Cookies

B weigert zonder machtiging naar kinderinrichting te gaan

In verband met anonimisering zijn ook de nodige links naar documenten uit deze blog verwijderd.

updates (beschikking uhp en opnieuw bezwaarschrift toegevoegd, nieuw materiaal situatie moeder).
update 2-7  9.19  uur  De machtiging UHP van B bleek dus wettelijk verlopen. Veel blufpoker van Jeugdzorg
update 5-7  19.22 B krijgt gesprek met rechter. Politie moet van moeder B toch opsluiten. Zie laatste reactie oma Yvon Cohen.

updates tot 14-7 in reacties van oma en Joep

——————–

Dit is het vervolg op mijn vorige blog. Het bevat nieuwe documenten en films. Ik houd hier nog even nieuwe ontwikkelingen bij. Ik heb nog een nieuw blog in voorbereiding, maar ben met veel tegelijk bezig.

B wilde in aanvankelijk dan maar niet meer tegenwerken tegen de gedwongen uithuisplaatsing (zie reactie van oma op het vorige blog). Totdat bleek dat de voogd geen machtiging wilde overleggen. Mogelijk is er dus nog steeds geen rechterlijke beschikking en wil de jeugdzorg eerst een nog verder gaand voldongen feit creëren om de rechter onder druk te zetten. Voldongen feiten zijn het machtsmiddel in het familierecht… nou ja recht… Luister,kijk en huiver!

De videoopname van het gebeuren. Schokkend; letterlijk en figuurlijk.

https://youtu.be/NqIAOquRsUo

De geluidsopname van het verslag van de oma van B over de poging (huisvredebreuk) van jeugdzorg om B op te halen. Oma in gesprek met SOS-Jeugdzorg (zie archive.org).

https://youtu.be/HRpBTw7A2VU

Fragment uit een rechtbankverslag van een paar jaar geleden over vader van B; waaruit kan worden afgeleid  dat jeugdzorg en moeder dwarslagen. Uit nieuw, bij mij bekend materiaal lijkt te kunnen worden geconcludeerd dat de moeder B ook uit huis weerde. Zowel jeugdzorg als de moeder lijken akkoord te zijn gegaan met verblijf bij tante. Dat is merkwaardig gezien de reacties van de gezinsvoogd op het filmpje.

Overigens vind ik enig mededogen met de moeder ook wel op zijn plaats ( zie ook de reacties op dit blog)

Er is inmiddels een rechterlijke beschikking boven water gekomen. Die is al behoorlijk oud en als je goed leest gaat het over een uithuisplaatsing naar een kamerbegeleidingstraject. Daar is B over gehoord (blz2) en niet over een plaatsing bij een instelling die weliswaar niet gesloten is maar waar B wel voorlopig geheel van de buitenwereld wordt afgesloten.

B dreigt nog steeds te worden opgenomen.

Kom hier terug voor nieuws, ook dmv aanpassingen op dit blog

De machtiging UHP van B bleek dus wettelijk verlopen. Veel blufpoker van Jeugdzorg. B is ten onrechte vermist gemeld.

59 antwoorden op “B weigert zonder machtiging naar kinderinrichting te gaan”

    1. Als we het hebben over zorgvuldigheid dan was B in ieder geval gehoord door de rechter op de hoogte van het vonnis en was er vandaag een machtiging waarmee jeugdzorg alles wat er vandaag is voorgevallen had kunnen voorkomen. Zorgvuldigheid trek ik sterk in twijfel. Wie is hier het slachtoffer? Een 17 jarige jongen die niet weet waar hij aan toe is en nu de benen heeft genomen……..

    2. Zelfs B zijn achternaam is niet juist geschreven. Aan het eind van het verzoek aan de Gemeente Zutphen staat: afschrift afgeven 2 juni 2016 aan: B. Op de post gedaan op 2 juni, ontvangen op vrijdagmiddag 3 juni en daarop volgde het weekend . Ook dat hoort bij de snelle werkwijze van JBG, vertraging creëren omdat ook zij weten dat ambtelijke molens langzaam draaien.

 1. Inderdaad is jeugdzorg soms toch een beetje dom
  Wat de geluidsband betreft , Opa BoB is met dochter Natascha naar het politie buro geweest , die weigerde om de aangiftte tegen jeugdzorg op te nemen , de naam van de agent is Roderik en op advies van stop jeugdzorg leugens en juridisch rechtbijstand ,gaan Opa en Dochter morgen weer en dan direct naar de officier van justisie en de gemeente onder wie jeugdzorg nu valt , deze ,,dame gaat nu wel heel erg ver ,,
  B waar je ook bent overlevings drang is ook mijn knul een gave van het oeroude volk am Barak Chai
  Oma

  1. “Klacht niet-opname-aangifte” bij de Hoofdofficier van Justitie
   Het komt voor dat de politie weigert een aangifte op te nemen.
   Vaak zeggen ze dat dat niet kan, of dat het geen zin heeft (en dat beter alleen een melding kan worden gedaan). Uiteindelijk bepaalt een slachtoffer zelf of hij of zij aangifte doet of niet.
   De politie is op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Sv verplicht de aangifte of klacht in ontvangst te nemen.
   Artikel 163 lid 6 Sv luidt (tav de aangifte):
   “Tot het ontvangen van aangiften bedoeld in de artikelen 160 en 161 zijn de opsporingsambtenaren, en tot ontvangen van de aangiften bedoeld in artikel 162 Sv de daarbij genoemde ambtenaren verplicht.”
   en artikel 165 lid 1 Sv (tav de klacht):
   “Tot het ontvangen der klachten is elke officier van justitie en elke hulpofficier van justitie bevoegd en verplicht”
   Klacht bij weigering
   Als de politie weigert uw aangifte onttrekking op te nemen, kan hiertegen geklaagd worden. Er kan een klacht worden ingediend bij de politie (het korps), maar daarnaast is het altijd verstandig om (ook) een klacht niet-opname aangifte in te dienen bij de Hoofdofficier van Justitie van het arrondissement waaronder het korps valt. Op de website van het Openbaar Ministerie https://www.om.nl/contact/ staan de adresgegevens vermeld.
   Opsporingsonderzoek
   Hoewel de politie verplicht is om de aangifte op te nemen, zijn zij niet onder alle omstandigheden verplicht om in de aangebrachte zaak opsporingsactiviteiten te verrichten. Zij kunnen van (verdere) opsporingsactiviteiten afzien. De politie dient dit dan wel schriftelijk aan de aangever te melden. Tegen deze mededeling kan binnen 3 maanden op grond van artikel 12 Sv een klaagschrift worden ingediend.

   1. Dank voor je toelichting. Zelf ben ik een keer veroordeeld voor hardnekkig aangifte willen doen, maar in hoger beroep wel vrij gesproken. Als je aandringt en met meer mensen bent wordt er meestal uiteindelijk wel aangifte opgenomen.

 2. Als moeder van één van de vele vrienden van B sta ik versteld van de zaken die jeugdzorg benoemd in hun brief wat zou maken dat hij naar Pactum zou moeten. Zwaar , 24/7 . Bizar! Vele ouders met mij zullen dit herkennen als pubergedrag. Ze komen te laat thuis. Ze houden zich niet aan alle afspraken. Ze zijn niet de meest makkelijke personen om mee in gesprek te gaan. Waarom niet? Het zijn pubers. Op rustige momenten is er met een puber goed te praten en zien ze best in dat alle genoemde dingen heel redelijk zijn. Om dit aan te voeren on een 17 jarige te plaatsen in een inrichting gaat mij echt te ver. Geef deze lieve rustige jongen rust regelmaat reinheid en een dosis liefde en sluit hem niet op! Ik mag toch verwachten dat er bij deze organisatie mensen werken die ook zien dat dit een normale jongen is die graag naar school wil ,met zijn vrienden wil chillen en zo opgroeit in een veilige en rustige omgeving waar hij de B mag zijn die hij is? Of is pubergedrag een reden om ze op te sluiten?

 3. Toch nog een aanvulling op mijn vorige post. Ik lees ook over een autoriteitsprobleem, Zou het niet zo zijn dat het een houding is die je aanneemt als je iets/iemand wantrouwt? Een jongen die keurig met 2 woorden spreekt je laat uitpraten en kan luisteren heeft m.i geen autoriteitsprobleem. Een voorbeeld ter verduidelijking: als ikzelf tegenover iemand zit die ik niet vertrouwen of waar ik niet echt een band mee heb is mijn houding (als volwassene) anders dan wanneer ik de persoon tegenover mij vertrouw en het idee heb dat er naar mij geluisterd wordt en dat wat ik vertel serieus wordt genomen. Dat werkt toch ook bij een 17 jarige zo?

  1. Heel scherp geanalyseerd Karin, vergeet niet dat deze jongen al jaren als boksbal gebruikt wordt door…
   Als je al jaren niet de zorg krijgt die je nodig hebt er niet naar je geluisterd wordt, zomaar wordt weggerukt bij mensen die je lief hebt, dan doet dat iets met je.
   Deze jongen is inderdaad gebaat bij de 3 R’s, heeft tijd nodig om weer stabiel en rustig te worden, wellicht wat extra geestelijk zorg om zaken goed te kunnen verwerken. Dan komt het met die opleiding uiteindelijk ook wel goed.

 4. Met het autoriteitsprobleem hebben ze een verkeerde bevinding in hun dossier geplaatst. Zou het gerectificeerd woorden? Net als de rest van de bevindingen en teruggebracht worden naar normale proporties? Maw gaan ze het hele rapport herzien en echt in gesprek met B?

  1. Op basis van wbp artikel 36 zou dit wel moeten. Artikel 3.3 van de nw jeugdwet zegt dat feiten en meningen duidelijk gescheiden moeten zijn. Het lijkt mij hier een waslijst van meningen die nergens door onderbouwt worden: door bv. brondocumenten. Door wie het is vast gesteld en met welke bevoegdheid dit is vast gesteld en wat de deskundigheid is van die persoon.
   Daarnaast is er ook volledig voorbij gegaan aan: de verplichting van de GI om onder art 4.1.1 e.v. van de JW PASSENDE hulp te indiceren; hieronder wordt ook verstaan de acceptatie door de minderjarige van die hulp. Verder biedt art 2.3, vijfde lid JW de jeugdige en diens ouders keuzevrijheid van zorg; omdat dit een hoofdstuk voor de gemeente is, is deze ook op de GI van toepassing! Dus kortgenomen: zolang er gegronde bezwaren zijn, mag men bij de GI niet doorzetten!

 5. Beste Joep .
  mijn man opa Bob Cohen is vanmorgen ,naar de politie gegaan om een aanklacht in te dienen , dit werd toen wel opgenomen samen met dochter Natascha dus aanklacht tegen jeugdzorg medewrekster Dirx , alles netje getekend ,
  nu kregen we net bericht vanuit het politie buro dat de officier van Justitie het nu al gespeponeerd had en het van de baan had geschoven wat is hier aan de hand leeft ik in een vrij land met normen en waarden of leef ik in een dicatuur , hoe kan een officier van justitie de aan klacht binnen 3 uur terzijde schuiven en zeggen word niet in behaldeling genomen hoe kan dat ? wat is er aan de hand ??

  1. we leven inderdaad gewoon in een dictatuur. Dat voel ik al 25 jaar zo en sinds een jaar of tien breng ik dat ook naar buiten. We leven in een justitiele/rechterlijke dictatuur. Zie: vaderseenzorg.nl/rechtersdictatuur.html . Goed overigens dat je aangifte hebt doorgezet. Het staat dan in ieder geval op papier. Hoewel het normaal weinig zin heeft zou ik in dit geval wel over gaan tot een artikel-12 procedure bij het hof om vervolging af te dwingen. Omdat dit gebeuren, mark my words, nog wel de aandacht zal blijven trekken. succes en sterkte. Ik heb inmiddels geloof ik videomateriaal binnen van het gebeuren. Ga ik dadelijk iets mee doen.

 6. Kwamen de problemen niet bij de moeder vandaan? Ik heb van het in deze blog vermelde de indruk dat het vooral een probleem is van Jeugdzorg-verdienmodellen, de mens B er niet toe lijkt te doen voor hen.

  1. Wat kun je hierover zeggen? Falen van Jeugdzorg beleid? Moedwillig een kind UHP om je zin te krijgen? Triets!

   1. Walgelijk. Een soort schijngelijk willen hebben, geld vangen, een kind voor de gek houden, grootouders stangen, moeders in de waan laten. Hoe heet dat ook al weer…. ach ja jeugdzorg.

 7. Beste Joep
  Hier de laatste update over B ,
  na de blunder van mevr Dirx jeugdzorg voogd en moeder dat ze met een valse beschikking hem uit het huis van zijn Tante wilde halen ,, heeft B dus kort daarna de benen genomen ,omdat ze hem wilde komen halen ,
  Waar hij was wist niemand ,hij ging van vriend naar vriend en ja dan geeft moeder hem op als vermist en jeugdzorg ,maar hij bleef weg een erg spannende tijd ,,
  B had vele verzoeken aan de kinder rechter geschreven ,maar hoorde maar niks , totdat B via een vriend Korver benaderde en het bleek dat een Oprechtte kinderrechter uit Zutphen , Korver had benaderd , B is daarop naar Korver gegaan , na dat hij zijn situatie had uitgelegd is de uitkomst nu er komt een zitting op 21 juli om 15.05 uur te zutphen deze kinderrechter wil Korver spreken na aan leiding van het verzoek van B , dat moet toch in het belang van het kind B geweldig nieuws zijn !!!
  Ja voor B en zijn opa en oma en ooms en tante,s ja geweldig nieuws hoop gevend nieuws zelfs kan de jongen nu eindelijk een Leven gaan leiden we hopen het ,, maar wat is zo verbazend wekend B is terug gekeerd naar het huis van zijn Tante en vandaaruit heeft hij de politie gebeld ,en gezegt ,,ik ben weer veilig terug ,, zijn Tante die nu vacantie heeft belde mij en zei ,,ma hij is weer thuis ,, en wij hadden juist de afgelopen twee weken veel bezoek uit Israel gehad waaronder ook de Ooms van B die altijd kado,s mee brengen voor hun nichtje een twee neefjes dus die kado,s voor B had ik er staan prachtige Nike Schoenen horloge geld enzv ,dus ik zei oke ik kom breng ik gelijk de kado, s
  zat ik gezellig met B te praten die zich bij politie Zutphen had gemeld komt de wijkagent , , , ja ze vinden het fijn dat hij terug iis en ze lopen ook niet meer zo hard voor jongens van 17 en half jjaar ,maar er is een probleem ,,Moeder is gezaghebbende en de gezinsvoogd en die willen dat hij gesloten komt te zitten nu nog ,
  komt er bij mij als oma toch een vraag naar boven ,, waarom speelt moeder op haar facebook de stervende zwaan ,,mijn zoon is vermist en nu hij van die eerlijke kinderrechter uit Zuthpen Korver heeft opgeroepen ,, waarom wil Moeder hem nu dan alsnog gauw weg hebben dat slaat nergens op een moeder hoort zich te verheugen ,dat zoonlief terug is en een Kinderrechter , Korver ten tonele roept ,waarom wil zij dat koste wat kost verhinderen ?? wat heeft ze te verbergen , wij als familly weten wat ,maar de hersenloze meute die moeder sterkte wensen zien niet dat moeder nu niet blij is !!!
  Ik hoop van ganze harte dat de politie wijs genoeg is en dat jeugdzorg wijs genoeg is om te beseffen dat de zitting al vast staat 21 juli 15,.05 in de rechtbank te Zutphen Korver ,,
  lijkt mij handig en verstandig dat jeugdzorg zich gaat beraden hoe ze aan schade beperking kunnen gaan doen voor hun organisatie en deze gezinsvoogd eindelijk gaat inzien dat ze op alle fronten fout zit ,,want waarom kreeg tante Natascha geen geld voor de opvang van B ,waar bleef dat maandelijkse geld B is door zijn Tante en fanilly onderhouden op alle fronten dus waar en wie heeft dat geld zich toegeeigend en waarom heeft moerder geen schoolboeken gegeven zodat die jongen normaal met boeken bij zich naar school kon en zelfs de gezidsvoogd zou deze boeken hebben kunnen brengen ,dat behoort ook tot haar ttaak omschrijving in plaats van deze jongen in vernedering met een velletje papier naar school te laten gaan ,, waarom heeft deze gezingsvoogd op herhaaldelijke verzoeken van de Tante niet achter het geld aan gezeten waar en wie kreeg dat ??? en om als moeder de stervende zwaan uit te hangen mijn zoon is vermist ..laat dan nu zien dat je van hem houd ,, en wees blij dat hij weer terug is en er een zitting komt waarin Korver ontboden is door de kinderechter te Zutphen in de zaak B
  waarom wil je hem dan nu nog gesloten geplaatst hebben terwijl de zitting een feit is waar ben je bang voor !!!!

 8. Moeder had hem toch zelf het huis uitgezet: meen dat ik daar een geluidsopnamen van gehoord heb…misschien ook leuk voor de KIR om te horen. Je kan het eerst uitschrijven in een transcript…en dan de opname als bewijs bijvoegen. Fijne moeder je kind de straat op schoppen. Soms maakt drank meer kapot dan je lief is…of zoiets dergelijks.
  Het houdt niet op niet vanzelf… maar B nog even dan ben je 18 en die opleiding komt er wel, mijn zoon is ook pas op zijn 18e aan het leren gegaan en heeft in jaar zijn diploma gehaald. jeugdzorg is niet bevorderlijk voor je toekomst. Zo zonde al die verloren jaren. Maar het leven lacht je nog toe.

  1. B komt er wel de Familly staat als een paal voor hem eerst jeugdroof eruit , en voor zijn toekomst word dan wel gezorgt als deze knul er voor gaat en dat wil hij omringt zijn gehele familly zowel hier als in Israel zijn twee ooms hem wel

 9. Maar dat die Gezingsvoogd Elvira Ter loo Dirx zonder een geldige machteging een beschikking die al een maand verlopen is , zonder de kinderrechter te benaderen toch dit in het geheim te willen doen waar de rechter dan toch geen weet van heeft samen gespannen met moeder dat is toch Min achting Voor Het Hof staat daar geen straf op dan ???

   1. Ik heb ook een video met geluiden van moeder gezien geloof ik.
    Voorzover ik weet is B wel gehoord voor het oude vonnis ( maar met het idee naar begeleid kamerproject te gaan) Van de nieuwe ideeën is hij op de hoogte gesteld. Lag daarover ook niet nog wat bewijs?

  1. Helaas heb ik ook niet veel achting voor rechters in het algemeen. Ik zie het vooral als een minachting voor het recht en daarmee minachting voor ons burgers dat jeugdzorg dit doet. Ik moet nog zien dat de rechter daar een stokje voor steekt. Ik moet ook nog zien dat er dan alsnog vervolging van jeugdzorg plaatsvindt. Maar wie weet kan B, met Korver samen, in ieder geval een slag maken.

 10. Up Date B
  Donderdag besloot de gezinsvoogd Elvire Dirx ,maar weer eens langs te komen bij B , deze keer had ze dozen met spullen bij zich eigenlijk al B zijn bezittingen ,, moeder had haar dat gegeven , want moeder wil haar zoon niet meer hebben hij hoeft nooit meer bij haar te komen is de boodschap ,, dus een vorm van kind verstoting , maar ach dat deed ze al vanaf B zijn 10 de jaar het waarom wijd ik maar niet uit laten we het maar houden op een verkeerde huwelijks keuze . en moeders problemen hoofdzakelijk met zichzelf ,, nu is het rustig , de politie en jeugdzorg laten B met rust en de gezingsvoogd wil B zien , maar B wil haar niet zien , we wachtten denk ik allemaal op de zitting van de 21 juli waarin Korver komt .
  B maakt het goed en hij voelt zich goed zegt hij veilig bij zijn Tante .. we wachtten maar af want van jeugdzorg kun je de meest vreemde dingen verwachten vooral van deze gezingsvoogd die denkt onder en boven de wet te staan we wachtten hoe het afloopt alhoewel het erg raar is om een jongen van 17 nog een half jaar en hij is 18 nog voor die tijd toch nog als moederszijnde gesloten wil plaatsen dat terwijl je zijn bezittingen naar zijn Tante laat brengen kindverstoting en wraak erg vreemd allemaal zegt wel iets over de moeder en de voogd ..

 11. Dank je Yvon. Het handelen van de moeder lijkt me inderdaad niet in orde. Als mens verdienen we echter allemaal mededogen, ook de moeder (je dochter). Laten we ook niet te makkelijk oordelen ( wie oordeelt….) . En jeugdzorg, ach dat is een clubje en clubjes verdienen geen mededogen als ze het fout doen. Elvira zelf wel, die zit ook in een knel toch? groetjes

   1. Hoezo Ad vader een een zijding verhaal kijk je dan niet eerst naar het filmpje van het schachtoffer wat die te zeggen heeft het is het Kind B aan het woord dus roep niet gelijk wat kijk eerst naar wat het slachtoffer zelf zegt .

  1. Yvon, Misschien kun je je eigen woorden nog eens goed andersom, ondersteboven en van achter naar voren lezen. Begrijp je wat ik bedoel? Lees het eens vanuit het perspectief van moeder Noa, je dochter. Of probeer te bedenken hoe ik er tegenaan kijk. Loop je niet erg ver uit je eigen doel om de bal bij je dochter in te schieten? Met het risico dat je dochter de balletjes bij jou inschiet? Ik zeg het bewust wat vaag. En het doet niets af van mijn kritiek op het handelen van moeder en jeugdzorg.

 12. Ik begrijp dat B inmiddels weer veilig en met goedkeuring van jeugdzorg, openbaar ministerie en politie bij zijn tante verblijft in afwachting van verdere rechterlijke beslissingen.

 13. Beste Joep
  mischien vind je echt ,dat ik iets meer medeogen voor moeder of gezinsvoogd moet hebben ,
  maar medogen voor hun is het vertrouwen verliezen van B en zijn vertrouwen is mij meer waard !
  als je het filkpje van B nog eens rustig goed hoort , hoor je hem ook zeggen ,,het is nog een wonder dat ik leef .
  dat vanwege de lange donkere nachten waarin hij met opa Bob chatte en zijn verdriet kwijt kon , opa die hem er steeds weer door heen praatte , Joep deze jongen heeft meer mee gemaakt als dat jij kunt vermoeden , en hij heeft zeer diep gezeten ,
  waarschijnlijk kan opa jou daar nog wat chats van opsturen wat niet op dit weblog thuis hoort ,maar in vertrouwen laat mij eindigen met de wijze woorden van een jood ELIE WIESEL ,
  We Must take Sides ,, Neutrality helps the Oppressor , Never the Victim ..!
  Silence encourages the Tormentor , Never the Tormented ,
  amen to that
  oma van B

  1. Yvon, het moet je toch zijn opgevallen dat ik niet neutraal ben. Lees mijn reactie nog een keer goed. En dan nog een keer. Ik snap best wat B is aangedaan. Maar het dient niets om de moeder, je dochter af te branden. Vermeld de feiten, Zeg wat je erbij voelt. Maar kijk goed voordat je oordeelt, als je dat überhaupt al zou moeten willen. Sla niet alleen maar van je af, maar blijf ook naar jezelf kijken. Je haalt Wiesel aan alsof dat tegenover mijn opvattingen zou staan. geenszins. Eerlijk gezegd erger ik me hieraan, maar misschien moet ik dat ook proberen te laten. Jullie hebben het beste voor met B, en zonder jullie was het zeker ook niet goed gekomen.

 14. Dag Joep
  oke het spijt me ,dan heb ik je verkeerd begrepen
  no hard feelings I hope ,
  het gaat om B en om hem alleen zijn toekomst zijn veiligheid , die wij hem zo graag gunnen , zelf heb je hem leren kennen in jullie gesprek en dan weet je een beetje wie B is een fijne knul niks mis mee denk ik dan
  laat hem lekker na de grote vacantie naar een goede school gaan en leren en werken aan zijn toekomst die zo mooi kan worden fijn weekend Joep tot schrijfs
  oma van B

   1. El Male Rachamim is een traditioneel Joods gebed voor de slachtoffers van de terreur die door gewetenloze, meedogenloze geweldenaars vernietigd zijn.

    1. Uit The Book of Joy: “Compassion is what connects the feeling of empathy to acts of kindness, generosity, and other expressions of altruistic tendencies.” The Biblical Hebrew word for compassion, rachamim, comes from the root word for womb, rechem, and the Dalai Lama often says that it is from our mother’s nurturing that we learn compassion. He also says that his mother was his first teacher of compassion. It is from being nurtured, and in turn nurturing our own children, that we discover the nature of compassion. Compassion is in many ways expanding this maternal instinct that was so pivotal to the survival of our species.
     Dit is mijn invulling van het begrip behalve dan wat meer genderneutraal. De origine is welisswaar moederlijk. Maar ook voor vaders van toepassing dus.

    2. I have often said and written that Hebrew, the holy tongue, is different from all other languages. Every word is definitive and speaks to us. You must only explore the concept, find the root, and suddenly you will have insight into that word that you never knew was there. For example, the word “compassion” in English or any other language has little meaning in and of itself. Everyone has his own version, her own interpretation, of what “compassion” means. In Hebrew, however, there is no such leeway. The Torah defines the meaning through the root of the word. Rachamim – the Hebrew word for compassion – does not allow for arbitrary interpretation. The word is derived from the root of the Hebrew word “rechem,” womb, teaching us that the way a mother feels about the child she carries under her heart constitutes compassion.
     Not, mind you, how she feels about her son or daughter but rather about that unborn infant she carries within her. As much as a mother loves the child who stands before her, there are times the child can irritate her and even evoke anger. But she can never be annoyed by that little one who has yet to be born. That child is guarded and awaited with joy. And that is the meaning of “rachamim.”
     Such feelings are not easily come by, and before parents or teachers can impart these emotions to their children they must first awaken them in their own hearts – not an easy goal in our self-centered society where genuine manifestations of rachamim are almost nonexistent. It is rachamim that separates one man from another and endows him with greatness.
     http://www.jewishpress.com/judaism/rebbetzins-viewpointrebbetzin-jungreis/what-really-constitutes-compassion/2013/01/09/0/?print

 15. Hoop dat mensen voorbeeld nemen aan jullie welwillendheid, het zal hopelijk geen fam.machtsstrijd over de rug van B zijn.
  Ik had vraagtekens bij ‘mededogen’ voor een gezinsvoogd. Verdient toch iets van ruw 4000,- p mnd? Mededogen heb je doorgaans met mensen die arm of ziek zijn, dacht ik. Met anderen ook wel maar van een ander nivo. Mededogen is helemaal of helemaal niet.

 16. Prima Avatoer. Ik vind dat alle famiierelaties in deze in ere zouden moeten worden hersteld. Mededogen naar mezelf en anderen is wat mij betreft iets wat je altijd zou moeten proberen op te brengen. Zelfs naar je ergste en meest gruwelijke vijanden. Maar ook mededogen naar jezelf. We zijn soms ook maar kleine mensjes die grote dingen proberen te doen. We kunnen niet alles. En soms lukt het ook niet om mededogen op[ te brengen. ok. Maar ik geloof dat het opbrengen van mededogen ook erg goed is voor degene die het opbrengt. Mededogen is wat anders dan vergeten of goedkeuren, echt heel wat anders. Mededogen is vaak juist afkeuren. Maar op een zo zuiver mogelijke manier afkeuren. ook afkeuren omdat het slecht is voor die ander. Ook je eigen zwakheden zien. De gezinsvoogd kan moeilijk gelukkig zijn bij het werk dat ze nu doet. Ik heb daar ook mee te doen. Die 4000 euro ( verdient ze dat?) maken er dat niet beter op. Wat ze doet is verkeerd. Maar dit is mededogen met haar als mens, niet met haar als radertje van haar organisatie. Die organisatie moet afgebroken worden, daar ben ik hoe langer hoe meer van overtuigd.
  Den ook aan de voorbeelden van mededogen zoals Mandela, Tutu, Dalai Lama, Jezus en ook de vele onbekende slachtoffers van terreur.

  1. Mededogen met de meedogenlozen, het zal wel lang gaan duren voordat ik in de onderste rij met namen kom te staan.

  2. Ik denk dat een familly relatie hersteld zou kunnen worden ,als er op gelijke wijze met elkaar gesproken kon worden , niet als een van de partijnen zegt ,,kruipen zullen jullie voor mij it goes my way our the high way ,, dan is er geen ruimte voor een gesprek en nogmaals B is het slachtoffer van zeer veel leed wat hem is aangedaan niet door zijn familly daar vond hij rust , maar was het niet de gezaghebbende die bjz inschakelde it goes my way our the high way daar weet B alles van luister het filmpje nog maar eens goed hij is het slachtoffer

   1. Ik heb niet alleen het gesprek met B gevoerd. Urenlang. Ik heb daar geluids en video-opnames van gemaakt en gemonteerd. Ik weet heel goed wat hem bezig houdt denk ik. het is mij volstrekt duidelijk dat jullie een goede inzet hebben. Het is inderdaad de moeder die geen ruimte laat voor gesprek. Maar laat jouw houding naar de moeder, je dochter wel ruimte voor gesprek? Ik weet te weinig om daar een antwoord op te weten. Maar je hebt ook hier en daar behoorlijk onnodig naar haar uitgepakt en dat vind ik jammer. Ik begrijp het goed, maar laten we dat proberen te voorkomen.

 17. Beste Joep
  mooi dat je zegt Mandela ,, hij was een voorbleed voor vele en streed tegen het onrecht en tegen de verdrukking ,maar zoals al de mannen uit jou voorbeeld was hij eerlijk en standvastig zonder onderscheidt toen hij eindelijk vrij kwam en zijn taak op zich nam en ontdektte dat zijn vrouw Willy Mandela de zaak gefelst had en geld achter over had gedrukt ,
  is hij ook zonder aanziens des persoon ,, van zijn vrouw gescheiden , omdat zijn idiaal zijn voorbeeld functie door haar toedoen naar beneden werd gehaald hij had dus duidelijk normen en waarden zonder aanziens des persoon ..
  nu haal je ook nog even Jezus aan ,, ook zo,n mooi voorbeeld
  de zachtmoedigheid zelve , maar toch als er zich een share mensen om hem verzamelen en zegt Here Here wie is de grootste in U koninkrijk !! dat kijkt hij rond ziet een KIND en hij plaatst het kind naast zich en zegt Voorwaar voorwaar ik zeg u indien gij niet word als dit kind zult gij het koninkrijk niet beerven . en een ieder van U die deze kleine wat aandoet ,, het ware beter hij hing zich een molesteen om de hals ,, want het word hen voorzeker NOOIT vergeven en dit zijn toch mannen die wisten wat medogen was en liefde ,maar die stonden voor waarin ze geloofde en die stonden voor de onschuldige , nooit voor de schuldige

  1. het was Winny Mandela niet Willy. En verder precies zoals je zegt. Hij koos niet voor zijn vrouw omdat ze actief ANC-lid was. Kiezen voor de ANC was voor hem niet kiezen voor de terreur in de ANC, daar nam hij juist stelling tegen. Kiezen voor B en in zekere zin voor jullie is ook wat anders dan kritiekloos slikken wat jij ter berde brengt. Mijn steun is genuanceerd. Althans ik doe mijn best.

 18. Die Middag toen Eivire D , B zonder geldige machtiging uit huis wilde halen stonden er aan de overkant ,van de straat 4 jongens te kijken ,, naar het tafreel wat zich afspeelde bij het huis van B zijn Tante ,, toen opa BoB naar beneden liep , maakte zich er een jongen los van het groepje ,en liep naar Opa BoB hij had tranen in zijn ogen ze gleden over zijn wangen , hij gaf opa BoB een hand , en zei huilend ,, Ik vind het zo erg BoB wat Edwin en Noa B aan doen ik vind het zo erg zo erg voor B ,, opa Bob sloeg de arm over de schouder van de jongen en zei ,, jij en ik weten wat ze B aan deden en doen kom jongen en de jongen Floris bleef huilen hij is 16 jaar en het stiefbroertje van B die Edwin Staliga heeft twee zoons uit zijn eerste huwelijk ,met Ester sion en Floris die waren daar vaak in het weekend dus weten veel zagen veel hoorde veel ,, en B was altijd de dupe B is het slachtoffer , niet de dader ik hoop dat Jeugdzorg dat eens inziet , maar ja 80.ooo per jaar per kind daarvoor vergeet Elvire D een hoop over de thuissituatie ,
  B zou als hij hier door is en genoeg liefde krijgt wat hem tot op heden ontzegt is hij zou omwille van zijn verwerking een boek moeten schrijven B hou moed je familly houd van je

 19. Onder tussen gaat het goed met B voor zijn spijbelen van school heeft hij een voorwaardelijk strafje gekregen , onder tussen staat hij ingeschreven voor school ROC entree in zutphen en woont hij gezellig bij zijn tante ,, mooi was dat op de zitting uhp de rechter al aangaf dat de machteging verlopen was dus niet rechts geldig nu zei de rechter in de zaak over het spijbelen het ook nog eens een keer dus het is door twee rechters bevestigt , ja wat kan Elvire D dan nu nog doen ?? maar de opa van B kan daar nu een heleboel mee
  dat geeft best een prettig geveoel !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.