijk artikel van mij ook door een reviewproces gegaan en dus als verantwoord beoordeeld. Mensen die wat willen inbrengen over de ontstane situatie ( Wikipedia kan door iedereen worden bewerkt, je kunt je commentaar overal kwijt, zelfs zonder registratie) kunnen onder andere terecht op de volgende pagina’s: verwijderingsnominatie discussie De kroeg (algemene overlegpagina) discussie hierover Het lemma zelf staat hier

Parental Alienation Syndrome/ Ouderverstotingssyndroom is een door heel veel wetenschappers en juristen erkend syndroom. Er zijn ook tegenstanders. Dat staat allemaal in het lemma. Ik heb de tegenstanders zeker niet vergeten te noemen. De passage over DSM zal binnenkort net het uitkomen van DSM-V moeten worden bijgewerkt. Er is heel veel gereviewd en verantwoord wetenschappelijk materiaal over. Onder andere van mij. In het Nederlands zelfs grotendeels van mij. Het valt niet te vermijden dat ik daar ook naar verwijs. En dat is ook helemaal niet verboden of onmogelijk (zoals hierboven wel gesteld wordt). Het fenomeen is onder die woorden opgenomen in de Nederlandse jurisprudentie. Het wordt ook door andere Nederlandse wetenschappers onderzocht. En ook dat staat ook in de referenties vermeld. Het zou vreemd zijn geen lemma te hebben over een begrip dat zo’n belangrijke rol speelt, ook in SIRE campagnes. Waar ik op andere plekken naar mijn site link is dat naar artikelen die elders (in kranten, bladen en wetenschappelijke tijdschriften zijn gepubliceerd, waarvan enkele ook gereviewed. Het wil maar niet tot mijn opponenenten doordringen dat het dus om gereviewde artielen gaat. Dat mijn boeken in vakliteratuur zijn besproken.

POV-plaatjes ?

Over de verwijdering van de actiekaart Pappa?

Welke afbeelding is POV en waarom? een afbeelding die de uitdrukking is van het gemist vaderschap ( in veel landen ongeveer 40% van de vaders) of een afbeelding die de uitdrukking is van bestaand vaderschap. En waarom?

Welke afbeelding is verboden en waarom? Het voorblad van een ( ok wereldberoemd) pamflet of een discriminerend formulier van een rechtbank.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.