Cookies

Deskundigen bevooroordeeld tegen vaders

pappa+Over de zaak waar mijn laatste 2 blogs over gingen komt steeds meer boven water. En ik lijk geen ongelijk te krijgen lees ik in de Volkskrant. In de bedoelde zaak over een van de vader vervreemd jongetje, zijn nu al twee gedragsdeskundigen die eenzijdige rapportages maakten voor de moeder tuchtrechterlijk veroordeeld. Corine de Ruiter en Paul Pollman. Bepaald niet de eerste de besten. Nu heb ik geen onverbiddelijk geloof in wat voor een (klacht)rechterlijk college dan ook. En evenmin in de Volkskrant. Maar ik heb ook persoonlijk mogen constateren dat Paul Pollman weigerde om mij zijn verweer in de tuchtzaak toe te sturen nadat hij overigens eerst zelf contact met mij zocht. Ik had namelijk graag nog naar die uitspraak willen kijken om te kunnen beoordelen of het om een redelijke uitspraak ging. Ik ben altijd voor nog diepere waarheidsvinding. Professor Heertje die zich blijkbaar als derde in deze zaak liet inzetten lijkt daarmee in dezelfde moederval te zijn gestrikt als zijn voorgangers.

Voorlopig constateer ik met nog meeer kracht (al eerder in vorige blog aangevuld) op basis van de uitlatingen van Heertje (Volkskrant, RTL, uitspraken ter zitting zoals gerefereerd door zijn medestanders, de tuchtuitspraken, communicatie met Pollman) dat Heertje zich

a. niet verdiept heeft in de inhoudelijke case van de betrokken ouders, althans hoogstens eenzijdig.

b. Niet verdiept heeft in de werkelijke gang van zaken mbt de transitie naar de vader, laat staan naar de algemene achtergronden hoe je dat doet in geval van ouderverstoting (in feite een soort gijzelingssituatie)

c. Zich nu gedraagt als een ongeleid projectiel (Sorry Arnold ik bedoelde dat met respect). Het kan zijn dat hij een motor is voor de beweging die jeugdzorg bekritiseert, maar het kan net zo goed zijn dat hij neerstort op de beweging zelf. Het is niet erg dat Heertje fouten maakt in zo’n moeilijk dossier, maar de voortgezette blinde volgdrang van hopeloze slachtoffers en de geringe zelfkritiek maken het allemaal bloedlink.

Dit alles betekent dat waar de misstanden bij Jeugdzorg inhoudelijk als wel in de modus operandi bij uithuisplaatsingen zeer ernstig zijn hier totaal het verkeerde voorbeeld wordt gekozen; terwijl er zoveel voorbeelden zijn van onterechte jeugdzorgrazzia’s en blunders. De werkelijke misstanden dreigen door deze case verkeerd te worden belicht. Ergo en erger nog deze zaak is nu een schoolvoorbeeld van vaderdiscriminatie.

Het gedrag van jeugdzorg is hemelschreiend, maar toevallig is dit een van de paar procent gevallen waarin ze een beetje de goede richting uitgingen.

En het gedrag van de hele monopoliebedrijfstak familierecht is vooral tegen vaders gericht, al komt er met dit soort zaken enige kentering in zo lijkt het.

Ah… en het wordt tijd dat iemand Ed Spruijt eens tuchtrechtelijk (nou ja integriteitscommissie) aan de orde stelt.

Volkskrant over Corine de Ruiter
De vorige blogs (en van daaraf kunt u verder terug)
PS: Voor het overige, het zal duidelijk zijn, ondersteun ik de algemene kritiek van Heertje op jeugdzorg geheel. Waarvan nota graag.
Inmiddels is er een uitspraak in het kort geding tegen Heertje zie een volgend blog van mij

45 antwoorden op “Deskundigen bevooroordeeld tegen vaders”

 1. Het begon al met de “afleidingsmanoevre” door gebruik lees misbruik van nu overal het woord “vechtscheiding”…Men slaat dan gewoonweg de oorzaak fijn over, te weten omgangsfrustratie in vele vele zaken waardoor moeders niet meer worden aangesproken laat staan vervolgd voor vadervervreemding over jaren ook later, wat KINDERMISHANDELING is. (Gardner,Hoefnagels). Het is noga geniepig aan het worden. Mevr. de Ruiter werd zoals je schrijft kennellijk belazert door een dame met l.lverhalen al dan niet als kenmerk geestesstoornissen, en je zegt het zelf al, men slaat voortdurend de plank mis. Uiteraard vele uithuisplaatsingen die wellicht niet zouden deugen doch zat -en ik ken ze….- waar het broodnodig is dat ze uithuis geplaatst worden omdat die kindertjes door dat soort kapot wordt gemanipuleerd wat Spruijt hevig heeft omzeild eerst en ook de Ruiter. Die er nu dus zelf intrapt…? Kan het NOG gekker, en Kinderombudsman en 2eKamer als jullie morgen het Debat hebben, neem DIT verhaal en hierboven mee in -belang va het kind- (BW) en Kinderrechtenverdrag. Zorg dat vadervervreemding wordt aangepakt en ga daders vrouwen al dan niet met die kenmerken bedrog, liegen, verdraaien, manipuleren etc etc vervolgen wegens vaak verduistering van Staat zelfs 236 Sr een ernstig misdrijf tegen de individu. Aan de lopende band gepleegd in Nederland. WIE trekt morgen de mond WEL open in die Commissievergadering Debat? Zie Agenda Kamer.

 2. je hebt gelijk joep, zonder vader over vader, vader is de dader, steeds weer die eenzijdige benadering, en daarbij inhoudelijk ook nog eens bezijden de waarheid, om te ontvaderen, omhet mollen van normale gezinnen en dus meestal kinderen&vaders goed te praten, ik heb corinne de ruiter in de loop der jaren nav artikelen of tv-optredens al wel 10 keer van femini$$me beticht, een zeer ernstige antisociale destructieve geestesziekte, prof. Heertje heeft inderdaad ook onzorgvuldig gehandeld, zijn algemene rode draad echter ikan ik het prima vinden, namelijk verontmenselijking (verburgering.).

 3. Wetenschapper

  Ho ho, waar zijn de argumenten om Heertje maar liefst een ongeleid projectiel te noemen en van te weinig onderzoek te betichten. Het gaat Heertje niet om vaderschapszaken, daar blijft hij verre van net zoals hij verre blijft van partij kiezen voor de moeder.

  Heertje benoemt slechts de inhumaniteit in de jeugdzorg en natuurlijk is de bejegening van dit jongetje inhumaan. Als jeugdzorg heeft verdiend aan omgangs OTS-en, waarom is er dan in al die tijd geen omgangsregeling (al is het maar begeleid) opgestart? En waarom is dat jongetje dan zo vervreemd van vader? Waartoe diende de OTS dan?

  De conclusie is dan ook dat het jeugdzorg gaat om geld verdienen aan die OTS-en en dat die OTS-en niet zijn aangewend voor het belang van het kind. Immers, dan was deze traumatische overgang niet nodig geweest. Heertje koppelt economische ontwikkelingen van overheidssystemen aan een toenemende inhumaniteit in de uitvoering.

  Niets meer en niets minder. De bijdrage van een economische grootheid in het jeugdzorg-debat, die wijst op het verband tussen geld verdienen/graaien en toenemende onmenselijkheid is bijzonder. Ook de persoonlijke inzet van prof. Heertje is bijzonder, en hoe hij hierbij zijn nek uitsteekt.

  Het gaat niet aan om Heertje te verwijten dat hij daarbij de vaderschapsbelangen centraal zou moeten stellen. Op dat niveau houdt professor Heertje zich niet bezig en dat is ook niet zijn expertise. Hij wijst slechts op het verband bureaucratische overheidssystemen, geldzucht en toenemende onmenselijkheid.

  Dat is zijn punt en uiteraard heeft een gerenommeerd hoogleraar als professor Heertje daar heel veel en levenslang onderzoek naar gedaan. Hij weet exact waar hij over praat, alleen hij kiest zelf zijn invalshoek en zijn onderwerp.

  Dat recht heeft hij uiteraard, de kritiek dat hij te weinig van vaderschapszaken weet of van individuele casussen gaat daarom niet aan. Heertje is econoom en een hele belangrijke, zijn analyse van de onmenselijkheden in de jeugdzorg en waardoor die worden veroorzaakt is uiterst waardevol.

  Dan kunnen anderen uitzoeken hoe dat exact zit op allerlei deelgebieden. Ik vind de kritiek op Heertje in bovenstaande column dan ook verre van terecht en mis de input van Heertje zelf. Is hij wel gebeld voor wederhoor voordat hij hier op deze manier is neer gezet die verre van terecht is.

  1. Heertjes algemene kritiek op jeugdzorg is volkomen terecht. Zeker inderdaad juist de verbindingen met ekonomisch perverse belangen. Daarom is het ook zo verkeerd dat hij een verkeerd voorbeeld kiest. Heb je mijn verhaal wel gelezen eigenlijk. Want ik vind helemaal niet dat Heertje vaderschapsbelangen centraal moet stellen. Hoe kom je erbij.
   Omgangs-OTS-en zijn belachelijke ondingen, en ik wil zeker ook aannemen dat ze het in het voortraject hardstikke verprutst hebben, dat doen ze namelijk zo goed als altijd.
   Als jij een mailadres of telefoonnummer hebt van Heertje dan kan ik hem uitnodigen voor een weerwoord. Je mag het hem ook zelf vragen. In de regel kun je hier, je zult het vast zelf al gemerkt hebben, ongemodereerd reageren.

   Lees zelf eens wat ik 20 jaar geleden al over de monopoliebedrijfstak familierecht schreef: http://joepzander.nl/bedrijfs.htm. Misschien kun je wat respect opbrengen voor mensen die al 20 jaar tegen dat moloch vechten, maar toch graag genuanceerd en wetenschappelijk willen blijven denken. Als je dat doet kweek je solidariteit tegen jeugdzorg, niet door zomaar wat te roepen.

   1. “ongeleid projectiel” is natuurlijk geen wetenschappelijk woordgebruik, in die zin is mijn stukje ook een blog en geen wetenschappelijk werkstuk. Maar ik kies er wel voor mij wetenschappelijk voor mijn uitspraken te verantwoorden als dat nodig is. Is het zo beter: Hij weet niet wat er in de zaak speelt want hij heeft het over ontvoering. Hij weet daarmee ook niet goed waar hij op afstevent want dat kun je niet sturen als je niet weet waarover het gaat.

   2. “Monopoliebedrijfstak familierecht”.. 20 jaar (of meer?), dat zou meteen oplossen als de verdoving rond de “voordelen” verdween.

 4. Joep
  Ooit heb ik eens gewerkt bij BVA Breda waar P Pollman toen directeur was. Daarvoor was hij HA, ik meen bij de SP te Oss.
  Ooit heb ik een paar keer gemailed met Mevr. de Ruiter toen bij de SP te Oss. Ik denk dat ze elkaar daar van kennen.
  Bij BVA verbaasde ik me toen al dat een dossier ruwweg 10 jaar werd aangehouden waar de vader werd verdacht van sex. misbruik van zijn eigen dochtertje.
  Vreemd en merkwaardig vond ik toen al.

  Boek VOORDEEL?, een kritische blik op echtscheidingen! zal volgende maand of daarna worden uitgegeven via een oostenrijkse uitgever (U2).

  Ik denk ook aan uitgave in het Spaans omdat het nl erg kritisch op de ontwikkeling van de emancipatie is (doorgeschoten volgens mij).

  Mijn zoon (nu 17) zie ik al meer dan 6 jaar niet meer. Triest maar het is helaas zo.

  Steef
  Voorheen;
  maatschappelijk werker bij o.a. Jeugdzorg, De Raad en BVA en het alg maatsch. werkt. Nu conflict hebbend met dit soort instanties.
  Oss

 5. (Grr, trage backgroundtroep bij android van samsung/ms)
  Hoe kun je een bevooroordeelde deskundige nog deskundige noemen?
  Maar als het waar is wat de VK schrijft(blijkvaar toch een integriteitgerichte indruk wekkend), is die mw Corine de Ruiter ondeskundig bezig. Is dat 1-malig of moet ze opnieuw doctoraal doen?
  -met dank aan damsung /ms voor de heerlijke typos-

 6. Dag Joep,

  Ik heb je niet boos willen maken. Natuurlijk begrijp ik dat dit bij veel vaders heel gevoelig ligt.

  Mijn punt is alleen dat je Heertje niet kunt verwijten dat hij te weinig van een casus weet, te weinig onderzoek heeft gedaan of dat hij een ongeleid projectiel zou zijn.Je zegt dat je dat kunt onderbouwen maar dat onderbouw je in jouw stuk juist niet.

  Heertje weet genoeg van de casus om te hebben gezien dat de praktijk in de jeugdzorg onmenselijkheid en machtsmisbruik betreft. Daar wijst hij op zoals hij veel meer casussen heeft waar hij op dat punt wijst. De exacte details en achtergrond van de verschillende inhumaniteiten doen er niet toe.

  Daarom is het verwijt dat hij niet meer onderzoek naar vaderzaken heeft gedaan, niet terecht. Heertje maakt namelijk een ander punt, nl focussen opde onmenselijkheid in het algemeen, waar jij ook aan refereert en die iedereen kent die met jeugdzorg te maken heeft.

  Hij houdt het bij de gemene deler, noemt meerder casussen en wil juist niet op details ingaan. Zijn punt is de connectie bureaucratie-onmenselijkheid. Wat betreft namen en telefoonnummers van mensen die je wilt spreken. Die kun je bij auteurs vinden via hun uitgeverij. Gewoon zoeken op internet naar telefoonnummers of via sociale media helpt ook vaak.

  Vriendelijke groet

  1. Ik zeg niet dat hij meer onderzoek naar vaderzaken moet doen. Trouwens ook geen slecht idee overigens. Waar het hier om gaat is dat hij een zaak als voorbeeld gebruikt en dat ontvoering noemt terwijl het dat niet is. Noch inhoudelijk, qua modus operandi, noch juridisch.Hij was wel vertrouwensman van de moeder en heeft de vader niet gesproken. Hij is zeer klaarblijkelijk af gegaan op verhalen van de moeder. De hele rechtszitting ging specifiek over die zaak. Nogmaals in zijn algemeenheid prima werk van Heertje, maar dit is nou net helemaal fout. Ik zie dat hij de kwestie nu gaat ontwijken inderdaad, maar het zou voor de goede belichting van de casus toch wel prettig zijn als hij in die kwestie zijn mening gewoon durfde neer te zetten als een vergissing of op zijn minst als fragenswürdig. De casus is namelijk wel van groot belang gezien de , weliswaar late, maar defacto op dat moment juist redelijk adequate manier van ingrijpen. Vandaar dus.
   Maar heb je nou echt al mijn 3 blogs plus links doorgenomen eigenlijk?

 7. De rechtszaak ging niet hierover maar over het noemen van namen van jeugdzorgmedewerkers.Dat doet Heertje steeds en bij meerdere zaken Jeugdzorg heeft het zo gedraaid alsof het om deze ene casus gaat en Heertje niet weet waar hij het over heeft.

  De kwestie wordt dan door Heertje ook niet ontweken, het leidt af van de kern van zijn pleidooi door hier een meningenstrijd over vechtscheidingen van te maken. Het gaat hem om de algemene trend van inhumanisering en daar heeft hij vele voorbeelden bij.

  Je schrijft dat Heertje stuk kan lopen op de eigen achterban, maar dat is eigenlijk wat je nu zelf doet. Je valt hem aan op dingen die hij niet heeft gedaan (partij kiezen in een casus voor de vader of de moeder) en op onvoldoende verstand van zaken.

  Op zo’n manier heeft Heertje geen vijanden meer nodig bij jeugdzorg maar worden ouders de vijand. Dat is echter niet logisch want er worden verwijten gemaakt aan het adres van Heertje die niet terecht zijn. De moed van Heertje en hoe hij zijn nek uitsteekt om de onmenselijkheden in de Jeugdzorg te benoemen verdient volgens mij meer respect.

  Alle blogs doorlezen is niet nodig, ik ben zeer goed ingevoerd en heb waardering voor je blogs en je werk. Maar op dit punt begrijp ik de kritiek op Heertje echt niet, het doet er namelijk niet toe hoe het allemaal precies zit. Het gaat erom hoe jeugdzorg zich ontwikkelt tot een steeds onmenselijker systeem met onmenselijker acties.

  Dat is de hoofdzaak namelijk. Dan kunnen anderen, deskundigen op deelgebieden zoals over vaderschap, hun specifieke kennis inbrengen. Maar mede-strijders aanvallen en verzwakken om redenen die niet eens goed onderbouwd zijn, lijkt niet erg verstandig.

  Uiteraard gokt de jeugdzorgwereld daar ook op: Verdeel en Heers.
  En is deze valkuil zelfs door jou ook al benoemd. Nu dit is jouw site, dus ik laat het hier bij. Nogmaals respect en bewondering voor wat je doet.

  1. Tsja Heertje heeft het echt over die zaak specifiek gehad. Bij RTL en Geen stijl. Zie mijn vorige blogs.
   En ontkent hij dat hij vertrouwensman was? Als dat een verzinsel is van jeugdzorg hoor ik het graag. Maar ergens moet hij toch het idee vandaan hebben gehaald dat het om een ontvoering zou gaan (RTL etc) . Terwijl het dus precies andersom was; het opheffen van een ontvoering.
   Bewegingen ( vgl communisme etc) gebruiken vaak het argument van eenheid tegenover mensen die genuanceerd willen denken en kijken. Ze worden dan gezien als brekers. Dat soort valse eenheid heeft al tot veel ellende, moord en doodslag geleid. Binnen een beweging moet kritiek mogelijk zijn. Dus je maakt heel duidelijk wat je bindt en je probeert de verschillen te bespreken. Soms intern, als er toch nog niets naar buiten gaat, en het om een goed georganiseerde beweging gaat. Maar in deze discussie is dat niet intern te doen omdat de beweging vooral als netwerk van netwerken is georganiseerd.
   Ik hoop dat Heertje standvastig blijft in zijn algemene kritiek en daar goede voorbeelden bij zoekt waar hij zich ook enigszins in verdiept.

  2. Waarde Agnes,

   U schrijft o.m.:
   “… . Alle blogs doorlezen is niet nodig, ik ben zeer goed ingevoerd en heb waardering voor je blogs en je werk. Maar op dit punt begrijp ik de kritiek op Heertje echt niet, het /
   >>> doet er namelijk niet toe hoe het allemaal precies zit. <<</ Het gaat erom hoe jeugdzorg zich ontwikkelt tot een steeds onmenselijker systeem met onmenselijker acties.

   Dat is de hoofdzaak namelijk. Dan kunnen anderen, deskundigen op deelgebieden zoals over vaderschap, hun specifieke kennis inbrengen. Maar mede-strijders aanvallen en verzwakken om redenen die…"

   Hoe ontwikkelde JZ zich dan… precies?..
   Of mag dat om economische / zedelijke redenen misschien liever niet bekend?
   Demmink had er natuurlijk helemááál niks mee te maken, hij had er helemaal geen belang bij om wettelijk een ideale kindervergaarbak re creeren. Trouwens waar WAS Jeugdzorg toen Robert M die vreselijke dingen zo lang en ongestoord in het Hofnarretje kon blijven doen? Moest Demmink ooit goedkeuring of suggestie doen voor de naam Jeugdzorg?
   (Vergeet niet dat voor gezaghebbende pedofielen privacy een 'goed' is dat koste wat het kost 'verdedigd moet worden'.)

 8. Maar je was kennelijk niet bij de rechtszaak. Dan had je idd gehoord dat Heertje ontkent vertrouwensman van moeder te zijn of tegen vader. En wat hij wel heeft gedaan en gezegd.

  Overigens is daar ook meer verteld over wat dit jongetje is overkomen en zijn klas en de meesters en juffen. Men is zich kapot geschrokken en getraumatiseerd.

  De beslissing van de rechter is niet betwist, wel de onmenselijke uitvoering van jeugdzorg door de manier waarop. Onmiddelijk zonder voorbereiding van school halen, ten overstaan van andere kinderen. Iedereen overstuur, juffen, meesters overstuur. Kind en moeder wisten van niks.

  Dat kan dus echt niet op deze manier. Verder is tegenspraak prima, maar niet door iemand die zijn nek uitsteekt en voorop loopt in onderzoek en zeker weten wat hij zegt, een ongeleid projectiel te noemen of onvoldoende onderzoek te verwijten zonder argumentatie daarbij.

  Verdeeldheid en elkaar de maat nemen en afvallen is tot nu toe praktijk bij de critici van jeugdzorg. Daarom slaan ze ook nooit een deuk in een pakje boter. Met elkaar een lijn in hoofdpunten uitzetten (zoals inzetten op onmenselijkheid) en vrij laten qua details en afgeleiden, lijkt meer kans van slagen te hebben.

  En vooral ook, goed onderzoek. Dat bij columns over dit onderwerp weerwoord van Heertje ontbreekt is jammer. Een nul voor Jeugdzorg op deze manier, want zij hebben succes met de beeldvorming zoals zij die beogen op deze manier en met verdeel en heers spelen onder ouders onderling.

  1. Ik ben het helemaal met je eens dat we een lijn moeten proberen te trekken en elkaar niet de maat nemen. Als je alles wel had gelezen dan had je kunnen zien dat ik over deze kwestie aanvankelijk een voor jeugdzorg zeer negatief blog had geschreven en Heertje steunde (dat doe ik nog overigens) Totdat er een vader contact zocht omdat hij vond dat ik eenzijdig was. En daar had hij gelijk in. Dan ga ik dus niet tegen die vader zeggen. “Sorry je hebt gelijk, maar voor de eenheid moet je je maar even opofferen en je zoon ook”. Dan had je vergaande verdeeldheid. Nu durf ik nog met enige moeite beide touwtjes vast te houden. Ik communiceer met een vader en met jou, blackhorse en nog een paar smaakmakers in dit wereldje.

   Afin dan probeer ik zo goed en zo kwaad als het gaat wat aan waarheidsvinding te doen. Heertje noemt zich dan zelf misschien geen vertrouwensman, maar ja wat is in a name. Hij zal toch zeker niet ontkennen dat hij uitgebreid de moeder gesproken heeft en hij heeft al erkend niet met de vader in kwestie te hebben gesproken. Ja dan ben je toch wel een soort vertrouwensman.

   Een lijn op hoofdpunten is uitermate belangrijk. Zeker doen. Ik weet er nog wel een paar. Lees mijn blogs en site en artikelen en boeken.

   Het verhaal over de gang van zaken op school wordt door de vader in ieder geval anders voorgesteld. De school zou zelf jeugdzorg hebben gebeld en een nette procedure hebben afgesproken die ook is uitgevoerd. Ik heb daar zelf niet bijgestaan maar ik heb het nog nergens de details van de feitelijke gang van zaken weersproken gezien, maar inderdaad ik kan wat missen.

   Het is belangrijk om te begrijpen dat het hier om een ontgijzeling gaat, dat is altijd een heel vervelende zaak en zal ook shocking zijn voor omstanders. Maar je kunt het zo goed mogelijk aanpakken. De intern begeleidster van de school schijnt het kind naar buiten te hebben begeleid. Het gaat m.i dan vooral ook om de verwerking achteraf.

   En nogmaals als je contact hebt met Heertje vraag hem dan zelf of hij wil reageren. Waarom moet ik daartussen gaan staan? Maar eerlijk gezegd vrees ik dat hij dat helemaal niet eens gaat doen.

   Ik ben het met je eens dat de woorden Ongeleid Projectiel niet erg respectvol overkomen. Maar het is m.i in een blog een goede metaforische duiding van wat er gebeurt. Ik zei trouwens niet dat hij een ongeleid projectiel is maar dat hij zich zo gedraagt. Let op de nuances dan zal ik ook mijn best doen. Ik heb er inmiddels nog drie woorden achter gezet in het blog om mijn respect voor Heertje te betuigen en om aan je kritiek tegemoet te komen.

   Fijn dat je de discussie probeert te blijven voeren.

  2. “…Daarom slaan ze ook nooit een deuk in een pakje boter. ”

   Dan is het of ik op m’n eigen litteken sla.

   Dat is denk ik met veel vaders en sommige moeders zo.
   Het kost veel moeite om zoveel afstand te nemen van je eigen wettelijk vernielde recht, je eigen kind, dat je gerust op n pakje boter kunt slaan.
   Om niet te zeggen, er woedend mee te smijten.

 9. Ja we gaan de goede kant uit. Ik wil nog even uitleggen hoe een en ander mezelf ook raakte. Doordat Heertje mij aanvankelijk op het verkeerde been bleek te hebben gezet (ontvoering ipv ontgijzeling) was ik uiteraard nogal geïrriteerd. Ik voelde me persoonlijk door hem bedot. Dat is niet helemaal onterecht. Ik ben aanvankelijk klakkeloos op hem af gegaan en dat vertrouwen is blijkbaar onterecht. Ik verwijt mezelf dat ook enigszins. Blijkbaar kun je in dit soort kwesties zelfs op zijn soort autoriteiten niet zomaar afgaan. Het maakt ook dat ik nu nog steeds niet geloof dat de hij voor de rest wel helemaal eerlijk is in zijn uitspraken over deze zaak. Ik denk nog steeds dat hij wel degelijk met de moeder bij Jeugdzorg is geweest op grond van de verhalen van jeugdzorg en mijn andere bronnen. Heertje kweekt zo wantrouwen. En dat valt eenvoudig op te lossen. Wij eisen eerlijkheid en openheid van jeugdzorg. Zelf ook doen. Ik weet en begrijp dat dat moeilijk is. Ik ben zelf ook van de vergissing terug moeten komen om te geloven dat het een ontvoering was.

  Ik denk niet dat Heertje een wapen is in de handen van jeugdzorg, daarvoor is hij veel te authentiek. Maar ze kunnen hem wel proberen te gebruiken. Daarom zijn ze ook zo door gegaan op deze zaak. We kunnen beter in eigen gelederen corrigeren dan dat door de buitenwacht laten doen.

  1. “. … Wij eisen eerlijkheid en openheid van jeugdzorg. Zelf ook doen. …”

   Dat is beleidsmatig juist scheefgegroeid, dus iets voor de huidige SG Justitie? Dwz het corrigeren van het pedofielvriendelijk #demminkbeleid dat wezenlijk al die tijd VVD/VNONCW supported was.
   Het stemt tenminste hoopgevend dat een tuchtcommissie ,zover ik afga op alleen publicaties, kennelijk wel zonder aanzien van persoon gewetensvol beslist.
   Hoopgevend. Opluchting is er pas als gelijkwaardige behandeling ouders IN HET ECHTE BELANG vh KIND, vanzelfsprekende en effectieve regel is.

 10. Dag Joep,

  Heertje heeft het kort geding verloren op een aantal punten, maar volgens zijn advocaat is er wel hoop voor ouders in de toekomst die bloggen bijvoorbeeld. Want de rechter heeft gezegd dat kritiek mogelijk is en daarbij ook namen genoemd mogen worden, mits dat rechtmatig is. Kwestie van formuleren lijkt het. Zie hieronder wat de advocaat twittert. Hoe zie jij dat? Is dat idd in het voordeel van bv vaders die bloggen over wat hen overkomt en nu regelmatig last daarmee krijgen als ze namen noemen?

  Loonstein Advocaten @LoonAdvocaten
  Rechter: “Het wordt Heertje niet verboden om in de toekomst kritiek te uiten op BJAA, en mogelijk zal die kritiek niet onrechtmatig zijn”
  Uitvouwen
  3u
  Loonstein Advocaten @LoonAdvocaten
  Ondanks dat enige uitspraken van Heertje als onrechtmatig zijn aangemerkt, mag Heertje in de toekomst kritiek op Jeugdzorg blijven uiten1/2

 11. Heertje zelf zegt dan ook op Volkskrant.nl dat hij beslist doorgaat en heel verheugd is met deze uitspraak. Deel jij dat?

  1. Hoi, Heel goed dat we in contact blijven hierover. Het merkwaardige is nu dat Heertje dus blij is terwijl ik juist vind dat Heertje ten onrechte in zijn rechten beperkt is en de rechtbank zich door zo’n uitspraak een heleboel werk toeschuift. Zelf noem ik medewerkers van jeugdzorg en kinderbescherming al twintig jaar bij naam en toenaam. Tot nu toe heb ik daar geen enkel probleem mee gehad. Dat komt omdat ze wel uitkijken om hun totaal idiote handelswijze tegen mij op nieuw voor het voetlicht te tillen. ( dat kan veranderen als de rechtspraak nog repressiever wordt dan ie nu al is) De uitspraak van de rechtbank zie ik dus als een gevaar en ik vind het nogmaals heel jammer dat zo’ n discutabele zaak tot deze apotheose leidt.
   We kunnen nu moeilijk gaan roepen dat Nazi-praktijken door de rechtbank worden gedoogd. Terwijl die Nazi-praktijken wel vaak voorkomen. Ook rechtbanken zijn collectief illegaal vanwege het niet nakomen van het grondwettelijk recht op openbare uitspraak. En dat al heel lang.
   Lees even mijn nieuwe blog ook. Misschien handig om de discussie daar verder te voeren.

     1. Leesfout van mij! Sorry, las abuis dat dat AgnesvdGr dat draadje meenam, wis mijn vraag gerust

   1. Oeps, ik heb even hardop zitten lachen om je fantastische opmerking “ze wel uitkijken om hun totaal idiote handelwijze tegen mij voor het voetlicht te brengen”, ..maar misschien waren juist de leeftijd van Heertje (minder alert?) en zijn hogere status ideaal om hem tot wraakslachtoffer te maken voor eerder verloren zaken rond die 2 gedragsdeskundigen? Hij weet zelf wel hoe het met die feiten zit, waarom dat zo gegaan is dat hij daarin ‘zwak’ stond (afgezien van de ‘feiten’ die JZ levert).
    Is hij niet in een valkuil gestapt? Hoe kwam hij trouwens bij die moeder terecht? Heeft ze hem niet op het medelijden gewerkt, ondertussen subtiel met haar wiebels wappend?
    (…..”nou ze komt GELOOFWAARDIG over, laat die feiten maar, is toch altijd dat wellesnietesgedonder”).
    Ik hoop dat daarover wat helderheid is.

    1. Ook even zitten lachen om je reactie. In het Volkskrantartikel geeft wat meer indruk over de betrokkenheid van Heertje. Er waren al verbanden begrijp ik.

  1. Die inhoud is heel interessant, bij BB, ’t is me wat dat beide partijen zeggen dat ze gewonnen hebben, maar Prof Heertje verdient echt wel een felicitatie, niet alleen omdat hij z’n nek uitgestoken heeft, maar erin slaagt om de arro houding van bepaalde jeugdzorgbestuurders open te leggen. Hoe is het om zo’n bestuurder te zijn en een handtekening van Demmink of gedelegeerde onder je benoeming te hebben?

    1. De uitspraak heb ik gelezen en de BB(binnenlandsbestuur) +commentaren tot middernacht 21/22 mei.
     Ik heb laatste,eerste,vorige,gister,morgen,vandaag in de kliko gemieterd omdat daar digitaal geen touw aan te knopen valt behalve het providerbulkmoney4datatransmissions-ding.( Antidateren is voor users echt duur) ik wil ook nog wat geld overhouden voor als mn dochter ooit plots op de stoep staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.