Cookies

De ongeldigheid van de PCR-test

Een wattenstaafje tegen je bloed-brein-barrière drukken… brr dat alleen al klinkt bloedeng. Maar als het nou nog ergens over zou gaan ok. Patrick Savalle legt uit waarom het niet deugt. Ook mijnheer Gommers (die IC baas) schijnt dat naar Karel van Wolferen te hebben bevestigd zag ik in een ander filmpje. Maar hier even Patrick Savalle aan het woord dus.

https://youtu.be/h2M4VTybYGI

Marjoline Kampinga heeft er even een transcriptie van gemaakt (met wat kleine correcties van mij). Hieronder:

De ongeldigheid van de corona PCR-test uitgelegd in 5 min.

Door Patrick Savalle, gepubliceerd 14 aug 2020 op you tube.

Hallo allemaal, ik ben Patrick Savalle en ik ga jullie proberen zo eenvoudig mogelijk uit te leggen waarom er zo’n ophef is over die PCR test. De PCR test, dat zullen de meesten wel weten inmiddels is het belangrijkste instrument in het vormgeven van onze crisisbestrijding. De belangrijkste beslissingen die we nemen zijn gebaseerd op PCR uitslagen. Je hebt aan de ene kant natuurlijk de IC opnames, de werkelijke COVID 19 gevallen. COVID19 is de ziekte, (=Corona virus disease 2019) en SARSCoV2 is het virus dat het zou veroorzaken. En de infecties die het zou veroorzaken worden gemeten met de PCR test. PCR om te beginnen is niet geschikt om infecties te meten. Infecties is een lichamelijke reactie op een ziekte, daar doet PCR allemaal niets mee. Niets mee te maken. Dat is sowieso al fout, dat het nieuws infecties meldt op basis van een PRC test is gewoon ronduit gelogen. PCR test kan ook geen virussen meten. Dat is wat controversiëler maar makkelijk uit te leggen. Dit (wijzend naar een gedetailleerd plaatje van een virus) is een virus. Een virus bestaat in het midden uit genetisch materiaal, in het geval van het Corona virus is dat een enkele helix RNA materiaal en daarom heen zit een lipide capsule en op die capsule zitten receptoren, de proteïnen. Dat is een virus. De PCR meet van dat virus alleen maar een heel klein deeltje van het totale genetische materiaal, een heel klein deeltje. Dus een positieve PCR uitslag betekent niets anders dan dat er op dat wattenstokje dat achter in je op je bloed brein barrière wordt gedrukt een klein stukje genetisch materiaal is gevonden. Niets anders. De aanname is echter dat dat genetisch materiaal uniek is voor dit virus en dat als dit genetisch materiaal is gevonden het hele virus ook altijd aanwezig is. Dat is een hele kwetsbare aanname want misschien zijn er wel andere deeltjes in het lichaam aanwezig of zijn er wel delen van het virus in het lichaam waarop die test positief is aangeslagen. Hoe kun je weten als je een test maakt die test ook daadwerkelijk de uitslag geeft die jij verwacht. Daarom moet je die test valideren tegen de zogenaamde gouden standaard en de gouden standaard in de virologie is het fysiek daadwerkelijk waarnemen van het virus zelf. Daar is een hele eenvoudige procedure voor, dat kan elk laboratorium uitvoeren. Dan neem je een buisje bloed dat doe je in dat draaimolentje, de ultra centrifuge, die gaat dat onder enorme kracht rond centrifugeren, 10 – 20.000 G en dan laat je een uurtje laat je dat draaien. Dan gaan de verschillende dichtheden in dat bloed gaan zich scheiden. De zware deeltjes zakken naar de bodem, de lichte deeltje gaan daar bovenop drijven en dan krijg je dus allemaal laagjes van verschillende soorten materialen in dat bloed. En ergens zit een laagje van virussen die hebben hun eigen specifieke soortelijke massa. Die kan je eruit halen. Dan moet je nog wat handelingen doen. Niet heel belangrijk, die kan je eruit halen en onder de elektronenmicroscoop fotograferen. Dat is een heel specifieke foto. Dat ziet er heel erg typerend uit. Dat is een monochromatische foto met allemaal dezelfde deeltjes. Op dat moment heb je het virus daadwerkelijk fysiek gevonden. Dit is de enige manier om het virus aan te tonen. Op het moment dat je deze gouden standaard hebt, die fysieke isolatie, en je hebt een pcr test ontwikkeld, dan moet je die kit testen tegen die fysieke isolatie. Dus elke keer als een pcr kit positief heeft aangegeven, dan moet je in datzelfde monster het virus fysiek kunnen isoleren. Dan zijn er nog wat dingen die je moet doen om uit te sluiten dat je niet wat anders hebt gevonden dan alleen het virus, maar dat is even niet de basisvraag waar het om gaat. Waar het nu om gaat is dat heel veel wetenschappers vragen nu waar is de oorspronkelijke isolatie van dat virus? Dat document bestaat niet. Op het moment dat een groep wetenschappers daadwerkelijk zo’n virus fysiek heeft geïsoleerd is het heel gebruikelijk dat ze dit opschrijven in een wetenschappelijke paper: hier is de foto van het virus, dit zijn de eigenschappen van het eiwit aan de oppervlakte, we hebben het genoom gesequenzed, en dat ziet er zo en zo uit. Dat publiceren ze dan, dan kunnen andere wetenschappers het pearreviewen, dat kunnen ze dan eventueel weer reproduceren, wat een heel groot probleem is in bio-medische wetenschap en dat zou dan het startpunt moeten zijn van de ontwikkeling van allerlei tests en andere theorieën en van allerlei behandelingen en protocollen.

Dat bestaat niet. Daar wordt om gevraagd. Heel eenvoudig. Meer niet.

Dus samenvattend: pcr-test is niet bedoeld om virussen te vinden, daar is het nooit voor gemaakt. Waar ze het voor gebruiken is om kleine delen van het virus te vinden maar het bewijs dat dan ook altijd het hele virus aanwezig is, is nog nooit geleverd en dat bewijs begint met de fysieke isolatie van het virus. Die paper is niet te vinden. Daarnaast zijn er nog heel veel andere problemen met de pcr-meting. Het kan namelijk gewoon zo zijn dat er nog andere deeltjes in het lichaam rondzweven met dezelfde genetische code. Dat zou dan getest moeten worden. Exosomen, je eigen genoom heeft ook virale sequenses. De test is ook nog eens extreem gevoelig voor vervuiling. Als iemand de test zou afnemen zonder een goede kap en die zou er over ademen dan is die al besmet, dan is die al onbruikbaar dat wattenstokje.

Heel veel reden waarom we nu moeten zeggen tegen onze politiek: het is nu genoeg. Voordat we nog 1 stap verder zetten in deze crisis, moeten jullie eisen van de fabrikanten van de pcr-kit dat ze alsnog de validatie tegen de echte gouden standaard, dus niet een andere pcr, niet een referentie ‘mond’, maar de echte fysieke isolatie van het virus aantonen. Zonder dat worden we of in de maling genomen of we zijn dwalende. Ik hoop dat jullie het begrepen.

Deel het nog even, dank je wel. Patrick Savalle

Eén antwoord op “De ongeldigheid van de PCR-test”

 1. Ook de maker van de pcr test geeft aan dat deze onvolledig is :

  Ongeacht wat je van het virus denkt, als we nu onze mond houden betekent dit het einde van onze democratie.

  WIE ZWIJGT STEMT TOE MET DE SPOEDWET

  Duitsland is haar karma aan het inlossen en deze hoofdcommisaris is vandaag mijn held! Hij heeft zijn baan op het spel gezet en is na deze toespraak met opgeheven hoofd ontslagen. Hij diende zijn functie en diende zijn volk.

  Daarom sta ik a.s. zondag van 14.00 tot 16.00 weer op het Malieveld met mijn man.

  Daarom ben ik alle kamerleden en raadsleden in eigen gemeente aan het aanschrijven. Dat werkt: [https://nos.nl/…/2344860-gemeenteraadsleden-eisen-plaats-op…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fartikel%2F2344860-gemeenteraadsleden-eisen-plaats-op-in-coronaspoedwet.html%3Ffbclid%3DIwAR2lvcaWNUoued7F1HMETVHpZhPckrcaRdNRQ3y6ScdEvPSl-DZfP5e1dy0&h=AT2prnVKN9szjcF3-Jvm1PltCagw8HpyWxlp4vmyNsypFY_NJ6wFaNIECBGYVoMyvzSRnJ6G9cDFPmYlc0SeyKCzqMPtNQL8PbH30w64t_AtjjQHZqMqHpEOP62TKWHitNAB47Yi1ID_X9ajebcAppc_yHE)

  Daarom schrijf ik mijn lokale politie aan.

  Daarom ben ik een brief aan het maken voor mijn buren.

  Voor de vrijheid van mijzelf, mijn kinderen en ook die van jullie.

  Meer over de spoedwet:
  SPOEDWET: EEN WET DIE ONS LEVEN TOTAAL KAN INPERKEN!

  De behandeling van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (ofwel de Spoedwet) wordt vervroegd behandeld in de Tweede Kamer in de eerste week van september.
  Deze wet is ten opzichte van de eerste versie slechts gering aangepast (controle achter de voordeur is eruit gehaald).
  Deze wet geeft de overheid ‘carte blanche’ om iedere willekeurige maatregel te nemen wanneer er sprake is van een epidemie (let op: dit is speciaal aangepast van PANDEMIE naar EPIDEMIE!)

  Let op!
  De overheid en media berichten hier niet of nauwelijks over.
  Zij zullen deze wet stilletjes proberen in te voeren.
  Dit om te verhullen dat deze wet de minister van VWS (Hugo de Jonge) het mandaat geeft om per decreet te gaan regeren.
  Dit betekent dat de minister naar eigen goeddunken maatregelen kan op- en afschalen, zonder het parlement daarin te betrekken.

  Dus:

  Wil hij dat je vanaf morgen 2,5 meter uit elkaar blijft? Dan gebeurt dat!

  Wil hij dat iedereen in Nederland vanaf morgen zowel binnen als buiten mondkapjes gaat dragen? Zelfs al is bewezen dat dit niet effectief is en schadelijk is voor je gezondheid? Dan gebeurt dat!

  Wil hij dat je slechts op bepaalde uren van de dag buiten mag komen? Dan gebeurt dat!

  Wil hij mensen verplicht in quarantaine plaatsen? Dan gebeurt dat!

  Wil hij Samenkomsten van meer dan 2 of 3 personen verbieden? Dan gebeurt dat!

  Wil hij bedrijven sluiten en/of horecagelegenheden beperken/verbieden? Dan gebeurt dat!

  Wil hij iedereen verplichten een PCR-test te nemen? Dan gebeurt dat!

  Wil hij reizen naar het buitenland verbieden? Dan gebeurt dat!

  Wil hij dat je niet meer dan 5 km buiten je woonadres mag komen? Dan gebeurt dat!

  Wil hij alle verzorgingshuizen en bejaardentehuizen voor ieder bezoek afsluiten? Dan gebeurt dat!

  Wil hij mensen voor quarantaine uit huis plaatsen? Dan gebeurt dat!

  Wil hij ‘besmette’ kinderen bij ouders weghalen? Dan gebeurt dat!

  Wil hij iedereen verplichten zich te laten vaccineren met het experimentele RNA vaccin wat je DNA blijvend veranderd? Ook al is de veiligheid hiervan niet gewaarborgd? Dan gebeurt dat!

  Wil hij de verkiezingen van maart 2021 tot onbepaalde tijd uitstellen? Dan gebeurt dat!

  Artikel 58s geeft de minister het recht om alles wat niet benoemd staat naar eigen inzicht en goeddunken uit te voeren.
  Het geeft hem de wettelijke grondslag om per decreet maatregelen als hierboven genoemd in te stellen. Alle grondrechten kunnen door hem naar eigen inzicht worden ingeperkt. Ook De Leidse hoogleraar Voermans waarschuwt: ‘dat dit tegen de grondwet indruist en dat dit niet past in een democratische rechtsstaat.’

  Misschien denk jij nu:
  Ik doe daar niet aan mee….
  Ik ben mijn eigen baas….
  Ik beslis zélf wel wat goed voor mij is….
  Niemand komt mijn huis in zonder toestemming….
  Niemand haalt mijn kinderen weg…..
  Ik laat mij niet vaccineren…..

  Maar let op:
  Dit is een WET die de overheid de volmacht geeft om al het bovenstaande uit te voeren.
  Op straffe van hoge boetes.
  Op straffe van opsluiting.
  En een strafblad!

  Onder het mom van stijgende besmettingen en verhoogde urgentie voor verdere maatregelen wordt dit wetsvoorstel er nu zsm doorgedrukt!

  Er is echter TOTAAL GEEN SPRAKE VAN URGENTIE!
  Zie hiervoor de cijfers van het RIVM (*) die bijna geen COVID 19 laten zien in de afgelopen weken!
  Zie de ziekenhuis opnames die bijna nul zijn! Er zijn nu gemiddeld slechts 400 zogenaamde besmettingen, dit is zelfs minder dan vorige week en zie bovendien het volgende:

  De stijgende besmettingen worden TEN ONRECHTE toegeschreven aan de PCR testuitslagen.
  Die zogenoemde ‘besmettingen’ zijn namelijk geen feitelijk vastgestelde klinische infecties.
  De PCR test is niet in staat om virussen diagnosticeren.
  Deze test toont dus niet aan dat er sprake is van een klinische infectie of besmetting met het virus.
  Het toont slechts aan dat er RNA deeltjes zijn in het lichaam.

  Dit heeft de maker van de PCR-test, Kary Mullis, zelf aangegeven.
  Dit wordt ook nog eens bevestigd door diverse andere wetenschappers en door het hoofd van de IC’s: prof. dr. Diederik Gommers.
  Zie hierover de verkorte video: [https://www.youtube.com/watch?v=z7TDn_LUM8I&t=54s](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dz7TDn_LUM8I%26t%3D54s%26fbclid%3DIwAR3kNBWVYXxTFHaNyL8QBeIpzTyUZIk7lJe18hlAxvqGlWfcr4s1woBGwW8&h=AT1maRYDtdf7EJoAiGYpk1GsbufsJQwsUMaITX3UrkOEoBiGoDooGQUMh3RKuWSjeG0wtPXyPhvKdwAukfwakFn8At_vO0l-hzD3WzQ8bMrvQSukLFmuWPCDT-tBMIzIIUE8C8Erb9k9P8B61XdMp1OGu5Y)

  Bedenk ook dat de financier van de vaccinproducenten (Bill Gates) zelf openlijk waarschuwt voor de gevaren en bijwerkingen van de vaccins en de regeringen vraagt om de producenten te vrijwaren voor de eventuele schadelijke gevolgen! We worden dus massaal als proefkonijn gebruikt en kunnen nergens verhaal halen! Zie hier Cees Hamelink over het vaccin: [https://www.youtube.com/watch?v=NLBbs6bDTZI](https://www.youtube.com/watch?v=NLBbs6bDTZI&fbclid=IwAR1hBjGU7SX3KcrgwfU58gXF3UdyzJgLcTK89ZjBLCoBNh59EVBh8WYNNXM)

  Kijk naar wat er nu al in Duitsland gebeurt! Kleine kinderen die met mondkapjes in de klas moeten zitten en die weggehaald kunnen worden bij hun opvoeders als ze besmet zijn. Hugo De Jonge heeft zelf aangegeven dat zij Duitsland nauwlettend volgen. Oftewel: dit is wat ons ook te wachten staat!

  KOM NU IN ACTIE!
  Laat je stem horen en WEIGER JE TE LATEN TESTEN.
  Dat kan nu nog zonder dat hier straffen op staan.
  Teken het Mailprotest op: [https://www.mailprotest.nl/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mailprotest.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR22Q-bD2yeovET3qc3AgqrDPjrRnmXMdZNlDYI0fwHsilHcffS2kUCmAWM&h=AT26-Skk9aaaKsH0GXsYead0s49lKgjScVTM24kKN_-SVlpazUHZtiY9QMlohO5RwPjwNDdJT86D-_Oq4K_8Rmwy-cM2ZC33qMH1dShHxmPlTq-9r9YZvmv5Nn6EIs2lVh9UMEITKrP0p8Vyhy7Cjm224JA)
  Plaats dit bericht op je tijdlijn.
  Waarschuw je familie, vrienden en kennissen voor deze beroving van onze vrijheid die op alle Nederlanders afkomt, van jong tot oud!
  Ga de discussie aan want het gaat om jouw toekomst en die van alle mensen om je heen.
  En ten slotte: laten we ons niet langer door Facebook de mond laten snoeren!
  Meld je aan op Mewe en ga naar de groep: Samen voor Vrijheid! [https://mewe.com/join/samenvoorvrijheid](https://mewe.com/join/samenvoorvrijheid?fbclid=IwAR0FMtMkRi7feyuyyJuSEgktV_tNTrIlgTz44MLW23xqpuluIqJUemVIkvY)
  (*) Zie op de foto tabellen afkomstig van RIVM site: [https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fcoronavirus-covid-19%2Fgrafieken%3Ffbclid%3DIwAR1qxUymG_Bqis-AX6suhthwXrSqlwpXmOc5CiPQg1FTAC94iByHIZ3eH-A&h=AT2Bk7COGNasB4MBPcP2gJdQMpo6KgAqlV1fepg2OIq9kHqAc7P36FJd0lRqdYCP43PKus8WB-6uHuXgHGt8H5DLrtkuvC2lL0Q5KVrAofpoiV4r3y7WT7RmPA8qm4ti8sSdVRjM3oZ-ZYZn8WWL-DnPl0w)

  Via Hester Appelman op Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.