Cookies

Atellierroute Deventer

VerrassingVanwege familieverplichtingen kon ik op het laatste moment niet meedoen aan de atelierroute. Bezoekers konden wel een buttonverfpakket gratis meenemen. Maar op zondag heeft iemand dat weggehaald. Mensen die wat gemist hebben kunnen nog bij mij terecht voor een laatste  bezoek in mijn atelier in het oude kunstenlab of kunnen een pakketje bij mij afhalen. Mijn atelier verhuist tijdelijk naar een plek in het havenkwartier.  Hierover binnenkort meer. Hierboven de originele verfdopjes voor het pakket.

De gedachten zijn vrij

Vandaag zong ik met mijn vaste zangmaatje het lied “De gedachten zijn vrij.” Mijn gedachten gingen uit naar alle gedachten die ik moet verdringen om te kunnen overleven. Dit verdringingsproces zelf verdring ik nog niet. Met veel gemiste vaders is het erger gesteld. Ze moeten om te overleven zelfs de gedachten aan hun kinderen verdringen. Ik heb dat nooit willen doen. Ook niet onder het weirde motto “loslaten”. Af en toe voel ik me gedwongen om maar niet meer te denken aan de wrede manier waarop de Nederlandse rechtsstaat (!) dit allemaal voor elkaar krijgt. Klik maar eens op mijn laatste blogs.
Hieronder een kwetsbare en mooie versie van het lied. In deze versie een mij onbekend laatste couplet dat lijkt te willen redden wat er nog te redden valt. Maar helaas het houden van wordt er voor veel ouders ook uitgeslagen. wat blijft er over?
PS1 U kunt hieronder zien hoe een van de reacties op deze blog na maanden moest worden geanonimiseerd. Dat dus. Leve onze vrije maatschappij!

justitia

IMAG0107
zwaard en balansweegschaal van vrouwe justitia

IMAG0108
Gesprek met sympathiserende voorbijgangers

Actievoerende vader Erik bij het salomonsbeeld voor de rechtbank Arnhem woensdag 12 augustus. Hij protesteert tegen het feit dat zijn kinderen al 17 maanden vader niet de zorg van hun vader kunnen genieten. Daarbij stelt hij voornamelijk de rol van rechter, jeugdzorg en kindcurator aan de orde.
Er werden interessante discussies gevoerd met voorbijgangers over vele ervaringen van onrecht.

rechters liegen nooit natuurlijk

Mijn lino genaamd 'befgajes' is te zien in een tentoonstelling in de Deventer Bergkerk
Mijn lino genaamd ‘befgajes’ is momenteel te zien in een tentoonstelling in de Deventer Bergkerk

Rechter van Son (Rechtbank Arnhem) schakelde mij in bij een omgangszaak. Toen de rechtbank de gegeven opdracht opzegde of ongedaan maakte, althans vond dat hij voorwaardelijk was, waarbij de voorwaarden evident niet konden worden voldaan, concludeerde ik dat ik mijn handen er dus vanaf moest trekken. Van Son probeerde dat valselijk weer te geven als een keuze van mij, waarna ik haar in enkele korte zinnen per mail nogmaals duidelijk maakte wat mijn ware reden was: ‘Ik blijf van mening dat u een onvoorwaardelijke opdracht heeft verstrekt en daarna eenzijdig die opdracht hebt opgebroken, waarmee u zowel zakelijk als inhoudelijk een voor mij onbetrouwbare partner bent gebleken. U doet de betrokken kinderen daarmee tekort.’Ik verzocht haar mijn motief correct in haar volgende tussenbeschikking over te nemen. In haar volgende beschikking weigerde ze echter mijn beweegredenen naar waarheid te benoemen en weigerde ze ook de uitspraken van de rechtbankgriffie zelf correct weer te geven.
Ik had uitdrukkelijk van te voren gevraagd of het om een expliciete opdracht ging van de rechtbank waarvoor de rechtbank verantwoordelijk zou zijn. Dat werd in eerste instantie bevestigd. ‘In reactie op uw emailbericht van 23 april 2015 bericht u dat de rechtbank in het dictum van de beschikking van 10 april 2015 uitdrukkelijk de ouders en de minderjarigen naar u heeft verwezen en u heeft verzocht te rapporteren. Nu bij beschikking opdracht aan u is gegeven te rapporteren over het verloop van de contacten tussen de vader en de minderjarigen en antwoord te geven op de door de rechtbank gestelde vragen zal deze opdracht niet in een afzonderlijk schrijven worden bevestigd.’
Maar toen ik eenmaal begonnen was, werd dat dus weer teruggedraaid:
‘U bent dus benoemd onder de voorwaarde dat de vader 75% van de door u gemaakte kosten betaalt’
In de laatste tussenbeschikking staat nu dat mij verzocht was met de vader in kwestie te overleggen of voortzetting van mijn begeleiding nog gewenst was, terwijl de griffie dus in werkelijkheid had aangegeven dat de opdracht ten einde was, of nooit begonnen (?). In mijn reactie daarop stond onder andere de volgende zin: Verder trek ik mijn handen nu in alle opzichten van deze zaak af per saldo vooral vanwege deze inhoudelijke en zakelijke onbetrouwbaarheid van u.
Raad eens welk deel van deze zin in de tussenbeschikking werd weggeknipt!
Kortom de weergave in de tussenbeschikking is bedrog en machtsmisbruik.. Bovendien hebben er meerdere rechtbankmedewerkers onder leiding van van Son er samenspannig aan gewerkt. Vermoedelijk motief is geweest om mij tegen de vader in kwestie uit te spelen zodat de rechtbank de zwarte piet ergens naar toe kon spelen..
Het was voor de uitvoering van mijn opdracht noodzakelijk dat de rechtbank haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever zou nemen. Ik heb de opdracht, ondanks te verwachten moeilijkheden, aangenomen omdat het hier om drie kinderen ging die naar hun vader wilden en door rechtbank en curator daarvan werden weerhouden. Omdat ik wist dat het moeilijk zou worden heb ik helderheid van de rechtbank gevraagd en die aanvankelijk ook gekregen.
De rechtbank Arnhem heeft een lange geschiedenis van vaderdiscriminatie. Hier een formulier waarop voorgedrukt de uitsluiting van vader als medeopvoeder uit 1994. klik hier voor meer info over vaderdiscriminerende formulieren.

Voor wie het allemaal niet zo snel begrijpt verwijs ik naar mijn eerdere uitgebreide blog over deze affaire.
Ik benadruk nogmaals dat het hier om een rechter gaat die in de media ageert tegen gelijkwaardig ouderschap en dat in de praktijk ook probeert te frustreren door mijns inziens strafbaar handelen. Verder ondertekent ze met haar griffier vonnissen met de vermelding dat ze openbaar zijn uitgesproken terwijl dat volgens de griffie zelf niet het geval is (De beschikking is verzonden aan partijen/belanghebbenden, waarmee conform voormelde artikelen is voldaan aan het openbaarheidsvereiste).’ Ín het openbaar uitgesproken’ lijkt me toch wel een valse weergave van de werkelijkheid in een formeel geschrift.
Van Son beklaagt zich regelmatig in de media over de lange duur van processen. In deze zaak weet ze het proces eindeloos te rekken met om de drie maanden een stapje, wat dan vervolgens dan ook weer kan worden ingetrokken. Ik heb geprobeerd als begeleider voortvarend aan de slag te gaan en dat wordt dan eigenlijk gewoon afgestraft door het intrekken van de opdracht. De betrokken rechter straalt geen enkel gezag uit, is niet in staat tot decisief handelen.
Met dit soort gelieg en bedrog die ook mij in een kwaad daglicht probeert te stellen kan ik verder niet leven. Ik leef al 20 jaar als outlaw of ‘mort civile’ Op geen enkele manier kan ik rekenen op een redelijke en eerlijke behandeling door deze rechtstaat. Ik kan mij ook niet meer als burger gedragen. Ik ben zeer kwetsbaar en weet niet meer hoe ik mij kan handhaven. Eigenlijk al 20 jaar niet meer…
PS1. De standaardzin dat een uitspraak openbaar is gedaan, of zelfs op een openbare terechtzitting is al jaren gebruikelijk, onder uitspraken in het familierecht. Maar er is inmiddels wel een hele discussie is geweest over die openbaarheid en er is door de commissie de Meij bepleit dat die openbaarheid niet altijd zou hoeven waartoe dan de grondwet zou moeten worden aangepast. Daarmee is een categorie niet-openbare uitspraken benoemd.  Het is extra erg dat die categorie nog steeds verstoppertje speelt.
PS2: De rechtbank ( het hoofd famiezaken) heeft aangekondigd mijn rekening te betalen. Nu de immateriële schade nog. Vooral die bij de kinderen, ook bij de ouders en ook bij mij. ( 300915) Ik hoor van haar ook dat het echt niet de bedoeling is dat ik verantwoordelijk zou zijn geworden voor de betaling, dat schaadt mijn onafhankelijkheid. Maar dat is nu precies wel gebeurd!!!
Ik heb de ouders aangeboden om alsnog, maar met uitsluiting van alle instanties, de begeleiding van de kinderen naar de vader op me te nemen tegen een door hun zelf vast te stellen vergoeding.  Dit lijkt wat af te wijken van mijn stelling ¨Verder trek ik mijn handen nu in alle opzichten van deze zaak af per saldo vooral vanwege deze inhoudelijke en zakelijke onbetrouwbaarheid van u.¨ Maar dit betrof uiteraard de zaak zoals die bij de rechtbank dient. Ik wil mij wel wat van de betrokken kinderen blijven aantrekken.
dossier openbaarheid van uitspraken
met deze rechter zat ik twintig jaar geleden in een radiodiscussie
dossier rechtersdictatuur
Van de betrokken vader zelf en idem bij Nico vd Ham
Correspondentie met de rechtbank (de rechter vindt wat anders dan de rechtbank)  
en antwoord

over de grenzen

DSC_0287Goh wat staan we hier mooi tussen de bloemetjes dacht ik nog net voordat het kwade gezicht van een ranger van het nationale natuurpark Vanoise opdook.

DSC_0316
bivak en hut bij maanlicht

Hoewel vele aanvaringen met de ordehandhaving rijk, zijn mijn bekeuringen nog op een hand te tellen (een keer fietspad niet gezien, 3 keer snelheidsovertredinkje en een keer een beetje over een doorgetrokken streep). Nu niet meer dus. Het werd een bon voor onrechtmatig bivakkeren.
Met mijn zoon voor de derde keer op trektocht. Vanuit Italië, Gran Paradiso naar Frankrijk, Vanoise, en weer terug. Veelal probeerden we vrij te kamperen, maar dat was dus wat moeilijker dan op onze vorige trektochten. Vooral de fysieke en juridische grenzen van het nationaal park Vanoise speelden ons daarbij parten. Aan de Italiaanse kant van het park stonden bijvoorbeeld geen bordjes om te waarschuwen dat wij beschermd gebied binnentrokken, dit in scherpe tegenstelling tot de eigen Franse kant.
Maar we hadden een hele mooie 15-daagse trektocht op geheel eigen kracht door een wondermooi gebied, afgesloten met een terugkeer in het Romeinse Rijk via de Hannibalroute.
ons eigen potje met zelfgemaakt schermpje
ons eigen potje met zelfgemaakt schermpje