Cookies

ouderverstotingssyndroom

vervreemdDe Spaanse associatie van psychologen heeft het ouderverstotingssyndroom erkend als een afwijking die dient te worden uitgebannen. Al eerder waren er geluiden uit Spanje dat rechters het syndroom erkenden. In Nederland zijn er ook rechters die het syndroom noemen in hun vonnissen.

In 1999 schreven we onder mijn redactie het eerste Nederlandstalige boek over het ouderverstotingssyndroom. Inmiddels werken we aan een ( zeer uitgebreide) herdruk van dit uitverkochte Ouderverstotingssyndroom in de Nederlandse context.

Het is tekenend voor de Nederlandse situatie dat we hier hard op moeten roeien tegen veel weerstand. Dat het onmogelijk lijkt het boek bij een grote uitgever te plaatsen. Deze geven liever zwaar door de overheid gesubsidieerde boeken uit. Ondanks de pogingen een reëel bestaand verschijnsel (ik citeer weer de Spaanse psychologen) te marginaliseren blijven we ook in Nederland aan de weg timmeren, al is het tegen de klippen op. Ok nog een positief geluid; de Nederlandse raad voor de Kinderbescherming heeft voor al haar vestigingen reeds een exemplaar van het toekomstige boek besteld. Het kost ze minder dan de subsidiëring van Dhr. Spruijt, die een paar jaar geleden een poging deed om het probleem ouderverstoting te marginaliseren.

Spaanse psychologen over ouderverstotingssyndroom

dossier ouderverstotingssyndroom

0 antwoorden op “ouderverstotingssyndroom”

 1. Het ouderverstotingssyndroom zal als het niet wordt vermeld in de uit te geven DSM-5 niet door rechters worden gebruikt om te komen tot rechtvaardigheid.
  In het -belang van het kind- zal het moeten staan in die DSM.
  Aangezien rechters alleen oordelen op de zogeheten wetenschap en artikelen die worden gebruikt, en die als zodanig zijn verschenen, vormt dit een heel groot probleem.
  Een paar uitspraken inderdaad is het in genoemd. Dat is dan ook het enige.
  Nederland loopt jaren achter op dit terrein. Ook bekend.
  Evenzo met het toegeven van totale hypocrisie, wat tengevolge heeft als je dit doortrekt dat letterlijke psychische kindermishandeling wat dan ter sprake is in realiteit, in feite gewoonweg in de hand wordt gewerkt en in stand gehouden ook.
  Verschuiling achter regelgeving zie je achteraf, en dan nog met redenen omkleed in uitspraken ook, waarvan half Nederland niet eens begrijpt wat er staat, laat staan
  dat de bevolking zich het aantrekt ook.
  Willen we werkelijk iets gaan doen aan deze duizenden slachtoffers, kinderen en meest vaders die het aangaan,
  dan zal er benoemd moeten worden konstant wat aan de orde is. En als het kan in de media. Aangezien
  in al die jaren door tegenwerking ook van lieden met
  invloed, die als deskundigen werden ingehuurd zelfs,
  er kon worden doorgegaan met deze criminele aktiviteiten.
  Pure discriminatie vindt dan ook plaats, frequent.
  Ten koste van welzijn van kinderen velen, opgenomen in de psychiatrie daarna, met allerlei afwijkingen en stoornissen, c.q. dat de verzorgend ouder in gevallen gewoonweg zorgt dat deze kinderen de stoornissen vanzelf al krijgen toebedeeld.
  In plaats van dat ggz en andere hulpverlening een plicht opgelegd krijgt door de Minister en Tweede Kamer zien we dat de Minister dit wederom heeft afgehouden.
  Het zal dus leiden tot nog meer ontwijking, bij die lieden uit angst voor procedures, angst voor de eigen baan of beroep, terwijl zij niet eens worden aangesproken voor in principe medeplichtigheid eraan.
  Hoop dat het verandert. Echter zolang hier een moeder met nonsens gewoonweg aangifte geboorte doet of laat doen terwijl vaders bekend zijn, en dan de redenen opdist en kan dissen onder de plu van liegende hulpverlening, zal men niet genegen zijn die enorme hoop open te trekken.
  Zo bizar is dit familierecht. Ten koste van kinderen die of onterecht worden beschadigd, zonder vaders rondlopen, en zelfs in zaken zonder identiteit, waarbij bij bosjes in principe de afstamming zelfs wordt afgenomen (verduistering van staat) omdat zij worden gehersenspoeld met bedrog en leugens ook aantoonbaar,
  waar die Raden Kinderbescherming hun monden niet over opendoen c.q. hebben gedaan.
  Even had ik gedacht dat het Directoraat het zou gaan aanpakken. Maar nee, zelfs niet door iemand die ik ook ken, en gesproken heb erover en die nog meeschreef ook kennellijk.
  Het zegt wat over de systemen hier.
  En over de kinderrechten in Nederland.
  Ver te zoeken in zulke zaken ook.

 2. Een belangrijke stap voorwaarts…
  Hiermee kunnen we ook in de nederlandse context ons voordeel doen.
  In ons juridisch systeem wordt regelmatig verwezen naar wetenschappelijke ontdekkingen in bijv. de VS teneinde een betoog te onderbouwen. De DSM is hierin alleen niet zaligmakend.
  Er kan nu verwezen worden naar Spanje. Je kunt zelfs stellen dat het een kwestie van tijd is voordat het in ons land ook zover komt. Op voorhand is de staat verantwoordelijk te stellen voor alle gevolgen die ontstaan ten nadele van het welzijn en belang van het kind als niet de juiste maatregelen worden genomen op grond van de feiten die nu bekend zijn.

  Edelachtbare; Op grond van de feiten en het wetenschappelijk verrichtte onderzoek waarschuw ik u. Binnen deze tijdsspanne staat mijn huis in brand als u nalaat de de juiste maatregelen te treffen t.b.v. het behoud van mijn huis. Feitelijk en concreet.
  Als mijn huis daadwerkelijk in brand vliegt draagt de staat de verantwoording als ook de consequenties. Ik heb het reeds lang geleden luid en duidelijk gemeld.
  De verantwoording voor mijn huis heeft u mij afgenomen, u draagt de gevolgen van uw handelen.

 3. Gezien de kwantiteit en kwaliteiten van het probleem zal het nogal wat voeten in de aarde hebben om de staat verantwoordelijk te stellen voor het aangedane onrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.