Cookies

senatrice,………..

Ja sorry lezer. Het gaat alweer over zo’n SP-vertegenwoordigster. En ik ben alweer kwaad. Waar haalt Nanneke Quik-Schuijt het vandaan om die pertinente onzin te repeteren over dat verreweg de meeste ouders het na scheiding wel goed regelen.  Ze bedoelt zeker haar medesenatrice Anja die haar kind alleen opvoedde. Dat valt zeker onder goed geregeld? Wat zal ik er nog verder aan toevoegen. Lees de onderzoeken, lees mijn boeken. Jarenlang hebben we ervoor gevochten dat op zijn minst de cijfers door de politiek onder ogen zouden worden gezien. Bij de regering is dat dan eindelijk doorgedrongen. Maar waar is Quik-Schuijt als de waarheid aangehoord moet worden? Als je niet weet waar het over gaat moet je je mond houden Nanneke. En dan een motie ondersteunen die om meer omgangsondersteuning vraagt. Hoe kom je erbij. Je hoort zelf bij de voorhoede van rechters die omgang jarenlang onmogelijk maakte. Hef eerst jezelf op. Verlaat je SP-zetel. Jouw soort (rechters) hoeven we niet om zich met omgang en zorg te bemoeien. En dat voor een partij waar ik lid van ben. Die in haar verkiezingsprogramma vóór gelijkwaardig ouderschap is. En die “dus” een senatrice heeft die er “niet rouwig om zou zijn als er meer 1-oudergezag zou worden opgelegd”, zoals ze in tweede termijn meende te moeten opmerken.

Gelukkig (in opbeurende zin) was ik zelf gisteren niet in Den Haag en wél op een SP-kerngroepvergadering in Deventer waar nog steeds wel voor gelijkwaardig ouderschap wordt gepleit.

Ik hoop dat het zogenaamde wetsvoorstel Donner niet doorgaat. En daar is weer een kleine kans voor aanwezig gezien het feit dat nogal veel senatoren, overigens verschillend-soortige bezwaren hebben geopperd.

de passage over eenhoofdig gezag uit het stenogram van de Eerste Kamer
Quik-Schuijt toespraak 18 november 2008
meer documentatie over de discriminerende houding van Quik-Schuijt

ps:( 3-6-2013). Nanneke Quik-Schuijt heeft inmiddels toegezegd met mij in gesprek te gaan over een aantal pijnpunten. Als daar iets over te melden valt zal ik dat mijn lezers laten weten. Inmiddels is er een gesprek geweest tussen mevrouw Quik-Schuijt enerzijds en mijn dochter en ikzelf anderzijds. Ik voel me nog niet vrij daar uitvoerig over te rapporteren. het ligt daarvoor ook nog te gevoelig. Zie overigens ook mijn latere blogs.

schoutenweg 41 Deventer

0 antwoorden op “senatrice,………..”

 1. Zelfs al zouden verreweg de meeste ouders het onderling na scheiding goed geregeld hebben: de wetgeving is er op de eerste plaats voor mensen die dat niet hebben gedaan.
  De SP zou er goed aan doen een voor leden publiek debat te organiseren tussen Quik-Schuijt (1e Kamer) en Jan de Wit (2e Kamer).

 2. Voor dat debat is de SP helaas schuw. Al jaren poog ik om een discussie bínnen de SP te entameren. Zelfs dát wordt afgeblokt. Maar er is goede hoop, ik denk dat de discussie niet langer ontweken kan worden.

  Bij dat debat zou ook iemand als Laurette Onkelinx of Guy Swennen moeten worden uitgenodigd.

 3. Joep, het is ontluisterend om de verschillen in denkbeelden te zien tussen eenzelfde partij in de 2de en de 1ste kamer. Een debat tussen Quik-Schuijt en de Wit zou zeer interessant zijn en als de druk op de ketel blijft kan dat toch niet uitblijven. Onbegrijpelijk dat er zulke tegenstellingen kunnen bestaan in 1 partij. Quik-Schuijt zoekt duidelijk de polarisatie op (tegen de vader) en niet de dialoog naar een oplossing.

 4. Ik hoop te voorkomen dat ikzelf niet ook in polarisatie verval. Mensen als QS en haar collega Anja reageren helemaal niet op aardige brieven resp. mails.
  Ik blijf de dialoog zoeken, maar je zou bijna oorlog gaan voeren zo onredelijk is haar houding.

  1. Inmiddels is er sprake van een vorm van gesprek tussen haar en mij. Dit is op zich zeer bemoedigend en ook moedig van Quik-Schuijt. Zij vertelde mij dat ze een eerdere brief van mij ( 2001) niet zou hebben ontvangen.

 5. QS lijdt gezien haar uitspraken nog steeds, net als vele ‘familie’rechters, aan een hardnekkige vorm van een primair vader-verstotingssyndroom. Een echt goede behandeling hiervoor is nog niet gevonden, ook niet voor senatoren en rechters.
  Enkele voornaamste kenmerken van het primaire vader-verstotingssyndroom zijn: kritiek op eigen denkbeelden, uitspraken en handelen (als voormalig rechter en SP senator in 1e kamer) afwimpelen of gewoon negeren, met name als het over belang van een welwillende vader en familieleden in het leven van kinderen gaat; Communicatie erover negeren en weigeren op verzoek voor de dag te komen om openlijk het debat of dialoog aan te gaan over eigen denkbeelden, uitspraken en handelen.
  Wel van alles ‘roepen’, zogenaamd ‘inhetbelangvanhetkind’, maar niet het lef hebben voor de dag te komen en zich te verantwoorden voor gedane uitspraken.
  De SP zou zich ernstig moeten beraden over de posititie van QS.

 6. Het blijft een merkwaardig verhaal dat QS namens de SP in de eerste kamer zit.
  Ik heb mij toen al afgevraagd waar bij de SP de motivatie gelegen heeft en kon slechts met het argument komen dat de SP met de positie en het netwerk van QS binnen de wetgevende macht haar voordeel meende te kunnen doen. Dat de SP hierdoor eigen uitgangspunten moet verloochenen, ach…, dat hoort bij het politieke spel toch…? Toch is dit een vraag die m.i. boven het hoofd van de SP blijft hangen, met eventuele gevolgen die onvoorzien zijn geworden juist door die zelfverloochening.
  Nog erger wordt het als je bedenkt dat het type QS niet bekend staat om haar morele en ethische uitgangs-, en gezichtspunten, wat de vraag oproept waar hààr motivatie gelegen heeft om voor de SP plaats te gaan nemen in de eerste kamer.
  Het wordt een mooie boemerang voor de SP als het QS om persoonlijk belang en macht gaat waar ze de SP voor als kapstok kon gebruiken. M.a.w. zowel de SP als QS lijken er dubbele agenda`s op na te houden, waarbij QS op voorhand de beste kaarten heeft.

 7. Er wordt van de minister verwacht dat hij reageert op de vragen van QS. Of dit wettelijk vereist is of gewoon fatsoenlijk gedrag, weet ik niet.
  Welke weg moet er gevolgd worden zodat een eerste-kamerlid als QS publiekelijk antwoord dient te geven op vragen? Of bekleedt zij hierin een uitzonderingspositie gezien moeizame pogingen in het verleden? Of is dit enkel mogelijk binnen partijkaders?

  Tegen elke zweem van discriminatie wordt fel opgetreden de laatste tijd. Of het nu in de media, de politiek of het bedrijfsleven is.
  Het is onbegrijpelijk dat QS, die openlijk gender-rascistische uìtgangspunten hanteert, tot dusverre hierover vrijwil ongemoeid is gelaten.
  Stel je voor, een mannelijke politicus die hetzelfde doet; de wereld zou te klein zijn…

 8. Inderdaad. Genderdiscriminerend. Gender-racisme lijkt me iets als; zwarte mannen anders behandelen dan blanke mannen, terwijl je vrouwen wel gelijk zou behandelen. Er zijn mensen die het woord racisme willen gebruiken voor discriminatie in algemene zin. Ik vind dit bijzonder, en onnodig, verwarrrend. Waarschijnlijk was je hierdoor ook even in verwarring.

 9. Hallo, Joep,
  ik ben net als jij Sociaal Pedagoog en dubbel ervaringsdeskundig.
  * 2 van mijn broers zien al jaren hun kinderen niet meer(ouderverstoting)
  * mijn ex heeft onze dochter al 15 jaar lang verstoten, neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft mij nota bene de schuld . (kinderverstoting)

  Ik heb vele acties ondernomen om een en ander aan te pakken:
  -alle boeken en onderzoeksresultaten van jou en anderen op dit terrein gelezen.
  -de rechter , het AMK en de raad ingeschakeld . Zij hebben er geen kaas van gegeten, kunnen er niet mee omgaan en doen niks.
  – contact gelegd met de exen van mijn broers en hun kinderen. Ik heb alleen contact gekregen met mijn 17 jarige nichtje, die haar vader ( mijn broer) nog nooit heeft gezien. Zij was een half jaar, toen haar moeder weg ging.
  -een halfjaar bij jeugdzorg gewerkt en in het kader van een echtscheidingsproject een aantal professionals geschoold in de kinder- en ouderverstoting.
  -Ik geef les op een HBO pedagogiek opleiding en ga echtscheiding implementeren in de opleiding. Is echt nodig.
  – familierecht gestudeerd en ik hou sindsdien de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
  -Ik heb ook enige tijd zitting gehad in een kerngroep van de SP in Rotterdam met dit onderwerp als inzet. Ze konden er weinig mee. Van gelijkwaardig ouderschap hadden ze nog nooit gehoord.

  Ouders zijn eerstverantwoordelijken voor hun kinderen volgens de wet. Maar als dit niet ( verplicht)wordt begeleid en gesanctioneerd, heeft het geen zin.
  Je bent verplicht voor je kinderen te zorgen, maar als je het niet doet of de andere ouder dwarsboomt: geen probleem!
  Wetten zonder consequenties zijn zinloos!
  Als je geen bekeuring krijgt zonder kaartje, rijdt iedereen zwart.
  We zijn onze tijd te ver vooruit, denk ik.
  Veranderingen in de wet komen traag.

  Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen?
  Met vriendelijke groet,

  drs. H.E.M. Luyben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.