Cookies

afspraken over afspraken

Ah, ik ben het eens met Petra, wie doet er nog meer mee?
Ah, ik ben het op dit punt eens met Petra, wie doet er nog meer mee?

Ook met een jeugdzorgdirecteur kun je een leuk gesprek hebben, als je even je aversie over hun desastreuse optreden op een apart vuurtje zet. Gisteren was ik in debat op 2. Veel gezegd, maar ook aan veel dingen niet toegekomen. Het merkwaardig eenzijdige beeld dat het programma schetste bijvoorbeeld waarbij moeders de goede ouders en vaders de kwade ouders zijn. Terwijl kindermishandeling en kinderdoding meestal door moeders wordt gepleegd. Vaders zijn eigenlijk eerder een garantie tegen mishandeling.

Hét moment van de avond viel eigenlijk na de uitzending toen advocate Petra Slingenberg en ik een rondje gingen maken om nog meer debatdeelnemers achter het voorstel van Petra te krijgen om te werken aan vroegtijdige afspraken over ouderschap. Afspraken dus die ook afdwingbaar moeten zijn. Petra had daar een uitwerkt beeld bij. Zelf heb ik dat ook eerder voorgesteld in het Nederlands Juristenblad en in Pedagogiek. Het is ook in beginsel terug te vinden in de Internationale verklaring van Langeac. Martin Sitalsing van jeugdzorg Groningen zegde direct zijn  volledige medewerking toe. Over een paar maanden kunt u een geheel nieuwe campagne verwachten. Wat mij betreft met de volgende hoofdlijnen:

– Ouders maken altijd afspraken over de opvoeding
– Zo mogelijk voor, maar uiterlijk bij het begin van de zwangerschap.
– De afspraken worden gespecificeerd voor verschillende relatiecondities ( zeg maar voor en na scheiding)
– Er wordt gestreefd naar juridische inbedding en afdwingbaarheid van die afspraken (Petra stelde voor bij de huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of gezamenlijk gezag aanvrage.
– Erkenning van het kind door de biologische vader maakt het mogelijk dit ook in alle gevallen van ouderschap toe te passen.
– Het is aanbevelenswaardig deze afspraken te laten meeondertekenen door getuigen van beide ouders.
– Deze getuigen kunnen beloven om eventueel te helpen bij het oplossen van conflicten tussen de ouders. Bijvoorbeeld door het vormen van een arbitragecomite.
– Het verdient aanbeveling het tekenen van deze afspraken op te tuigen met een feestelijk ritueel.

Waarom duurde het zolang voordat dit soort ideeën doordringen?  Afin nu aanpakken daar gaat het om!

Afspraken over afspraken; U hoort er nog van. Afgesproken!

Over vroege zorgafspraken in 1998 met Frenk van der Linden
In hoofdartikel Algemeen Dagblad vertel ik dat dit nog beter zou zijn dan een ouderschapsplan op het moment dat het mis gaat.
Mijn eerdere artikeltje in het Nederlands Juristen Blad plus 3 stukjes uit de polemiek hierover met Ed Spruijt in het blad Pedagogiek. 
De Internationale verklaring van Langeac
Visie van Hans Crombrugge op afspraken idem
interessant commentaar van Nico Mul
mening van Peter Prinsen over de kwestie van de broertjes

En hoe ging het verder: Jeugdzorg wil niet (tegen het eind) en  perverse prikkels

– complete analyse van het gebeuren rondom debat op 2

Deventer, Nederland

25 antwoorden op “afspraken over afspraken”

 1. oh ja, en ik heb niet twintig jaar geprocedeerd hoor. Ik ben ook niet begonnen met procederen. Maar toen ik noodgedwongen de handschoen oppakte ben ik tot het gaatje gegaan. Dat gaatje; het Euopese hof voor de rechten van de mens had ik na 6 jaar procedures bereikt. daarna heb ik de nationale en internationale rechterlijke macht definitief afgeschreven.

 2. Joep. Dank voor je moeite daar ik heb het gevolgd. Naar ik hoop velen.
  -Over die komende afspraken.
  Uiteraard weet je waar ik mee zit.
  Hebben jullie bijvoorbeeld deze punten in je hoofd zitten:
  -erkenning juridische is NU afhankelijk van toestemming moeder-vrouw (zie BW) en daar werkt de kinder familierechtspraak mee.
  Hier begint het al en daarvoor.
  M.a.w. de WET zal al voor jullie gedachtengang inzake afspraken moeten veranderen. Langdurig proces. Politiek etc.
  -Dat vele vele relaties die op de klippen gaan wel degelijk aantoonbaar is dat een partner (vaak vrouw) BL heeft of is?
  Wat gewoonweg volgens deskundigen NB (jaja Joep) kenmerken bedrog, liegen, manipulatie oplevert? (Overigens heeft Gardner die overlapping aangetoond en beschreven). Je weet het ongetwijfeld. Hoe wilden jullie dan dat gaan oplossen als je al weet
  dat dit het geval is? (Mits tenminste eindelijk een meldplicht erdoorheen komt dan, want anders zit je gelijk al met valse verklaringen, nog voordat enige afspraak wordt gemaakt en dan Joep).
  Mijn oplossing voor die zaken is welzeker GEEN gezag meer aan mensen met specifiek die “soorten” ernstig persoonlijkheidsstoornissen. Vroeger psychopaat hysterisch geheten.
  —Voor mij is het overigens onvoorstelbaar dat hier een avond zoals deze een hele grote discussie wordt gedaan, waarbij niet EENS een heel grote oorzaak wordt genoemd en/of benoemd.
  De psycholoog onderzoeker heer aanwezig ging wel in die richting, doch De Heer Sitalsing neem me niet kwalijk Joep zag ik predikken voor eigen kerke. Evenals nog steeds mevrouw Groenhuijsen toch.
  Alhoewel ze in die jaren iets is bijgetrokken in haar feminisme. Ze lult er trouwens nog steeds omheen erbij.
  De waarheidsvinding bestaat nog steeds niet in dat hele Familierecht Joep. En dat betekent dat duizenden geborenen rondlopen met een n.a.w. waanidee over hun vader hun echte vader die voor de staat een streepje kan worden gemaakt, en geen “belanghebbende” wordt gemaakt…. Erg heel erg Joep.
  Nee grof zeer grof ten opzichte van kinderen met rechten op eigen afstamming.

 3. Gut, ik hoop echt dat er mensen zijn die nog serieus met dit onderwerp bezig zijn. Wat hierboven voorgesteld wordt slaat natuurlijk als een tang op een varken. Er straalt agressie en vechtlust van uit en dat lijkt mij echt niet de bedoeling.

   1. Joep. Ik vind het verhaal van mezelf duidelijk zat. En mensen die dan zo anoniem even een opmerking neerkw.kken hebben gewoonweg geen weerwoord tegen hetgeen er staat en wat de realiteit is vandaag de dag. En a jaren ervoor. Helaas.
    Dit gedrag anoniem is toch herkenbaar mensen en ga er gewoonweg niet meer in mee. Helpt geen moer bij zulke. Anders boek gaan lezen.

 4. Wat van het hierboven vermelde heb je het over N.N ? Ik zou hier graag meepraten maar wanneer Bart’s mening direct ondergeschoffeld word (zoals op sos.papa.nl helaas ook vaak t geval is) zie ik t nut daar niet zo van in….mvg

  1. Hier wordt Bart’s mening niet ondergeschoffeld, en niemands mening. Heel zelden (een reageeerder tot nu toe) verplaats ik wel eens een reactie naar het achterkamertje.

   1. Heel goed dat je dit doet Joep (eventuele reactie eruit filteren) maar aan je eigen reactie te lezen (Op wat en wie doel je?) weet je ook niet helemaal waar N.N ’t over heeft.Ik lees in ieder geval al sinds een jaar of 3 je stukken,waar ik een hoop voor mij bruikbare info uit haal.Daarvoor mijn dank-en ga vooral zo door!

 5. Ik ben absoluut voor vroegtijdige afspraken ik hoop dat hier iets mee gaat gebeuren. Wel heb ik moeite met het feit dat ik moet lezen dat er door moeders de meeste kindermishandeling en kinderdoding voorkomt. Hoe komt u tot deze conclusie. Misschien reageer ik hier fel op omdat ook ik in een vreselijke situatie terecht ben gekomen. Mijn ex man is een narcist dus afspraken kunnen niet worden gemaakt. Het verhaal van uw buurvrouw op tv is mijn evenbeeld. Dit soort psychische stoornissen komen het meeste bij mannen voor. Ik merk uitt uw verhaal dat u ook veel heeft meegemaakt misschien komt hier dan de opmerking vandaan dat er een beeld geschetst werd dat de vrouwen als goede ouders en de mannen als slechte ouders afgeschilderd werden. Ik heb hier zeker wel begrip voor maar ieder verhaal staat op zich…

  1. Dag Thea,
   De gegevens over kindermishandeling zijn al jaren hetzelfde. Moeders mishandelen en doden meer/vaker kinderen dan vaders.
   zie recent nog: http://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/handboeken/moordouders
   Uw opmerkingen zijn misschien vriendelijk bedoeld maar ik kan niet anders zeggen dan dat het mij stoort dat u het noemen van wetenschappelijk onomstreden feiten mij als een soort afwijking aanwrijft.
   Wat vind u daar nu eigenlijk zelf van?

   1. Geachte Joep,

    In mijn reactie heb ik absoluut niet vermeld dat het om een afwijking gaat. Misschien zijn de gevallen die gepleegd zijn door de vader meer in het nieuws geweest wat mij vrij onwaarschijnlijk lijkt. In mijn gesprekken met jeugdzorg, raad van kinderbescherming, advocaten en officiers van justitie kwam ook naar voren dat de delicten zoals ik die heb meegemaakt door mannen gepleegd zijn.
    Gr Tea

    1. U schreef: “Ik merk uitt uw verhaal dat u ook veel heeft meegemaakt misschien komt hier dan de opmerking vandaan dat er een beeld geschetst werd dat de vrouwen als goede ouders en de mannen als slechte ouders afgeschilderd werden” Daarmee zet u wetenschappelijke kennis weg als iets dat voorkomt uit mijn frustraties met mijn eigen ervaringen. Ik constateer dat u in uw reactie op geen enkele manier refereert aan wetenschappelijke onderzoeken. U weigert de werkelijkheid te accepteren. Of alle advocaten, officieren van justitie, kinderbeschermers en jeugdzorgers waaraan u refereert er op dezelfde manier mee omgaan als u weet ik niet. Maar als ik u wat dat betreft mag geloven is het dus niet best gesteld met het professionele niveau van deze mensen. Ach en op zich ben ik wel geneigd dat te geloven. De bevooroordeeldheid naar vaders en mannen in deze maatschappij is van een enorme omvang.
     U stelt in uw eerste reactie dat uw ex-man een narcist is. Is dat uw persoonlijke diagnose? Of een professionele diagnose? En zelfs indien dat zo is, hoe zou u het vinden als eventuele diagnoses over u het internet op worden geslingerd?

 6. Heel goed initiatief!! Alleen denk ik dat die vroegtijdige afspraken niet gaan werken. Op het moment van scheiding verandert er veel. Sommige vaders waren zich misschien helemaal niet bewust van de impact en hebben weinig voor zichzelf gevraagd. Of een moeder heeft misschien tegen haar zin met afspraken ingestemd, terwijl ze eigenlijk al psychisch mishandeld werd.

  Zodra een scheiding in beeld komt is verplichte-coaching volgens mij de echte oplossing samen met een wettelijk gelijkwaardig ouderschap dat ook werkelijk afgedwongen wordt.

  Gelijkwaardig heeft 2 kanten… een vader die zijn kinderen mishandeld is niet gelijkwaardig…. Een moeder die de kinderen bij zich wil houden ten koste van vader heeft belang van kind niet op oog en is dus ook niet gelijkwaardig….

  Vooraf afspraken maken is niet handig. Als de scheiding zich voordoet, verandert alles. Zelfs al zou je je houden aan de afspraken, dan nog wordt er niets gedaan met het verdriet en mogelijke wraakgevoelens. Door coaching verplicht te stellen, kun je juist de kern aanpakken en de scheiding verwerken, waardoor er ruimte komt om de eerlijke afspraken te maken.

 7. Coaching en hulp is handig als de relatie met de kinderen maar niet er onder lijdt. M.a.w. als de relatie met de kinderen zo volledig mogelijk in stand blijft en hulp niet een middel wordt om een van de ouders bij de kinderen weg te krijgen. Afspraken vooraf maken kan ook begeleid worden. Daardoor kan er rekening worden gehouden met mogelijke veranderende situaties. Dat staat ook in mijn opzet hierboven.
  In geval van mishandeling gelden natuurlijk de gewone wetten die daarvoor gemaakt zijn. Die wetten bieden de mogelijkheid om de contacten te beperken.

 8. Afspraken over afspraken? Zodra je ruzie krijgt ligt het allemaal heel anders. Nu worden zelfs vonnissen niet nagekomen zonder enige sanctie. Sorry, ik geloof daar echt niet in. Ouders met een persoonlijkheidsstoornis moeten gewoon onder toezicht gesteld worden na gedegen onderzoek. Die gooien namelijk hun kont tegen de krib en kom je tot geen enkele afspraak. Nooit. Het gedrag van een ouder moet gewoon getoetst worden aan de wet, kinderverdragen enz. Er is niet voor niets wetgeving.

  1. Uiteraard is afdwingbaarheid een voorwaarde. Dat staat er ook. “Er wordt gestreefd naar juridische inbedding en afdwingbaarheid van die afspraken (Petra stelde voor bij de huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst of gezamenlijk gezag aanvrage.”
   Rechters zal inderdaad ook nog even moeten worden geleerd zich aan de wet te houden.
   Persoonlijkheidsstoornissen hebben een prevalentie van ongeveer 15% van de bevolking. Dat zal onder ouders niet heel veel anders liggen. Dat worden een hoop ondertoezichtstellingen.
   Nee gewoon handhaven lijkt me. Dan komen de mensen met een probleem vanzelf wel bij de psycholoog terecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.