Cookies

B weigert zonder machtiging naar kinderinrichting te gaan

In verband met anonimisering zijn ook de nodige links naar documenten uit deze blog verwijderd.

updates (beschikking uhp en opnieuw bezwaarschrift toegevoegd, nieuw materiaal situatie moeder).
update 2-7  9.19  uur  De machtiging UHP van B bleek dus wettelijk verlopen. Veel blufpoker van Jeugdzorg
update 5-7  19.22 B krijgt gesprek met rechter. Politie moet van moeder B toch opsluiten. Zie laatste reactie oma Yvon Cohen.

updates tot 14-7 in reacties van oma en Joep

——————–

Dit is het vervolg op mijn vorige blog. Het bevat nieuwe documenten en films. Ik houd hier nog even nieuwe ontwikkelingen bij. Ik heb nog een nieuw blog in voorbereiding, maar ben met veel tegelijk bezig.

B wilde in aanvankelijk dan maar niet meer tegenwerken tegen de gedwongen uithuisplaatsing (zie reactie van oma op het vorige blog). Totdat bleek dat de voogd geen machtiging wilde overleggen. Mogelijk is er dus nog steeds geen rechterlijke beschikking en wil de jeugdzorg eerst een nog verder gaand voldongen feit creëren om de rechter onder druk te zetten. Voldongen feiten zijn het machtsmiddel in het familierecht… nou ja recht… Luister,kijk en huiver!

De videoopname van het gebeuren. Schokkend; letterlijk en figuurlijk.

https://youtu.be/NqIAOquRsUo

De geluidsopname van het verslag van de oma van B over de poging (huisvredebreuk) van jeugdzorg om B op te halen. Oma in gesprek met SOS-Jeugdzorg (zie archive.org).

https://youtu.be/HRpBTw7A2VU

Fragment uit een rechtbankverslag van een paar jaar geleden over vader van B; waaruit kan worden afgeleid  dat jeugdzorg en moeder dwarslagen. Uit nieuw, bij mij bekend materiaal lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de moeder B ook uit huis weerde. Zowel jeugdzorg als de moeder lijken akkoord te zijn gegaan met verblijf bij tante. Dat is merkwaardig gezien de reacties van de gezinsvoogd op het filmpje.

Overigens vind ik enig mededogen met de moeder ook wel op zijn plaats ( zie ook de reacties op dit blog)

Er is inmiddels een rechterlijke beschikking boven water gekomen. Die is al behoorlijk oud en als je goed leest gaat het over een uithuisplaatsing naar een kamerbegeleidingstraject. Daar is B over gehoord (blz2) en niet over een plaatsing bij een instelling die weliswaar niet gesloten is maar waar B wel voorlopig geheel van de buitenwereld wordt afgesloten.

B dreigt nog steeds te worden opgenomen.

Kom hier terug voor nieuws, ook dmv aanpassingen op dit blog

De machtiging UHP van B bleek dus wettelijk verlopen. Veel blufpoker van Jeugdzorg. B is ten onrechte vermist gemeld.