Cookies

Rechterlijke Macht een criminele organisatie?

Gevangenis4
befgajes in de bajes

De laatste tijd zien we nogal eens blogs (bijv Nico vd Ham) waarin de Rechterlijke Macht wordt bestempeld tot criminele organisatie. Hoewel ik zelf die expliciete benoeming negens met zoveel woorden heb opgeschreven maakte ik in een tekst wel een vergelijking tussen de Maffia en de Rechterlijke Macht. Ook de jeugdzorg wordt vaak als criminele organisatie weggezet. Zo vergeleek Jan Hop de jeugdzorg vaak met de maffia en sprak over razzia’s. Zelf heb ik vaak plaatjes gemaakt waarop mensen met befjes achter de tralies zitten.
Bij de vraag of er sprake is van een criminele organisatie zijn volgens de website: juridischkennisportaal de volgende aspecten van belang:

  • zekere structuur en organisatiegraad, in het samenwerkingsverband heeft bijv. ieder van de verdachten zijn of haar eigen aandeel, op zijn of haar eigen niveau
  • het samenwerkingsverband moet ook een duurzaam karakter hebben
  • welke organisatie tot doel had het plegen misdrijven
  • het samenwerkingsverband hoeft niet te bestaan uit verschillende geledingen of een bepaalde hiërarchie.
  • Ook is niet vereist dat alle leden hetzelfde doel nastreven

Laten we deze aspecten eens de revue passeren aan de hand van het functioneren van de Rechterlijke Macht:

  • Punt 1 is natuurlijk evident. De rechterlijke macht is georganiseerd. In theorie is er ook nog een zekere onafhankelijkheid van de individuele rechter, maar zeker als je kijkt naar de gang van zaken rond de openbaarheid van uitspraken, zie je dat rechters over zo’n cruciaal aspect van boven worden aangestuurd. Hoewel er een rechtbank is geweest (Limburg) die zeer incidenteel afwijkt is duidelijk te reconstrueren dat de illegale voorganger van de Raad voor de Rechtspraak de lijntjes heeft uitgezet voor het intransparant maken van het rechterlijk handelen.
  • Aan punt twee hoeven we geen woorden vuil te maken. De organisatie van de Rechterlijke Macht is zeer duurzaam.
  • Het doel plegen van misdrijven. Ja dat is natuurlijk de crux. Uiteraard is het niet zo dat een criminele organisatie zijn doelen in de regel netjes in een soort statuut opschrijft (hoewel, dat zal ook voorkomen) Het lijkt me dat we het mogen hebben over een kennelijk doel. Het kennelijke doel is machtsmisbruik, verbergen van decennia lang strafbaar handelen in de vorm van valsheid in geschrifte. Individueel strafbaar handelen wordt collectief toegedekt. Een belangrijke vraag lijkt me hoe dat doel zich verhoudt tot andere doelen van de organisatie. Het centrale doel van een organisatie kan heel goed te maken hebben met de verspreiding van een godsdienst terwijl die organisatie toch gekenmerkt wordt door misdadige oogmerken. Volgens mij zijn er veel voorbeelden terug te vinden van veroordeelde of aangeklaagde organisaties die primair een ander doel hadden dan misdrijven. Motorclubs hebben denk ik meestal wel primair een sociaal doel maar kunnen toch worden aangemerkt als mogelijk criminele organisatie. De maffia heeft zeker ook sociaal opbouwende elementen in zich. Om aan de definitie te voldoen is een sociaal, politiek en economisch element zelfs noodzakelijk. De geschiedenis van de maffia en veel afgegleden guerilla-organisaties wijst op een oorspronkelijk nobeler sociaal doel. Het veel voorkomen van verkeerde beslissingen duidt op zichzelf niet op een criminele organisatie lijkt me. En daar mogen sommige internetrearoerders wel eens over nadenken.
  • Punt 4 stelt dat hiërarchie niet noodzakelijk is. Ik denk dat je dat soort trekken dus overigens wel wel kunt onderkennen bij de Rechterlijke Macht. Dat maakt het georganiseerde karakter dan alleen maar des te duidelijker. Zie verder punt 1
  • Punt 5 ah ja. Ik denk dat er wel een aantal gemeenschappelijk doelen zijn. Maar die hoef ik dan gelukkig niet an te tonen.