Cookies

rechters liegen nooit natuurlijk

Mijn lino genaamd 'befgajes' is te zien in een tentoonstelling in de Deventer Bergkerk
Mijn lino genaamd ‘befgajes’ is momenteel te zien in een tentoonstelling in de Deventer Bergkerk

Rechter van Son (Rechtbank Arnhem) schakelde mij in bij een omgangszaak. Toen de rechtbank de gegeven opdracht opzegde of ongedaan maakte, althans vond dat hij voorwaardelijk was, waarbij de voorwaarden evident niet konden worden voldaan, concludeerde ik dat ik mijn handen er dus vanaf moest trekken. Van Son probeerde dat valselijk weer te geven als een keuze van mij, waarna ik haar in enkele korte zinnen per mail nogmaals duidelijk maakte wat mijn ware reden was: ‘Ik blijf van mening dat u een onvoorwaardelijke opdracht heeft verstrekt en daarna eenzijdig die opdracht hebt opgebroken, waarmee u zowel zakelijk als inhoudelijk een voor mij onbetrouwbare partner bent gebleken. U doet de betrokken kinderen daarmee tekort.’Ik verzocht haar mijn motief correct in haar volgende tussenbeschikking over te nemen. In haar volgende beschikking weigerde ze echter mijn beweegredenen naar waarheid te benoemen en weigerde ze ook de uitspraken van de rechtbankgriffie zelf correct weer te geven.
Ik had uitdrukkelijk van te voren gevraagd of het om een expliciete opdracht ging van de rechtbank waarvoor de rechtbank verantwoordelijk zou zijn. Dat werd in eerste instantie bevestigd. ‘In reactie op uw emailbericht van 23 april 2015 bericht u dat de rechtbank in het dictum van de beschikking van 10 april 2015 uitdrukkelijk de ouders en de minderjarigen naar u heeft verwezen en u heeft verzocht te rapporteren. Nu bij beschikking opdracht aan u is gegeven te rapporteren over het verloop van de contacten tussen de vader en de minderjarigen en antwoord te geven op de door de rechtbank gestelde vragen zal deze opdracht niet in een afzonderlijk schrijven worden bevestigd.’
Maar toen ik eenmaal begonnen was, werd dat dus weer teruggedraaid:
‘U bent dus benoemd onder de voorwaarde dat de vader 75% van de door u gemaakte kosten betaalt’
In de laatste tussenbeschikking staat nu dat mij verzocht was met de vader in kwestie te overleggen of voortzetting van mijn begeleiding nog gewenst was, terwijl de griffie dus in werkelijkheid had aangegeven dat de opdracht ten einde was, of nooit begonnen (?). In mijn reactie daarop stond onder andere de volgende zin: Verder trek ik mijn handen nu in alle opzichten van deze zaak af per saldo vooral vanwege deze inhoudelijke en zakelijke onbetrouwbaarheid van u.
Raad eens welk deel van deze zin in de tussenbeschikking werd weggeknipt!
Kortom de weergave in de tussenbeschikking is bedrog en machtsmisbruik.. Bovendien hebben er meerdere rechtbankmedewerkers onder leiding van van Son er samenspannig aan gewerkt. Vermoedelijk motief is geweest om mij tegen de vader in kwestie uit te spelen zodat de rechtbank de zwarte piet ergens naar toe kon spelen..
Het was voor de uitvoering van mijn opdracht noodzakelijk dat de rechtbank haar verantwoordelijkheid als opdrachtgever zou nemen. Ik heb de opdracht, ondanks te verwachten moeilijkheden, aangenomen omdat het hier om drie kinderen ging die naar hun vader wilden en door rechtbank en curator daarvan werden weerhouden. Omdat ik wist dat het moeilijk zou worden heb ik helderheid van de rechtbank gevraagd en die aanvankelijk ook gekregen.
De rechtbank Arnhem heeft een lange geschiedenis van vaderdiscriminatie. Hier een formulier waarop voorgedrukt de uitsluiting van vader als medeopvoeder uit 1994. klik hier voor meer info over vaderdiscriminerende formulieren.

Voor wie het allemaal niet zo snel begrijpt verwijs ik naar mijn eerdere uitgebreide blog over deze affaire.
Ik benadruk nogmaals dat het hier om een rechter gaat die in de media ageert tegen gelijkwaardig ouderschap en dat in de praktijk ook probeert te frustreren door mijns inziens strafbaar handelen. Verder ondertekent ze met haar griffier vonnissen met de vermelding dat ze openbaar zijn uitgesproken terwijl dat volgens de griffie zelf niet het geval is (De beschikking is verzonden aan partijen/belanghebbenden, waarmee conform voormelde artikelen is voldaan aan het openbaarheidsvereiste).’ Ín het openbaar uitgesproken’ lijkt me toch wel een valse weergave van de werkelijkheid in een formeel geschrift.
Van Son beklaagt zich regelmatig in de media over de lange duur van processen. In deze zaak weet ze het proces eindeloos te rekken met om de drie maanden een stapje, wat dan vervolgens dan ook weer kan worden ingetrokken. Ik heb geprobeerd als begeleider voortvarend aan de slag te gaan en dat wordt dan eigenlijk gewoon afgestraft door het intrekken van de opdracht. De betrokken rechter straalt geen enkel gezag uit, is niet in staat tot decisief handelen.
Met dit soort gelieg en bedrog die ook mij in een kwaad daglicht probeert te stellen kan ik verder niet leven. Ik leef al 20 jaar als outlaw of ‘mort civile’ Op geen enkele manier kan ik rekenen op een redelijke en eerlijke behandeling door deze rechtstaat. Ik kan mij ook niet meer als burger gedragen. Ik ben zeer kwetsbaar en weet niet meer hoe ik mij kan handhaven. Eigenlijk al 20 jaar niet meer…
PS1. De standaardzin dat een uitspraak openbaar is gedaan, of zelfs op een openbare terechtzitting is al jaren gebruikelijk, onder uitspraken in het familierecht. Maar er is inmiddels wel een hele discussie is geweest over die openbaarheid en er is door de commissie de Meij bepleit dat die openbaarheid niet altijd zou hoeven waartoe dan de grondwet zou moeten worden aangepast. Daarmee is een categorie niet-openbare uitspraken benoemd.  Het is extra erg dat die categorie nog steeds verstoppertje speelt.
PS2: De rechtbank ( het hoofd famiezaken) heeft aangekondigd mijn rekening te betalen. Nu de immateriële schade nog. Vooral die bij de kinderen, ook bij de ouders en ook bij mij. ( 300915) Ik hoor van haar ook dat het echt niet de bedoeling is dat ik verantwoordelijk zou zijn geworden voor de betaling, dat schaadt mijn onafhankelijkheid. Maar dat is nu precies wel gebeurd!!!
Ik heb de ouders aangeboden om alsnog, maar met uitsluiting van alle instanties, de begeleiding van de kinderen naar de vader op me te nemen tegen een door hun zelf vast te stellen vergoeding.  Dit lijkt wat af te wijken van mijn stelling ¨Verder trek ik mijn handen nu in alle opzichten van deze zaak af per saldo vooral vanwege deze inhoudelijke en zakelijke onbetrouwbaarheid van u.¨ Maar dit betrof uiteraard de zaak zoals die bij de rechtbank dient. Ik wil mij wel wat van de betrokken kinderen blijven aantrekken.
dossier openbaarheid van uitspraken
met deze rechter zat ik twintig jaar geleden in een radiodiscussie
dossier rechtersdictatuur
Van de betrokken vader zelf en idem bij Nico vd Ham
Correspondentie met de rechtbank (de rechter vindt wat anders dan de rechtbank)  
en antwoord

13 antwoorden op “rechters liegen nooit natuurlijk”

 1. ja Joep, tis te verschrikkelijk voor woorden, ik óverleef ook al weer 15 jaar ‘vogelvrij’ als vader, mijn kinderen (postmodern) verziekt&misvormd, en iedereen staat erbij en kijkt ernaar, ben geïsoleerd, op afspraken met een handvol vrienden na altijd alleen, sociaal-maatschappelijk naar de kloten en mn gezondheid ronduit slecht, pffffffff

 2. Joep
  Eens zal gerechtigheid plaatsvinden. Vraag niet wanneer want dat weet ik niet, maar eens zullen rechters er ook niet meer onderuit kunnen. Tot dan zijn wij vaders en kinderen alleen. Isolement, Belangrijk is dat we volhouden in deze strijd zonder echt een einde. Hou vol. Doe ik ook met (Verlies) (160p).
  Slechts weinigen begrijpen het.
  Steef

 3. Joep,
  Gerechtigheid is een zeer lange weg. Tientallen jaren, zo al niet meer.
  Rechtsprekers denken dat ze de wijsheid in pacht hebben. Daarin zijn ze helaas opgevoed. Mispoes,
  De emancipatiegolf kwam zo’n 40 jaar geleden op gang en zeker een miljoen kinderen (vowassenen) (in NL alleen zijn daar al het slachtoffer van geworden. Maar het moeten er eerder miljoenen kinderen zijn die er slachtoffer van worden. Eerder zal ons systeem zich niet verder ontwikkelen.
  Als het zover is, leven jij en ik, en vele anderen, allang niet meer.
  Zo lang zal gerechtigheid er over doen haar ontwikkeling te zoeken.
  Als je eens wist hoe lastig het is om een boek te publiceren
  met kritiek op het rechtspreken in ons land zou je niet zo hard weg hollen.
  Kortom, na ons de zondvloed.
  Volhouden maar.
  Steef.

 4. Bij ons in België lijkt alles wat expertises, getuigenverhoor e.d. betreft toch veel beter wettelijk geregeld, zodat veel duidelijker is als de wet overtreden wordt (wat natuurlijk af en toe gebeurt, geen enkel systeem is onfeilbaar). Ik had hier liever het integrale vonnis gepubliceerd gezien en niet een ‘selectie van de stukken’. Kunt u mij deze mailen naar info@logocom.be zodat ik een gedegen antwoord kan geven met begrip voor de drie zijden (beide partijen + de magistratuur/advocatuur)? +je

  1. Het hele dossier over deze zaak beslaat inmiddels wellicht duizenden bladzijden. Ik heb slechts een eerste begin kunnen maken ermee. Het gaat om meer dan drie partijen/belanghebbenden ook. Het gaat om een partij de kindcurator en een rechter, griffiers, jeugdzorg, kinderbescherming. ouders en mij als belanghebbenden. Er is ook sprake van een groot aantal tussenvonnissen. Ik wil die waarin ik zelf voorkom wel aan u opsturen. Overigens is dat een vreemd iets. Ik vind dat stukken openbaar moeten zijn, maar moet ik meewerken aan het verspreiden van leugens door de rechterlijke macht. Dat is het duivelse dilemma wat een totaal ontwrichtte rechterlijke macht ons voorzet. Overigens lijken de mailwisselingen tussen mij en de rechter en griffie nog veel interessanter. De meeste citaten die ik gebruik komen daar uit. Reageert u even? Ik moet er wel tijd voor maken dit allemaal netjes te verzamelen.

    1. Nee ik weet het nog beter. Als u nu de uitspraken gewoon opvraagt bij de rechtbank Gelderland (Arnhem). Volgens de wet en EVRM horen ze dat te geven eventueel geanonimiseerd. Ze doen het niet tot nu toe, maar je weet maar nooit als een buitenlander het vraagt.
     Dan doet u hier verslag van die queeste en als het niet lukt ga ik de moeite nemen. Ik moet dan bedacht ik ook nog al die uitspraken anonimiseren. Maar alla, als u ook meedoet maken we er iets moois van. Misschien nog meer mensen die het gaan proberen?
     Ik kan hier evt de zaakgegevens vermelden natuurlijk.

 5. Ach Joep, die rechters doen maar wat. Het is hoe hun pet staat en hoe ze die dag uit hun bed zijn gestapt. Niemand die bij machte is om een rechter terug te fluiten en/of aan te spreken op zijn/haar gedrag/ uitspraken etc. Mijn man, waar echt helemaal NIETS op aan te merken is, is gecriminaliseerd, vernederd, aan het lijntje gehouden. Verwierp Mr Calkoen nog het rapport van de RvK in 2013. Mr B. Prenger vond in 1 keer juist dat rapport actueel en kon niet tussen de regels door lezen in de eindevaluatie van Kompaan en de Bocht/ het omgangshuis. Wat mijn man toch wel beloofd was. Nee, Mr B Prenger was het zat en heeft mijn man een jaar lang (tot 23 juni 2016) een contactverbod opgelegd!!!! Ondanks alle zorguitingen van Kompaan en de Bocht en de overduidelijke ouderverstoting. Moeders heeft dus voor nu ‘haar zin’. Een pyrus overwinning, want uiteindelijk is zijn zoon volwassen en wie houdt dan mijn man en de waarheid tegen? Ondertussen heeft moeders een praktijk waarbij ze onder andere therapeut is mbt conflictbeheersing bij echtscheiding. Ondertussen is haar advocaat aspirant lid bij vFAS advocaten. Bizar. IK begin steeds meer te begrijpen dat verstoten ouders hun grip op de maatschappij verliezen en er geen deel meer van uit willen maken.
  Mijn stelling is: wend je niet tot jeugdzorg om hulpverlening, want als verstoten ouder ben je rechtenloos. Wend je niet tot een rechtbank, want je bent aan de goden overgeleverd en het kost een hele hoop, zonder enig positief resultaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.