Cookies

'redelijk vermoeden' heet later 'speculatie en veronderstellingen'

Gerechtshof Den Bosch (zitting Arnhem) i.c. artikel 12 procedure vervolging Demmink op 20-1-2014:  Naar het oordeel van het hof zijn uit de oriënterende feitenonderzoeken wel voldoende feiten en omstandigheden naar voren gekomen, waaruit een redelijk vermoeden van schuld voortvloeit dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de overige door klager gestelde strafbare feiten. ……………………….Beveelt dat door de officier van justitie bij het Landelijk Parket een strafvervolging tegen [beklaagde] zal worden ingesteld ter zake van het misdrijf omschreven in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:61
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-08-2017: Er is namens klager aangevoerd dat het onderzoek nieuw bewijs zou hebben opgeleverd. Naar het oordeel van het hof heeft het onderzoek – integendeel – overtuigend aangetoond dat er ten aanzien van de gerezen verdenkingen slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:6716
Alles wat wikipedia daarover schrijft: Demmink was geregeld in het nieuws omdat hij beschuldigd werd van strafbare feiten. Er is echter door het Openbaar Ministerie nooit reden voor vervolging geconstateerd. Het Gerechtshof in Arnhem bepaalde in augustus 2017 dat het Openbaar Ministerie hierin gelijk had.
(alle vet opmaak van mij)
Ik heb niet veel behoefte aan verder inhoudelijk commentaar. Ik heb al eerder opgemerkt dat een redelijke en betrouwbare rechtsgang in Nederland niet mogelijk is zolang als ons justitiële apparaat en de Rechterlijke macht voor iedereen zeer aantoonbaar en zeer evident corrupt is.
Een aantal voormalige hooggeplaatste justitiemedewerkers geeft wel commentaar
Dossier Nederland rechtersdictatuur
 

Hyperventilatie

rubbelaar1Ik sta meestal niet te popelen om voor mensen op te komen die zich uiten met hyperventilerend taalgebruik. En ik wil me liefst concentreren op vaderschap. Maar nu is de tijd toch echt rijp voor een stevige stellingname tegen, alweer, het paleis van onjuistitie (gerechtshof Arnhem), ter verdediging van journalist en onderzoeker Micha Kat.
Gisteren had ik geen gelegenheid om aanwezig te zijn bij de zitting in Arnhem waarin Kat als verdachte voor moest komen. Kat zelf had ook geen ‘gelegenheid’ om te komen. De aard van zijn vervolging en de repressie die daarin steekt, maakte dat hij naar Ierland moest vluchten.  Als hij hier zijn neus laat zien wordt (bij) hem DNA-materiaal afgenomen wat tegen de regels lijkt te zijn. Ik heb dat laatste nog niet zelf gecheckt, maar ik denk wel dat dat klopt. Hij is niet verdacht van  ernstige misdrijven, of misdrijven waarbij in de regel DNA-sporen worden achtergelaten, laat staan van nut kunnen zijn. De vervolgingen zijn gericht op het onmogelijk maken van zijn journalistieke werk.  Je moet je bij al dat machtsmisbruik afvragen waarom zo nodig zíjn DNA moet worden afgenomen. Kat heeft daar wel ideeën over.
Nou ja, je kunt kritiek hebben op de manier waarop hij dat journalistieke werk nu doet, zeker is wel dat hij veel dingen boven water heeft getild die van uitermate groot maatschappelijk belang zijn. En dat gebeurde óók vaak met goede uitgewogen teksten. Zijn huidige bewuste journalistieke methodiek wordt, ook door hem zelf dacht ik, ‘provocatief’ genoemd.
Maar hoe dan ook, wat je er ook van wilt denken, boven alles verdient Micha Kat een eerlijke en transparante behandeling. Dat betekent dat hij, als niet aanwezige verdachte, zo goed mogelijk geïnformeerd moet worden over het rechtsverloop. Daarbij is een videoregistratie van de zitting van groot nut. Ook de werking van de publieke controle op de rechtspraak is juist in dit soort gevallen heel belangrijk.  Ik had een eventuele opname graag bekeken.
Nu is dat echter niet mogelijk, want de rechtbank Arnhem heeft op een verzoek van JDTV als volgt besloten:
Geachte heer Donk,
In reactie op uw verzoek deel ik u mee dat de voorzitter van oordeel is dat het karakter van deze zaak het niet toelaat om beeld- en geluidsopnamen te maken.
Met vriendelijke groet,
drs. J (Judith) van Berkel Persvoorlichter communicatieadviseur
Wat opvalt is het gebrek aan motivatie. welk karakter van de zaak? Is er dan geen persrichtlijn die anders voorschrijft?  Tot nu toe heb ik op dit blog vooral geklaagd over de  afwezigheid van openbaarheid van uitspraken in het familierecht. Ik dacht nog even dat het in het strafrecht toch net iets anders zou gaan. Maar als in, juist dit soort zaken,  naar willekeur kan worden besloten de deuren dicht te houden voor verdachte en geïnteresseerden die niet de gelegenheid hebben om naar Arnhem af te reizen en/of die al spontane kotsneigingen krijgen als ze de voorgevel van dat gebouw moeten aanschouwen, dan is de maat wel weer eens flink overgestroomd.
Ook de namen van de leden van het rechtsprekende college zijn blijkbaar niet bekend gemaakt. Meer info bij mijn collegabloggers.
Zelf ben ik ooit, 35 jaar geleden, van plan geweest om voor het weekblad de Vrije Alkmaarse een vaste column te schrijven onder het motto ‘hyperventilatie’ vanwege de enorme emotionele inpakt die machtsmisbruik heeft. Dus ik moet Kat misschien niet te snel wat verwijten over de aard van zijn schrijfwerk. Misschien moet het zo ook maar, ik weet het ook niet veel beter. Het kostte me heel wat zuchten en zweten om het blog die u hier leest netjes in woorden te gieten. Ik wil ook wel eens liever superlatieven en zware woorden gebruiken. Toch Micha; heel misschien soms iets voorzichtiger, soms zijn mensen de dupe van je woorden die het niet verdienen vrees ik.  En af en toe antwoord als ik een vraag stel….Maar je verdient niet veroordeeld te worden, je verdient gewaardeerd te worden voor wat je aanpakte, je verdient een deugdelijk proces of wat mij betreft liever geen processen aangevoerd door xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Diskwalificaties even geschrapt; oordeelt u zelf. Of oordeel misschien zelfs niet over personen, maar kom wel op voor de rechtstaat)
En dan speciaal nog voor de voorzitter van het Rechterlijk college, de enige bij naam bekende magistraat in dit poppenspel: Ouderling Abbink:
Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence.
Blind Pharisee! First clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean.
“Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside but on the inside are full of the bones of the dead and everything unclean.
In the same way, on the outside you appear to people as righteous but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. 
Mat. 23:25-28 (NIV) Een bijbelse hyperventilatie

Een goed gesprek met Micha Kat op de m.i betrouwbare site Het Haagse complot
 
 

Joris Demmink wordt vervolgd (Demmink prosecuted)!

stop kindermisbruik
stop kindermisbruik

Breaking News: Joris Demmink, the resigned Secretary General of the Dutch Ministry of Justice will be prosecuted for alleged sexual abuse of 2 Turkish Boys. So decided the High Court Den Bosch (in Arnhem). Demmink has been linked to the sexual assault and trafficking of young boys, both in the Netherlands and abroad.(read more in english)

Breaking nieuws en dat zeg ik niet zomaar. Nadat jarenlang verschillende elkaar opvolgende ministers beweerden dat er geen schijn van bewijs was is inmiddels het gerechtshof den Bosch (zitting Arnhem) zojuist tot de conclusie gekomen dat er genoeg belastend materiaal ligt om tot vervolging wegens mogelijke verkrachting, over te gaan van Joris Demmink.

Joris Demmink was tot voor een jaar secretaris Generaal van Justitie.
Mijn gedachten gaan uit naar zijn mogelijke slachtoffers, naar de Koerdische vrijheidsstrijder Baybasin en de klokkenluiders (Niet in het minst Micha Kat) die helemaal dol werden van deze zaak. Geef ze nu de credits die ze verdienen. Zelf was ik een beetje klokkenluider op het wikipedialemma waar dhr TT nog onlangs probeerde de schade voor Demmink te beperken. Ik hoop dat de censuur daar ophoudt!

Verder is het van het grootste belang dat nu het hele nest van elkaar dekkende justitieambtenaren en ministers schoon wordt geveegd. Het doet me aan iets uit de bijbel denken; Jezus bij de tempel die de Tollenaars eruit gooit en andere passages waar de farizeeërs er van langs kregen.

al mijn blogs over Demmink
het bericht bij de NOS
tekst van de Arnhemse uitspraak (Bosche hof)

ps: klein foutje gecorrigeerd. De uitspraak was gedaan door het Gerechtshof Den Bosch zitting houdende te Arnhem. De meeste media hadden dat ook fout.

ps 2: Het is niet zo dat nu het recht vanzelf en vanzelfsprekend zijn loop zal hebben. Ik heb al eerder uitgelegd dat er een speciale juridische constructie nodig is om in dit geval recht te laten spreken.
Een goede uitleg over de verwachtingen in dit proces kunt u ook hier vinden

van archive.org gehaalde OM-verklaring

ambassade vs demmink
En dit staat op 30-1-2014 nog steeds op de website van de Nederlandse ambassade in de VS. “The decision not to prosecute Mr. Demmink was upheld by the Court of Appeal.” Klik voor vergroting. op 11 februari bleek me dat deze pagina inmiddels is verwijderd. Kamerlid Omtzigt heeft deze pagina vorige week ook ontdekt en ook vandaag met mij vastgesteld dat die verdwenen is. zie Katholiek Nieuwsblad.