Cookies

0 antwoorden op “volgeplakt binnenhof”

 1. Ga naar You Tube JEUGDZORG
  HET LEED IS GROOT!!!!!!!!!!
  NIET NORMAAL MEER
  EN DAT IN NEDERLAND!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  HOE KAN DAT!????????????????
  WORD EENS WAKKER MENEER ROUVOET!!!!!!
  DIT KAN TOCH NIET LANGER ZO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  HOE VEEL MENSEN MOETEN HIER NOG ONDER …..!??????????

 2. ik wil de heer Joep Zander bedanken,dat hij veel energie heeft besteden om deze filmpje in elkaar te plakken.
  en ik hoop bij deze dat er niet meer slachtoffers zullen vallen met deze videoboodschap,wil ik ook dat de jeugdzorg op pedagogische werkwijze ,en meer deskundegheid en meer ervaring ,met zo soort gevoelige zaken.
  ik wil ook een opmerking van,jeugdzorg dat de vaders en de moeders niet vergeten worden ,met vader en moeder dag,daar doe je het kind mee tekort,en ook de ouders.

  en ik hoop met deze videoboodschap dat er wordt gewerkt aan waarheidsbevinding,en ook wil ik de onschuldige kinderen die zomaar in de gevangenis zitten,wel een oplossing komt ,maar niet op deze manier.
  het is absuurd ,en verschrikkelijk dat zoveel kinderen door gebrek aan opvang in de cel tercht gekomen.
  het beleid moet in positiefe zin veranderd worden.
  de kinderen mogen niet langer in angst leven.
  de armoede is zo groot in nl waar ouders tegen oplopen,en dat werkt wel door op de kinderen.
  dit heeft zo veel impact zowel ouders als kinderen.
  sommige ouders krijgen problemen met opvoeding ,en er zijn instanties die thuis kunnen hun ondersteunen,het eerste wat zulke ouders doen aan de bel trekken bij bureau jeugdzorg,maar daar begint de echte ellende pas,want voor je het weet ,ben je al je kinderen kwijt .
  en tegenwoordig de ouders zijn bang gemaakt om help te zoeken,want alles wat in de Media wordt gepubliceerd,daar loopt een gezin op vast.
  en dat vind ik trieste zaak,terwijl zoveel gezinnen help nodig hebben,maar ze durfen niet meer te zoeken voor oplossingen.
  ik vraag en smeek de heer Rouvoet ,om meer toezicht te houden wat binnen bureau jeugdzorg afspeelt,het laaste en iedereen heeft ook op tv en kranten gelezen en geschrokken over de enorme bedragen voor interim-manager
  de ouders moeten ook LBIO betalen voor de uithuisplaatsing,en ook kosten moeten maken voor advocaaten,en omnodige reis kosten,en tlf kosten,enzovoort…..

  subsidie ,subsidie en subsidie voor de indicatie plan,wat in de praktijk niet uitgevoerd wordt.

  verweren en verweren tolkens weer ,en herhaling van volle verweer met leugens,valsheid in geschriften,na mijn weten is dit strafbaar, en de arme ouders die het beste met het kind voor heeft wordt afgeslacht in de rechtbank, en zo als zwarte piet afgeschilderd.
  schandalig ,schandalig voor woorden.
  ook de overheid stopt geld in rechtbijstand,als al die advocaten weten dat de ouders niks bereiken,maar hun als prooi ziet ,als inkomsten bron voor de advocaten.
  ik vraag me af waarom zoveel geld wordt daar heen gepompt en niet aan ouders als meer inkomsten bron.
  de overheid moet donder goed weten en besefen ,dat deze geld kun je meer besteden aan de armoede in nl.
  er komen steeds meer voedselbanken, gelukkig hebben wij niks te maken,en wij willen niks mee te maken.
  wij horen veel verhalen van mensen dat het over de datum is ,rootzooi dus,
  arme mensen ,zo zit onze maatschappij in elkaar.

  alles op de kop ,deze kabinet kan nl niet regeren.

  mensen kom op en laat je onvrede uiten ,want het kan niet langer zo.

  met vriendelijk groet,
  Harry steijn
  journalist jeugdzorg misdaadverslaggever.

 3. mag ik nu even?

  Welkom op onze website

  23 april 2008 eerste nationale conferentie
  voor slachtoffers van medische fouten zie http://www.sin-nl.org
  Voor internationale ontwikkelingen op het gebied van medische fouten en patientveiligheid zie http://www.ieu-alliance.eu.

  Voor het eerst is erkend dat artsen hun patiënten niet informeren over medische fouten. Professor J. Legemaate schreef dit in zijn oratie bij de aanvaarding van zijn leerstoel gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam mei 2006. Hij is topjurist van de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Volgens Legemaate verbieden de verzekeringsmaatschappijen de artsen om open te zijn tegen hun patiënten. Artsen zijn tegelijkertijd bang voor juridische procedures door de slachtoffers. Legemaate pleit voor een cultuuromslag binnen de medische wereld. Er moet een cultuur van openheid en eerlijkheid aangaande medische fouten ontstaan, schrijft hij.
  Het is een goede ontwikkeling dat deze jurist hiervoor pleit. In de medische wereld heerst een cultuur van horen, zien en zwijgen die ten koste gaat van de patiënten. Om dit te veranderen is eerlijkheid, bewustzijn en erkenning van de eigen verantwoordelijkheid van artsen nodig. Dit is precies wat Legemaate te weinig benadrukt. Hij verschuilt zich achter de schuld van de verzekeringsmaatschappijen. Een arts is, en blijft, verantwoordelijk voor het informeren van zijn patiënten, ook, en met name, in het geval van een medische fout. Ook dient hij de fout te rapporteren aan de Inspectie Gezondheidszorg, art 4a Kwaliteitswet. De verplichting tot het geven van informatie is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Door de patiënt niet te informeren en de medische fout niet te erkennen, wordt de patiënt uitgesloten van verdere medische hulp. Niet alleen in het ziekenhuis waar de fout is gemaakt, ook in elk ander ziekenhuis krijgt het slachtoffer geen behandeling. Artsen dekken elkaar koste wat kost. Het belang van de collegialiteit is groter dan de professionele en morele plicht naar de patient, die het slachtoffer is geworden van een medische fout.

  Officiële gegevens ontbreken dan ook. We weten niet welke en hoeveel fouten huisartsen, specialisten per vakgebied, verpleegkundigen en ziekenhuizen per afdeling en in het algemeen maken. We weten dus ook niet om hoeveel slachtoffers het gaat. Velen van hen weten niet eens dat er een medische fout is gemaakt. Ze worden hier namelijk in het algemeen niet over geïnformeerd.
  Ook melden artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen meestal de medische fouten niet aan de Inspectie Gezondheidszorg, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe, art 4a Kwaliteitswet.
  De overheid en de artsenorganisatie hebben de afgelopen jaren plannen gemaakt om te komen tot systemen van registratie van medische fouten. Zij benadrukken het belang van veilig en vrijwillig melden door de artsen. Op deze manier proberen overheid en KNMG de artsen over te halen fouten te rapporteren. Tot nu toe verzwegen de artsen hun fouten uit angst voor juridische gevolgen.
  Het is belangrijk dat medische fouten geregistreerd worden, maar de anonimiteit van Veilig Incident Melden (VIM) kan ertoe leiden dat de arts zijn verantwoordelijkheid voor de fout ontloopt. Wanneer fouten zorgvuldig geregistreerd worden, kunnen ze worden onderzocht en kan er van worden geleerd. Zo kan worden voorkomen dat dezelfde medische fouten in de toekomst weer worden gemaakt. Dit voorkomt veel leed. Het spreekt boekdelen dat onder andere bedrijfsongevallen, sportongevallen en verkeersongevallen al jaren geregistreerd worden. Medische fouten en hun slachtoffers worden doodgezwegen. Zo hebben de politieke en de media enkel oog voor zogenaamd geïsoleerde gevallen en situaties. Zij besteden nauwelijks aandacht aan de structurele problematiek van medische fouten. Dit moet veranderen.

  Medische fouten worden niet of nauwelijks geregistreerd in Nederland,ondanks de wettelijke verplichting hiertoe art 4a Kwaliteitswet. Exacte cijfers zijn dan ook niet bekend. In het buitenland, onder andere de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Groot-Brittannië, zijn onderzoeken gedaan naar het percentage medische fouten bij ziekenhuisopnames. Bij 10% van de ziekenhuisopnames wordt een medische fout gemaakt, 1% hiervan is heel ernstig en leidt tot overlijden dan wel invaliditeit. Uit deze gegevens zijn de cijfers voor Nederland afgeleid. Per jaar overlijden ongeveer achtduizend mensen aan een medische fout. Nog eens achtduizend mensen worden invalide. Dit zijn schattingen, in werkelijkheid heeft men geen idee om hoeveel mensen het gaat. Deze cijfers kunnen het topje van een ijsberg zijn. Uit een opinieonderzoek eind 2005 blijkt dat in de afgelopen 35 jaar 6% van de Nederlanders boven de achttien jaar slachtoffer was van een grote medische fout. 16% was slachtoffer van een kleine medische fout. Dit komt neer op 25.000 tot 50.000 ernstige medische fouten per jaar.

  Het is droevig gesteld met medische fouten in Nederland:

  Patiënten krijgen niet te horen wanneer hun arts een fout maakt.

  De fouten worden niet geregistreerd.

  Veel mensen overlijden of worden invalide.
  Omdat er geen onderzoek gedaan wordt naar medische fouten, leert de medische wereld er niet van. De fouten worden dus steeds herhaald. Er vallen onnodige slachtoffers. Wetenschappers uit diverse disciplines zijn het erover eens dat 50% van de medische fouten onnodig is. Als artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen hun verantwoordelijkheid zouden nemen en hun fouten eerlijk zouden registreren, kunnen de fouten onderzocht en geanalyseerd worden. Dan kunnen de oorzaken van de fouten achterhaald worden en kan bekeken worden of er sprake is van individuele dan wel systeemproblematiek, dan wel beide. Hierdoor kan het aantal slachtoffers omlaag en wordt een belangrijk maatschappelijk probleem aangepakt. Voorkomen is beter dan genezen! Iedereen kan het slachtoffer worden van een medische fout.

 4. Jeugdzorg

  Alleen de naam is al een leugen
  Ook de Raadkinderbescherming
  Wil maar niet deugen
  Doen niet aan waarheidsvinding
  Luisteren zelfs niet eens naar de kinderen
  En daar zijn zij toch voor

  Jeugdzorg
  Alleen de naam is al een leugen
  Ook de Raadkinderbescherming
  Wil maar niet deugen
  In plaats van kinderen te beschermen
  Plaatsen zij kinderen zonder onderzoek uithuis
  Trekken kinderen van scholen
  Trekken kinderen van pleinen
  En bij ouders uit de wieg
  Omdat er veelal iemand anoniem riep?
  Ik geloof dat??
  Anoniem zou verboden moeten worden
  Zeker als het om kinderen gaat

  Jeugdzorg
  Alleen de naam is al een leugen
  Ook de Raadkinderbescherming
  Wil maar niet deugen
  Plaatsen kinderen in gevangenissen
  Laten kinderen sterven,
  Laten kinderen mishandelen
  Onder hun ogen
  Onder hun hoede
  En steeds komen ze er weer mee weg
  Ongestraft gaan zij hun gang

  Jeugdzorg
  Alleen de naam is al een leugen
  Ook de Raadkinderbescherming
  Wil maar niet deugen
  Niemand die hen controleert
  Het gaat hun niet blijkbaar echt niet om het kind
  Anders zouden ze wel luisteren
  Ze zijn gewoon doof stom en blind
  En denken enkel aan hun toko
  Kinderen zijn inkomsten
  Er word enkel maar verdiend
  Aan het leed dat kinderen heet

  Jeugdzorg
  Alleen de naam is al een leugen
  Ook de Raadkinderbescherming
  Wil maar niet deugen
  Raadkinderbeschadiging en Jeugdonzorg
  Zo zouden ze moeten heten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.