Cookies

Kind vlucht voor jeugdzorg

(recht)s (recht)s (link)saf en dan weer recht-door en terug. De jeugdzorgelijke rechtsgang van een jeugdige.© Joep Zander

Zie ook toegevoegd commentaar en vragen onderaan dit blog

Je wordt jarenlang door je moeder opgevoed. Je mag je (Joodse) vader niet zien. Door problemen van de moeder wordt je een tijd door je joodse grootouders verzorgd. Dan komt jeugdzorg en hun psychiater die het toch wel extreem en uitzonderlijk gek vinden dat je niet meer naar je moeder wilt. Daarom moet je maar de pleegzorg in onder bezielende leiding van iets wat jeugdzorg heet maar toch vooral bekend staat om maffia-achtige praktijken variërend van razzia’s, seksueel misbruik, verdachte vastgoedpraktijken en bij de rechter blijven zitten na afloop van de rechtszitting.

Weglopen is het enige antwoord dat rest nadat een rechter in eerste aanleg jeugdzorg gelijk had gegeven. Juist op dat moment wordt in tweede aanleg de jongen wel een voorlopig verblijf bij de grootouders gegund.
Maar nu worden de grootouders ervan beschuldigd te hebben meegewerkt aan ontvoering.
Dus nog een keer bot vangen.

Het AD en de Stentor berichtten afgelopen week over de zaak. Toevallig weet ik een heel klein beetje meer van de achtergronden, zonder te durven beweren dat ik de hele zaak helemaal doorzie. Wat me opvalt is dat de aanwezigheid van een vader geheel buiten beschouwing blijft in de media.

In de jaren zestig en zeventig was het heel gebruikelijk dat Jac, Release en Soosjale Joenit jongeren hielpen die weg wilden van huis (te makkelijk soms). Uit die tijd stamt de speciale regeling in de wet die bepaalt dat hulp bij onderduiken van kinderen mag als er sprake is van een zekere nood. Het overgeleverd worden aan Jeugdzorg acht ik in het huidige tijdsgewricht al een dusdanige vorm van nood dat ik dit artikel van toepassing vind. Misschien zijn er wat nieuwe Soosjale Joenits nodig om deze uitwijkmogelijkheid nieuw leven in te blazen.

Het Algemeen Dagblad hierover

Het laatste bericht van de Stentor
discussie op slachtoffers justitie

Dit blog was een belichting van het probleem van het betrokken kind vanuit het perspectief van zijn belang van goede relaties met zijn ouders, grootouders en eventuele andere relevante opvoeders.

Op deze post is zeer uitgebreid gereageerd. Uiteindelijk leidde dat tot een onoverzichtelijke discussie. Deze heb ik in eerste instantie afgesloten met vragen aan de partijen in dit conflict. Daarna was het een tijd behoorlijk stil. Daarna werd me door de moeder van het betreffende kind gevraagd de naam van haar kind en andere betrokkenen buiten beeld te brengen. Ik ben daar in dit soort gevallen, waar ook de pers uitgebreid over heeft bericht, niet altijd toe bereid. Omdat op dat moment ook beide partijen geen verdere duidelijkheid wensten te verschaffen leek het me op dat moment beter deze reacties op deze blog vooralsnog te verwijderen. Dit met uitzondering van mijn laatste reactie.

Nieuwe reacties die expliciet reageren op mijn vragen bleven welkom. Ik riepo daarbij met succes op daarbij geen namen voluit meer te nomen. Verder bleef ik bereid om waar dienend aan de discussie oude reacties uit de prullemand te vissen. Het aantal is te groot om ze stuk voor stuk door te werken. Ik vroeg daarvoor uw begrip.

Mijn originele post vind ik nog steeds verantwoord, maar ik raad een ieder aan om daarbij dus wel mijn commentaar/vragen te lezen; zie hieronder.

openstaande vragen:

– Wat is de positie van de vader in casu, en wat kan er worden gedaan om hem weer bij de opvoeding en zorg van zijn zoon B te betrekken. En waarom is dit punt nog niet opgepakt.
– Is er een onterechte belastering van de moeder door de grootouders? Er werd gesproken over dreigen. Kunnen we dat opnieuw op een rijtje zetten? Is het terecht om de kwalifikatie Borderline te gebruiken? En is dat ook nodig?
– Is het ingrijpen van Jeugdzorg gebaseerd op een diagnose van ouderverstotingssyndroom wat hier eerder min of meer werd gesuggereeerd? Is er in deze ook de vervreemde positie van de vader bekeken?
Was dat syndroom, indien aanwezig zorgvuldig en door iemand met kennis van zaken gediagnosticeerd?
En zo ja, was het zo ernstig (3de graad) dat het kind op deze manier bij zijn grootouders moest worden weggehaald?
En zo ja; wat is de deskundigheid van het tehuis waar B verblijft in deze?
– Wat is de positie van jeugdzorg. Is er voldoende geprobeerd om tot ander vormen van begeleiding over te gaan?
Is het optreden van jeugdzorg in vorm vergelijkbaar met dat van de Gestapo? Is het optreden van jeugdzorg legitiem? Is het wettelijk en mensenrechtelijk in verband te brengen met dat van de Gestapo?
Is het gebruik van de term Gestapo een belediging voor Jeugdzorg of een terechte vergelijkende kwalificatie die ons alert maakt op de ernst van de situatie?
– Werkt het optreden van Jeugdzorg wederzijdse agressie en belediging in de hand tussen moeder en grootouders? Vergroot dit het probleem of is het onoverkomelijk?

Inmiddels zijn er weer bijna honderd nieuwe reacties binnengekomen. Er werd me steeds meer duidelijk over het conflict en ging me daar ook wetenschappelijk voor interesseren. Hieruit vloeide voort dat ik aanbood deze case mee te nemen in mijn promotieonderzoek. Na aanvankelijk hoop te hebben gehad dat dit mogelijk zou zijn ben ik tot de slotsom moeten komen dat dit vooralsnog niet op een verantwoorde wetenschappelijke wijze mogelijk is.  Ik ga op deze kwestie niet al te diep in, maar ik zal me uiteraard op de daarvoor gepaste plek verantwoorden.

schoutenweg 41 Deventer

85 antwoorden op “Kind vlucht voor jeugdzorg”

 1. Beste reageerders,
  Ik ben zelf even buiten beeld geweest en zie met genoegen, maar ook enige onrust aan hoe deze discussie maar blijft groeien en groeien. Het is mijn voornemen om een aantal thema’s opnieuw uit te splitsen en ze apart in een overzichtelijke discussie vorm te geven. Nu wordt het te onoverzichtelijk en versplinterd en soms onleesbaar door de smalle teksten.

  Ik denk dan aan de volgende onderwerpen:
  – Wat is de positie van de vader in casu, en wat kan er worden gedaan om hem weer bij de opvoeding en zorg van zijn zoon B te betrekken. En waarom is dit punt nog niet opgepakt.
  – Is er een onterechte belastering van de moeder door de grootouders? Er werd gesproken over dreigen. Kunnen we dat opnieuw op een rijtje zetten? Is het terecht om de kwalifikatie Borderline te gebruiken? En is dat ook nodig?
  – Is het ingrijpen van Jeugdzorg gebaseerd op een diagnose van ouderverstotingssyndroom wat hier eerder min of meer werd gesuggereeerd? Is er in deze ook de vervreemde positie van de vader bekeken?
  Was dat syndroom, indien aanwezig zorgvuldig en door iemand met kennis van zaken gediagnosticeerd?
  En zo ja, was het zo ernstig (3de graad) dat het kind op deze manier bij zijn grootouders moest worden weggehaald?
  En zo ja; wat is de deskundigheid van het tehuis waar B verblijft in deze?
  – Wat is de positie van jeugdzorg. Is er voldoende geprobeerd om tot ander vormen van begeleiding over te gaan?
  Is het optreden van jeugdzorg in vorm vergelijkbaar met dat van de Gestapo? Is het optreden van jeugdzorg legitiem? Is het wettelijk en mensenrechtelijk in verband te brengen met dat van de Gestapo?
  Is het gebruik van de term Gestapo een belediging voor Jeugdzorg of een terechte vergelijkende kwalificatie die ons alert maakt op de ernst van de situatie?
  – Werkt het optreden van Jeugdzorg wederzijdse agressie en belediging in de hand tussen moeder en grootouders? Vergroot dit het probleem of is het onoverkomelijk?

  Naar gelang de reacties op deze opsomming zal ik proberen deze discussies op aparte pagina’s te openen.

  1. Ik weet wel dat onze kleinzoon af en toe op jouw blog meelas als hij achter de pc mocht en waarom jouw blog is benaderd dat kan je zelf wel invullen want er staan nog wel 50-60 pagina’s op google.
   Natuurlijk zijn er nog openstaande vragen van jou maar die kwamen toen de storm geloeid was, ik had geen zin om verder te gaan met wat niet meer was dan beschuldigingen van anonieme mensen waaronder moeder en de gezinsvoogd.
   Recentelijk nog een gesprek gehad met de jeugdbeschermers van pleegzorg aanbieder “Lindenhout” op mijn vraag of zij aan waarheidsvinding deden kreeg ik te horen nee! Dat is niet onze opdracht. Wat als jullie een opdracht krijgen die niet in het welzijn is van het kind? Dan voeren wij de opdracht uit. Befehl ist befehl! Dus dan gaat het om geld verdienen over de rug van kinderen. Jeugdzorg, politie, kinderrechters en hun ketenpartners heulen samen in list en bedrog en dekken elkaar en nog wel betaald door de belastingbetalers. Is dat voor ons als tweede generatie geen terugblik op 40-45?
   Binnen zes weken schrijft een jeugdbeschermer dat er sprake is van ouderverstoting, nee Joep “dat is géén diagnose”!

   1. Beste Joep,
    Fijn dat je hierin zorgvuldig wilt zijn.
    Inmiddels heb ik ook contact met de moeder en blijkt weer eens dat een verhaal 2 kanten heeft.

    Beste Bob,

    Of jeugdzorg hierin goed gehandeld heeft weet ik niet. We weten dat jeugdzorg vele fouten maakt. De vragen die u stelt aan jeugdzorg zijn heel legitiem. Dat jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet is een slechte zaak. Dat ervaren wij ook aan den lijve. Dat ze een opdracht uitvoeren, ook al is het niet het beste voor het kind, weten we ook en is ronduit schandalig.

    Overigens vraag ik mij af of ouderverstoting hier wel van toepassing is.

    Bob en Yvon, maak het alsjeblieft goed met jullie dochter!! Dat is de enige oplossing TEGEN jeugdzorg en VOOR jullie (klein)zoon.
    Ik weet dat jullie veel dingen van jullie dochter niet goed vinden, maar de dingen die ze doet, zijn in onze maatschappij normaal. Haar daarop veroordelen is een heilloze weg.
    Stop alsjeblieft met al negatieve uitlatingen. ZELFS al zou u gelijk hebben…. dan nog is het verboden in Nederland en zal het jullie zaak geen goed doen.
    Hoe moeder haar leven indeelt is haar keuze. Zij én vader zijn verantwoordelijk voor haarzelf en haar zoon. Zolang zij geen dingen tegen de Nederlandse wet doet….

    Kies ik zomaar voor een moeder… nee! Ik probeer op mijn manier eerlijk naar iets te kijken.
    Ik heb jullie verhaal geloofd. Ik zie nu OOK de andere kant. Ik kies maar 1 partij: HET KIND. Niet moeder, niet jullie. Ik snap jullie ook wel. Jullie maken je zorgen, omdat moeder anders is dan jullie graag zouden zien.
    Wij zijn zelf slachtoffer van smaad en laster. Dat zijn dingen die we elkaar niet aan moeten doen. Zelfs al zou je gelijk hebben.

    Wil je jeugdzorg kopje kleiner maken: verenig je dan als familie. Laat zien dat je kunt samenwerken. Maak het goed met moeder. KIES ervoor om haar te vertrouwen en te steunen. Als grootouders kun je iets bijbuigen, maar bepalen kan niet en mág niet!

    Heel veel wijsheid en sterkte!
    Ik hoop zo dat jullie het goed maken met elkaar!
    Lydia, een (bonus)Moeder

    1. Lydia op een ander forum heb ik jou al duidelijk gemaakt dat ik niet in dicussie ga met valse leer van de sectarische pinkstergemeente waar jij toe behoort.
     Tevens heb ik jou geschreven dat jij je opstelt als de “advocaat van de duivel”
     Wie heeft jou ingefluisterd dat het zou gaan om de keuzes en levenstijl van moeder?
     Waarheid is waarheid vermeng het met leugen en er is geen waarheid meer maar een tweede kant van een verhaal. Vermeng water met wijn en je hebt geen water en geen wijn. Tot twee keer toe schrijf je: zelfs al zou je gelijk hebben! Dus ik moet water bij de wijn doen?
     En jij klaagt tegen ons over laster en smaad, dat is inderdaad verboden bij de Nederlandse wet dat ben ik met je eens als het laster was, het zijn echter feiten en te bewijzen. Hoe anders bij moeder die op verschillende forums ons echt belasterde en als kers op de taart lasterende en smadelijke filmpjes plaatste op You-tube waar mensen verontwaardigd en vol walging op reageerden en die moeder na beklag bij de gezinsvoogd verwijderd heeft.
     Na een vechthuwelijk van enkele jaren en het kind in de knel, komt de beslissing wij gaan scheiden en moeder gaat in een ander huis wonen die ik volledig geschilderd heb.
     De relatie moeder/zoon was toen al behoorlijk verstoord en moeder zei tegen mij dat als dat niet zou veranderen, dan moest zoon maar weg naar een pleeggezin of gezinshuis.
     Want zei moeder ik moet ook verder met mijn werk en dochtertje, ik kon het niet geloven dat zij dat meende. Totdat de relatie moeder/zoon ging escaleren, moeder heeft Bureau Jeugdzorg ingeschakeld en van spoedeisende zorg mocht kleinzoon met grootouders mee.
     Ik heb van zes mensen 6 documenten, SEZ, BJZ, Dimence, Pactum, een rapport van de Bijzonder Curator en een rapport van de kinderpsychiater.
     Zes keer staat er dat moeder BJZ heeft inschakeld met als wens om zoonlief te plaatsen in een pleeggezin of gezinshuis.
     Zoon wou niet meer naar moeder terug, want hij wist wat hem dan te wachten stond en binnen zes weken kroop moeder in de slachtofferrol en vertelde iedereen dat zij het slachtoffer was van ouderverstoting.
     Joep is afwezig of bemoeid zich er niet mee, toch heeft hij gehoor gegeven aan het verzoek van moeder om de discussie te verwijderen. Maar zijn vragen bleven staan!
     Ik ben bereid om de genoemde zes documenten aan hem te overhandigen zodat hij kan verifieren dat het waar is wat ik geschreven heb.
     Als Joep niet op mijn geste ingaat dan reageer ik niet meer op reacties.

     1. Beste Bob, ik heb al veel tijd in deze zaak gestoken. Ik heb reacties beantwoord en mensen aan de telefoon te woord gestaan. Ik ben van beroep pedagoog. In die hoedanigheid ben ik ook promovendus/onderzoeker. Ik wil deze zaak wel bekijken en onderzoeken. Maar dan wil ik van iedereen die erbij betrokken is alle documenten hebben en gesprekken kunnen voeren. Daarover dienen dan ook afspraken te worden gemaakt. Te beginnen met de vader van Barak. Er is in deze kwestie veel meer aan de hand dan ik aanvankelijk doorhad. U kunt mij eventueel bellen voor verdere afspraken.

     2. De biologische vader is niet in beeld en woont in Israel.
      Ik zal per e-mail contact met jou opnemen en heb een gedeelte van de correspondentie die moeder met de biologische vader had gekopieerd en zal die ook verstrekken plus de rapporten die ik heb van Dimence, Bjz etc .

 2. niet alleen Jeugdzorg is zo maar ook de WSG is ook zo wandt dat zie je toch bij mijn dochter wandt wsg en ook de bjz kijken niet naar de veilig heid van de kinderen hun doen gewoon nicks ook al worden de kinderen seksueel misbruik of mishandeld hun laten het gewoon toe ,en als moeder aangifte doet ,wandt wsg vondt het niet nodig om aangifte te doen ,maar de zedepolite zie tegen moeder omdat moeder geen ouderlijke gezag heeft moet de voogd wsg het toen maar die vond het niet nodig om aangifte te doen ,maar moeder deed het maar voogd wsg heeft het daarna in de doofpot gezet omdat voogd wsg zei dat mijn dochter niet met de zede politie wou pratten maar mijn dochter zei mama dat klopt niet wandt wsg voogd liegt ik moeder heb het aan de zede politie gezegt maar die trok er nicks van aan wandt het werdt gewoon in de doofpot gezet ,maar de zedepolitie zei wel dat mijn dochter all tijd nog met de zede politie mag pratten ik heb nog eens gezegt dat wsg voogd het tegen houd

  1. Moederkevanx, ik heb al twee keer gereageerd en het bericht word niet geplaatst, waarom dat weet ik ook niet.
   Er is op Facebook een pagina waar ook tientallen slachtoffers zitten van WSG. Ik nodig jou uit om lid te worden van de groep.
   ” demonstraties tegen BJZ in nederland ”
   De politie is verplicht om jouw aangifte op te nemen en dat kan je op die pagina lezen!
   Gezinsvoogden en politie werken vaak samen.
   Kom bij de groep zou ik zeggen!

 3. Beste Bob,
  Volgens mij was ik op dat andere forum met uw vrouw in gesprek…
  Als mensen een andere mening hebben dan zijn we gelijk een valse leraren, van sektarische pinkstergemeentes of wordt ik als borderliner of advocaat van de duivel neergezet….
  Dat is nogal wat…. U heeft uw oordeel nogal klaar en valt andersdenkenden aan op de persoon.
  Dat zegt meer over u, dan over mij…. Daarmee zet u ook uw berichten in het juiste perspectief….

  Wie mij die dingen ingefluisterd heeft? U en uw vrouw…. schreven zelf hoe slecht uw dochter bezig was. Met alcohol, drugs, feesten. Dat heb ik uit uw eigen berichten….

  Uw dochter klagen in forum over ouderverstoting….?
  In het geheel niet. Ik heb geen berichten van haar daarover gezien. Ze was juist stil. Ze kwam een keer voor mij op in een totaal andere discussie. Waar ze iemand vroeg om respectvol te blijven. Pas toen viel ze mij op en dacht ik dat ik uw vrouw ontmoette. Via haar eigen facebook ontdekte ik ineens de andere kant van het verhaal en zag ik nergens de vrouw die aan lager wal geraakt was. Ze sprak ook niet over u, slechts was ze blij dat ze weer contact met haar zoon had.

  Bij smaad en laster gaat het er niet om of het wáár is. Het gaat erom of je iets publiek maakt, om diegene in een kwaad daglicht te stellen. Smaad gaat over dingen die waar zijn, maar daarom mag je dat nog niet rondbazuinen. Stel dat zij aan de drugs is, dan mag u dat niet zomaar aan iedereen vertellen, want dan bezoedel je haar naam
  Laster is iemand beschuldigen van dingen die niet eens waar zijn.
  Uw verhaal geeft anderen het idee, dat zij een vrouw is die aan lager wal geraakt is, dat zou kunnen vallen onder laster.

  U blijft ook zeggen dat het erg is dat zij haar zoon in pleegzorg wilde hebben. Of dat zo is weet ik niet. Maar als dat zo is, dan is dat niet per definitie slecht. Er zijn situatie waarin het beter voor een kind is om uithuisgeplaatst te worden.
  Wel vind ik dat het menswaardig, eerlijk en volgens de wet moet zijn, dat is: dichtbij, met behoud van alle familie/vrienden contacten!!
  Uit wat u hierover schrijft concludeer ik slechts, dat moeder haar zoon uit de strijd wilde hebben…. en daarin ook jullie niet vertrouwde…
  Dat ze zegt dat ze verder moet met werk en dochter, is maar net hoe je het belicht. Toen ik dat, een tijd geleden, in uw berichten las, vond ik dat heel erg en onvoorstelbaar.
  Inmiddels heb ik het uit haar eigen mond gehoord en haar houding daarin. Dan heb ik respect voor haar moed der wanhoop, waarmee ze wilde voorkomen dat ook haar andere nog-onbevangen kind belast zou worden met deze ellende. Ik denk dat daar grote wijsheid uit spreekt ondanks het verdriet en de wanhoop die ze daarbij voelde.

  Als ik uw heftige reakties zie en uw fundamentalistische israelische boodschappen, dan kan ik het me heel goed voorstellen dat zij haar zoon daar niet meer bij wilde hebben.
  In het forum waar u over schrijft, heb ik u gevraagd om u te verzoenen met uw dochter. U zegt dat er voor haar geen vergeving meer is e.d.
  Dat vind ik heel erg. En dat wordt in Nederland gelukkig!!!! niet getolereerd en verraad ook uw harde opstelling en houding.
  Dat vinden wij niet gezond! U kunt dan met nog zoveel bewijzen aan komen, maar deze houding is bepalend.
  Daarom nogmaals: maak het goed met uw dochter! help elkaar! Ga samenwerken! Vergeef elkaar!

  God wil verzoening en vergeving!!

  1. Ik zie dat ik “hem” op de staart heb getrapt.
   Dus er wordt water met wijn vermengd.
   Je bent een vermoeienis des geest.

    1. Wij zijn tot nu toe stil geweest,maar laat ons dan nu spreken . wat gezinsszorg zegt is walgelijk en eigenlijk kilkt de geest van moeder er in door , je kunt duidelijk zien het vernijn wat er in doorspreekt het klinkt voor een buiten staander wellicht normaal of zelfs logisch ,maar voor ons wie de grootouders en de moeder zo goed kennen zien wij de gespleten tong en het is duidelijk vol leugen . op geen een enkele site staan fundamentele israelisch uit spraken ,en juist op geen enkele site predikt mijn vader zoals juist jij doet .en wat jij zegt over moeder ,niets is minder waar ,wij kennen moeder al 36 jaar dag in dag uit het trok een grote wissel door ons gezin .wat bestaat uit drie meisjes en twee jongens ,de moeder was de midelste ,en al vrij jong trok zij altijd de negatieve aandacht naar zich toe , de drifbuien de spelletjes wij kennen ze door en door .de grootouders zijn juist geweldige lieve ouders met normen en waarde ja en als zodanig zijn wij ook opgevoed ,en wij zijn blij met deze sterke en oprechtte eerlijke lieve ouders dus gezinszorg je beschuldigt mensen die dat niet verdient hebben en juist jij laat zien wie je bent ,en inderdaad wie heeft jou dat ingefluistert .zeker niet god waar jij van claimd dat je daarin geloofd ,

 4. Beste Joep
  Je hebt veel vragen
  Een ervan is , is het belangrijk dat en of moeder ziek is ,
  ik denk dat dat erg bepalend is voor de onstandigheden ,waarin de kleine jongen is opgevoed.
  De eerste zes jaar ging dat redelijk , zewoonde immers bij de grootouders in de buurt , en waren daarom ook iedere dag daar ,
  Dus is het raar dat de jongen een diepe band met de grootouders heeft nee denk ik.
  Is moeder ziek ,ja joep vertrouw je zo weinig op de goede artsen uit israel .
  en moeder is ook hier naar de artst geweest 40 gespreken gehad ,maar je kunt pas beter worden als je ook inziet dat er wat mis is met je ,en daar zit de kern van het probleem moeder vind ,dat zij het goed ziet maar de wereld ziet het nog niet.
  Toen moeder trouwde ,dacht ze de prins op het witte paard te hebben ,
  Maar al vrij snel merkte ze dat het een man zonder ruggegraat was ,en de ex vrouw teveel invloed had .
  Het werd een vecht huwelijk met veel ruzie en ons zusje kenende ,met veel woede uitbarstingen van haar kant .
  Al de raporten schrijven ook dat de jongen zijn veiligheid bij de grootouders had .
  Ik ga niet praten over de wereld waarin ze woonde en nog woont ,
  Ierdeen met ook maar een klein beetje verstand ,kan invullen wat een leven met een DJschool ,dus werken aan de draaitafel veel licht efecten warm mensen die uit hun bol gaan veel drank en veel van andere dingen iedereen kan zich voorstellen hoe zo,n leven is .
  Dan s,avonds werken tot erg diep in de nacht ,en s,morgens dus niet de puf hebben om die moeder te zijn die een kind nodig heeft om te zijn .
  In de papieren staat dan ook moeder leunde zwaar op de ouders
  Niet aleen voor de op voeding van de jongen ,maar ook voor de ernorme spanning ,die er in dat huwelijk heerste .
  Ook die waren een uitlaadklep voor haar tot het moment van scheiding ,waar iedereen blij mee was .
  Toen de verhuizing ,en zoals gewoonlijk de vader groot vader schilderde hij heeft daar 5 weken over gedaan ,om daarna ook nog haar tuin te doen ,
  toen ze er 4 weken woonde begon ze over de jongen te klagen ,
  dan moest hij maar weg zo zei ze het lettelijk
  Joep wij dachten eerst dat het gein was weer zo,n bui we zijn immers al zoveel gewend van haar .
  Ik ga verder ook niet met modder gooien dat zou een te vol vat zijn ,hij zou over lopen als ik al de streken de leugen en de spelletjes op zou schrijven ,wat dat betreft kan ik volledig begrijpen dat moeder en de gezinsvoogd en jeugdzorg ,elkaar omhelsen en kussen ,als oude vriendinen ,dat feit aleen al moet mening mens toch de wenkbrauwen omhoog doen gaan denk ik
  Wij als haar zussen en haar twee broertjes hebben zoveel meegemaakt en steeds stonden onze ouders klaar voor haar ,de wissel die zij door het gezin trok heeft gemaakt dat wij de twee zussen en de twee jondere broertjes een nauwe fijne band hebben ,en altijd een groot respect voor onze ouders hebben gehad en nog ,en na wat ze aan liefde en opofering aan hun kleinzoon hebben gegeven ons respect .

  1. Maar nog is het niet genoeg voor moeder ,nog zet ze de meest perverse filmpjes op you tube over onze ouders nog gaat ze tekeer op de site kommer en kwel is ze afgegooid vanwege haar leugen en haat naar onze ouders ,en ook jeugdzorg laat deze gewonde en fijne mensen niet met rust ,
   nog vandaag kregen ze een brief ze zouden de jongen stalken,en als ze dat blijven doen zullen ze een omgangs verbod aanvragen .
   Joep te gek voor woorden deze mensen hebben hun kleinzoon al 6 weken niet meer gezien ,en zullen hem waarschijnlijk ook niet meer zien , wij denken dat dit een exeus is om hem over te plaatsen ,naar wat moeder wou gesloten dat zei ze al in de eerste zitting , en dan zal het verhaal wat moeder naar buiten brengt zijn ,,dat komt door mijn ouders ,,
   Dit terwijl dat moeders wens altijd is geweest nu heeft ze wat ze wil de juiste organisatie die daar zo goed in is ,
   Ik zal je krijgen zoals ik je hebben wil .
   En dat wou moeder ook en dat wil ze graag met al de mensen waar ze mee omgaat ouders zussen en broertjes ,ze krijgt dat niet voor elkaar Joep ,
   want wij als broers en zussen willen niets meer met deze te maken hebben de pijn het verdriet het onrecht en de leugen hebben van ons en in het bijzonder de grootouders een te zwarre tol geeist daarom is die brief ook zo,n grote leugen mijn moeder Joep heeft 2 maand geleden te horen gekregen ,dat ze is uitbehandeld van de arts en nu morfine krijgt dus Joep ze kon niet eens naar haar kleinzoon en dit offer is ons te zwaar wij als zussen en broers en onze ouders ,,,moeder de deur is voor jou gesloten voor altijd de kleine lieve jongen die net als onze ouders haar slachtoffer zijn ,zal altijd ja altijd welkom zijn zij nooit meer dag Joep namens zusje en broers en kleinkinderen nooit meer .

 5. Beste Natasja,
  Fijn dat je het voor je ouders opneemt.
  Ik kan niet oordelen over jullie situatie. Zo goed ken ik je zus niet eens.
  Als ik jullie gekwetst heb dan spijt mij dat. Dat was niet de bedoeling.
  Ik wil het hier maar bij laten en misschien is het beter dat Joep de reakties (ook de mijne) maar weer weghaalt….
  Mijn doel is niet anders dan jullie te helpen, als familie, maar dat komt blijkbaar verkeerd over.
  Heel veel sterkte!

  1. Ik denk erover na beste gezinszorg. Als ik de kwestie goed wil onderzoken is het misschien beter de discussie hier te sluiten.
   Ik ben net van vakantie terug en ik modereer in de regel niet vooraf. Geef me even tijd om te denken.

   1. Beste Joep
    Wij zouden het zeer onverstandig vinden ,om de reactie,s te verwijderen,je hebt gehoor gegeven aan moeder om het te verwijderen ,,,in het belang van het kind ,,
    klinkt wel erg jeugdzorg achtig niet.
    Mede omdat wij insiders zijn kennen wij de motevatie van moeder zo goed , dat zien wij en anderen ook .
    moeder plaats dingen ,en de volgende dag of paar dagen later is het verwijderd dat ze uit al de site,s jou benaderde is niet vreemd ,daar zit de jongen nog wel eens op te kijken als hij af en toe op de pc mag ,en dan met de druk die nu op hem ligt de hersenspoeling die hij krijgt , is ze sporen aan het wissen
    ze moet er weer als slachtoffer uit komen .en op jou site stonden veel reactie,s die nadelig waren voor moeder
    Waarom laat je dan de in de naam van rechtvaardigheid naar de jongen en de grootouders toe niet staan wat geschreven is
    het grootste onrecht ,door moeder aan de jongen gedaan is hem ad te schilderen in het AD als een latente leeftijd van 6jaar
    Deze jongen zit op normaal onderwijs had een prachtig raport ,waar de grootouders een copie van toegestuurd kregen met een lieve brief allemaal voldoende,sop biologie na deze jongen past goed in de groep ,dat zou niet mogelijk zijn als hij emoioneel 6 jaar was ,dat zouden de kinderen merken en hij zou uit gestoten zijn ,maar hij past goed in de groep en heeft vriendjes .
    moeder heeft het dan ook over de gewenste diagnoge die jeugdzorg en moeder wilde daarom hielden ze het rapport van dokter van rij ook achter .
    Want daarin spreekt de jongen zelf en deze arts zegt hij heeft de latente leeftijd van zijn leeftijd leeftijds aducaat noem je dat
    En dat spreekt de jongen hij moet tekenen ,hij tekend twee bomen ,de ene zwart met vurige vlammen de andere kaal maar onder de kruin komen bladeren mooi en groen ,
    op de vraag wat dat voorsteld zegt de jongen , die zwarte boom is jeugdzorg en mijn moeder waar ik bang voor ben ,
    de andere met bladeren onder de kruin zegt hij op dat is mijn leven bij opa en oma toekomst veiligheid .
    De arme jongen dat is hem nu ontnomen en dat staat nu hier zwart op wit .
    Je kunt misschien onze opstelling naar moeder hard vinden ,
    De opstelling van moeder naar de grootouders toe is nog harder zij heeft al de concacten eenzijdig verbroken en is een vriend schap met een organisatie aangegaan die verwoesten is voor kind en gezinnen , ik wijdt maar niet uit wat moeder nog meer samen met jeugdzorg heeft uitgehaald naar onze ouders toe tot op gevangenis straf toe onschuldig drie dagen en drie nachten met valse beschuldiging toen mijn moeder direct op maandag naar huis mocht we hebben de foto,s nog genomen ze had zwartte vlekken op heup ruggegraat en benen want het zijn de botten van mijn moeder die zo ziek zijn , ze moet daarvoor een speciale matras die heeft de gevangenis niet dus ze was er erg aan toe ,waarom ,oma was zo boos en had op facebook gezet bom eronder uit frusrtatie en daar kwam vrijdag middag 5 uur de politie haar ophalen ze zou een moord voorbereiden ,een vrouw ziek 60 jaar blanco strafblad zelfs nog nooit een bekering te gek voor woorden jeugdzorg en moeder
    en in het weekend werk de rechter commisaris niet ,dus s,maandags werd ze gelijk weer in vrijheid gesteld
    de schade aan haar kichaam was enorm de foto,s liegen er niet om,mogen wij als kinderen dan gezamelijk niet zeggen klaar is klaar wij zijn er inderdaad klaar mee .
    En gezinszorg je leeft door het woord nietwaar dan weet je dat GOD zegt eert u vader en moeder
    En op de vraag aan Jezus gesteld ,,wie is de grootste in u koninkrijk, neemt hij een kind op schoot met de woorden ,,deze is de grootste en een ieder die een van deze kleine wat aandoet ,,het ware beter hij hing zich een molensteen om de hald ,want het zal hem voorzeker tot in eeuwigheid nooit vergeven worden .
    nietwaar en nu vraag je of alles weg mag wil je zonde van moeder weg wassen de rechtvaardigheid in onrecht ten onder houden
    Want dat is wat er gebeurt als dit draadje ook weer weg gaat onrecht voor de jongen en onrecht voor de geweldige lieve grootouders .
    ik weet dat mijn vader concact met je heeft opgenomen ,
    zie hem de man met de zilver grijze baard het zilver grijze haar en de ogen die slechts wijsheid en liefde uitstralen ,ik ben als dochter ervan overtuigt dat ,dat is wat jij zult zien Joep en na een gesprek dan ook tevens begrijpt waarom zijn kinderen en zijn kleinkinderen zoveel van deze man houden .
    ik wens je veel wijsheid toe en hoop dat het recht op dit weblog blijft staan uit naam van de vier kinderen en kleinkinder voor het ontstolen kleinkind .

    1. Ik dacht niet dat ik ergens beweerd had dat de verwijdering van de reacties “in het belang van het kind” zou zijn. Ik zou het op prijs stellen als je zorgvuldiger en bedachtzamer zou formuleren. Verder; ik kan niet deze zaak zorgvuldig onderzoeken als me door jullie wordt gevraagd om op deze lossige opmerkingen elke keer weer reacties te geven. Ik wens onafhankelijk te onderzoeken of helemaal niet. Nu al druk uitoefenen leidt alleen maar tot irritatie.

     1. Beste Joep,

      Ik denk niet dat onze kinderen jou wilden irriteren op wat voor een manier dan ook.
      Maar dat ze vooral aan “Gezinszorg” duidelijk wilden maken dat hier meer gewonden zijn gevallen.
      En ja het is natuurlijk zo dat een chat een telefoongesprek anders is dan 36 jaar met iemand leven.
      Daar geef ik mijn kinderen gelijk in, het is jouw weblog dus ik zou zeggen jij beslist.
      Dus ik hoop wanneer je tijd hebt van je te horen,zoals afgesproken. Wel vind ik het heel belangrijk dat een neutraal persoon toegang krijgt tot de jongen en eens echt zonder dwang met hem kan praten, zodat zijn stem gehoord word.
      Dag joep ik hoor van je.

 6. Wat ik mis in deze hele discussie wat wil het kind? Ik weet dat moeder hem de ruimte niet geeft om dit vrij en onbevangen te bespreken, er is een mediator geweest voor de jongen, maar dat was niet de persoon van zijn keus. En dan kon hij nog niet vrijuit spreken. De bemiddelaar was er alleen op uit om de jongen woorden in de mond te leggen en duidelijk op de hand van jeugdzorg/moeder, dus niet onafhankelijk. De moeder blokkeert of laat verder alle communicatie van de jongen blokkeren. Het kind is 14 jaar. BJZ spint garen bij het hele verhaal want het kind kan ook niet naar moeder toe of moeder wil het kind niet thuis hebben? Ze proberen hem geestelijk te downgraden zodat er meer geld binnen geharkt kan worden.Terwijl de jongen een redelijk gezond verstand heeft, de jongen lijkt zicht te schikken in zijn lot en probeert er het beste van te maken en speelt het spel mee om wat bewegingsruimte te vinden, voor wat vraag je je dan af. Waarom mag de jongen niet met een advocaat spreken een advocaat van zijn keuze die er alleen voor de jongen is die zowel niet met de grootouders als de moeder of BJZ van doen heeft.

  Wat moet er verborgen blijven, wat mag niet aan het licht komen.
  Ik denk persoonlijk dat de moeder een hele grote fout heeft gemaakt door BJZ in te schakelen, want die is nl de ergste agressor in dit hele verhaal door alles en iedereen tegen elkaar uit te spelen en houdt zo de jongen binnen eigen gelederen.
  Het is toch een bekend gegeven dat BJZ in dit soort zaken meer kwaad doet dan goed.
  Moeder mag wel heel goed uitkijken dat ze straks ook niet haar dochter kwijt raakt, want reken maar dat als BJZ de buit(de jongen)helemaal binnen heeft dat ze hun zinnen op de dochter gaan zetten.

  1. Beste dynd,

   Je schrijft: ” Ik weet dat moeder hem de ruimte niet geeft om dit vrij en onbevangen te bespreken, er is een mediator geweest voor de jongen, maar dat was niet de persoon van zijn keus.”

   Je hebt dus inside-informatie. In welke relatie sta je tot moeder en de groot-ouders?

   “Wat moet er verborgen blijven, wat mag niet aan het licht komen”… Ja goeie vraag!
   Dat vraag ik mij ook af, want ben nu op fb geblokkeerd door bob en yvon…. Moet daar ook iets verborgen blijven?

   Er worden allerlei dingen beweerd. Joep wil objectief(!) onderzoek proberen te doen. Dan heeft hij bewijsstukken nodig. Anders blijft het ieders woord tegen elkaar.
   Lever via mail (niet publiek!) bewijsstukken aan waaruit blijkt dat de jongen onder druk gezet werd, verkeerde mediator had, niet vrij kan spreken.

   Ik blijf het jammer vinden dat hier zo negatief over iemand gesproken wordt. Dat heeft niets met partij-kiezen te maken. Ik ben daar altijd op tegen, en heb al vaker mensen ook in eigen kring op aan gesproken.

   Groet,
   (bonus)Moeder

 7. Beste Joep
  Ik heb mij tot nu toe stil gehouden ,maar toch maar besloten een vraag op te werpen ,die de kern is van waar het om gaat .
  dijnd21 slaat precies de spijker op zijn kop ,dat is de juiste vraag die gesteld moet worden .
  Gezinszorg schrijft dat ze contact heeft gehad met moeder en dat moeder haar dochtertje uit de strijd wou halen en een zo gewoon mogelijk onbekommerd leven wou geven .
  Als dat de motivatie is van moeder ,waarom heeft ze dan haar zoontje wel in de strijd laten zitten in het vecht huwelijk .
  Waarom is ze dan toen terwille van de jongen niet al uit het vechthuwelijk gestapt .
  En dan zegt Gezinszorg ook omdat ze waarschijnlijk ook ons daar niet in vertrouwde , hoezo niet vertrouwen ,als je ,je zoon rustig op dagelijkse basis bij grootouders laat en zelfs vaak de medeopvoeders laat zijn ,dat 12 jaar lang ..
  drie dagen voor de crissis interventie was er nog geen sprake van haat naar grootouders opa was er nog steeds bezig met kleine dingen in dat huis .
  nee op de dag dat moeder al de afspraak had met jeugdzorg achter de rug van de grootouders om en de kleine jongen in zijn nood de grootouders belde ze zijn er,,, ze komen me halen ,,.
  toen hij met de grootouders mee mocht waren moeders woorden ,,wat zijn jullie gemeen ??
  vreemde uitspraak .
  En dan vanaf dat moment worden de grootouders neer gemaaid ,
  hun zonde was te staan voor hun kleinkind .
  Dan ontbrand de strijd jeugdzorg die de buit van moeder al binnen heeft en moeder die het kind duidelijk weg wil hebben .
  En de rede hij praat ,wat moet er verborgen blijven wat mag niet aan het licht komen ja dat zijn de echtte vragen
  Het antwoord staat in een van de rapporten van Demence , iets wat moeder zelf al aangeeft bij de arts wat vanaf dat moment is de jongen bang in het donker en word nukkiger daar ligt de sleutel .
  Waarom moeder de biologische vader tegen houd , de sleutel waarom jeugdzorg een advocaat tegen houd die de jongen in het geheim op de telefoon van een vriendje op school had gebeld dhr Korver , die ook gelijk op wilde treden maar door jeugdzorg en moeder werd tegen gehouden .
  tot nu toe word iedereen die neutraal is niet voor grootouders niet voor jeugdzorg niet voor moeder bij hem weg gehouden .
  Hij is er nu 10 maand mag niet bellen niet chatten geen contact met de buiten wereld nadat de strijd gestreden was zei hij enkel tegen de grootouders ,,, het geeft niet mijn moeder wint altijd .
  de moedeloosheid was een aanklacht tegen elk recht wat bij deze kleine geschonden is en ja dat zijn de vragen die beantwoord moeten worden alles wat moeder eromheen spint is bijna afkomstig uit een Kafka achtige wereld dijnd21 jij stelt de enig juiste vragen wat word er verborgen gehouden .

 8. lees dit eens ,maar het wordt steeds erger als er nicks aan gedaan wordt ,wandt mijn dochter wordt als een crimenl behandel ,maar lees eens dit ,wsg doet er nicks aan

  BeschrijvingEen Moederke .

  In de loop van de tijd,zullen hier de verhalen geschreven worden.
  verhaal van moederke x.
  De machteloosheid de wanhoop ,het gevecht.

  En moederkevanx vecht en vecht.
  En de tijd zal leren ,hoelang nog!!!!….
  En nu.
  2013
  Isoleert,time-out,op slot kamertje.
  Het zal je kind maar zijn die er in zit.
  De kalender leeftijd is 14 jaar.
  Deze dag ,is ze verdrietig ,op haar been zijn schaafwonden.
  Die ik krijg te zien.
  Ik huil ,maar niemand ziet mijn tranen.
  Ze heeft pijn ,en waarom ?
  Ze is in de holding gelegd:
  en daarna geïsoleerd in een time-out ruimte.
  Dit is de gewone gang van zaken,als ze over haar toeren is.
  Over haar toeren ,om dat ze de wereld om haar heen ,zoveel onbegrip aan
  haar geeft.
  De wereld die haar boosheid niet begrijpt,en niet op weten te vangen.
  En ik sta machteloos ,en weet haar geen troost te geven.
  Want uit mijn gezinsleven is ze verbannen.
  Ik kan haar tranen niet drogen,op het moment dat ze me nodig heeft.
  Haar opvoeders ,weten wat goed voor haar is.
  IK HUIL MAAR NIEMAND ZIET MIJN TRANEN ,
  EN HAAR TRANEN WORDEN DIE GEZIEN?
  DE HOLDING EN ISOLEER DE TROOST DIE ZE KRIJGT.
  IS DE CAMERA…..ZE MOET IMMERS OP RUST KOMEN.
  (De prik pil werd al op haar 13 jaar gegeven)
  Omdat ze bang zijn dat ze zwanger word van een vriend die ze toen en nu
  nog niet had en nog niet heeft)

  1. Beste moederkevanx
   Ik kan je niet zeggen hoeveel pijn het mij doet je verhaal te horen .
   Ik weet mede omdat ik door onze kleinzoon op bepaalde site,s ben gekomen en veel mee lees die pijn het onrecht de leugen ,
   Wsg of bjz om in die wereld terecht te komen is een ware nachtmerrie de leugen word waarheid en de waarheid word leugen , het is een wereld waarvan ik niet wist dat hij bestond
   Dat recht zo kromgebogen word ,ik lees veel schrijnende verhalen te erg voor woorden ,
   en ook de jouwe ik wens je veel kracht liefde en wijsheid toe ,en vooral een heel goede advocaat .

 9. Beste Joep
  Maar nog even terug komend op mijn stuk , ik denk zelf dat wat je ook onderzoekt , of wilt je het paard al achter de wagen spangt
  Want toen we de jongen een paar maand geleden spraken en vroegen ,,hoe hij werd behandeld zei hij wel goed ,,aleen kreeg hij een enorme geestelijke druk op zich gelegd .
  Want zei hij in dat huis praten ze heel slecht over jullie , en dat is logisch denk ik ,hij moet onthechtten van de grootouders .
  Dus ook al zou een buitenstaander toegang krijgen tot hem ,
  Hij word dan van te voren wel zo bewerkt ,dat hij oppast wat hij zegt .
  Dus hij kan zijn stem pas laten horen als hij vrij is , en er erg beschadigt uit is gekomen en dan moet je maar afwachten wie hem nog geloofd .
  ik heb het losgelaten niet hem dat nooit daarvoor heb ik hem te lief ,maar de situatie wij zijn niet de gezag hebbende
  De gezag hebbende is moeder die beslist waar hij zit en met wie hij spreekt dus laat het los de tijd komt in de toekomst ergens dat hij spreken kan .

  1. Mijn bedoeling was om de kwestie te onderzoeken. Niet om het op te lossen. Onderzoek kan uiteindelijk natuurlijk wel tot oplossing leiden. Het vertrouwen van beide conflicterende partijen in mij is echter wel dusdanig onder de maat dat ik me afvraag of me nog wel de ruimte wordt gegeven wat te onderzoeken. Jullie willen allemaal bij voorbaat mijn gelijk hebben. Dat gaat natuurlijk niet zo.

   1. Beste Joep
    Het gaat mij niet om het gelijk het gaat om wat het kind wil en zegt ,
    dat is het belangrijkste het kind dat moet voorop staan ,en als jij met bob wilt onderzoeken mij best ik heb alleen tegen bob gezegd en nu tegen jouw zeg ik als je goed leest ,,dat ik er eigenlijk de kracht niet meer voor heb ,
    maar bob wel dus onderzoek en dan wat de zaak intrigeert je wellicht dus wat zal ik zeggen maar niets meer

 10. Beste Joep,

  Dat het vertrouwen onder de maat is door beide partijen is niet zo vreemd denk ik, als je in de tang van Jeugdzorg bent beland. Daar waar misschien enige ruimte zou zijn geweest, hou BJZ de vinger vrees ik stevig aan de pols door het vuurtje over en weer aan te wakkeren ipv neutraal en in het belang van het kind te handelen.
  Wel denk ik dat het wijs is als beiden partijen willen dat Joep het onderzoekt, openheid van zaken te geven en dan niet in het openbaar maar in vertrouwen.

  Het gaat niet om wie er gelijk heeft, dat is gewoon van ondergeschikt belang.
  Het belang is wat wil het kind!
  Als het kind te kennen geeft dat hij met beide partijen contact wil zullen de partijen die nu lijnrecht tegenover elkaar staan, ergens een vorm van samenwerking moeten vinden.
  Want stel het kind mag weer naar de grootouders, maar BJZ/moeder stelt als voorwaarde dat er ook contact is met de moeder.
  Dan zullen de grootouders en ook de moeder daar toch voor open moeten staan en dit ook moeten proberen te stimuleren bij de jongen.

  Vriendjes hoef je niet met elkaar te worden, ik denk als het lukt bij de strijdende partijen elkaar in de waarde te laten, er al veel gewonnen kan worden.

  Want wat er nu gebeurd is het: Waar 2 strijden om een been, loopt in dit geval BJZ er mee heen.

  Ik hoop dat Joep dit niet gaat loslaten en de partijen nog eens bij zichzelf te raden willen gaan.

  1. dynd 21 bedankt voor je reactie. Het belang is de relatie van het kind met zijn familieleden en opvoeders. Daar ontbreekt nu het een en ander aan. Ik ga nu geen verdere uitspraken erover doen. Maar wat dynd beschrijft over jeugdzorg is in ieder geval wat vaak gebeurt als jeugdzorg zich ergens mee bemoeit. Miijn/zijn veronderstelling dat dat in diit geval ook zo is is vooralsnog niet meer dan een hypothese die ik eerst grondig wil onderzoeken.

  2. Het gaat er niet eens om wat het kind wil…. Dat gebeurt te vaak in deze verrotte maatschappij. Het is te zwaar voor een kind om te moeten kiezen.

   Een kind hoort in eerste instantie bij zijn vader en zijn moeder.
   Dat hij jaren bij de grootouders gewoond heeft speelt natuurlijk wel een belangrijke rol Ik ken niet alle feiten, maar neem aan dat dit klopt.

   Er kan een moment komen dat moeder er niet meer achterstaat. Wellicht heeft ze dingen op de verkeerde manier aangepakt of heeft ze helemaal geen gelijk.
   Hoe dan ook, zij IS en blijft de moeder. Samen met vader heeft zij het laatste woord.

   Er wordt hier steeds gesteld dat moeder jeugdzorg ingeschakeld heeft om ze bij de grootouders weg te halen. Nou zo makkelijk gaat dat meestal niet…. Jeugdzorg is te weinig pro-ouder, dus de kans dat ze meewerken met een ouder is helemaal niet zo groot…. Dat ze dat hier blijkbaar wel gedaan hebben stemt dus tot nadenken.

   Uit het nieuws lees ik dat het kind via hoger beroep toch bij grootouders mocht blijven. Maar dat men daar op terug gekomen is omdat hij via leugens verborgen gehouden is. Ook staat er in het nieuws op stentor, dat de jongen onder druk gezet werd hierdoor. Politie is daarbij betrokken geweest.
   Joep als je onderzoek op basis van feiten wil doen, kun je misschien de proces-verbalen hiervan opvragen (bij iemand van de familie).

   Als jullie echt iets voor het kind willen betekenen kun je beter voor samenwerking met moeder kiezen. Als je blijft strijden dan spint jeugdzorg er garen bij en bereik je je doel echt helemaal nooit…. Ik weet waar ik over praat 🙁

   1. Verstandige ouders zijn ouders die hun kinderen écht op de eerste plaats zetten!
    En natuurlijk het kind in kwestie waar het om gaat is 14 en heeft wel degelijk een stem in het geheel.
    Het kind hoeft niet te kiezen, er zou gewoon ruimte en respect voor alle partijen moeten zijn.
    In dit geval heeft de moeder zeker niet meer het laatste woord, je kind willens en wetens overleveren aan BJZ, betekent dat je de zeggenschap over het kind kwijt bent.
    En natuurlijk ging BJZ maar wat te graag met moeder in zee, ze kregen het kind zomaar in de schoot geworpen, de moeder wilde of kon het kind immers niet zelf thuis hebben.

    Hier laat ik het even bij

    Ik wens alle partijen veel wijsheid en beheersing toe.

    1. Beste Dynd,
     Wij kennen de situatie niet goed genoeg en ook niet de motivatie van moeder om daarover te kunnen oordelen.
     Jeugdzorg maakt teveel fouten 🙁
     Maar er zijn situaties waar het goed is dat een goeie jeugdzorg bij betrokken wordt.

     Om dan zomaar te oordelen dat moeder haar kind ‘overgeleverd’ heeft aan jeugdzorg, vind ik erg kort door de bocht….
     Of moeder het kind niet thuis wilde of kon hebben, weten we niet! We weten alleen dat haar ouders stellen dat dat zo is.

     We klagen dat jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet…. laten we niet dezelfde fout maken….

     Groet, (bonus)Moeder

   2. Lydia ik heb al eerder geschreven dat jij je opstelt als de advocaat van de duivel. Eigenlijk zou ik op ouders tegen ouderverstoting moeten schrijven dat bij de rechtszittingen moeder gearmd met de gezinsvoogd E.D. naar binnen kwam en elkaar na afloop van de zittingen kusten, tja ik denk dat er dan heel wat wenkbrauwen gefronst zullen worden.
    Elders schrijf je over inside informatie, ik ben lid van vele actie groepen tegen jeugdzorg en heb op verschillende blogs het gebeurde beschreven o.a de rol van de bijzonder curator advocaat E.J. V uit Zutphen. Waarom heeft rechter C.E. H uitgerekend deze advocaat uitgekozen? Simpel als neven functie is deze advocaat een plaatsvervangende rechter, dus dat is belangen verstrengeling. Als lid van de Rotary heeft hij ervoor gezorgd dat er zonder op de wachtlijst geplaatst te worden een ander Rotary lid kinderpsychiater W. P uit Deventer onderzoek heeft verricht bij het kind. Een gewenste diagnose was het resultaat, zie het AD.
    Diezelfde curator is door ons nog driemaal gezien tijdens andere rechtszittingen dat noemt men souffleren, dat is een gesprek hebben met de rechter voor of na de zitting in een achterkamertje.
    Tijdens de zitting machtiging UHP heeft er met als rechter N.J.H. S nog meer belangen verstrengeling plaats gevonden.
    De ex-stiefvader werd ineens erkend als belanghebbende!
    Een korte samenvatting van het psychiatrische rapport werd ingeleverd de gezinsvoogd E. D ontkende het volledige rapport in haar bezit te hebben en werd in de gelegenheid gesteld om het tijdens een tweede zitting alsnog in te dienen met een vervalste dagtekening.
    Je zou kunnen denken dat wat er gezegd en gesproken is in het proces-verbaal van de zittingen moet staan!
    Dat staat er dus niet in want het is bewerkt en een bewerkt proces-verbaal duid ten alle tijde op een corrupte rechter!
    Of heeft A. S de zus van de ex-stiefvader die als griffier werkt in de rechtbank te Zutphen daar een handje in gehad.
    Wat belangenverstrengeling? die zitting had niet eens mogen plaatsvinden in Zutphen. Als ik toen had geweten wat wraken was dan zou ik dat zeker gedaan hebben.
    De beschikking van een rechter wordt ten alle tijde als basis gebruikt in een hoger beroep en rechters zullen de beslissing van een collega rechter niet snel afkeuren of overrulen.
    En wie huppelde daar weer vrolijk rond , jawel de rat in pak advocaat E.J V bijzonder curator voor moeder ( sic )
    Ondanks gemaakte afspraken met de gezinsvoogd moest en zou onze kleinzoon met spoed en toestemming van moeder geplaatst worden in een extreem pinkstergezin twee dagen voor het hoger beroep om een fait accompli te bewerkstelligen.
    Alle betrokkenen wisten dat ik hem zou verstoppen en onder laten duiken bij vrienden.
    Hoe dat allemaal is gegaan is een lang verhaal wat ik al eerder geschreven had maar door Joep verwijderd is, dus dat ga ik nog een keer schrijven of Joep kan het terugplaatsen als het meewerkt ter verduidelijking van de discussie.
    BJZ heeft aangifte gedaan bij de politie wegens onttrekking van een kind aan het wettelijk gezag en dat is wat zij zelf ook gedaan hebben door de jongen te ontvoeren met behulp van de politie tot die conclusie komt Advocaat R.Korver en Defence for Children ook. Defence for Children heeft advocaat R. Korver ingeschakeld en de raadsheren van de Hoge Raad zaten wel met de brieven die zij geschreven hadden in de maag en een groot gedeelte van de spoedzitting stond in het teken van of de heer Korver bijzonder curator voor onze kleinzoon kon worden.
    BJZ en de Raad van kindermishandeling moesten alles uit de kast halen om hun rat in pak en loopjongen die ook daar weer rondliep aan te bevelen als bijzonder curator.
    Ik heb alle stukken opnieuw bestudeerd en ben tot de conclusie gekomen dat er al een plan klaarlag om de jongen te ontvoeren ondanks dat de raadsheren hadden besloten dat er een mediation project opgestart diende te worden en er een tweede zitting moest komen enkele maanden later en de kleinzoon tot die tijd bij grootouders mocht verblijven.
    Dus was er al een plan om de jongen te ontvoeren, ja dat blijkt uit de stukken en het spel was goed bedacht. BJZ gebruikt de wet en zijn zichzelf tot wet hun eigen wet wel te verstaan want zij houden zichzelf niet aan de wet zij stellen zich erboven. Toen ik mijn kleinzoon opgehaald had, nog geen 10 minuten later een politie inval met veel verbaal geweld en tegen de voordeur aantrappen wij werden gearresteerd en uiteindelijk resulteerde het in de ontvoering van onze kleinzoon. Van die avond is er een proces-verbaal van bevindingen ( wat zij gezien gehoord of gevoeld hebben ) gemaakt door de agenten B. K en S. E op ambst eed nou weet ik ook dat blauwhemden liegen in samenwerking met BJZ agent heeft na de ontvoering geprobeerd moeder te bellen tot zes maal toe en toen maar een voicemail bericht ingesproken alleen de broer van Pinokkio agent B.K had een vergissing gemaakt in plaats van N.C had hij onze middelste dochter M.C haar nummer gebeld en op haar voice-mail een bericht ingesproken waarin hij denkende de moeder te spreken o.a. het volgende heeft gezegd: Ik wil niet dat je het morgen in de kranten leest en het is niet gegaan zoals je gewild had maar gefeliciteerd we hebben hem etc etc. Een kopie ligt al bij mijn strafrecht advocaat die niet uit Zutphen komt en gek is op de media en de media met hem. Dus ik vind het niet erg dat er een aangifte tegen mij gedaan is wegens ontvoering. Nou kan alle belangverstrengeling in een strafzaak uitvoerig naar buiten gebracht worden want het is een strafzaak en die is openbaar de MSM en de alternatieve pers zullen dan ruimschoots aanwezig zijn.
    Want dankzij de demonstratie voor Yunes in Rotterdam en inmiddels andere protesten en rechtszittingen hebben bijgewoond hebben wij vele vrienden gemaakt bij de alternatieve pers en zijn wij geassocieerd met de Groep Hop.
    Joep kan van mij alle rapporten, documenten en proces-verbalen krijgen als hij besluit tot onafhankelijk onderzoek over te gaan.

    1. Beste Bob,
     Dank voor uw antwoord.
     Dat er veel fout gaat in jeugdzorg en rechtbanken, dat weet ik.
     Wij hebben zelf ca. 20 zittingen gehad, ook in Zutphen en daar wordt je niet vrolijk van.

     Zolang mij ex en ik bleven strijden, kon jeugdzorg zijn gang gaan. Er was een rechter die ons de kans gaf om zonder jeugdzorg in overleg te gaan.
     Ik had dat al eerder aan mijn ex gevraagd, maar jeugdzorg zei dat het niet mocht, niet handig was, en hij geloofde dat….
     Ik was dus onwijs blij dat een rechter ons de opdracht gaf om zelf om tafel te gaan en met een oplossing te komen. Die hadden we ook in no-time. Met dank aan vader die bereid was een stap terug te doen.

     Hebben we de waarheid boven tafel gekregen? Gerechtigheid? Zijn fouten erkent?
     Nee! In het geheel niet. Jeugdzorg wist het gewoon zo te draaien dat ik van hun geleerd had en dat het daarom nu beter ging. De aso’s!!!!

     Het is simpel: willen jullie geluk of gelijk?
     In deze toestanden kun je niet beide krijgen. In deze verrotte wereld al helemaal niet.

     Dus daarom een welgemeend advies, uit bittere ervaring: MAAK HET GOED met uw dochter!!!
     Zelfs al zou u de strijd winnen tegen uw dochter en jeugdzorg…. zou God dan blij zijn? Omdat u een moeder en zoon van elkaar gered hebt?
     Als jullie doorgaan met jullie strijd om de waarheid, dan krijg je alleen maar verliezers.

     If you cant beat them…. join them….
     Ga samenwerken met jeugdzorg. Doe wat ze van je vragen! Houdt je netjes aan de afspraken. Ga de vernedering dat zij je het wel ff zullen vertellen.
     Dan krijg je zowel moeder als kleinkind terug!

     Al die mensen die het hebben over de achterkamertjes en de bijbaantjes… hebben die hun kinderen terug???
     Volgens mij niet!
     Daarom heb ik daar geen voorbeeld aangenomen.
     IK HEB MIJN KIND terug al 2 jaar! De ots is er nu zelfs af.
     IK WEET dus waar ik over praat! Mijn manier heeft geholpen!

     Tot slot, u zit inderdaad bij veel groepen. Waarom heeft u mij geblokkeerd? Wat moet er verborgen blijven?

     Sterkte en veel wijsheid,
     een (bonus)Moeder

     1. Ik heb jou geblokkeerd omdat jij een advocaat van de duivel bent en een vermoeienis des geest.
      Mattheus 5:36-37 laat uw ja ja zijn en uw nee nee, wat u meer zegt komt van de duivel.
      God is blij met een ja of een nee zoals jij het stelde.
      Ik zeg nee tegen de leugen en de waarheid kent alleen maar winnaars. Ik ga echt niet een verbond aan met de leugen, jij wel en heeft het in jouw geval iets te maken met BJZ of een rechter? Nee dus wel met een verstandige vader van jouw zoon.
      Heeft Rayston te maken met een verstandige moeder? Nee dus geloof en bidden helpt niet om een compromis te sluiten met de duivel. Het is ja of nee.
      Achterbakse achterkamer praatjes, ja Joep weet daar alles van.
      Joep kan van mij alle documentatie krijgen en daarop zijn eigen onafhandelijke mening vormen

     2. Uhm… de bijbel zegt juist dat de waarheid in het licht kan zijn, maar dat de leugen verborgen wil blijven….
      Door uw blokkade verbergt u uw berichten…. vreemd…

      U noemt mij steeds advocaat van de duivel. Blijkbaar geef ik dus tegengas. Zoekt u alleen mensen die het met u eens zijn?

      U beticht mij van leugens?

      Geloof en bidden helpt niet? oh….

     3. Gezinszorg
      Laat mij je zeggen wij zijn niet de enige die jou geblockt hebben ,en dat heeft niets met wat er verbogen moet blijven te maken ,
      maar schijnbaar heb je niet door dat mensen die daar op zitten
      zo gewond zijn dat ze moe worden van jouw preken ,
      ken je de term nog christelijke zijn dat Jezus zelf , dat is bij jou van toe passing , jij zou zelfs in staat zijn op het moment dat ,,Jezus ,, de tafels op het tempelplein omgooit in boosheid zegt tegen de farizeers ,, adergebroed gij hebt de duivel tot vader . dan zou jij hem nog bestraffen , met een van je preken .
      Joep mag zo gaan naar de site yvon cohen en een vriendschap verzoek doen en hij zal zien er word niets verborgen gehouden , wel beschermd voor mensen zoals jou echt ik reageer ook niet meer op je niet omdat ik het niet kan of omdat jij de waarheid verkondigd nee omdat mensen zo moe van je worden , zelf geef je op TV toe dat je mee was gegaan met je partner in de drang naar zelfmoord weet je niet dat ,dat een zonde is voor G-D en sta eerst zelf eens recht voor HEM je spreekt over partner zou je dan eens niet trouwen om waarlijk recht te staan voor hem samen wonen is toch in jullie bijbel zonde , doe dat eerst de balk uit je eigen oog weg voordat je praat over de splinter bij andere dus vredes duif ik hen niets te verbergen de andere ook niet we worden slechts moe van je en dat geldt niet alleen voor ons geloof me ,en jij geeft geen tegen gas nee hoor dat vinden we juist wel leuk dicuseren je bent alleen vermoeiend , wij krijgen de jongen niet terug onze positie is grootouders is dus geen positie en of moeder hem terug krijgt ik hoop het voor de jongen ,maar vrees het ergste eens gegeven blijft misschien gegeven aan BJZ dus vanwaar de vrede sluiten zodat moeder zoals vroeger vaak tegen mensen zei ,,jij bent toch naar mij gekomen ,, kruipen zul je voor me ,, jij moeder wrijft zich in de handen met zo,n vriendin als jou dus dag Lydia een preek houden doe je maar in de kerk leef Apeldoorn ook weer zo,n pinkster gemeente het ga je goed vermoei ons niet meer

 11. Gezinszorg,

  Afgelopen week een TV programma gezien, de pijn en het verdriet was op het gezicht van Royston te lezen.
  Heeft ook hier jeugdzorg samen gewerkt met moeder?
  En is Royston daar het slachtoffer van en na al die tijd dat hem dit grote onrecht is aan gedaan zie je aan de mimiek van zijn gezicht nog de wanhoop en pijn.
  Je praat over een proces verbaal? ook daarvan is van vele slachtoffers bekend dat politie en jeugdzorg samen werken.
  En zo ook hier het geval je hebt nauw contact met moeder en beschuldigd andere ervan dat met ons te hebben. Jammer
  wij willen juist ,,dat de stem van het kind gehoord word ,, Je hebt het over moeder en vader mag ik je erop attent maken dat de jongen zijn vader in Israel woont en dat wij het waren die hem erbij wilden en dat jeugdzorg en moeder dat blokkeerden.
  Nee jeugdzorg werkt niet in het belang van het kind ,doch slechts in belang van inkomen en dat was hun al op een presenteer blaadje aangegeven dus de strijders voor het kind verwijderen was het doel en dat waren de grootouders en verder reageer ik op geen enkel commentaar meer, de onderzoek rapporten moeten naar Joep en dat is waar Bob het hebben wou.

  1. Beste Yvon,
   Dank voor uw reaktie.
   Ik waardeer het heel erg dat jullie hebben gekeken!!!

   Onze problemen zijn ontstaan toen we een andere gezinsvoogd kregen die de boel omdraaide. Daarvoor hadden we een goeie samenwerking met jeugdzorg én moeder.
   Na 2 vreselijke jaren hebben we nu opnieuw een normale samenwerking. Vertrouwen doe ik ze niet meer. Maar samenwerking is mogelijk.

   Procesverbaal….
   Wilt u zeggen dat de politie de feiten verdraait…. omdat ze samenwerken met jeugdzorg….
   Ik doe niet aan zulke complottheorieën.
   Als u werkelijk denkt dat dit het geval is, dan neem ik aan dat u opnames heeft en goed bewijsmateriaal.

   Jeugdzorg heeft inderdaad niet het belang van het kind op het oog.
   Maar dat bewijst verder niks….

   Heel veel sterkte en wijsheid
   een (bonus)Moeder

   1. Een goede samenwerking?
    Royston heeft zijn kinderen al een half jaar niet meer gezien, goede samenwerking met BJZ en moeder. Politie verdraait en liegen zelfs in samenwerking met hun ketenpartners van BJZ.

 12. Jammer Gezinszorg ,haalt nog even wat kranten aan ,
  Gek ik dacht altijd ,dat de pers hoor en weder hoor moesten toepassen .
  dat is in deze niet gebeurt .

 13. Uh…. kranten….
  Die vertellen toch jullie verhaal? En ze hebben blijkbaar e.e.a. bij jeugdzorg nagevraagd….
  Ik heb de stem van moeder niet gehoord…
  En ook niet van het kind… maar dat is misschien maar verstandig… dat hij niet nog verder in de strijd gezogen wordt….

 14. Ik wil me bij deze even richten tot bonusmoeder (= gezinszorg als ik het goed begrijp). Je opmerking dat strijd tegen wetsovertredingen van jeugdzorg niets oplevert gelardeerd met “if you can’t beat them join them” strijken mij nogal tegen de haren in. Ik heb respect voor je verzoenende opstelling Lydia. Ook verzoening en vergeving naar jeugdzorg e.d is relevant. Maar hun ernstige strafrechtelijke overtredingen, ja die zijjn er wel degelijk bij hopen, mogen we niet zomaar over het hoofd zien. Ik heb dat ook nooit gedaan. Ook niet naar kinderbeschermers en rechters. Ik ben desalniettemin met een aantal van hun blijven praten. Dat kan. Ook zie ik zoals je weet mijn dochter weer en heeft de kinderbescherming enige ( zeer beperkte) excuses aangeboden. (zie mijn site). Dat mensen als Jan Hop gechanteerd zijn door dit soort organisaties ( als je klaagt krijg je je kinderen niet te zien). Lijkt me een erg slechte reden om je dan maar bij dit soort clubs te voegen.
  Wat jeugdzorg in het geval dat hier aan de orde is heeft gedaan wil ik graag nader bekijken. Soms doen ze ook wel eens wat goeds. Ik kan dat nog niet definitief beoordelen als ik niet iedereen heb gesproken en alle documenten ken. De manier waarop ze kinderen bij opvoeders weghalen is wel tamelijk standaard en ook standaard fout, wat mij betreft. Er zijn meer structurele fouten bij jeugdzorg. Dit maakt dat jeugdzorg niet meer kan worden vertrouwd. En dat hebben ze zelf aangericht.

  1. Beste Joep,
   Dank voor je reaktie.

   Dan ben ik niet duidelijk geweest.
   Naar jeugdzorg ben ik NIET verzoenend en vergevend. Mijn laatste gezinsvoogd stopte met zwangerschapsverlof. Ik heb haar niet gefeliciteerd, haar niet het beste gewenst. Ik heb haar wel bedankt dat ze het laatste jaar zich anders opgesteld heeft en dat het toch nog redelijk goed kon gaan.
   Verder heb ik mijn mond gehouden, want ik had haar het liefst verwenst en een sneer na gegeven in de trend van: zorg dat je alles perfect doet, anders raak je je kind kwijt.

   Mijn houding naar jeugdzorg heeft te maken met het kiezen voor je kind. Het is niet mogelijk om het onrecht aan te vechten en je kind veilig te stellen.
   Het is vechten tegen de bierkaai.
   Moeten we het dan maar toestaan? Nee absoluut niet!!
   Het MOET veranderen!!
   Maar zolang je kinderen minderjarig zijn en prooi voor jeugdzorg kun je heel weinig.
   Daarom is mijn advies: kies voor je kind, accepteer voor dit moment het onrecht, laat je vernederen en KRIJG JE KIND TERUG.

   De strijd tegen jeugdzorg moet doorgaan! Maar niet over de hoofden van onze kinderen.
   Ook hier geldt…. verstandige mensen kunnen het eigenlijk niet winnen van jeugdzorg, want ook zij zetten de kinderen in als schild.
   Gruwelijk!

   Vergeven? Nee! Loslaten en weten dat God het ziet en recht zal doen. Zij zullen dit later moeten verantwoorden. En God doorziet ALLES! Dan kom je niet meer weg met politieke spelletjes en ‘ja maar ik moest dat doen van mijn baas’

   Wij hopen tzt een flinke aanklacht tegen jeugdzorg in te kunnen dienen. Het liefst met een grote schadeclaim.
   Want uit de rapporten blijkt dat ze ons een professioneel gezin vonden en door hun toedoen zijn we nu een probleem gezin.

   Maar zolang de kinderen niet veilig zijn: lik je wonden, sta op, buig voor de macht die je helaas niet opzij krijgt, en BEREIK JE DOEL!
   Zie ook mijn blog hoe je hierin de drama-driehoek kan inzetten: http://gezinszorg.wordpress.com/2012/11/25/drama-driehoek/

   Ik zie het als schaken. Je kunt niet de zetten van jeugdzorg bepalen, maar je kunt wel een situatie creëren waardoor zij zetten doen die jij graag wilt.
   Ik heb ‘sorry’ gezegd tegen jeugdzorg….. maar dat is heel wat anders dan oprecht vergeving vragen of vergeven…. dat was puur schaken…. hun taal spreken….

   Bij schaken hoort ook op de juiste tijd, met de juiste middelen jeugdzorg ff flink op zn plek zetten. Ze hadden mijn zoon nog een half jaar ofzo in pleegzorg willen laten…. had een hoger beroep gevonden… en ze met hun eigen redenen om de oren geslagen. Kind mocht direct uit rechtszaal mee naar huis. gVoogd en pleegouders helemaal ontredderd. En dan de mail…. dat het toch zo zwaar was voor pleegouders…. dat ze geen afscheid konden nemen….. stelletje hufters!!!!! zijn pleegouders belangrijker dan ouders? Die mogen niet zeuren dat ze geen afscheid mogen nemen.

   Dus vergeven? NEE!!! Aanpakken! Maar niet ten koste van je kids. En dat moet eerste prio zijn…. helaas…. 🙁

   1. Hoi,

    Ok. Daar moeten we het inderdaad over hebben. Hoe men eigen kind uit de bek van die draak die jeugdzorg heet kan redden en dan toch nog verzet kan plegen. We zijn het blijkbaar erover eens dat jeugdzorg kinderen als wapen gebruikt en ouders daarmee chanteert. Ik denk dat jouw tactiek niet werkt. Maar heel goed hoe het anders moet weet ik ook niet. Velen zijn tegen die muur aangelopen.

    1. Hoi Joep,
     Ja dat zou het mooiste zijn.
     Ik denk dat er wel mogelijkheden zijn. Maar dat kost tijd, energie en ook geld.
     Oudernetwerk is best goed bezig denk ik, maar ik zou graag stapje verder gaan.
     Je hebt nu de mogelijkheid: ervaringsdeskundige vertrouwenspersoon/vrijwilliger of advocaat. Advocaat is heel duur. Ervaringsdeskundige is risico. Vertrouwenspersoon kan alleen steunen en tips geven en helpen.
     We missen nog mensen die dingen in detail kunnen uitzoeken, op nette manier klacht indienen, in naam van ouder kunnen spreken (soort zaakwaarneming, bemiddelaar). En zo de ouder ontlasten.
     Ga niet zelf rapporten meer lezen, maar via/met een bemiddelaar. Dat is wel grote verantwoordelijkheid.
     Bemiddelaar wijst jeugdzorg gelijk op fouten, laat het via correctie recht corrigeren. enz.
     De ouder dient braaf te zijn. Bemiddelaar bewaakt de rechten.

     Mijn huidige manier werkt in zoverre dat ik na (geheime) uithuisplaatsing mijn zoon wel terug heb, terwijl de advocaat verwachtte dat tie nooit meer bij zou komen en inzette dat hij weekenden bij mij kon zijn. Iedereen was verbaasd! Nu 2 jaar later is voor mijn zoon zelfs de OTS eraf…..
     Voor de andere kids worden we weer als goeie en serieuze gesprekspartner gezien en niet meer als lastige ouder.

     Binnen het huidige systeem heb je op dit moment niet veel opties. Deze manier heeft zich bewezen ook bij andere ouders. En dan moet je ook nog heel alert zijn en op rustige manier je rechten bewaken. Je kunt echt niet achteroverleunen.

     Als het om ouderverstoting gaat komt er nog veel meer bij kijken. Dan moet je zelf actief achter alle instanties aan. Het is heel belangrijk om met iedereen in gesprek te blijven, zodat de valse beschuldigingen het niet van je over nemen. Dat is een ware hel.
     Je moet uiterst professioneel en beheerst worden en blijven. Maar weer niet té, anders ben je niet betrokken genoeg.
     Ook hierin zou een gemachtigde bemiddelaar wonderen kunnen doen. Die kan bijv. met school in overleg, heeft begrip voor hun angsten en fobieën, helpt ze daarover heen en zorgt dat de verstoten ouder een normaal gesprek krijgt. De verstoten ouder heeft geen last van alle tegenwerpingen van scholen en kan redelijk ontspannen naar zo’n gesprek.
     Dit zijn ideeën van mij…. Puur uit de ervaring wat ik nu voor Royston kan doen. Ik werp mij op als bemiddelaar en heb begrip (kots) voor de argumenten van school enz…. en op die manier blijf je in gesprek en zijn ze bereid met je samen te werken.

     Het is zo zonde dat elke ouder dit weer in zn eentje moet uitzoeken, ondergaan, door schade en schande wijs worden.
     Ik zou hiervoor graag bedrijfje oprichten. Maar weet niet hoe en wie gaat het betalen.

     1. Daar heb ik vervolgens heel veel over te vertellen. Maar ik stel nu voor om dit deel van de discussie naar een aparte pagina te verplaatsen. Mee akkoord?

 15. En dan nog even naar Yvon;
  Ik zou het op prijs stellen als je een wat meer verzoenende toon inzet naar Lydia. Het gebruik van begrippen als God en Duivel om mensen in een hokje te zetten kan niet de bedoeling zijn geweest van de bijbel mijns inziens.

  1. Beste Joep
   Ik doe dit door mijn in te laten schrijven als lid van groep HOP
   in de gemeenteraad en reclame ga maken dat wat bonus moeder zegt is reeds gedaan en niet nieuw sommige van de slachtoffers doen dit al en boeken weinig tot geen resultaat zal mijn plan en op roep die reeds over de verschilende site,s gaat op je andere blok zetten

 16. Op dringend verzoek van de schrijver hier teruggeplaatst, verwijderd van “taktiek jeugdzorg”

  Ik blijf van mening Joep dat BJZ medewerkers die niet aan waarheidsvinding doen en zelf bereid zijn de wet te overtreden door te liegen tijdens de rechtszitting en overgaan tot valsheid in geschrifte etc
  Zij gebruiken de wet om zaken zoals OTS of UHP af te dwingen en als zij dat bereikt hebben en de subsidiegelden binnenstromen gaat men over op de orde van de dag namelijk door ongestaft de wet en de rechten van het kind te overtreden.
  Het gaat niet om de loze kreet “in het belang van het kind” maar om feitelijke kindgijzeling want dat leverd geld en baan behoud op.
  Zie onderstaande wordt momenteel gedaan met onze kleinzoon door BJZ en toestemming van de gezaghebbende.
  Dus waar is dan nu de stem van het kind die niet mag communiceren omdat hij als puber geen smartphone mag hebben en vanuit het gezinshuis geen gebruik mag maken van de PC om te communiceren, onder dreiging van sancties.
  Is dit wat BJZ een gezonde ontwikkeling en zelfontplooing van het kind vind,waar BJZ de mond van vol heeft ?

  • Het bewust onthouden van ‘Omgang’ en ‘Contact’ is feitelijk actieve KINDER-GIJZELING “Het eenvoudigweg éénzijdig onttrekken van de FAMILIE van een Kind én elk contact daarmee, aan dit kind, is in feite KINDER-GIJZELING van de Familie van het Kind (= de som van vader’s en moeder’s familie) en moet beschouwd worden als een directe humanitaire en civiele misdaad tegen het Kind en de Familie van het Kind. Het is het actief wederrechtelijk en wederzijds beroven van de vrijheid van het kind (én van de familie van het kind) op het genieten van familieleven en het bestendigen en verdiepen van relaties met en in de sociale omgeving van de betrokken familieleden. Er bestaat hierbij geen enkel respect voor de aanwezige familiebanden, het familieleven en de psychische gezondheid van het Kind en betrokken familieleden.
  Deze praktijk is o.a. in strijd met het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden), het IVRK, BW Art.300: Het een ander opzettelijk benadelen in de gezondheid is verboden. Hieronder valt ook geestelijke mishandeling door gijzeling. Degenen die actief tot deze vorm van kindergijzeling aanzet, ertoe overgaat, of hier actief medewerking aan verleent, dient hiervoor te worden vervolgd.”
  Uit de Wet op de Jeugdzorg:

  Bevoegdheden minderjarigen in de Wet op de Jeugdzorg:
  De minderjarige van 12 jaar en ouder heeft de bevoegdheid een verzoek te doen:
  1. Tot opheffing van de OTS (art.261)
  2. Tot wijziging of aanvulling van de doelen van de opgelegde OTS (art. 261)
  3. Tot vervallenverklaring van een aanwijzing (art.265a)
  4. Tot het intrekken van zo’n aanwijzing (art.265b)
  5. Tot beeindiging of bekorting van de uithuisplaatsing of tot afzien van een overplaatsing (art. 265f)
  6. Tot wijziging van een beslissing van de kinderrechter inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en/of de omgang (art.265.i)
  7. Tot vervanging van de gezinsvoogd waarvoor de leeftijdsgrens van 12 jaar niet geldt (art.44 lid 3 Uitv Besl. WJZ)

 17. Wat ik bespeur in de laatste paar reactie,s van bonusmoeder
  Is alsof het de vingerafdruk is van een zekere gelukkig ex stiefvader van onze kleinzoon alsof hij even achter je pc heeft gezeten
  verder vind ik het erg jammer dat de reactie van bob over het op grove schaal schenden van de rechten van onze klein zoon hier verwijderd is en op de site staat hoe om te gaan met jeugdzorg
  terwijl zijn rechten zo geschonden worden dacht ik dat het meer tot zijn recht kwam op deze pagina nu word het zo onder gesneeuwd ,
  door hoe om te gaan met jeugdzorg
  jammer daar deze schending gebeurt met goed vinden van gezaghebbende jammer

  1. Nou zeg Yvonne. Het ging hier om een reactie die identiek op twee pagina’s geplaatst was. De discussie over jeugdzorg is een onderdeel van de discussie over je kleinzoon, dat staat er ook boven. Ik had ook aangekondigd dat ik de discussie, voor de overzichtelikheid uitsplits in deelonderwerpen. En verder, als Bob bezwaar heeft, laat hij dan zelf even reageren. Als hij het liever op die andere plek heeft, mij best. Ik denk persoonlijk dat het daar minder tot zijn recht komt. Schending door gezaghebbende…… wat bedoel je nou eigenlijk. Bob’s tekst staat er gewoon.

 18. Ik heb ook liever dat wat je verwijderd hebt Joep terugplaatst in deze discussie en dan verwijder je de dubbele plaatsing die op discussie tactiek jeugdzorg staat.
  Yvonne bedoelde dat de rechten van B geschonden worden met instemming van de gezaghebbende moeder van B.

 19. Beste JOEP
  En weet je wat nu zo erg veel pijn doet waar je slapeloze nachten van hebt , dat deze lieve fijne jongen het slachtoffer is van een gezaghebbende , die haar eigen belang voorop zet , de kindercreche, de kleuterschool de lagereschool ze kende alleen opa die hem kwam halen kwam brengen de midagen dat hij bij ons overbleef de weekenden de dagen als de gezaghebbende het even weer niet kon als de ruzie,s weer eens te hoog opliepen
  hij was er hij kon schuilen dan gaat de gezaghebbende over tot deze maatregel jeugdzorg en op haar en jeugdzorg,s verzoek een arts erbij het kind een stempel geven
  Hoe kan een gezaghebbende hoe dan ook tot dit besluit over gaan je eigen vlees en bloed je kind over te geven aan deze corrupte instelling die bol staat van boos aardigheid hoe en zie AD krant kun je dit van je eigen kind zeggen .
  nu zit het in een tehuis hij zei een tijdje geleden nog opa ik ga naar Joep zander wij waren daar blij mee want wij dachten Joep krijgt de waarheid er wel uit Joep is eerlijk die kan zorgen dat ze geen medicatie geven omdat er NIETS mis is met dit heerlijke kind ,maar helaas hij had zich vergist het is Joep kramer in Doetichem waar hij heen moest de vazal van jeugdzorg misschien ik hou mijn hart vast want met wat de gezag hebbende zegt in het AD en jeugdzorg extra geld aan kan verdienen zie ik een prachtige lieve jongen kapot gemaakt worden want jeugdzorg ziet geen prachtig lief jongentje jeugdzorg ziet euro,s die teken,s hebben ze in de ogen staan en dat een ,,,liefdevolle ?? gezaghebbende dat kon doen dat nog steeds kan toestaan is te erg voor woorden deze prachtige fijne jongen ik ken hem Joep door en door wij missen hem Joep iedere dag en waar is hij wat doet hij hoe voelt hij zich allemaal vragen en zorgen en gezinszorg zegt maak het goed met u dochter waarom ook zij heeft geen controle meer dat ligt nu door de gezaghebbende in de meest angstaanjagende organisatie die er is jeugdzorg dan zeg ik bedenk de consequenties van je keuze,s gezaghebbende die heb je niet overzien of als wel ben je
  gewetenloos dat lieve mooie ventje .is het slachtoffer van ????
  mijn jongen we missen je meer dan we kunnen zeggen

 20. Gisteren Joep nog lekker gezellig naar de zitting in Den Haag geweest met de vrienden van groep Hop en andere altenatieve pers lui Micha Kat had er weer een rechtzitting bob gaat naar al die zittingen toe word zo closer met hun gezellig gegeten met zijn allen en ook de zaak van onze kleinzoon nog besproken die stinkt als een beerput .er komt ook vanuit die hoek meer intresse in deze zaak mede ook omdat bob schreef het al , maar is het niet vreemd op de vrijdag middag dat ik 60 jaar geen strafblad geen bekeuring niets op face boek schrijf bom er onder dat ze dan om 6 uur voor de deur staan mij meenemen naar gevangenis Doetichem en dan komt daar dhr hoofd officier van der S en ik kom in een kamertje wacht op advocaat en wie word mij toegewezen JA de rat in het pak die de bijzondere curator van onze kleinzoon was er voor zorgde dat hij zonder wachhtlijst naar dokter P in Deventer kon leden van de rotariy clubje hij zou mijn straf recht advocaat moeten worden want dat doet hij ook nog dan zegt hij nee ik verdedig die vrouw niet zijn lastige mensen en ik word terug geleid naar verhoor kamer en zie dhr strafracht advocaat V uit zutphen met de hoofd officiet dhr van der S in kamertje verdwijnen wat is dat samen spraak ook weer dubieus niet en op maandag krijg ik advocaat aardige man en is de rechter commesaris er weer en zegt woordelijk u mag naar huis pas op wat u op facebook zet jeugdzorg heeft u een tik over de neus gegeven Joep de zelfde mensen duiken een beetje te vaak op in onze zaak de Hop groep en wat altenatieve pers lui hebben er veel interrese in deze zaak stinkt en dat jeugdzorg voor moeder is is geen wonder die had de 90,000 al in hun schoot geworpen dus dat was al binnen nu de lastpakken van grootouders nog en dan op 8 november word hij uit ons huis gehaald de persvoorlichter stuurt de journalisten weg met het verhaal hij blijft bij grootouders dat stond ook netjes de 9 november in de kranten kijk het maar na dan komt de smiecht bij ons zitten zegt nog wat u zegt kan ik u niet verbieden maar denk aan het belang van het kind ,de officier van jusitie zegt nog deze mensen mogen naar huis hebben niets strafbaars gedaan en onder tussen word onze kleinzoon ontvoerd dan moeten wij het politie buro uit onder bedreiging van een ME er anders waren we eruit geknuppeld de volgende dag lezen wij in de kranten wat mensen is wijsgemaakt jongen terug bij grootouders toen heeft opa bob de krant gebeld en tegen de journalist gezegd ik heb het gedaan en de 10 staat er dan opa deed het zelf daar hadden ze niet op gerekend wij wisten zaterdag,s ook al dat hij in Heteren zat we hebben veel geluids bandjes en dat leuke gesprek van blauwhemd agent K aan onze adere dochter waarin hij moeder tevens al waarschuwt ze zullen wel naar de pers gaan pinokio heeft het aleen bij de verkeerde dochter MC ingesproken dat is ons voordeel het ligt allemaal bij onze strafrecht advocaat en copie,s in Israel met hele dossier ook omdat waar de jongen ook uitkomt daar de bewijzen liggen hoe hij en wij te grazen zijn genomen door jeugdzorg justitie en gezaghebbende maar dat komt allemaal uit want strafrecht is openbaar en er zullen veel juist de goede aan wezig zijn

 21. Dan Joep vraag je steeds naar de biologische vader terecht maar wij hebben contact met hem opgenomen en hij schrijft nog terug dat zijn eerste priority bij zijn zoon ligt dan op vrijdag als zoals afgesproken bob hem belt wil hij er niet in betrokken raken wij hebben de uitdraaien van de laptop waarin moeder corspondentie had met vader in Israel over de jongen die zijn door ons uitgeprint dus in de tussen tijd dat wij contact hadden met de telefonische afspraak denken wij dat hij contact had met moeder die zal het AD krant verhaal wel hebben verteld of wat er dan ook is maar toen trok hij zich terug en s,maandag moesten wij op jeugdzorg buro komen om briefje te tekenen dat wij geen contact op zouden nemen met biologische vader anders zou onze kleinzoon verward raken en de zaak complexer maken hij mocht dan blijven dat hebben we getekend en krijg je Joep ook copie van maar woord houden doet jeugdzorg nooit dat hebben wij ondervonden dus wat er in de tussen tijd van ons contact leggen zijn toezegging en vrijdag zijn gedachtte is veranderd is gebeurt weet moeder alles van we kunnen je wel zijn aderes en facebook en telefoon geven voor als je zelf contact met hem wil proberen op te nemen ja dus je vragen worden toch langzaam beantwoord al is het niet wat je verwacht en dan vraag je of de naam Gestapo mag ach Joep voor vele slachtoffers op de verschillende site,s worden ze zo genoemd dus waar rook is is ook vuur

 22. En tot slot JOEP ik weet dat jeugdzorg en gezaghebbende en andere op jou site mee kijken ook de andere anti jeugdzorg,s site,s worden in de gaten geworden dus wat ik nu schrijf kunnen ze nooit zeggen ich habst nicht gewust
  Ben deze week weer bij dokter geweest weer chan gemaakt ziet er niet florisant uit wel blijven lopen voor strekere spier op bouw maar goed op passen verkeerde bewegingen en vallen kan zeer slecht uitpakken ruggewervel breekt zichzelf af nu worden wij bedreigt door jeugdzorg met contact verbod goed ze kunnen het krijgen zoals ze het hebben willen
  ik eis een goede omgangs regeling met onze kleinzoon 1x per twee weken verder dat er door dhr H uit huize blanco niet meer slecht over ons word gesproken waardoor juist het kind onder zware druk komt te staan en zijn ontwikkeling dat juist in de weg staat omdat ze daar leren liegen en angst erg slecht is voor de ontwikkeling van het kind .
  Indien niet gehoor word gegeven aan normale ongangsvraag
  EEN mans actie MAG bij de wet wij hebben al van 6 personen aderes dus Deventerweg ik weet waar je woont en de andere ook ik zal daar met foto,s van kleinzoon en opschrift voor de deur lopen hun buren zullen dat zien vriend van alternatieve pers filmt het nogmaals EENMANS ACTIE MAG bij de wet als dan de vriendjes in het blauw of een man van de persoon mij aanvalt weet hij ik ben invalide een goede trap en het is fataal dat staat mooi op film die you tube overgaan en alle site,s en de betrefende persoon krijgt filnke problemen de krantekoppen zie je al voor je ook mijn vriendin bij sbs 6 zal dan opstaan een filke schade claim zo niet dood door schuld
  waarom JOEP zodat mijn einde een doel heeft
  een heel goed doel en mijn kleinzoon weet oma deed alles voor mij dus het is aan jeugdzorg nu
  dag joep en bedankt al het goede voor jou

  1. Als je lef hebt ga je niet bij de moeder maar bij jeugdzorg voor de deur staan. Of; zie hieronder. Dit is geen goed idee in deze kwestie.

    1. Dat las ik er niet in, maar dat pleit er weer voor om duidelijker te zijn. Even dacht ik zelfs dat je bij mij voor de deur wilde gaan staan. Weet ik veel wie er op de Deventerweg in plaats x zit. Hoewel Zutphen? Zitten ze in de oude kinderbeschermingsburelen?

 23. Want JOEP
  Iedere voordeel heeft zijn nadeel
  maar iedere nadeel heeft ook een voordeel

 24. Zucht Yvon.
  Het zou zoveel schelen als je probeert je verhalen wat beter in te delen in allinea’s en deelonderwerpen en goed lopende zinnen te maken, want ik snap af en toe helemaal niet waar je het over hebt. Neem van een oude rot in het schrijvak aan; beter 1 zin goed en helder dan 10 die wel leuk zijn om te schrijven misschien maar bijna niet te lezen.

  Verder is er vooral één ding is waarmee je jeugdzorg een plezier kunt doen is het wel om vooral waar het kan de herrie met de moeder te profileren, of te zorgen dat mijn onderzoek mislukt of in een bevooroordeeld daglicht komt te staan door pproberen mij van allerlei standpunten te voorzien.

  Ik heb mijn ideeen over jeugdzorg, maar als wetenschapper dien ik die keer op keer te toetsen en eventueel zelfs te proberen het tegendeel aan te tonen. Ik zie dat de vorm van optreden van Jeugdzorg en co vaak lijkt op wat ik aan beelden ken van de Tweede Wereldoorlog. Of dat bij jullie is gebeurd; ik was er niet bij, maar ik zou het me goed kunnen voorstellen.
  Of het optreden nodig dan wel onnodig cru was. idem dito.

  Neem Jeugdzorg zoveel mogelijk de wind uit te zeilen en ga kijken wat je vooral nog wel met de hoofdbetrokkenen samen kunt doen. Zowel de vader, de moeder als jullie zijn het erover eens dat het contact met de vader moet worden hersteld. Probeer dan daaraan te werken. En ga svp dan niet eerst proberen de vader op hetzelfde spoor te krijgen over andere zaken. Zorg gewoon dat hij naar Nederland komt, naar zijn zoon. Geef hem truimte, laat hem voelen dat hij welkom is. Bedenk wat je kunt doen. Betaal desnoods een deel van zijn reis of onderdak. Dat heeft meer zin dan het betalen van hopeloze advocaten. Zet iets positiefs neer. Daarmee zou je indruk maken. Of de jeugdzorg het hiermee eens is weet ik niet. Maar daar zouu ik me nou juist helemaal niet mee bezig houden.

 25. JOEP hoi of de vader naar nederland komt ligt niet in mijn hand ,
  Moeder kan daar voor zorgen hij reageert niet meer op ons .
  En wat moeder betreft zij word door niemand lastig gevallen .
  ook niet door ons
  ik ga bij de gezinsvoogd voor de deur zitten ik ga de pactum medewerkers in hun hemd zetten al is dat het laatste wat ik doe .
  En de reis van vader betalen hoeft niet onze kleinzoon zijn echtte Israelische vader guy is rijk komt uit een rijke famllie ook
  en of moeder vind dat onze kleinzoon zijn vader moet leren kennen weet ik niet zij heeft contact met hem wij niet meer en ik betwijfel of ze die complicatie erbij wil begrijp goed Joep onze positie is geen positie als grootouders kun je nog zoveel voor het kind hebben gezorgd ,en liefgehad je hebt geen gezag en daar gaat het om gezag ,en dat hebben wij nada niet dus , dus ik doe niets met of bij moeder zij komt zichzelf wel tegen op een dag nee ik loer op jeugdzorg want een ding kan geen aards gerecht mij afnemen hij onze kleinzoon is vlees van mijn vlees en gebeente van mij gebeente dus al is dat het laatste wat ik doe ,
  ze horen van me
  en ik weet ook niet of moeder wil dat onze kleinzoon zijn vader ontmoet want wij hebben geen contact met moeder dus wat die zegt of doet weet ik niet en is voor mij ook niet zo belangrijk meer zij heeft ons in deze positie gebracht en haar zoon erbij dus wat er tussen haar jeugdzorg en echtte vader speelt weet ik niet ik weet alleen een ding het kind is onrechtvaardig behandeld en wij ook ,
  dus ik hoop dat de gezingsvoogd de thee klaar heeft staan dus je hebt het fout ik doe niets bij moeder het is de organisatie jeugdzorg waar ik achteraanga en ga demonstreren een mans actie dus ik heb lef met mijn kapotte botten

 26. maar Joep
  of ik bij hun voor de deur ga zitten ligt aan jeugdzorg
  ik schreef ik wil een goede normale omgangs regeling ,met onze kleinzoon .
  mochten ze ons echter een contact verbod geven ,
  waar ze mee dreigen , dan Een mans actie mag
  Dus contact verbod is mij op de stoep ik vraag redelijk om een normale omgang met onze kleinzoon .
  En dat dhr H van huize blanco stopt met ons zwart te maken in het kader van onthechting .
  Dus ik vraag menselijkheid aan wellicht een onmenselijke organisatie

 27. Ik lees in je reactie dat je geen enkele mogelijkheid ziet om de vader te ondersteunen om naar Nederland te komen. Ook niet nadat ik zelf heb geconstateerd dat iedereen (Jullie, vader, moeder) dat een goed idee vinden. In dat geval lijkt het me geenszins een complicatie. Mij lijkt een door iedereen ( behalve misschien jeugdzorg) gewenst contact geen complicatie maar een kans.

  Je zou op zijn minst een aardig mailtje kunnen sturen aan hem. Ik kan me niet voorstellen dat jullie geen mailadres van hem hebben of anders een telefoonnumer. Je schreef zelf dat jullie wel contact hebben gehad.
  Dat hij niet reageert komt misschien omdat jullie hem in het conflict plaatsen? Zoiets schreef je zelf ook.

  Wordt dit een gemiste kans?

 28. Stuur anders maar de tekst van het mailtje dat je wilt sturen naar mij, dan kijk ik wel of ik een weg kan vinden om het bij Guy te krijgen. Kan ik gelijk even met jullie meekijken om het zo geod mogelijk te formuleren. Als je dat wilt tenminste.

  1. Beste joep
   Iets beter lezen graag de stukken onze ouders hebben er juist alles aangedaan , maar moeder stopt,niet iets op verkeerde wijze uit leggen

    1. Dat het nieuw voor ons is dat moeder vader naar nederland wil halen ,
     Daar zij er alles aan gedaan heeft om hem weg te houden ,wat kan haar mening verandert hebben , en dan zou je juist bij haar moeten zijn voor het aderes en het telefoon nummer daar zij meer contact met hem heeft had dan wij

     1. Dit nog als laatste reactie van mij. Ik heb je toch nergens om een telefoonnummer of adres gevraagd toch? Jullie konden hem niet bereiken en/of hij reageerde niet; ik heb aangeboden dat voor jullie te doen.
      Ik zou het op prijs stellen als je daar per mail alsnog op zou willen antwoorden.

 29. beste joep
  Mijn ouders hebben er altijd voor open gestaan , juist de biologische vader er bij te betrekken , dit werd echter juist door moeder tegengehouden,
  En je zou Joep bij zorgvuldiger lezen het ook gezien hebben.
  Ik zelf ben hun dochter michelle en werk zelf met kinderen , die in detentie zaten vele van hun zijn slachtoffers van jeugdzorg .
  Mijn vader heeft altijd een zeer hoge dunk van jou gehad ,
  Mij moet je vanwege mijn werk niet kwalijk nemen ,dat ik pedagogen niet zo serieus neem ik kom in mijn werk teveel ,fouten van jeugdzorg tegen ,kapot gemaakte jongeren , en psychiaters waarvan ik denk dat ze zelf patient zouden kunnen zijn,
  Ik was ook bij mijn ouders op bezoek toen het bewuste telefoontje kwam van de kleine jongen om hulp , omdat jeugdzorg er al was ,
  Ik zei kom in de auto en we waren er binnen 10 minuten dus tegen mij en mij zus en broertjes hoeft niemand wat anders te beweren .
  Ik heb het vechten om de jongen bij hun te houden ,en een fijne jeugd te geven zeer dichtbij meegemaakt
  Dus denk dat ik wel enige recht van spreken heb ,
  Ik heb samen met de andere kinderen dan ook tegen onze ouders gezegd ,,laat los het is niet jullie schuld dus vecht niet meer de strijd der wanhoop om deze lieve kleine jongen , hij zit daar vanwege de gezaghebbende niet vanwege jullie
  Dus ik hoop dat mijn ouders die trouwens de echtte eerlijke partij in dit geheel zijn eindelijk eens naar hun 4 andere kinderen luisteren ,,laat het los al doet het pijn , laat je langer niet manipuleren ,
  Ons zusje kenende is als een pyromaan ze ontsteekt een groot vuur , en gaat dan stil achter over zitten , hoe onschuldige de brand willen blussen stop ermee ,papa mama , want jullie krijgen de zwartte piet toegespeeld en de dader die tactvol stil is en blijft komt ermee weg de wissel door ons gezin getrokken was en is al zwaar genoeg helaas in de jongen het slachtoffer , maar niet door jullie ,
  Laat het los en laat Joep het zelf uitzoeken , hij stelt vragen die hij zelf beantwoorden kan wie of wat is jeugdzorg ,hij Joep weet echt wel hoe ze werken ,anders is hij een verdomd slechtte pedagoog .
  En verdedigen hoeven jullie jezelf ook niet jullie zijn geweldige ouders , en door de stukken zorgvuldiger door te lezen hoef je het niet steeds opnieuw voor te kauwen ,jullie hebben nog 4 kinderen en twee kleinkinderen dus richt je daar op en verder zijn wij jullie vier kinderen van mening zoals de engelse het zo mooi zeggen ,
  The windows off opportunitys are closed.
  Al het andere is een vermoeienis niet doen je niet laten manipuleren .

  1. Ik heb duidelijk uitgelegd hoe ik mijn onderzoek doe. Stukken lees ik pas als ik van iedereen weet dat hij/zij meewerkt. Welke vragen ik stel heb ik wetenschappelijk te verantwoorden. Dat heb ik hierboven al uitgelegd. Als je vindt dat ik a priori standpunten in moet nemen dan hoef ik natuurlijk geen onderzoek meer te doen.

   Verder verbaast het me dat je zegt dat je Michelle heet, maar dat je reageert onder de naam Natascha.

 30. Alles wat er te zeggen valt inmiddels gezegd. Wat mij betreft wordt de discussie hier gesloten.Ik laat Bob en Yvon nog een keer de mogelijkheid om te reageren op mijn laatste reacties. Per mail wil ik graag verder horen van degenen die ik in eerste instantie bij het onderzoek wil betrekken.

 31. Dat michelle reageert op de computer van natascha haar zus is niet vreemd ze wonen immers twee huizen van elkaar verwijdert en zijn op dagelijkse basis bij elkaar dus normaal dacht ik ,en ook volkomen normaal vind ik hoe onze kinderen reageren na 36 jaar manipulatie .
  ben er van overtuigt dat bob wel contact met je opneemt , en je laatste opmerking is juist wat er te zeggen valt is al gezegd .

 32. Michelle reageerde dus met de account van haar zus. Beetje onhandig (je kunt ook een eigen account maken of mailadres gebruiken, ook op dezelfde pc) maar we weten het dan nu.
  Ik begrijp ook dat jullie de discussie op dit blog hiermee afsluiten.
  Ik zal dit blog sluiten voor verdere reacties.

 33. Ik heb deze discussie, zie boven, in overleg met de belangrijkste betrokkenen hier vooralsnog afgesloten. Naar aanleiding daarvan heb ik de uitleiding van het blog hierboven aangepast. Dit gaat onder andere over mijn poging in deze onderzoek te doen. Leest dat!

Reacties zijn gesloten.