Cookies

zorgen

hartsconflictDe zorgkosten voor gescheiden mensen zijn 48% hoger dan voor de gemiddelde Nederlander. Dat baart zorgen. Maar misschien dat er vooral zorgen worden gebaard. Ik bedoel daarmee; is het de kwestie dat het scheiden tot last leidt of zijn het de problemen over de contacten met de in het huwelijk e.d. gebaarde kinderen die voor zorgen zorgen.

De meeste instellingen maken weinig onderscheid tussen die twee. Voor de WAO is de bestaande probleemcategorie bijvoorbeeld scheiding. Problemen opgelopen door het missen en moeten vechten voor je kinderen bestaan statistisch daardoor eigenlijk niet.

Ondertussen is er dus een behoorlijke zorgconsumptie die desalniettemin niet kan voorkomen dat er ook een lagere levensverwachting is voor mannen in het algemeen , voor gescheiden mensen in het bijzonder, en voor gescheiden mannen nog extra. Waarschijnlijk dus vooral problemen die te maken hebben met contacten met de kinderen.

In het rapport hierover wordt gerept over overconsumptie van zorg. Ook overconsumptie van suïcide en automutilatie misschien, merkte Peter Tromp net op toen we er een kort gesprekje over hadden. Voor een uitgebreide analyse van het rapport moet je trouwens ook bij hem zijn.

analyse van Peter Tromp (Vaderkenniscentrum)