Cookies

Nieuw

Nieuw dat is een boel overboord werpen

Nieuw dat is iets goeds vasthouden

Nieuw dat is een schot in de roos

Nieuw dat is iets anders

Nieuw is zonder de uitroeptekens van de reclame

Nieuw is vanzelfsprekend nieuw

Nieuw is authentiek

Authentiek, autonoom, vanzelfsprekend vaderschap

Een oud verhaal

Een nieuwe kans

jozef als bijrol

jozef
Over Jozef hebben we het weer niet. Maria en God de vader. En in plaats dat Jozef de wacht houdt, of althans zijn geest wordt de toegang tot de kerk bewaakt door een meneer die centjes vraagt om een verdere blik te werpen en aan de mis mee te doen. Fijn als je dan toch heilig hart-kerk heet, maar op welke plaats zit het hart van die tent dan vraag je je af?

En hierboven mijn zoon Joshua die op zijn school de hoofdrol Jozef speelt. Ook een bijrol kan een hoofdrol zijn. Daar kan ik verschillende dingen mee bedoelen. En met dat vraagstuk wilde ik jullie deze kerst dan ook maar opzadelen.

meer over Jozef

Staat straft onschuldige kinderen

kindDe ouders doen het allemaal niet goed, daarom moet de staat meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen. Sneller OTS, belang van het kind gelijk stellen met dat van de staat (want niet dat van de ouders …….), verplichte meldingen bij AMK’s door huisartsen. Het kan niet op. En wat gebeurt er dan met die kinderen die nu veilig in handen van de staat komen? Worden ze geholpen? Wordt de door de huisarts doorgegeven melding serieus genomen, of werkt dat meer als een afmelding (de huisarts hoeft nou zelf niets meer te doen)?

Wel 1294 kinderen worden in jeugdgevangenissen gegooid zonder veroordeling. Alleen maar omdat ze hulp nodig hebben. Niet omdat ze iets misdaan hebben. Want in de echte jeugdhulpverlening is geen plaats voor ze , net zomin als er voor het kindje Jezus ergens plaats is dezer dagen zou je kunnen zeggen.

Die jeugdgevangenissen; daar komen ze dikwijls slechter uit dan ze er ingingen. Net zoals ze overigens ook dikwijls slecht uit de rest van de zogenaamd echte hulpverlening rollen. Maar bij de jeugdgevangenissen leren ze dan dikwijls nog veel slechts bij.

Volgens een of andere directeur van zo’n instelling maakt dat allemaal niet zoveel uit. ze worden in beide gevallen gewoon opgevoed meent hij. Cynischer kan ik het niet bedenken. Waarom bestaan er dan jeugdstraffen? Al zou ik super in de watten worden gelegd dan zou ik nog niet in een gevangenis willen komen als ik niets misdaan heb. En dit allemaal toch weer onder het mom van het belang van het kind natuurlijk……….

Als kind zou ik geloof ik liever mijn ouders willen, in veel gevallen zullen deze kinderen hun vaders gemist hebben. Daar valt wat aan te doen.

artikel in trouw over misplaatste kinderen
over het belang van het kind

God straft Gore

josh-en-rosalie-op-de-schaa.jpgHad ik nog bijna een belangrijke vaderzaak moet missen. Mijn zoon leren schaatsen. Gelukkig dat Gore’s gelijk nog even duurt, maar het kan ook zijn dat God’s gelijk nog even duurt. Of dat ze het toch met elkaar eens zijn. Wie weet. IJs! Schaatsen nu maar.

een bult die de lucht vult

geen bultIk houd me ook nog wel eens met andere dingen bezig dan vaderschap, en toch heeft het er dikwijls weer mee te maken. B&W van Deventer willen zichzelf met hun ambtenaren in een grote bult huisvesten die het aangezicht van de binnenstad nog lang zal bepalen, verstoren eigenlijk.

Hiernaast ziet u een door mij uitgedacht leus die ik, samen met Ilia, eigenhandig op het doek schilderde. Een schilderij van het ongebruikelijke soort dus. Die leus raakt het algehele zelfpromotende gedrag van de overheid de laatste jaren. Ik sprak er al eerder over hieronder. De ongehoorde arrogantie om te denken dat de overheid alles beter doet.

De vele aanwezige SP-ers noodden mij om her en der nog een discussietje te voeren over de verschillen tussen de eerste-kamer en tweede-kamer fractie vcan de partij als het gaat om gelijkwaardig ouderschap. Een discussie die een zekere basis heeft in Deventer als de bakermat van het amendement gelijkwaardig ouderschap. Het viel me mee dat een paar mensen goed wisten hoe de discussie verder aan het verlopen is.

Een etterende puist zit er onder die bult in Deventer en elders. Het lijdt voortdurend tot ongelukkige uitbarstingen om te denken dat zaken wel in orde komen als ze (meer) een overheidstaak zijn. Het is goed dat er deze week weer verdergaande voorstellen zijn om de strafbaarheid van de overheid weer in te voeren. Dat zal de illusie van de overheid als belangeloze dienaar van de burger weer een beetje doorprikken. Wel voorzichtig prikken, want er kan veel etter onder zitten !!!

zorgen

hartsconflictDe zorgkosten voor gescheiden mensen zijn 48% hoger dan voor de gemiddelde Nederlander. Dat baart zorgen. Maar misschien dat er vooral zorgen worden gebaard. Ik bedoel daarmee; is het de kwestie dat het scheiden tot last leidt of zijn het de problemen over de contacten met de in het huwelijk e.d. gebaarde kinderen die voor zorgen zorgen.

De meeste instellingen maken weinig onderscheid tussen die twee. Voor de WAO is de bestaande probleemcategorie bijvoorbeeld scheiding. Problemen opgelopen door het missen en moeten vechten voor je kinderen bestaan statistisch daardoor eigenlijk niet.

Ondertussen is er dus een behoorlijke zorgconsumptie die desalniettemin niet kan voorkomen dat er ook een lagere levensverwachting is voor mannen in het algemeen , voor gescheiden mensen in het bijzonder, en voor gescheiden mannen nog extra. Waarschijnlijk dus vooral problemen die te maken hebben met contacten met de kinderen.

In het rapport hierover wordt gerept over overconsumptie van zorg. Ook overconsumptie van suïcide en automutilatie misschien, merkte Peter Tromp net op toen we er een kort gesprekje over hadden. Voor een uitgebreide analyse van het rapport moet je trouwens ook bij hem zijn.

analyse van Peter Tromp (Vaderkenniscentrum)

dag van de mensenrechten

Of het is geen dag gewoon vandaag, of er zijn geen rechten, of ik ben geen mens.

Ik weet niet of het daartoe helpt als ik toch weer eens in de fakkeloptocht ga meelopen vanavond. Misschien zie ik er wel mensen. Dat wel?

apekool

apekoolGenoeg zware kost voor even. Even verteren. En mijn belofte dat dit weblog ook over praktische vaderzaken gaat waarmaken.

Met mijn zoon Joshua heb ik een prima methode ontwikkeld om zware kost te verteren. Groene kool is van die zware kost. Omdat we deelnemer zijn op een biologische boerderij hebben we niet helemaal zelf in de hand wat we wekelijks voor groenten krijgen. Best gevarieerd, dat wel, maar in de winter zit er dikwijls groene, witte kool bij. Dat vindt Joshua niet erg lekker. Vónd, moet ik zeggen.

Hakken malen, koken braden. Wat rozijnen en kokos erdoor. En op het eind zijn het een soort koeken. Apekoolkoeken. Aap omdat ik en mijn broers al onze kinderen apen noemen (wat natuurlijk pure projectie is). Aap omdat het verwijst naar mijn oude bundel “Dit zijn geen broodjes aap”. En omdat apekool zo’n mooi woord is voor flauwekul. We verwerken en vereteren flauwekul. En het is nog heel gezond ook. En naast ( zelfgemaakte) pizzadag, visdag en pannekoekendag hebben we dus nu op maandag de vaste apekoolkoekdag. Ik verheug me er al weer op.

het recept
dit zijn geen broodjes aap; een bundel met vaderdiscriminerende documenten

Moergrobben (Rechtersdictatuur 2)

Hel;tuin der aardse lusten, Jeroen Bosch“U bent een spotvogel en een schavuit, we weten het, maar u wilt mij toch niet wijsmaken dat een schilder zelf niet beslist wat er op zijn paneel zal verschijnen, in plaats dat voor u gedrochten en loeders opdoemen?

Eigenlijk lees ik vandaag liever in het boek Moergrobben van Theun de Vries, waar bovenstaande een citaat uit is. Een citaat dat wel wat past bij het onderwerp waar ik vandaag op terug zou komen (De vorige post hierover).

Het boek is een historische roman over de schilder Jeroen Bosch die een meester was in het binnenste buiten keren van de werkelijkheid. Een werkelijkheid waar iedereen met verbazing en toch afschuw naar kijkt. Hun eigen binnenwerkelijkheid namelijk en vooral ook de maatschappelijke binnenwerkelijkheid. Kortom waar is Jeroen Bosch als je hem nodig hebt om de Zutphense rechters te schilderen. En waar is Theun de Vries om dat allemaal te beschrijven. Dood helaas. Afin ik doe mijn best.

Ook voor Jan Hop en mij duiken die gedrochten en loeders elke keer weer op. Kun je besluiten om ze niet te zien?

Het is maffia, het zijn razzia’s en stasipraktijken van de monopolie-bedrijfstak familierecht. maar ga er maar weer eens aanstaan om het hier allemaal weer uit te leggen.

Gelukkig staan er een aantal prima dossiers op papa.nl.nu ( zie hieronder) en voor de variatie nu geen afbeelding van mijn eigen kunst maar een plaatje van het schilderij hel van Jeroen Bosch waarop we nog net zien hoe een Zutphense kinderrechter een kindje opeet onder het mom van het belang van het kind.

dossier rechters op papa.nl.nu
De vorige post hierover

Nederland een rechtersdictatuur

Rechtspraak is een vergeten onderdeel van de democratie. En dat is wel zo gemakkelijk…. voor de rechters. Rechters dulden geen tegenspraak. Nou ja… een beetje dan. Maar als iemand door heeft dat er in die rechtbanken dikwijls niet openbaar maar geheim wordt rechtgesproken, er ook geen publieke uitspraak is ( wat volgens art 6.1 Europees verdrag voor de rechten van de mens absoluut moet) dan krijg je gewoon het woord niet in Nederland, want iedereen is bang voor rechters. En niet voor niets. Rechters kunnen je namelijk terugpakken. Dat klinkt zwaar, maar het is waar. Dat heeft ook Jan Hop nu weer voor de zoveelste keer ondervonden. Hij mag twee jaar lang niet meer als procesvertegenwoordiger optreden in de rechtbank Zutphen. Omdat hij heeft gezegd dat er bij de jeugdzorg allerlei onfrisse praktijken zijn. Iets wat hij volstrekt heeft aangetoond. Onder andere in de zitting waarin het ging over de vraag of hij de deur kon worden gewezen.

Voor dat aantonen moet je dan overigens niet in de uitspraak zelf kijken (het mocht eens iemand op een idee brengen) maar in de weergave van de mensen die op de publieke tribune zaten.

Kinderrechter Quik-Schuijt kan rustig op de radio beweren dat slechts een kleine minderheid van vaders problemen met kontakt met hun kinderen heeft. En die paar zijn dan ook een beetje gek. Volgens Quik-Schuit dan. Daar bedoelt ze mij onder andere mee. Een leugen en een infame beschuldiging zonder enige grond.

Ik maak me zo kwaad dat ik nu besluit morgen dit verhaal af te maken (in deze post of in een vervolgpost). Nu de goedheilig man. Misschien kan zwarte Piet de Zutphense rechters effe in de zak stoppen voor een enkele reis Spanje.

dossier Nederland een rechtersdictatuur
vorige post: de rechtbank zutphen wil haar kritikaster kwijt
de vervolgpost: moergrobben (rechtersdictatuur 2)
verslag zitting Hop
uitspraak Jan Hop
Over de openbaarheid van uitspraken