Cookies

Dijkdoorbraken en zandzakken

Twee maanden geleden bereikte ik samen met de facebookgroep (h)erken ouderverstoting een dijkdoorbraak in de openbaarheid van uitspraken doordat het hof Den Bosch de hele serie uitspraken van een raadsheer over 2016 vrijgaf. Zoals te verwachten viel reageerde niet iedere rechtbank hier positief op. Wat minder te verwachten viel was dat ook in eigen kring door een paar mensen (waaronder ‘zelfs’ een jurist) wat meesmuilend werd gedaan over deze duidelijke overwinning. Kortom de zandzakken werden aangesleept om het gat in de dijk te dichten, en die zandzakken kwamen soms uit onverwachte hoek. De rechtbank Breda en het Hof Den Haag hebben negatief gereageerd op verzoeken om openbaarheid van uitspraken cq publicatie. Maar het gat in de dijk zal en kan niet meer worden gedicht. De overwinning op de intransparantie en arrogantie van de rechterlijke macht heeft velen geïnspireerd. Ook Patrick Damhuis roerde het punt zondag in zijn toespraak tot Tweede Kamerlid Sven Koopmans uitdrukkelijk aan. En we gaan er dan ook met Sven over verder. Ook al omdat Sven eerder duidelijke uitspraken deed over de noodzaak van openbaarheid. Op een of andere manier is het wel wonderlijk dat het juist een VVD-er is die deze confrontatie niet helemaal uit de weg gaat. Immers de VVD is juist sterk verbonden met het angstwekkende justitiebolwerk door het leveren van achtereenvolgende ministers van Justitie. Illustere voorgangers van Sven zoals Otto Vos en Ruud Luchtenveld (klik>laatste alinea) hebben echter wel hun nek uitgestoken tegenover het justitieapparaat en de Rechterlijke macht.

vos
1998: VVD-er Otto Vos in de lentemars

Zondag kreeg ik van Nico van den Ham de gelegenheid om de kritiek op het rechtelijke machtsmisbruik nog eens goed op een rijtje te zetten. En ik moet zeggen dat is goed gelukt. Zie onderstaande video. Wat een mooie plek daarvoor zo tussen de ridderzaal, Eerste en Tweede Kamer.
We willen nu een matrix maken met een overzicht van alle gerechten met uitkomsten van inzage en publicatieverzoeken. Een beetje name and shame.

Dossier rechtersdictatuur
Argumenten rond openbaarheid van uitspraken
Bewaren

3 antwoorden op “Dijkdoorbraken en zandzakken”

 1. Hi Joep, zoals je weet ben ik 3 mei in gesprek gegaan met Mr. Koek. Uiteindelijk dan, ik denk dat jouw blog, haar een zetje in haar rug heeft gegeven. Ik heb er al een blog over geschreven; iets over ivoren torens, het niet willen weten, verheven voelen.
  Nu zat bij dat gesprek een notulist die het erg druk had. Met puntje van zijn tong uit de mond en rode wangen van de inspanning heeft hij bijna woordelijk genotuleerd.
  Ik heb er 4 maanden overgedaan om de notulen te verkrijgen. Ik denk dat Mr Koek de notulen wat heeft geredigeerd en ach, wat zinnetjes eruit heeft gelaten. Ik heb ook het vermoeden dat zij de kinderrrechters echt niet zal wijzen op de wet, met de simpele vraag die nu eens toe te passen.
  Voor mij weer het bewijs dat wij ouders moeten oproepen zo ver mogelijk van dit systeem weg te blijven en eerlijk gezegd zo’n rechter (als je daar nu eenmaal moet zijn omdat jouw ex weer eens aan het procederen is) totaal NIET sereius moet nemen, of op zijn minst, net zo sereius als dat onze exen doen……
  Enfin, de uitspraken, om te controleren of de pilots werkelijk zo goed zijn geland als het Ministrie van V&J ons wilt doen geloven, wil Mr Koek nog steeds niet verschaffen. Apart, ook deze dame/rechter staat boven de Nederlandse wet!
  Onderstaand de toegestuurde notulen 😉
  Verslag nav gesprek met mr. M.W. Koek, President bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, met mevrouw A. van Mackelenberg, gevoerd op 13-4-2017, in aanwezigheid van L.W.M Voeten, waarnemend klachtenfunctionaris.
  Mevrouw Van Mackelenberg heeft – in aansluiting op de eerder door haar gestuurde mailberichten aan het bestuur van de rechtbank Zeeland- West-Brabant — haar standpunt als volgt toegelicht: Ik kom niet als vijand, maar zoek samenwerking met de rechtspraak. De organisatie waar ik voor sta en die verstoten ouders vertegenwoordigt, wordt steeds sterker. Er zijn talloze beslissingen van rechters, politici, deskundigenrapporten, werkwijzen van instanties als Kompaan en De Bocht, Juzt, Raad voor de Kinderbescherming, die niet correct zijn en die schade toebrengen aan ouders én aan kinderen. Ouders die mij raadplegen adviseer ik de rechterlijke instanties niet te vertrouwen.
  Er wordt veel geld en tijd gestoken in trajecten/pilots die niet slagen. In dat verband wil ik inzage in beslissingen van alle familiezaken die openbaar zijn uitgesproken in de periode van september 2016 tot op heden. Op die wijze wil ik controleren of de pilot van de bijzondere curator werkt. Mr van Leuven – de instigator van deze pilot- haalt aan dat de pilot in Breda goed loopt en dat wil ik met eigen ogen zien; ik hoor namelijk andere geluiden, van ouders die in paniek zijn. Rechters en advocaten die werken met de pilot ‘bijzondere curator’ geven aan de politiek door dat het een succes is; de justitiabelen die bij die pilot betrokken zijn hebben heel andere ervaringen, Ik beschik over een lijst van mensen die ik kan doormailen naar de rechtbank.
  Als je naar de rechter gaat voor omgang, sta je als ouder in heel veel gevallen met lege handen; met name de vaders, omdat moeders geen medewerking wensen te verlenen en hetgeen zij verklaren ten overstaan van de rechter vaak klakkeloos wordt overgenomen. Ouders en rechters moeten er voor kinderen zijn/moeten samenwerken en ook ik wil daar een rol in spelen. Ik wil bijeenkomsten van familierechters bijwonen en daar vertellen wat er gebeurt binnen de trajecten waar de rechters naar verwijzen. Rechters in hun kamertjes maken het ouders moeilijk; de behandeling van zaken moet anders. Er is een andere aanpak nodig; ouders moeten met eigen pleitnota’s kunnen komen. Dankzij de rechter heeft mijn man geen contact meer met zijn zoon. Indien mensen het niet eens zijn met rechterlijke beslissingen kunnen zij formeel wel in hoger beroep, maar dat kost geld en dat hebben ze niet. Ouders wordt omgang ontzegd; hierdoor staan ouders — vaak vaders — met lege handen. Landelijk is erkend dat ouderverstoting kindermishandeling is, en dat is strafbaar. Ik ga ouders adviseren aangifte te doen wegens onttrekking aan het ouderlijk gezag. Er zijn namelijk ouders die lijden door beslissingen van de rechtspraak en zelfmoord plegen. Ik wil duidelijk maken dat ik niet achterlijk ben en niet minder mens, niet minder intelligent ben dan de rechters en een president van de rechtbank.
  De president geeft de volgende mondelinge reactie: Rechters worden zorgvuldig geselecteerd, grondig opgeleid en bijgeschoold en zij verdiepen zich vaak in de vraag hoe zij hun werk het beste kunnen doen. De pilot ‘bijzonder curator bij scheidingszaken’ werd ook gestart met als doel kwaliteitsbevordering bij de behandeling van scheidingszaken. Een algemeen en verstrekkend verzoek om alle familierechtuitspraken van de rechtbank Zeeland West-Brabant vanaf september 2016 tot heden te verstrekken of daar inzage in te bieden kan niet worden toegewezen. Het verstrekken van uitspraken in familiezaken beperkt zich in beginsel tot de procespartijen c.q. hun raadslieden. Voor het publiceren van uitspraken geldt een landelijk beleid waarbij in beginsel op aangeven cq ter beoordeling van de rechter zelf— aan de hand van de landelijke publicatierichtlijnen — wordt bepaald of een uitspraak gepubliceerd moet worden. Het feit dat uitspraken in het openbaar worden uitgesproken betekent nog niet dat deze daarom gepubliceerd moeten worden. Het geven van inzage in de door u bedoelde categorie familierechtelijke dossiers stuit af op de privacy-aspecten van deze zaken.
  Mevrouw van Mackelenberg sluit af met de volgende reactie: Ik ben het daar niet mee eens. Ik verzoek een verslag van dit gesprek te kunnen ontvangen. Ik heb er spijt van dat ik dit gesprek niet heb opgenomen, zoals ik voornemens was. Ook betreurt ik het dat mijn man niet is meegekomen; ik hoor u zeggen dat ik daar best om had kunnen vragen, Ik vind dat als die mogelijkheid er was had de rechtbank dat aan moeten geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.