Barak weigert zonder machtiging naar kinderinrichting te gaan

updates (beschikking uhp en opnieuw bezwaarschrift toegevoegd, nieuw materiaal situatie moeder).
update 2-7  9.19  uur  De machtiging UHP van Barak bleek dus wettelijk verlopen. Veel blufpoker van Jeugdzorg
update 5-7  19.22 Barak krijgt gesprek met rechter. Politie moet van moeder Barak toch opsluiten. Zie laatste reactie oma Yvon Cohen.
updates tot 14-7 in reacties van oma en Joep
——————–
Dit is het vervolg op mijn vorige blog. Het bevat nieuwe documenten en films. Ik houd hier nog even nieuwe ontwikkelingen bij. Ik heb nog een nieuw blog in voorbereiding, maar ben met veel tegelijk bezig.
Barak wilde in aanvankelijk dan maar niet meer tegenwerken tegen de gedwongen uithuisplaatsing (zie reactie van oma op het vorige blog). Totdat bleek dat de voogd geen machtiging wilde overleggen. Mogelijk is er dus nog steeds geen rechterlijke beschikking en wil de jeugdzorg eerst een nog verder gaand voldongen feit creëren om de rechter onder druk te zetten. Voldongen feiten zijn het machtsmiddel in het familierecht… nou ja recht… Luister,kijk en huiver!
De videoopname van het gebeuren. Schokkend; letterlijk en figuurlijk.

De geluidsopname van het verslag van de oma van Barak over de poging (huisvredebreuk) van jeugdzorg om Barak op te halen. Oma in gesprek met SOS-Jeugdzorg.
[archiveorg Barak16062016 width=480 height=30 frameborder=0 webkitallowfullscreen=true mozallowfullscreen=true]

Verder de motieven van jeugdzorg en het bezwaar van Barak:
jeugdzorg over Barak
Bezwaarschrift Barak Cohen d.d. 15.06.2016

over vader
Fragment rechtbankverslag; klik voor vergroting

Fragment uit een rechtbankverslag van een paar jaar geleden over vader van Barak  waaruit kan worden afgeleid  dat jeugdzorg en moeder dwarslagen. Uit nieuw, bij mij bekend materiaal lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de moeder Barak ook uit huis weerde. Zowel jeugdzorg als de moeder lijken akkoord te zijn gegaan met verblijf bij tante. Dat is merkwaardig gezien de reacties van de gezinsvoogd op het filmpje.
Overigens vind ik enig mededogen met de moeder ook wel op zijn plaats ( zie ook de reacties op dit blog)
Er is inmiddels een rechterlijke beschikking boven water gekomen. Die is al behoorlijk oud en als je goed leest gaat het over een uithuisplaatsing naar een kamerbegeleidingstraject. Daar is Barak over gehoord (blz2) en niet over een plaatsing bij een instelling die weliswaar niet gesloten is maar waar Barak wel voorlopig geheel van de buitenwereld wordt afgesloten.
beschikking Barak
Barak dreigt nog steeds te worden opgenomen.
Kom hier terug voor nieuws, ook dmv aanpassingen op dit blog
De machtiging UHP van Barak bleek dus wettelijk verlopen. Veel blufpoker van Jeugdzorg. Barak is ten onrechte vermist gemeld.